Fotoaparato programėlės ir žiniatinklio kamerų žinynas

Jei kompiuteryje yra įtaisytasis fotoaparatas arba prijungta žiniatinklio kamera, naudodami programėlę Fotoaparatas, galite fotografuoti ir filmuoti.

Rodyti viską

Fotoaparato programėlės atidarymas

Fotoaparato programėlę galima atidaryti keliais skirtingais būdais. Jei esate pradžios ekrane, galite naudoti plytelę. Jei naudojate kitas programėles arba esate darbalaukyje, galite ieškoti programėlės ir ją atidaryti iš ieškos rezultatų. Norėdami greitai fotografuoti neprisijungę, fotoaparato programėlę galite atidaryti tiesiai iš užrakto ekrano.

Jei esate pradžios ekrane

Bakstelėkite arba spustelėkite plytelę Fotoaparatas.

Fotoaparato plytelė pradžios ekrane
Fotoaparato plytelė pradžios ekrane

Jei naudojate kitą programėlę arba darbalaukį

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Fotoaparatas, tada rezultatuose bakstelėkite arba spustelėkite Fotoaparatas.

Jei kompiuteris užrakintas

Jei prisijungėte prie kompiuterio ir jį užrakinote, fotoaparato programėlę galite atidaryti braukdami per užrakto ekraną arba spustelėdami ir vilkdami žemyn.

Jei fotoaparatas neatsidaro, reikia įjungti fotoaparato atidarymo iš užrakto ekrano funkciją. Eikite į Kompiuterio parametrai, bakstelėkite arba spustelėkite Kompiuteris ir įrenginiai, tada nustatykite Norint naudoti fotoaparatą, užrakto ekrane braukti žemyn kaip Įjungta.

Fotografavimas arba filmavimas

Fotografavimas

 1. Programėlėje Fotoaparatas bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Nuotrauka Mygtukas Nuotrauka.
 2. Norėdami peržiūrėti nuotrauką, vilkite ekraną dešinėn arba spustelėkite rodyklę kairėn.

Filmavimas

 1. Fotoaparato programėlėje bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Vaizdo įrašas Mygtukas Vaizdo įrašas, kad pradėtumėte filmuoti. Norėdami sustabdyti įrašymą, dar kartą jį bakstelėkite arba spustelėkite.
 2. Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą, vilkite ekraną dešinėn arba spustelėkite rodyklę kairėn.

Jei norite koreguoti fotoaparato parametrus, žr. Parametrų keitimas, pvz., blykstės ar laikmačio. Visos nuotraukos ir vaizdo įrašai, sukurti programėle Fotoaparatas, įrašomi fotoaparato aplanke. Informacijos, kaip rasti savo fotoaparato aplanką, ieškokite skyriuje Fotoaparato programėle užfiksuotų nuotraukų ir nufilmuotų vaizdo įrašų peržiūra.

Apie panoramines nuotraukas

Panoraminė nuotrauka – tai į vieną nuotrauką sujungtų vaizdų serija. Panoraminės nuotraukos puikiai tinka fotografuojant peizažus ir horizontą, taip pat kuriant 360 laipsnių kampo erdvines nuotraukas. Jei jūsų kompiuteryje yra įtaisytasis galinis fotoaparatas ir tam tikri jutikliai bei tvarkyklės, panoramines nuotraukas galite daryti naudodami fotoaparato programėlę. Jei jūsų kompiuteris gali daryti panoramines nuotraukas, vaizdo ieškiklyje matysite mygtuką Panorama Mygtukas Panorama. Norėdami peržiūrėti fotoaparato programėle padarytą panoraminę nuotrauką, atidarykite ją naudodami fotoaparato, nuotraukų arba OneDrive programėlę. Be to, jei norite ją atidaryti ir bendrinti, įkelkite panoraminę nuotrauką į OneDrive.com.

Panoraminio vaizdo fotografavimas

 1. Atidarykite fotoaparato programėlę.

 2. Nustatykite norimą atvaizdo pradžios tašką ir į jį nukreipkite fotoaparatą.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Panorama Mygtukas Panorama. Taip užfiksuojamas pirmasis atvaizdas.
 4. Lėtai kreipkite fotoaparatą bet kuria kryptimi, kad sulygiuotumėte su kitu vaizdu.

 5. Kreipdami fotoaparatą vaizdo ieškiklyje stebėkite kraštines. Kraštinėms susilyginus, fotoaparatas automatiškai nufotografuoja kitą vaizdą.

