Belaidžio tinklo profilių tvarkymas

Jei reikia pakeisti belaidžio ryšio profilį, galite tai padaryti atlikdami šiuos veiksmus:

  1. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
    (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

  2. Bakstelėkite arba spustelėkite Tinklas, Ryšiai ir norimą keisti ryšį.

  3. Rodomame puslapyje atlikite norimus keitimus.

Kai kurias užduotis, pvz., profilio naikinimą, reikia atlikti komandinėje eilutėje. Norėdami atlikti šias užduotis, atidarykite komandinę eilutę, tada įveskite atitinkamą komandą iš šios lentelės.

  • Komandinę eilutę atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Komandinė eilutė ir bakstelėję arba spustelėję Komandinė eilutė.

Užduotis
Instrukcijos

Profilio naikinimas

Komandinėje eilutėje įveskite:

netsh wlan delete profile name="ProfileName"

Visų kompiuteryje esančių belaidžio ryšio profilių rodymas

Komandinėje eilutėje įveskite:

netsh wlan show profiles

Saugos rakto rodymas

Komandinėje eilutėje įveskite:

netsh wlan show profile name=“ProfileName” key=clear

Tinklo perkėlimas į aukštesnę vietą prioritetų sąraše

Prisijungus prie naujo tinklo ir pasirinkus Jungtis automatiškai, jis bus rodomas sąrašo viršuje.

Automatinio prisijungimo prie diapazone esančio tinklo sustabdymas

Tinklų sąraše bakstelėkite arba spustelėkite tinklą, tada spustelėkite Atsijungti.

Automatinio prisijungimo prie ne diapazone esančio tinklo sustabdymas

Komandinėje eilutėje įveskite:

netsh wlan set profileparameter name=”ProfileName” connectionmode=manual

Kaip „Windows“ nustato ryšio pirmumą

Windows„“ paprastai prisijungia prie tinklų tokia tvarka:

1. Eternetas

2. „Wi‑Fi“

3. Mobilus plačiajuostis ryšys

Kai jungiatės prie naujo „Wi‑Fi“ tinklo, jis įtraukiamas į sąrašą, o „Windows“ prisijungs prie to tinklo, jis bus diapazone. Jei būdami pirmojo tinklo diapazone prisijungsite prie kito „Wi‑Fi“ tinko, „Windows“ prioritetą teiks antrajam tinklui, o ne pirmajam.

Su mobiliais plačiajuosčiais tinklais elgiamasi kitaip. Jei būdami „Wi-Fi“ tinklo diapazone rankiniu būdu prisijungsite prie mobilaus plačiajuosčio tinklo, to seanso metu prioritetą turės mobilus plačiajuostis tinklas. Kai kitą kartą būsite abiejų tinklų diapazone, prioritetas bus teikiamas „Wi‑Fi“ tinklui. Tai yra todėl, kad paprastai mobilų plačiajuosčiai tinklai yra apskaičiuoti.

Jei norite, kad jūsų kompiuteris jungtųsi prie mobilaus plačiajuosčio tinklo, o ne prie „Wi‑Fi“, tinklų sąraše bakstelėkite arba spustelėkite „Wi‑Fi“ tinklą, tada spustelėkite Atsijungti. „Windows“ nesijungs prie to „Wi‑Fi“ tinklo automatiškai.

Reikia daugiau pagalbos?