Kompiuterio pritaikymas asmeniniams poreikiams

„Windows“ vadovėlis: 10 psl. iš 11

Svarbiausia vieta parankiniams elementams

Naudojant „Windows 8.1“ arba „Windows RT 8.1“ bus patogu savo nuožiūra tvarkyti mėgstamą turinį ir darbo aplinką: siūloma nemažai kompiuterio pritaikymo asmeniniams poreikiams galimybių įtraukiant parankines programėles, žmones, nuotraukas ir pritaikant spalvas.

Jei prie kompiuterio prisijungiate naudodami „Microsoft“ abonementą, vos prireikus, galėsite pasiekti visą asmeniniams poreikiams pritaikytą turinį. Kai naudodami tą patį „Microsoft“ abonementą prisijungsite prie kito kompiuterio, bus rodomi tie patys paveikslėliai, kontaktai ir parametrai. O jei jūsų kompiuteriu norės naudotis kiti, jie turės prisijungti su asmeniniu „Microsoft“ abonementu, kad būtų rodomos jų pasirinktos parankinės programėlės, žmonės, nuotraukos ir spalvos (o jūsų turinys liktų nepakitęs).

Prisijungimas naudojant piešiamąjį slaptažodį

Nustatę piešiamąjį slaptažodį prie kompiuterio galėsite prisijungti su patinkančia nuotrauka, o ne įvesdami sunkiai įsimenamą slaptažodį. Pasirinkite paveikslėlį, gestus (apskritimo, tiesių braižymo arba bakstelėjimo) ir nurodykite, kurioje paveikslėlio vietoje juos atliksite. Piešiamąjį slaptažodį tiesiai ant jutiklinio ekrano galite nubraižyti pirštu arba pele. Visi „Microsoft“ abonementą turintys jūsų kompiuterio vartotojai gali nustatyti asmeninį piešiamąjį slaptažodį.

Kaip nustatyti piešiamąjį slaptažodį

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, perkelkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Abonementai, o tada – Prisijungimo parinktys.

 3. Dalyje Piešiamasis slaptažodis bakstelėkite arba spustelėkite Įtraukti.

 4. Prisijunkite pateikdami „Microsoft“ abonemento informaciją ir vykdydami ekrane pateiktus veiksmus pasirinkite paveikslėlį ir atliekamus gestus.

Patarimas

Paveikslėlių slaptažodžiai – tai ne tik smagus būdas prisijungti; jie taip pat gali būti daug saugesni už įprastus slaptažodžius, nes atspėti juos yra sunkiau.

Pasirinkite, kurį ekraną atidaryti prisijungus

Pagal numatytuosius parametrus kaskart prisijungus prie kompiuterio rodomas pradžios ekranas, bet jei norite, galite nustatyti, kad būtų atidarytas darbalaukis arba programėlių rodinys.

Įkrovimas rodant ne pradžios ekraną, o darbalaukį

 1. Parinktį Užduočių juostos ir naršymo srities ypatybės atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Užduočių juosta, tada tarp rezultatų bakstelėję arba spustelėję Užduočių juosta ir naršymas.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Naršymas, o tada bakstelėdami arba spustelėdami pažymėkite žymės langelį Prisijungus arba ekrane uždarius visas programėles eiti į darbalaukį, o ne pradžios ekraną. Tada bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

Kaip nustatyti, kad būtų rodomas programėlių rodinys, o ne pradžios ekranas

Einant į pradžios ekraną galima automatiškai pereiti į programėlių rodinį. Programėlių rodinyje rodomos visos kompiuteryje įdiegtos programėlės, bet jos bus be plytelių, todėl, kitaip nei pradžios ekrane, naujinimų nematysite.

 1. Parinktį Užduočių juostos ir naršymo srities ypatybės atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Užduočių juosta, tada tarp rezultatų bakstelėję arba spustelėję Užduočių juosta ir naršymas.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Naršymas, o tada bakstelėdami arba spustelėdami pažymėkite žymės langelį Perėjus į pradžios ekraną automatiškai rodyti rodinį Programėlės. Tada bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

Abonemento paveikslėlio keitimas

Abonemento paveikslėlis yra susietas su „Microsoft“ abonementu, todėl jis rodomas prisijungiant prie kompiuterio ir pradžios ekrane. Be to, jis rodomas ir jūsų draugams bei šeimos nariams, jei esate įtraukti į jų kontaktų sąrašą.

Kaip abonemento paveikslėlį galite nustatyti vieną iš patinkančių nuotraukų arba naudodami programėlę paveikslėlį sukurti arba suredaguoti. O jei turite žiniatinklio kamerą, galite nufotografuoti nuotrauką arba sukurti vaizdo įrašą.

Abonemento paveikslėlio puslapis

Kaip pakeisti abonemento paveikslėlį

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, perkelkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Abonementai, o tada – Jūsų abonementas.

 3. Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių.

