Automatinis paleidimas: dažnai užduodami klausimai

Čia yra pateikiami atsakymai į kelis bendriausius klausimus apie automatinį paleidimą.

Rodyti viską

Kas yra automatinis paleidimas?

Automatinis paleidimas leidžia pasirinkti, kokius veiksmus atlikti su skirtingų tipų laikmenomis prijungus prietaisą, įdėjus laikmeną arba gavus turinį iš kito asmens, kai naudojama siuntimo suliečiant funkcija. Galite nustatyti automatinį paleidimą, kad atidarytumėte skirtingų tipų turinį, pvz., nuotraukas, muziką ir vaizdo įrašus, esančius skirtingose laikmenose, pvz., loginiuose, kompaktiniuose arba DVD diskuose. Pvz., naudodami automatinį paleidimą, galite pasirinkti programėlę, kuri automatiškai atidarys nuotraukas iš keičiamojo disko, kai jį prijungsite prie kompiuterio. Naudojant automatinį paleidimą nereikės atidaryti tos pačios programėlės arba iš naujo pasirinkti nuostatų kaskart prijungus tam tikrą įrenginį.

Kaip galima pakeisti automatinio paleidimo veiksmą, skirtą įrenginiui arba laikmenos tipui?

Automatinio paleidimo veiksmo keitimas

 1. Automatinį paleidimą atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Automatinis paleidimas, tada bakstelėję arba spustelėję Parametrai ir bakstelėję arba spustelėję Automatinis paleidimas.

 2. Šalia įrenginio arba laikmenos tipo esančiame išskleidžiamajame meniu pasirinkite naują norimą veiksmą.

Kaip pasirinkti automatinio paleidimo veiksmą turiniui, kurį gaunu iš kito įrenginio naudodamas siuntimo suliečiant funkciją?

Automatinio paleidimo veiksmo pasirinkimas norint gauti turinį naudojant sulietimo funkciją

 1. Automatinį paleidimą atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Automatinis paleidimas, tada bakstelėję arba spustelėję Parametrai ir bakstelėję arba spustelėję Automatinis paleidimas.

 2. Dalies Pasirinkite, kas nutiks, kai vienu metu bakstelėsite du įrenginius išplečiamajame sąraše šalia turinio tipo pasirinkite norimą veiksmą.

Pastaba

 • Jei kompiuteris nepalaiko šios technologijos, ši automatinio paleidimo parinktis nebus rodoma.

Mačiau pranešimą, sakantį, kad turiu pasirinkti, ką noriu daryti su savo įrenginiu, laikmena arba turiniu, bet jis dingo. Ką dabar daryti?

Automatinio paleidimo veiksmo pasirinkimas

 1. Automatinį paleidimą atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Automatinis paleidimas, tada bakstelėję arba spustelėję Parametrai ir bakstelėję arba spustelėję Automatinis paleidimas.

 2. Šalia įrenginio, laikmenos arba turinio tipo esančiame išplečiamajame sąraše pasirinkite norimą veiksmą.

Kaip sustabdyti automatinį paleidimą, kad nebūtų užduodamas klausimas apie norimą naudoti programėlę?

Galite visiškai išjungti automatinį paleidimą arba tiesiog išjungti vieno laikmenos ar turinio tipo automatinį paleidimą.

Visiškas automatinio paleidimo išjungimas

 1. Automatinį paleidimą atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Automatinis paleidimas, tada bakstelėję arba spustelėję Parametrai ir bakstelėję arba spustelėję Automatinis paleidimas.

 2. Išvalykite žymės langelį Naudoti automatinį paleidimą visoms laikmenoms ir įrenginiams, tada bakstelėkite arba spustelėkite Įrašyti.

Tik vieno tipo laikmenos arba turinio automatinio paleidimo išjungimas

 1. Automatinį paleidimą atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Automatinis paleidimas, tada bakstelėję arba spustelėję Parametrai ir bakstelėję arba spustelėję Automatinis paleidimas.

 2. Išplečiamajame sąraše šalia kiekvieno laikmenos arba turinio tipo, apie kurį nenorite būti klausiami, bakstelėkite arba spustelėkite Nieko nedaryti, tada bakstelėkite arba spustelėkite Įrašyti.

Kaip galiu būti tikras, kad manęs visada paprašys pasirinkti įrenginio arba laikmenos tipo veiksmą?

Nustatymas, kad automatinis paleidimas visada paprašytų pasirinkti veiksmą

 1. Automatinį paleidimą atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Automatinis paleidimas, tada bakstelėję arba spustelėję Parametrai ir bakstelėję arba spustelėję Automatinis paleidimas.

 2. Sąraše prie kiekvieno įrenginio arba laikmenos tipo, apie kurį norite būti klausiami, pasirinkite Klausti kiekvieną kartą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Įrašyti.

Kodėl kai kurie įrenginiai nerodomi parinkties Automatinis paleidimas dalyje Įrenginiai?

Jeigu prie kompiuterio prijungėte saugyklos įrenginį (pvz., USB „flash“ atmintinę arba kitą išorinį diską), toks įrenginys parinkties Automatinis paleidimas dalyje Įrenginiai rodomas nebus. Automatinio paleidimo sąraše pateikiami tik ne saugyklos įrenginiai (pvz., kai kurie skaitmeniniai fotoaparatai, vaizdo kameros ir telefonai). Galite peržiūrėti saugyklos įrenginius kompiuteryje.

 • Kompiuterį atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Kompiuteris, tada bakstelėję arba spustelėję Programėlės ir bakstelėję arba spustelėję Kompiuteris.

Kaip atidaryti parinktį Automatinis paleidimas, net jei to nedaro numatytasis nustatymas?

Palaikykite nuspaudę klavišą SHIFT, kai į kompiuterį įdedate įrenginius arba laikmenas, kad atidarytumėte automatinį paleidimą, neatsižvelgdami į numatytuosius nustatymus.

Reikia daugiau pagalbos?