Kompiuterių, įrenginių ir turinio radimas tinkle

Kai pirmą kartą prisijungsite prie tinklo, jūsų gali paklausti, ar norite tinkle rasti kompiuterius, įrenginius ir turinį ir automatiškai prisijungti prie tokių įrenginių kaip spausdintuvai ir TV. Įjungus šį parametrą, kompiuteris parengiamas bendrinti failus ir įrenginius tinkle. Remiantis jūsų atsakymu automatiškai nustatomi užkardos ir saugos parametrai, tinkantys tinklo, prie kurio esate prisijungę, tipui. Šį parametrą galite bet kada išjungti.

Kompiuterio parengimas bendrinti failus ir įrenginius tinkle

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, perkelkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Tinklas, bakstelėkite arba spustelėkite Ryšiai, tada bakstelėkite arba spustelėkite savo tinklo ryšį.

 3. Įjunkite Rasti įrenginių ir turinio.

  Rasti įrenginių ir turinio
  Rasti įrenginių ir turinio

Pastabos

 • Įjunkite šį parametrą, jeigu esate prisijungę prie namų arba mažo įmonės tinklo arba jeigu pažįstate ir pasitikite žmonėmis bei įrenginiais tinkle. Šis parametras leidžia kompiuteriui prisijungti prie tinkle esančių įrenginių, pavyzdžiui, spausdintuvų. Išjunkite jį, jei naudojatės viešuoju tinklu (pavyzdžiui, kavinėje arba oro uoste) arba nežinote, ar galite pasitikėti tinkle esančiais žmonėmis ir įrenginiais.

 • Šis parametras neprieinamas naudojantis domenų tinklais (pvz., jei namo parsinešate darbo kompiuterį).

 • Įjungus šį parametrą, pakeičiami užkardos parametrai, kad būtų leidžiami tam tikri ryšiai, todėl kyla grėsmė saugai. Jeigu žinote, kad nereikės bendrinti failų arba spausdintuvų, saugiausia yra išjungti šį parametrą

 • Išjungus šį parametrą, blokuojamas toliau nurodytų programėlių ir tarnybų veikimas: Leisti naudojant, failų bendrinimas, tinklo aptikimas ir automatinė tinklo spausdintuvų, TV ir kitų įrenginių sąranka.

Bendrinamų elementų radimas tinkle

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Šis kompiuteris, tada bakstelėkite arba spustelėkite Šis kompiuteris.

Kurioje vietoje rodomi bendrinami elementai, priklauso nuo turimo tinklo tipo ir kompiuteryje veikiančios „Windows“ operacinės sistemos, kurią naudojate ieškodami bendrinamų failų arba aplankų.

Veikiančiame kompiuteryje
Jei turite
Bendrinami elementai rodomi dalyje

Windows 8.1“, „Windows RT 8.1“, „Windows 8“, „Windows RT“ arba „Windows 7“

Namų grupė

Namų grupė

Windows 8.1“, „Windows RT 8.1“, „Windows 8“, „Windows RT“, „Windows 7“ arba „Windows Vista“

Darbo grupė arba domenas

Tinklas

Windows XP

Darbo grupė

Mano tinklo vietos

Jei tinkle nematote elementų, kuriuos numatyta bendrinti su jumis, paprašykite asmens, kuris bendrina juos su jumis, kelio (jis turėtų prasidėti \\kompiuterio pavardas\). Įveskite šį kelią dalies Šis kompiuteris adreso juostoje.

Jei bendrinami elementai nerodomi dalyje Tinklas, galite tinkinti dalies Šis kompiuteris aplankų rodinį, kad matytumėte, kurie elementai bendrinami ir su kuriais žmonėmis. Atidarykite aplanką, kuriame turėtų būti bendrinamų elementų. Skirtuko Rodymas grupėje Maketas bakstelėkite arba spustelėkite Išsami informacija. Bakstelėkite arba spustelėkite Įtraukti stulpelius, tada pasirinkite Pasirinkti stulpelius. Pasirinkite Bendrinama ir Bendrinama su, tada bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

Elementų bendrinimo tinkle problemų šalinimas

 • Įsitikinkite, kad kompiuteris yra toje pačioje namų arba darbo grupėje ir kad kiekvienas kompiuteris turi unikalų vardą.

  1. Parinktį Sistema atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Sistema ir bakstelėję arba spustelėję Sistema.

  2. Bakstelėkite arba spustelėkite Ypatybės.

  3. Norėdami keisti kompiuterio vardą arba tinklo pavadinimą, bakstelėkite arba spustelėkite Keisti parametrus. Būtinos administratoriaus teisės Galite būti paprašyti pateikti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti savo pasirinkimą.

 • Jei jūsų kompiuteris yra darbo grupėje, naudokite tą patį vartotojo vardo ir slaptažodžio derinį kiekviename kompiuteryje. Pavyzdžiui, jei jūsų abonementas kompiuteryje yra „Liza“, o slaptažodis – „Sh0kol@das“, naudokite tą patį vardą ir slaptažodį visuose darbo grupės kompiuteriuose.

 • Jei kompiuteriuose veikia „Windows 7“, „Windows 8“ arba „Windows RT“, įsitikinkite, kad įjungėte tinklo, prie kurio esate prisijungę, bendrinimą. Tai turėsite padaryti kiekviename kompiuteryje, kurį norite naudoti elementams bendrinti. Jei kompiuteryje veikia „Windows 8.1“ arba „Windows RT 8.1“, įsitikinkite, kad parinkties Rasti įrenginių ir turinio slankiklis įjungtas.

 • Jei vis tiek kyla problemų, patikrinkite, ar kiekviename jūsų darbo arba namų grupės kompiuteryje įjungtas tinklo radimas, failų ir spausdintuvų bendrinimas ir viešojo aplanko bendrinimas.

  1. Išplėstinius bendrinimo parametrus atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę išplėstinis bendrinimas ir bakstelėję arba spustelėję Valdyti išplėstinius bendrinimo parametrus.

  2. Išplėsti dabartinį profilį.

 • Įsitikinkite, kad kompiuteris, kurio failai ir aplankai bendrinami, yra įjungtas ir neveikia miego arba užmigdymo režimu. Dalyje Šis kompiuteris bakstelėkite arba spustelėkite adreso juostą, tada įveskite \\kompiuterio vardą, kad įsitikintumėte, jog nėra tinklo ryšio problemų.

 • Įsitikinkite, kad naudojate tik vieną užkardą ir ji nustatyta leisti namų ir darbo grupes.

 • Jei norite atidaryti bendrinamus failus ir aplankus, esančius kompiuteryje, kuriame veikia „Windows XP“, iš kompiuterio, kuriame veikia Windows 8.1 arba Windows RT 8.1, geriausia įkelti elementus į bendrinamų dokumentų aplanką. Tada dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite elementą, kurį norite bendrinti, spustelėkite Bendrinimas ir sauga ir pažymėkite žymės langelį Bendrai naudoti šį aplanką tinkle. Jei norite redaguoti bendrinamus elementus naudodami kitą tinklo kompiuterį, pažymėkite žymės langelį Leisti tinklo vartotojams keisti mano failus.

Reikia daugiau pagalbos?