  Raskite patinkančią nuotrauką. Jei norite rasti patinkančią nuotrauką, kurią norėtumėte naudoti, bakstelėkite arba spustelėkite Naršyti. Galite pereiti prie kompiuteryje arba „OneDrive“ saugomų nuotraukų. Bakstelėdami arba spustelėdami pažymėkite nuotrauką, o tada bakstelėkite arba spustelėkite Pasirinkite vaizdą.

  Naudodami programėlę sukurkite arba suredaguokite nuotrauką. Jei naudodami programėlę norite sukurti, rasti arba suredaguoti nuotrauką, bakstelėkite arba spaustelėkite norimą naudoti programėlę ir vykdykite ekrane rodomas instrukcijas arba raskite nuotrauką. Bus pateiktas visų kompiuteryje įdiegtų programėlių, kurias naudojant galima redaguoti arba kurti, sąrašas. Jei norimos naudoti programėlės nematote, sužinokite, kaip ją gauti (žr. Kompiuteriui skirtų programėlių gavimas).

  Nufotografuokite nuotrauką arba sukurkite vaizdo įrašą. Jei norite nufotografuoti nuotrauką arba sukurti vaizdo įrašą, bakstelėkite arba spustelėkite Fotoaparatas. Tada nufotografuokite nuotrauką arba įjunkite vaizdo įrašų režimą ir sukurkite vaizdo įrašą.

Pradžios ekrano tinkinimas

Galima pasirinkti pradžios ekrane rodomas plyteles, spalvas ir paveikslėlius, taip pat tvarkyti programėles. Jei kompiuteriu naudojatės ne vien jūs, užtikrinkite, kad visi prisijungtų naudodami savo „Microsoft“ abonementą. Tada kiekvienas asmuo galės turėti savo nuožiūra pritinkintą pradžios ekraną. Daugiau informacijos žr. Pradžios ekranas.

Kaip pakeisti foną

 1. Norėdami atidaryti pradžios ekraną, perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Pradžia. (Arba jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį kairįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį į kampą ir spustelėkite Pradžia.)

 2. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Parametrai.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Parametrai.)

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Pritaikyti asmeniniams poreikiams, o tada – foną, fono spalvą ir norimą pagrindinę spalvą. Pasirinktos fono ir pagrindinė spalvos bus rodomos ir kitose vietose, pvz., pagrindinių mygtukų ir prisijungimo ekranuose.

Pritaikymo asmeniniams poreikiams parametrai pradžios ekrane

Kaip nustatyti, kad pradžios ekrane būtų rodomas darbalaukio fonas

Kaip pradžios ekrano foną galite naudoti darbalaukio fono paveikslėlį. Kaskart pakeitus darbalaukio foną pradžios ekranas bus automatiškai atnaujintas.

 1. Norėdami atidaryti pradžios ekraną, perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Pradžia. (Arba jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį kairįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį į kampą ir spustelėkite Pradžia.)

 2. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Parametrai.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Parametrai.)

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Pritaikyti asmeniniams poreikiams, tada – darbalaukio fono peržiūrą.

Kaip prisegti programėles prie pradžios ekrano

Norėdami greitai pasiekti parankines programėles ir iš karto matyti jų naujinimus, galite prisegti jas prie pradžios ekrano.

 1. Norėdami atidaryti pradžios ekraną, perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Pradžia. (Arba jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį kairįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį į kampą ir spustelėkite Pradžia.)

 2. Perbraukdami į viršų nuo ekrano vidurio pereikite į programėlių rodinį. (Jei naudojate pelę, spustelėkite apatiniame kairiajame kampe esantį rodyklės mygtuką .)
 3. Pereikite prie norimos prisegti programėlės ir bakstelėdami arba spustelėdami dešiniuoju pelės mygtuku ją pažymėkite.

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Prisegti prie pradžios ekrano.

Kaip atsegti programėles

Programėlės atsegimas skiriasi nuo jos pašalinimo: nuo pradžios ekrano atsegta programėlė tebebus pateikiama, kai jos ieškosite, be to, prireikus ją vėl surasti, žinokite, kad ji rodoma programėlių rodinyje.

 1. Norėdami atidaryti pradžios ekraną, perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Pradžia. (Arba jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį kairįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį į kampą ir spustelėkite Pradžia.)

 2. Paspausdami ir neatleisdami arba dešiniuoju pelės mygtuku paspausdami pažymėkite norimą atsegti programėlę.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Atsegti nuo pradžios ekrano.

Kaip perkelti plytelę

 1. Pradžios ekrane paspauskite ir palaikykite norimą perkelti plytelę. (Jei naudojate pelę, spustelėkite plytelę ir neatleiskite mygtuko.)

 2. Nuvilkite plytelę į norimą vietą.

Kaip pakeisti plytelės dydį

 1. Pradžios ekrane paspauskite ir palaikykite plytelę, kurios dydį norite pakeisti. (Jei naudojate pelę, plytelę spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Keisti dydį ir pasirinkite norimą dydį.

