Kompiuterio valdymas

„Windows“ vadovėlis: 5 psl. iš 11

Valdymas liečiant, pele ir klaviatūrą

Nesvarbu, ar kompiuteris yra su jutikliniu ekranu, ar reikia naudoti pelę ir klaviatūrą, jei žinosite, kaip atlikti keletą pagrindinių veiksmų „Windows 8.1“ ir „Windows RT 8.1“, naudodami kompiuterį užduotis atliksite gerokai greičiau ir efektyviau. Keletu bakstelėjimų, spustelėjimų arba klavišų paspaudimų pavyks greitai rasti ieškomą turinį, perjungti programėles ir atlikti įvairius kompiuteriu vykdomus veiksmus.

Prieš perskaitydami išsamią informaciją būtinai susipažinkite su darbalaukiu, pradžios ekranu ir programėlių rodiniu. Tikėtina, kad visus juos teks naudoti dirbant, naudojant programėles, bendraujant su draugais, naršant žiniatinklį ir atliekant visus kitus kompiuteriu vykdomus veiksmus.

Darbalaukis

Vis dar galite naudoti pažįstamą darbalaukį. Jį galima pritaikyti asmeniniams poreikiams nustatant skirtingus fonus, spalvas ir temas bei prisegant mėgstamas programėles prie užduočių juostos.

Norėdami nueiti į darbalaukį bakstelėkite arba spustelėkite pradžios ekrane esančią darbalaukio plytelę arba klaviatūroje vienu metu paspauskite „Windows“ logotipo klavišą „Windows“ logotipo klavišasir raidę D.

Jei pradžios ekrane nėra darbalaukio plytelės, galite ją prisegti atlikdami toliau aprašytus veiksmus.

  1. Norėdami pamatyti programėlių rodinį, pradžios ekrane slinkite aukštyn nuo ekrano vidurio. (Jei naudojate pelę, spustelėkite šalia apatinio kairiojo ekrano kampo esančią rodyklę Rodyklė žemyn.)
  2. Paspauskite ir laikykite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką Darbalaukis, tada bakstelėkite arba spustelėkite Prisegti prie pradžios ekrano. (Jei nerandate darbalaukio plytelės, pradėkite vesti tekstą Darbalaukis.)

Darbalaukis

Pradžios ekranas

Pradžios ekrane pateikiami ir iš čia greitai pasiekiami parankinės programėlės, žmonės, svetainės, aplankai ir kitas svarbus turinys.

Norėdami nueiti į pradžios ekraną perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Pradėti. Jei naudojate pelę, greičiausiai į pradžios ekraną pereisite perkeldami pelės žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą ir spustelėdami mygtuką Pradžia.

Daugiau informacijos apie pradžios ekraną žr. Viskas apie pradžios ekraną.

Pradžios ekranas

Programėlių rodinys

Programėlių rodinyje rodomos visos kompiuteryje įdiegtos programėlės. Programėlių rodinyje galima atidaryti programėles, prisegti jas prie pradžios ekrano arba darbalaukio užduočių juostos.

Norėdami nueiti į programėlių rodinį nuo pradžios ekrano vidurio slinkite aukštyn arba spustelėkite šalia apatinio kairiojo pradžios ekrano kampo esančią rodyklę Rodyklė žemyn.
Programėlių rodinys

Valdymas liečiant

Įprastų veiksmų atlikimas liečiant

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta, kaip liečiant atlikti kai kuriuos įprastus kompiuteriu vykdomus veiksmus. Išsamų lietimo gestų sąrašą rasite skyriuje Lietimas: perbraukimas, bakstelėjimas ir kt.

Daugeliui iš šių veiksmų priskirti ir spartieji klavišai. Viso sparčiųjų klavišų sąrašo žr. Spartieji klavišai.

Veiksmas Kaip tai padaryti Spartieji klavišai
Veiksmas

Atidaryti pagrindinius mygtukus

Kaip tai padaryti

Perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto.

Spartieji klavišai
„Windows“ logotipo klavišas „Windows“ logotipo klavišas + C
Veiksmas

Peržiūrėti programėlės komandas

Kaip tai padaryti

Perbraukite iš ekrano viršaus arba apačios.

Spartieji klavišai
„Windows“ logotipo klavišas „Windows“ logotipo klavišas + Z
Veiksmas

Pereiti prie pastaruoju metu naudotos programėlės

Kaip tai padaryti

Perbraukite iš kairiojo ekrano krašto.

Spartieji klavišai
„Windows“ logotipo klavišas „Windows“ logotipo klavišas + Tab
Veiksmas

Peržiūrėti pastaruoju metu naudotų programėlių sąrašą

Kaip tai padaryti

Perbraukite iš kairiojo krašto ir neatitraukdami piršto nuo ekrano nuveskite jį atgal link kairiojo krašto.

Spartieji klavišai
Paspauskite ir laikykite „Windows“ logotipo klavišą „Windows“ logotipo klavišas + Tab
Veiksmas

Uždaryti programėlę

Kaip tai padaryti

Vilkite programėlę nuo viršutinio ekrano krašto link ekrano apačios.

Spartieji klavišai

„Alt“ + F4

Veiksmas

Keisti mastelį

Kaip tai padaryti

Palieskite ekraną dviem arba daugiau pirštų ir norėdami nutolinti pirštus suglauskite (suimkite), o norėdami priartinti – išskėskite.