 6. Kartokite šiuos veiksmus, kol baigsite fotografuoti panoramą.

 7. Bakstelėkite arba spustelėkite varnelę.

Fotoaparato programėlė suklijuoja vaizdus ir išsaugo panoramą fotoaparato aplanke.

Patarimai, kaip patobulinti panoramines nuotraukas

Jei norite gauti geriausių rezultatų fotografuodami panoramą:

 • Kreipdami ir sukdami fotoaparatą laikykite jį toje pačioje vietoje, tarsi jis būtų ant trikojo. Nedarykite staigių judesių.

 • Stebėkite vaizdo ieškiklio kraštines. Kraštinėms susilyginus, sustokite. Tai leis sufokusuoti vaizdą.

 • Bandykite kreipti fotoaparatą įvairiomis kryptimis, taip pat aukštyn ir žemyn.

 • Norėdami padaryti 360 laipsnių panoraminę nuotrauką, eikite ratu, fotoaparatą laikydami toje pačioje vietoje.

Panoraminės nuotraukos atidarymas arba bendrinimas

Norėdami peržiūrėti programėle Fotoaparatas padarytą panoraminę nuotrauką, turėsite ją atidaryti naudodami programėles Fotoaparatas, Nuotraukos ar „OneDrive“ arba paskelbti ją OneDrive.com. Norėdami bendrinti panoraminę nuotrauką, įkelkite ją į „OneDrive“ ir išsiųskite žmonėms failo saitą.

Geriausio kadro užfiksavimas, naudojant nuotraukų ciklą

Kai kurių planšetinių kompiuterių fotoaparato programėlė kaskart fotografuojant automatiškai užfiksuoja kelias nuotraukas iš eilės (tai vadinama nuotraukų ciklu). Į šį ciklą įtraukiami vaizdai, užfiksuoti prieš pat fotografuojant ir iškart po to. Jei jūsų kompiuteris gali daryti nuotraukų ciklus, apatiniame kairiajame kampe, kur rodomas numatytasis vaizdas, matysite ką tik užfiksuotos nuotraukos peržiūrą. Galite peržiūrėti vaizdus ir įrašyti labiausiai patikusį. Jei pasirinksite jų neperžiūrėti, numatytasis vaizdas bus automatiškai įrašomas į jūsų fotoaparato aplanką.

Peržiūra vaizdo ieškiklyje
Peržiūra rodoma apatiniame kairiajame kampe

Jei norite peržiūrėti atvaizdus ir įrašykite norimą:

 1. Atidarykite fotoaparato programėlę.

 2. Nufotografuokite nuotrauką.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite peržiūros atvaizdą, esantį apatiniame kairiajame kampe.

 4. Sukdami ratuką peržiūrėkite vaizdus.

 5. Radę patinkantį, ratuke spustelėkite mygtuką Įrašyti. Kiti vaizdai nebus įrašyti.

Parametrų keitimas, pvz., blykstės ar laikmačio

Prieš fotografuodami arba filmuodami galite atlikti kelis koregavimus, pvz., įjungti blykstę ar laikmatį. Kitas parinktis turėsite pakeisti dalyje Parametrai (pvz., tinklelio linijų rodymas ir informacijos apie vietą įtraukimas paprastose ir panoraminėse nuotraukose).

Pastaba

 • Šiame puslapyje pateikiamos visos galimos parinktys. Fotoaparato programėlėje matysite tik tas parinktis, kurios pasiekiamos jūsų kompiuteryje. Pvz., blykstės parametrų mygtuką matysite tik tada, jei įrenginyje yra blykstė.

Fotografuojant

 1. Norėdami pamatyti programėlės komandas, braukite nuo apatinio krašto.
  (Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite, ką norite keisti. Pasirinktys gali būti tokios:

  • perjungti kitą fotoaparatą;

  • nustatyti laikmatį (galite pasirinkti 3 arba 10 sekundžių delsą; ekrane bus rodomas atvirkštinis laikmatis);

  • keisti išlaikymą (koreguoti vaizdo šviesumą arba tamsumą);

  • įjungti ar išjungti blykstę arba nustatyti, kad ji įsijungtų automatiškai.

  • Norėdami pakeisti paryškintą sritį, naudokite funkciją Koregavimas pagal sritį.

Dalyje Parametrai

 1. Atidarykite fotoaparato programėlę.

 2. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Parametrai.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Parametrai.)

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Parinktys.