Užrakto ekrano tinkinimas

Užrakto ekranas rodomas jums užrakinus kompiuterį (arba tada, kai tam tikrą laiką nenaudojus jis užrakinamas automatiškai). Galite įtraukti patinkančių vaikų ir augintinių fotografijų, nuotraukų iš atostogų ar net sukurti leidžiamą skaidrių pateiktį.

Jei norite naudoti nemokamas nuotraukas, atsisiųskite keletą darbalaukio fonų iš personalizavimo galerijos.

Užrakto ekranas

Kaip įtraukti nuotraukų į užrakto ekraną

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, perkelkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Kompiuteris ir įrenginiai, o tada – Užrakto ekranas.

 3. Jei užrakto ekrane norite naudoti tik vieną nuotrauką, bakstelėkite arba spustelėkite Naršyti ir pasirinkite norimą nuotrauką (galite rinktis kompiuteryje arba „OneDrive“ saugomas nuotraukas).

 4. Jei norite, kad užrakto ekrane būtų rodoma skaidrių pateiktis, įjunkite šią funkciją bakstelėdami arba spustelėdami Užrakto ekrane leisti skaidrių demonstravimą.

 5. Bakstelėkite arba spustelėkite Įtraukti aplanką ir pereikite prie aplanko, saugomo kompiuteryje arba „OneDrive“.

 6. Bakstelėdami arba spustelėdami aplanką jį pažymėkite, bakstelėkite arba spustelėkite Pasirinkti šį aplanką, o tada – Gerai. Galima pasirinkti net dešimt aplankų.

Kaip gauti programėlės naujinimus užrakto ekrane

Galite nustatyti, kad užrakto ekrane būtų rodomi kai kurių programėlių naujinimai – taip visada žinosite, kas vyksta, net kai kompiuteris užrakintas.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, perkelkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Kompiuteris ir įrenginiai, o tada – Užrakto ekranas.

 3. Dalyje Užrakto ekrano programėlės bakstelėkite arba spustelėkite pliuso mygtuką Pliuso mygtukas. Tada bakstelėdami arba spustelėdami pažymėkite sąraše esančią programėlę.
Užrakto ekrano programėlės pasirinkimas

Kaip nustatyti, kad užrakto ekrane būtų pateikiama išsami programėlės informacija

Galite pasirinkti, kad užrakto ekrane būtų pateikiama išsami informacija apie kurios nors programėlės naujinimus, kad žinotumėte, pvz., kada numatyta kita paskyra pagal kalendorių arba kas skambina per „Skype“.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, perkelkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Kompiuteris ir įrenginiai, o tada – Užrakto ekranas.

 3. Dalyje Pasirinkite programėlę, kurios išsamią būsenos informaciją norite peržiūrėti, bakstelėkite arba spustelėkite pliuso mygtuką Pliuso mygtukas, tada bakstelėdami arba spustelėdami pasirinkite sąraše esančią programėlę.
Patarimas

Pagal numatytuosius nustatymus užrakto ekrano skaidrių pateikčiai „Windows“ naudos tik geriausiai tinkančius paveikslėlius. Vis dėlto, jei norite naudoti visus paveikslėlius iš aplankų, kuriuos pasirinkote savo skaidrių pateikčiai, bakstelėkite arba spustelėkite slankiklį Naudoti tik tuos paveikslėlius, kurie mano ekrane tiks geriausiai, kad parinktį išjungtumėte.

Parametrų sinchronizavimas

Jei naudojate „Microsoft“ abonementą, galite sinchronizuoti užrakto ekrano paveikslėlį, pradžios ekraną ir temas. Tai padarę, prisijungę prie kitų savo kompiuterių ir įrenginių, matysite visus dalykus, kuriuos pritaikėte asmeniniams poreikiams.

Parametrų sinchronizavimas

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, perkelkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite „OneDrive“, tada bakstelėkite arba spustelėkite Sinchronizavimo parametrai.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Sinchronizuoti parametrus šiame kompiuteryje, kad įjungtumėte.

 4. Dalyje Personalizavimo parametrai pasirinkite norimus sinchronizuoti parametrus.

Pastaba: pradžios ekrane galėsite matyti visų savo programėlių plyteles bet kuriame įrenginyje, kuriame prisijungsite. Tačiau norėdami naudoti programėlę kitame įrenginyje, turėsite jame ją įdiegti. Daugiau informacijos žr. „Microsoft“ abonemento naudojimas diegiant programėles keliuose kompiuteriuose.

Darbalaukio tinkinimas

Galite naudoti temas, darbalaukio fonus, langų spalvas ir ekrano užsklandas, kad pritaikytumėte darbalaukį asmeniniams poreikiams. Jei norite naudoti nemokamas temas ir darbalaukio fonus, galite rinktis iš daugybės esančių personalizavimo galerijoje. Norėdami sužinoti daugiau apie darbalaukio pritaikymą asmeniniams poreikiams, žr. Darbo su temomis pradžia.

Reikia daugiau pagalbos?