Darbalaukis

„Windows“ vadovėlis: 4 psl. iš 11

Pažįstamo darbalaukio naudojimas

Darbalaukyje galite naudoti visokias programėles ir programas: tiek specializuotą programinę įrangą, tiek bet kurias „Windows“ parduotuvės programėles. Mėgstamas programėles ir programas galite prisegti prie užduočių juostos, kad galėtumėte greitai jas pasiekti, be to, galite pritaikyti darbalaukį asmeniniams poreikiams naudodami įvairias nuorodas, fonus, spalvas ir temas.

Nesvarbu, kaip naudojatės kompiuteriu, galite greitai perjungti programėles, langus ir pradžios ekraną tiesiog iš darbalaukio.

Grįžimas į darbalaukį

Grįžti į darbalaukį iš bet kurios kompiuterio vietos galima keliais būdais. Galite atlikti bet kurį iš toliau nurodytų veiksmų.

 • Atidarykite pradžios ekraną ir bakstelėkite arba spustelėkite pradžios ekrane esančią darbalaukio plytelę.

 • Klaviatūroje vienu metu paspauskite „Windows“ logotipo klavišą „Windows“ logotipo klavišas ir raidę D.
 • Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

  Ieškos lauke įveskite žodį darbalaukis, tada rezultatuose bakstelėkite arba spustelėkite Darbalaukis.

Užduočių juostoje esančios programėlės

Užduočių juostoje galite perjungti atidarytas programėles ir prisegti dažnai naudojamas programėles, kad galėtumėte jas atidaryti tiesiog iš darbalaukio.

Užduočių juosta ir užduočių juostos mygtukai

Įprastai užduočių juostą galite rasti darbalaukio apačioje, bet perkeldami pelės žymiklį už apatinio ekrano krašto ją pasieksite iš bet kurios kompiuterio vietos.

Jei užduočių juostoje nematote visų atidarytų programėlių

Jei užduočių juostoje nematote programėlių iš „Windows“ parduotuvės, kurias atidarėte, įsitikinkite, kad ši funkcija įjungta. Norėdami gauti daugiau informacijos žr. Kaip naudoti užduočių juostą.

Programėlių prisegimas prie užduočių juostos

Nesvarbu, ar kompiuterį valdote liesdami, ar naudojate pelę, prie užduočių juostos galite prisegti bet kurią programėlę, kad esant darbalaukyje būtų paprasta ją atidaryti.

1 veiksmas

Norėdami pamatyti programėlių rodinį, pradžios ekrane slinkite aukštyn nuo ekrano vidurio. (Jei naudojate pelę, spustelėkite rodyklę Rodyklės mygtukas prie apatinio kairiojo ekrano kampo.)
Programėlių rodinys

2 veiksmas

Norėdami pasirinkti prisegtinas programėles paspauskite ir laikykite nuspaudę arba spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku. (Norėdami pele pasirinkti kelias programėles paspauskite ir laikykite klavišą Ctrl, tada dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kiekvieną programėlę.)

Pasirinkite programėles

3 veiksmas

Bakstelėkite arba spustelėkite Prisegti prie užduočių juostos.

Prisekite programėles prie užduočių juostos

Atidarytų programėlių prisegimas

Jei programėlę jau naudojate, prie užduočių juostos ją galite prisegti neidami į pradžios ekraną.

1 veiksmas

Paspauskite ir laikykite užduočių juostoje esantį programėlės mygtuką ir slinkite pirštu aukštyn, kol bus atidarytas meniu. (Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite užduočių juostoje esantį programėlės mygtuką.)

Spartusis sąrašas

2 veiksmas

Bakstelėkite arba spustelėkite Prisegti šią programą prie užduočių juostos. Prisegta programėlė liks užduočių juostoje net ją uždarius.

Prisekite prie užduočių juostos

Užduočių juostoje esančių programėlių perjungimas

Naudodami programėlę galite įjungti užduočių juostą ir sparčiai perjungti kitą programėlę arba grįžti į pradžios ekraną.

Norėdami matyti užduočių juostą, kai naudojate visą ekraną užimančią programėlę, perkelkite pelės žymiklį už apatinio ekrano krašto. Tada spustelėkite mygtuką Pradėti ir grįžkite į pradžios ekraną arba perjunkite kitą programėlę spustelėdami jos mygtuką.