 4. Koreguokite kiekvienos parinkties parametrus. Pavyzdžiui:

Kito fotoaparato perjungimas

Jei jūsų kompiuteryje yra daugiau nei vienas fotoaparatas (pvz., priekinis ir galinis fotoaparatai), prieš pradėdami fotografuoti ar filmuoti galite juos perjungti.

 1. Atidarykite fotoaparato programėlę.

 2. Norėdami pamatyti programėlės komandas, braukite nuo apatinio krašto.
  (Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę.)

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Keisti fotoaparatą.

Pastaba

Apkarpymas, norint padidinti mastelį

Fotoaparato programėlėje nėra skaitmeninio mastelio keitimo funkcijos. Tačiau mastelio padidinimo efektą galite gauti, jei nufotografuosite ir tada apkarpysite nuotrauką.

 1. Norėdami peržiūrėti naujausias nuotraukas ir vaizdo įrašus, braukite į dešinę arba spustelėkite rodyklę kairėn. Norėdami rasti norimą apkarpyti nuotrauką, braukite kairėn arba spustelėkite rodyklę kairėn.

 2. Norėdami pamatyti programėlės komandas, braukite nuo apatinio krašto.
  (Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę.)

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Apkarpyti.

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Vaizdo formatas ir pasirinkite iš anksto nustatytų parinkčių arba vilkite kraštines ten, kur norite.

 5. Bakstelėkite arba spustelėkite Taikyti.

 6. Įrašykite apkarpytą nuotrauką. Galite atnaujinti originalią nuotrauką arba įrašyti kopiją su keitimais.

Keitimas, kas vyksta bakstelėjus ekraną

Pagal numatytuosius parametrus, bakstelėjus bet kurią ekrano sritį paryškinama nuotraukos sritis. Tai vadinama koregavimu pagal sritį. Galite išbandyti skirtingas sritis, kol nuotraukoje bus paryškinta norima vieta, tada bakstelėkite mygtuką Nuotrauka Mygtukas Nuotrauka, kad nufotografuotumėte. Galite pakeisti šį parametrą, kad, bakstelėjus ekraną, vienu metu būtų paryškinama ekrano sritis ir fotografuojama arba fotografuojama nepridedant paryškinimo.
 1. Atidarykite fotoaparato programėlę.

 2. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Parametrai.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Parametrai.)

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Parinktys.

 4. Dalyje Koregavimas pagal sritį pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

  • Bakstelėti norint koreguoti pagal sritį (numatytoji)

  • Bakstelėti norint koreguoti pagal sritį ir fotografuoti

  • Bakstelėti norint fotografuoti

Pastaba

Automatinis nuotraukų ir vaizdo įrašų įrašymas internete

Galite nustatyti, kad fotoaparato programėle padarytos nuotraukos ir vaizdo įrašai būtų automatiškai nusiunčiami į OneDrive. Taip pat galite pasirinkti, kokios kokybės nuotraukas nusiųsti.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, perkelkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Eikite į OneDrive, tada – į Fotoaparato aplankas.

 3. Pasirinkite, kokius parametrus taikyti nusiunčiant nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Informacijos apie fotografavimo vietą įtraukimas

Jei jūsų planšetinis kompiuteris arba fotoaparatas palaiko informacijos apie vietą įtraukimo funkciją, ir fotografuojant jį galima prijungti prie interneto ar mobiliojo ryšio tinklo, fotoaparato programėlė gali nuotraukose įtraukti informaciją apie vietą.

 1. Atidarykite fotoaparato programėlę.

 2. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Parametrai.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Parametrai.)

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Parinktys.

 4. Parinktį Vietos informacija nustatykite kaip Įjungta.

Fotoaparato programėle užfiksuotų nuotraukų ir nufilmuotų vaizdo įrašų peržiūra

Visos nuotraukos, vaizdo įrašai ir panoraminiai vaizdai, sukurti programėle Fotoaparatas, įrašomi fotoaparato aplanke. Fotoaparato albumą galite peržiūrėti keliais būdais.

 • Fotoaparato programėlė: braukite į dešinę arba spustelėkite ekrano kairėje esančią rodyklę. Taip pat galite braukti į viršų nuo apatinio krašto arba spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku, kad pamatytumėte programėlių komandas, tada bakstelėkite arba spustelėkite Fotoaparato aplankas.

 • Nuotraukų programėlė: eikite į Paveikslėlių biblioteka, tada – į Fotoaparato aplankas.

 • Failų naršyklė: eikite į aplanką Paveikslėliai, tada – į Fotoaparato aplankas.