Spartieji klavišai

„Ctrl“ + pliuso ženklas (+) arba „Ctrl“ + minuso ženklas (-)

Veiksmas

Pažymėti elementą

Kaip tai padaryti

Perbraukite elementu žemyn arba per jį, taip pat galite pažymėti paspausdami ir neatleisdami.

Spartieji klavišai

Valdymas pele

Įprastų veiksmų atlikimas naudojant pelę

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta, kaip naudojant pelę atlikti kai kuriuos įprastus kompiuteriu vykdomus veiksmus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie pele atliekamus gestus žr. Pelė ir klaviatūra: kas nauja.

Daugeliui iš šių veiksmų priskirti ir spartieji klavišai. Viso sparčiųjų klavišų sąrašo žr. Spartieji klavišai.

Veiksmas Kaip tai padaryti Spartieji klavišai
Veiksmas

Atidaryti pagrindinius mygtukus

Kaip tai padaryti

Slinkdami pelės žymiklį perkelkite jį į viršutinį dešinįjį arba apatinį dešinįjį kampą. Kai bus pateikti pagrindiniai mygtukai, slinkite žymiklį palei kraštą aukštyn arba žemyn ir spustelėkite norimą mygtuką.

Spartieji klavišai
„Windows“ logotipo klavišas „Windows“ logotipo klavišas + C
Veiksmas

Peržiūrėti programėlės komandas

Kaip tai padaryti

Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku programėlės lange.

Spartieji klavišai
„Windows“ logotipo klavišas „Windows“ logotipo klavišas + Z
Veiksmas

Pereiti prie pastaruoju metu naudotos programėlės

Kaip tai padaryti

Slinkdami pelės žymiklį perkelkite jį į viršutinį kairįjį ekrano kampą ir spustelėkite.

Spartieji klavišai
„Windows“ logotipo klavišas „Windows“ logotipo klavišas + Tab
Veiksmas

Peržiūrėti pastaruoju metu naudotų programėlių sąrašą

Kaip tai padaryti

Perkelkite pelės žymiklį į viršutinį kairįjį kampą, o tada slinkite jį žemyn palei kraštą.

Spartieji klavišai
„Windows“ logotipo klavišas „Windows“ logotipo klavišas + Tab
Veiksmas

Uždaryti programėlę

Kaip tai padaryti
Perkelkite pelės žymiklį į ekrano viršų ir spustelėkite mygtuką Uždaryti uždarymo piktograma.
Spartieji klavišai

„Alt“ + F4

Veiksmas

Keisti mastelį

Kaip tai padaryti

Paspauskite „Ctrl“ ir sukite ratuką.

Spartieji klavišai

„Ctrl“ + pliuso ženklas (+) arba „Ctrl“ + minuso ženklas (-)

Veiksmas

Rodyti užduočių juostą

Kaip tai padaryti

Perkelkite pelės žymiklį už apatinio ekrano krašto.

Spartieji klavišai
Vienu metu paspaudus „Windows“ logotipo klavišą „Windows“ logotipo klavišas ir raidę T pasirenkama pirmoji užduočių juostos programėlė
Patarimas

Darbalaukį galima atidaryti šalia bet kurios programėlės, bet darbalaukio programėlės visada yra tame pačiame lange.

Programėlių naudojimas atidarius jas vieną greta kitos

Atsižvelgiant į ekrano skiriamąją gebą, vienu metu jame gali būti atidarytos net keturios programėlės. Tad atsakydami į el. laiškus galite planuoti susitikimus naudodami kalendorių arba vesti užrašus darbalaukyje ir tuo pačiu metu naudodami garso rašytuvą įrašinėti skaitomą paskaitą.

Dviejų programėlių naudojimas atidarius vieną greta kitos

  1. Atidarykite norimą naudoti programėlę.

  2. Slinkite nuo ekrano viršaus, kad už programėlės atsirastų tarpas, tada nuvilkite programėlę į kairiąją arba dešiniąją pusę.
    (Jei naudojate pelę, nukreipkite pelės žymiklį į viršutinį kairįjį ekrano kampą, tada dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pavadinimo juostoje esančią programėlės piktogramą.) Pasirinkite Perskirti kairėn arba Perskirti dešinėn. )

  3. Grįžkite į pradžios ekraną ir atidarykite kitą programėlę. Ji bus atidaryta greta pirmosios programėlės.

  4. Programėlių langų dydį keiskite vilkdami tarp jų esantį skyriklį.

Kaip atidaryti trečią programėlę

Jei grįšite į pradžios ekraną ir atidarysite trečią programėlę, ji bus atidaryta ant pirmųjų dviejų. Bakstelėkite arba spustelėkite kairiąją arba dešiniąją trečios programėlės pusę, kad ji būtų rodoma vienos iš apačioje esančių programėlių vietoje.

Jei norite, kad visos trys programėlės būtų atidarytos viename ekrane, vilkite trečią programėlę, kol šalia arba tarp kitų programėlių atsiras laisvos vietos. Jei vietos neatsiranda, vadinasi, naudojamame ekrane tuo pačiu metu gali tilpti tik dvi programėlės.

Reikia daugiau pagalbos?