Įprastinis programėlių naudojimas

Pasitelkę pelę galite minimizuoti arba uždarytį programėlę spustelėdami viršutiniame dešiniajame kampe esantį mygtuką Minimizuoti arba Uždaryti. (Jei šių mygtukų nematote, perkelkite pelės žymiklį į viršutinį ekrano kraštą.)

Mygtukai Minimizuoti ir Uždaryti

Be to, programėlę galite minimizuoti, uždaryti arba perskirti vaizdą ir ją rodyti kairiojoje ar dešiniojoje ekrano pusėje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėdami viršutiniame kairiajame pavadinimo juostos kampe esančią programėlės piktogramą.

Pavadinimo juostos dešiniosios piktogramos meniu

Darbalaukio tinkinimas

Darbalaukį galite tinkinti ir sukonfigūruoti taip, kaip jums patinka, kad būtų patogu juo naudotis. Galite kurti ir naikinti mėgstamų failų bei aplankų nuorodas ir naudodami skirtingus fonus, langų spalvas bei temas darbalaukio išvaizdą pritaikyti asmeniniams poreikiams. Galite rinkti iš daugybės personalizavimo galerijoje esančių nemokamų temų. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip pritaikyti darbalaukį asmeniniams poreikiams, žr. Darbo su temomis pradžia.

Kaip pasirinkti, kurį ekraną atidaryti prisijungus

Pagal numatytuosius parametrus daugelis žmonių prisijungę prie kompiuterio atidaro darbalaukį, tačiau nepaisant to, kokį įrenginį naudojate, galite pasirinkti, ar prisijungę prie kompiuterio matysite darbalaukį, pradžios ekraną ar programėlių rodinį.

 1. Pirmiausiai perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Ieškoti (arba jei naudojate pelę, nukreipkite pelės žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, veskite jį žemyn ir spustelėkite Ieškoti), ieškos lauke įveskite Užduočių juosta, tada rezultatuose bakstelėkite arba spustelėkite Užduočių juosta ir naršymas, kad atidarytumėte užduočių juostos ir naršymo ypatybių langą.

 2. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami paleidę atidaryti pradžios ekraną

   Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Naršymas, tada atžymėkite žymimąjį langelį Prisijungus arba ekrane uždarius visas programėles eiti į darbalaukį, o ne pradžios ekraną. Bakstelėkite arba spustelėkite Gerai. Kitą kartą prisijungus prie kompiuterio vietoje darbalaukio bus rodomas pradžios ekranas.

  • Norėdami paleidę atidaryti darbalaukį

   Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Naršymas, tada pažymėkite žymimąjį langelį Prisijungus arba ekrane uždarius visas programėles eiti į darbalaukį, o ne pradžios ekraną. Bakstelėkite arba spustelėkite Gerai. Kitą kartą prisijungus prie kompiuterio bus rodomas darbalaukis.

  • Norėdami paleidę atidaryti programėlių rodinį

   Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Naršymas, tada atžymėkite žymimąjį langelį Prisijungus arba ekrane uždarius visas programėles eiti į darbalaukį, o ne pradžios ekraną.
   Tada pažymėkite žymimąjį langelį Perėjus į pradžios ekraną automatiškai rodyti rodinį Programėlės. Bakstelėkite arba spustelėkite Gerai. Kitą kartą prisijungus prie kompiuterio bus rodomas programėlių rodinys. (Visos kitos komandos, įprastai atidarančios pradžios ekraną, dabar taip pat atidarys programėlių rodinį.)

Daugiau mygtuko Pradėti parinkčių

Apatiniame kairiajame darbalaukio kampe rasite mygtuką Pradėti. Bakstelėdami arba spustelėdami mygtuką Pradėti nueisite į pradžios ekraną, o paspausdami ir laikydami arba spustelėdami jį dešiniuoju pelės mygtuku atidarysite sparčiųjų ir išplėstinių parinkčių meniu. Jame galėsite atilikti įvairius veiksmus, pvz., išjunti kompiuterį ir atsijungti, nueiti į programas Valdymo skydas ir Užduočių tvarkytuvas arba atidaryti komandos eilutės langą.

Mygtukas Pradėti rodomas visada, todėl šias meniu parinktis pasieksite iš bet kurios vietos: darbalaukio, programėlės arba net pradžios ekrano ar programėlių rodinio. Jei mygtuko Pradėti nematote, perkelkite pelės žymiklį į apatinį kairįjį kampą ir jis bus rodomas.

Pradžios mygtuko spartusis sąrašas

Reikia daugiau pagalbos?