 • OneDrive“ programėlė : eikite į aplanką Fotoaparato aplankas. Fotoaparato aplankas „OneDrive rodomas tik tada, kai automatiškai nusiunčiate nuotraukas ar vaizdo įrašus. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje Automatinis nuotraukų ir vaizdo įrašų įrašymas internete.

 • Užrakto ekranas: norėdami peržiūrėti ką tik padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, bakstelėkite arba spustelėkite Fotoaparato aplankas . Jei fotoaparato aplanke norite matyti visas nuotraukas ir vaizdo įrašus, bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Atrakinti, prisijunkite prie savo kompiuterio ir naudokite kurią nors iš čia nurodytų programėlių.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų redagavimas arba naikinimas

Toliau aprašoma, kaip redaguoti ir naikinti nuotraukas bei vaizdo įrašus, naudojant fotoaparato, nuotraukų ir OneDrive programėles.

Nuotraukos redagavimas

 1. Norėdami peržiūrėti naujausias nuotraukas ir vaizdo įrašus, braukite į dešinę arba spustelėkite rodyklę kairėn. Norimą nuotrauką rasite vis braukdami kairėn arba spustelėdami rodyklę kairėn.

 2. Norėdami pamatyti programėlės komandas, braukite nuo apatinio krašto.
  (Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę.)

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Redaguoti.

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite kairėje esančią kategoriją, pvz., Automatiškai taisyti arba Šviesumas. Pasirinktos kategorijos redagavimo parinktys rodomos dešinėje nuotraukos pusėje.

 5. Bakstelėkite arba spustelėkite parinktį dešinėje. Daugiau informacijos apie kiekvieną parinktį rasite Nuotraukų ir vaizdo įrašų redagavimas.

 6. Rinkitės kategorijas ir parinktis, kol baigsite redaguoti.

 7. Norėdami pamatyti programėlės komandas, braukite nuo apatinio krašto.
  (Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę.)

 8. Įrašykite redaguotą nuotrauką. Galite atnaujinti originalią nuotrauką arba įrašyti kopiją su keitimais.

Vaizdo įrašo pradžios/pabaigos koregavimas

 1. Naujausias nuotraukas ir vaizdo įrašus galite peržiūrėti perbraukę į dešinę arba spustelėję ekrano kairėje esančią rodyklę. Norimą vaizdo įrašą rasite vis braukdami kairėn arba spustelėdami rodykles.

 2. Norėdami pamatyti programėlės komandas, braukite nuo apatinio krašto.
  (Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę.)

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Koreguoti pradžią/pabaigą, tada pastumkite laiko juostos kairėje ir dešinėje esančias rodykles nurodydami naujus pradžios ir pabaigos taškus.

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Įrašyti kopiją.

Nuotraukos arba vaizdo įrašo naikinimas

 1. Naujausias nuotraukas ir vaizdo įrašus galite peržiūrėti perbraukę į dešinę arba spustelėję ekrano kairėje esančią rodyklę. Norimą nuotrauką ar vaizdo įrašą rasite vis braukdami kairėn arba spustelėdami rodykles.

 2. Norėdami pamatyti programėlės komandas, braukite nuo apatinio krašto.
  (Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę.)

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Naikinti.

Pastaba

 • Kai naudojate nuotraukų programėlę, OneDrive programėlę arba failų naršyklę, prieš bakstelėdami ar spustelėdami Naikinti, galite pasirinkti kelias nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Fotoaparato išjungimas

Galite pasirinkti išjungti fotoaparatą konkrečiose programėlėse, o kitoms programėlėms leisti jį naudoti, arba galite jį visiškai išjungti.

Fotoaparato išjungimas konkrečioje programėlėje

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, perkelkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Privatumas, tada bakstelėkite arba spustelėkite Žiniatinklio kamera.

 3. Nustatykite parinktį Leisti programėlėms naudoti mano žiniatinklio kamerą kaip Išjungta arba išjunkite ją konkrečiose programėlėse.

Pastaba

 • Jei norite, kad fotoaparato programėlė nenaudotų fotoaparato, turėsite jį visiškai išjungti.

 • Jei pakeitus privatumo parametrus kilo problemų dėl programėlės Fotoaparatas, vilkite programėlę į ekrano apačią ir laikykite ją ten, kol programėlė apsivers, tada bandykite dar kartą.

Visiškas fotoaparato išjungimas

Galite išjungti fotoaparatą, kad jo nenaudotų nė viena programėlė, įskaitant fotoaparato programėlę.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Įrenginių tvarkytuvė, tada rezultatuose bakstelėkite arba spustelėkite Įrenginių tvarkytuvė.

