Kodėl negaliu prisijungti prie kitų kompiuterių?

Yra kelios galimos priežastys, kodėl negalite prisijungti prie kitų namų tinklo kompiuterių arba negalite su jais bendrinti failų ir spausdintuvų. Konkrečios problemos ir galimų jos sprendimų ieškokite šioje lentelėje. Daugiau informacijos apie failų ir katalogų bendrinimą su kitais žmonėmis žr. Failų ir aplankų bendrinimas.

Problema
Galimi sprendimai

Nesukūrėte arba neprisijungėte prie namų grupės.

Namų grupė susieja namų tinklo kompiuterius, kad galėtumėte bendrinti paveikslėlius, muziką, vaizdo įrašus ir spausdintuvus. Paprasčiausias būdas bendrinti failus ir spausdintuvus tinkle yra sukurti namų grupę arba prie jos prisijungti.

Pastaba

 • Namų grupė galima „Windows 8.1“, „Windows RT 8.1“ ir „Windows 7“. Kompiuteriu, kuriame veikia „Windows RT 8.1“, galite prisijungti prie namų grupės, bet negalite jos sukurti ar su ja bendrinti turinio. Jei naudojate „Windows 7 Starter“ ir „Windows 7 Home Basic“, galite prisijungti prie namų grupės, bet negalite jos sukurti. Namų grupės nėra „Windows Server 2008 R2“.

Kurti namų grupę arba prie jos prisijungti

 1. Parinktį Namų grupė atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Parametrai (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį aukštyn ir spustelėję Parametrai), bakstelėję arba spustelėję Keisti kompiuterio parametrus, tada bakstelėję arba spustelėję Tinklas ir – Namų grupė.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Kurti arba įveskite namų grupės slaptažodį, tada bakstelėkite arba spustelėkite Prisijungti.

Nenaudojate namų grupės arba aplankas ar spausdintuvas, kurį norite pasiekti, nėra bendrinamas.

Rekomenduojame bendrinant failus ir spausdintuvus tinkle naudoti namų grupę, nes ją lengviau nustatyti. Failų ir spausdintuvų bendrinimas nenaudojant namų grupės yra dviejų dalių procesas. Pirmiausia turite įjungti slankiklį Rasti įrenginių ir turinio, kaip aprašyta tolesniuose veiksmuose. Antra, turite nustatyti pačio elemento bendrinimo ypatybes.

Slankiklis Rasti įrenginių ir turinio yra išjungtas.

Kompiuterių, įrenginių ir turinio radimas tinkle

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, perkelkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Tinklas, tada įjunkite slankiklį Rasti įrenginių ir turinio.

Tinklo aptikimas yra išjungtas.

Norėdami įjungti slankiklį Rasti įrenginių ir turinio, atlikite ankstesniame skyriuje aprašytus veiksmus.

Slaptažodžiu apsaugotas bendrinimas įjungtas.

Darbo grupių kompiuterių slaptažodžiu apsaugotas bendrinimas įjungtas pagal numatytuosius nustatymus. Kai įjungtas slaptažodžiu apsaugotas bendrinimas, kitų tinklo kompiuterių vartotojai negali pasiekti jūsų bendrinamų aplankų ir spausdintuvų, jei neturi jūsų kompiuterio vartotojo abonemento. Yra du būdai, kaip įjungti failų arba spausdintuvo bendrinimą:

 • Visuose darbo grupės kompiuteriuose sukurti vienodus vartotojo abonementus (rekomenduojama). Daugiau informacijos žr. Vartotojo abonemento kūrimas.

 • Išjungti slaptažodžiu saugomą bendrinimą. Norėdami išjungti slaptažodžiu saugomą bendrinimą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Išplėstinius bendrinimo parametrus atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę išplėstinis bendrinimas ir bakstelėję arba spustelėję Valdyti išplėstinius bendrinimo parametrus.

 2. Spustelėkite V „V“ pavidalo piktograma, kad išplėstumėte dabartinį tinklo profilį.
 3. Aplanke Apsaugotas slaptažodžiu bendras naudojimas spustelėkite Išjungti slaptažodžiu saugomą bendrinimą, tada spustelėkite Įrašyti keitimus. Būtinos administratoriaus teisės Galite būti paprašyti pateikti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti savo pasirinkimą.

Pastaba

 • Slaptažodžiu apsaugotas bendrinimas negalimas domeno kompiuteriuose.

 • Prisijungti prie domeno galite tik, jei jūsų kompiuteryje naudojama „„Windows 8.1 Pro““ arba „„Windows 8.1 Enterprise““.

Kompiuteriai nėra toje pačioje darbo grupėje.

Prisijungimas prie darbo grupės arba jos sukūrimas

 1. Parinktį Sistema atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Sistema ir bakstelėję arba spustelėję Sistema.

 2. Dalyje Kompiuterio vardas, domenas ir darbo grupės parametrai bakstelėkite arba spustelėkite Keisti parametrus. Būtinos administratoriaus teisės Galite būti paprašyti pateikti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti savo pasirinkimą.

 3. Dialogo lange Sistemos ypatybės spustelėkite skirtuką Kompiuterio vardas, tada bakstelėkite arba spustelėkite Keisti.

 4. Dialogo lange Kompiuterio vardo / domeno keitimai, esančiame Narystė, bakstelėkite arba spustelėkite Darbo grupė, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami prisijungti prie esamos darbo grupės, įveskite jos pavadinimą, o tada bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

  • Norėdami sukurti naują darbo grupę, įveskite jos pavadinimą, o tada bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

Neturite failo ar aplanko prieigos teisių.

Kreipkitės į failo arba aplanko savininką ir paprašykite suteikti teisę.

Jei esate įmonės tinkle, reikės kreiptis į IT administratorių.

Ryšį gali blokuoti grupės strategija.

Jei kompiuteris, prie kurio bandote prisijungti, priklauso domenui (pvz., įmonės tinklui), gali būti, kad IT administratorius įgalino strategiją, kuri blokuoja prisijungimą prie domeno kompiuterių. Pagalbos kreipkitės į IT administratorių.

Kompiuteryje nėra naujausių kelvedžio naujinimų.

Norėdami įsitikinti, ar turite vėliausius naujinimus, pasitarkite su gamintoju.

Reikia daugiau pagalbos?