 3. Išplėskite parinktį Vaizdų įrenginiai.

 4. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite fotoaparatą, tada spustelėkite Išjungti.

Fotoaparato išjungimas, kad jo nebūtų galima naudoti, kai kompiuteris užrakintas

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, perkelkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Kompiuteris ir įrenginiai, tada bakstelėkite arba spustelėkite Užrakto ekranas.

 3. Nustatykite parinktį Norint naudoti fotoaparatą, užrakto ekrane braukti žemyn kaip Išjungta.

Jei kilo problemų dėl žiniatinklio kameros

Esant dideliam žiniatinklio kamerų ir fotoaparatų pasirinkimui, gali būti daugybė priežasčių, kodėl kas nors neveikia. Kiekvienas prekės ženklas yra skirtingas, todėl verta patikrinti, ar gamintojo svetainėje yra vartotojo vadovų ir ar teikiama pagalba sprendžiant problemas.

Prie kompiuterio prijungiamos kameros problemą dažnai galima išspręsti ją atjungus ir vėl prijungus.

Kitas įprastas sprendimas – programėlę, kurios problemų kilo, uždaryti taip, kad būtų sustabdyti visi jos procesai. Norėdami tai padaryti, nuvilkite programėlę į ekrano apačią, ir laikykite ją ten, kol ji apsivers.

Jei ji vis tiek neveikia, gali būti, kad kilo problema dėl kameros tvarkyklių. Galite įdiegti kameros gamintojo pateikiamus tvarkyklės naujinimus arba naudoti numatytąsias kompiuterio tvarkykles. Jei čia pateikti pasiūlymai nepadeda išspręsti problemos, peržiūrėkite „Windows“ forumą ir ieškokite su įrenginiais susijusių problemų sprendimų, kuriuos rado kiti žmonės.

Gamintojo pateiktų naujinimų diegimas

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Įrenginių tvarkytuvė, bakstelėkite arba spustelėkite Parametrai, tada rezultatų dalyje bakstelėkite arba spustelėkite Įrenginių tvarkytuvė.

 3. Išplėskite parinktį Vaizdų įrenginiai.

 4. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite fotoaparatą, dėl kurio kyla problemų, tada bakstelėkite arba spustelėkite Naujinti tvarkyklės programinę įrangą.

 5. Bakstelėkite arba spustelėkite Automatiškai ieškoti atnaujintos tvarkyklės programinės įrangos, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Gali prireikti iš naujo paleisti kompiuterį.

Numatytųjų kompiuterio tvarkyklių diegimas

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Įrenginių tvarkytuvė, bakstelėkite arba spustelėkite Parametrai, tada rezultatų dalyje bakstelėkite arba spustelėkite Įrenginių tvarkytuvė.

 3. Išplėskite parinktį Vaizdų įrenginiai.

 4. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite fotoaparatą, dėl kurio kyla problemų, tada bakstelėkite arba spustelėkite Naujinti tvarkyklės programinę įrangą.

 5. Bakstelėkite arba spustelėkite Mano kompiuteryje ieškoti tvarkyklės programinės įrangos.

 6. Bakstelėkite arba spustelėkite Leisti pasirinkti iš mano kompiuterio įrenginio tvarkyklių sąrašo.

 7. Pasirinkite USB vaizdo įrenginys, tada spustelėkite Pirmyn ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Gali prireikti iš naujo paleisti kompiuterį.

Jei žiniatinklio kamera neveikai su „Skype“

Jei naudojate „Skype“ ir kilo garso arba vaizdo kokybės problemų, žr. Kaip išspręsti problemas, susijusias su vaizdo skambučiais naudojant „Windows“ kompiuteriui skirtą „Skype“? Šie trikčių šalinimo veiksmai skirti abiems „Skype“, skirtos „Windows“, versijoms.

Ieškokite atsakymų „Microsoft“ bendruomenėje

Jei šie pasiūlymai problemos neišsprendžia, peržiūrėkite muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų bendruomenės puslapį arba aparatūros ir tvarkyklių bendruomenės puslapį, esančius „Windows“ forume ir ieškokite su konkrečiomis problemomis susijusių sprendimų, kuriuos rado kiti žmonės. Tai gali būti ypač naudinga, jei iškilo aparatūros problemų ar gaunate klaidų pranešimus.

Reikia daugiau pagalbos?