Nuotraukų programėlės, skirtos „Windows“, žinynas

Nuotraukų programėlę galite naudoti norėdami peržiūrėti ar redaguoti nuotraukas ir vaizdo įrašus savo paveikslėlių bibliotekoje ir „OneDrive“, taip pat importuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus. Programėlėje Nuotraukos yra daug įvairių nuotraukų redagavimo funkcijų: nuo automatinių taisymų iki išplėstinio koregavimo. Baigę redaguoti nuotraukas ir vaizdo įrašus, galite juos bendrinti su savo draugais ir šeimos nariais neišjungdami programėlės.

Šioje programėlėje yra įvairių parinkčių nuotraukoms koreguoti, tačiau jei jus domina sudėtingesnis redagavimas ar norite dirbti su metaduomenimis, kitų nuotraukų redagavimo programėlių ieškokite „Windows“ parduotuvėje savo kompiuteryje. Kita galimybė yra atsisiųsti Fotogaleriją. Atminkite, kad Fotogalerija negalima sistemoje „Windows RT 8.1“.

Informacijos apie fotografavimą ir filmavimą žr. Fotoaparato programėlės ir žiniatinklio kamerų žinynas ir Programėlė Filmuotos akimirkos, skirta „Windows“: DUK.

Rodyti viską

Programėlės Nuotraukos atidarymas

Programėlę Nuotraukos galima atidaryti keliais skirtingais būdais.

Jei esate pradžios ekrane

Bakstelėkite arba spustelėkite plytelę Nuotraukos.

Jei naudojate kitą programėlę arba darbalaukį

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Nuotraukos, tada rezultatuose bakstelėkite arba spustelėkite Nuotraukos.

Jei naudojate failų naršyklę

 1. Pereikite prie nuotraukos, kurią norite matyti programėlėje Nuotraukos.

 2. Spustelėkite ją dešiniuoju pelės mygtuku arba paspauskite ir laikykite, bakstelėkite arba spustelėkite Atidaryti naudojant, tada bakstelėkite arba spustelėkite Nuotraukos.

Jei norėtumėte pakeisti, kuri programėlė naudojama automatiškai atidaryti nuotraukas, žr. Programėlių, kurias sistema „Windows“ naudoja kaip numatytąsias, pasirinkimas.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra programėlėje Nuotraukos

Programėlėje Nuotraukos rodomos jūsų kompiuterio ir „OneDrive“ paveikslėlių bibliotekoje esančios nuotraukos ir vaizdo įrašai. Paveikslėlių biblioteka pirmiausia yra jūsų paveikslėlių aplankas, tačiau į ją taip pat galite įtraukti išorinių loginių diskų, bendrinamų tinklo aplankų ir kitų savo kompiuterio aplankų.

„OneDrive“ failų peržiūra

 1. Atidarykite programėlę Nuotraukos.

 2. Viršutiniame kairiajame kampe bakstelėkite arba spustelėkite Paveikslėlių biblioteka, tada bakstelėkite arba spustelėkite „OneDrive“.

Pastaba

 • Jums gali tekti prisijungti naudojant „Microsoft“ abonementą, kad peržiūrėtumėte savo „OneDrive“ failus.

Jei norite matyti paveikslėlių bibliotekos failus

 1. Atidarykite programėlę Nuotraukos.

 2. Viršutiniame kairiajame kampe bakstelėkite arba spustelėkite OneDrive, tada bakstelėkite arba spustelėkite Paveikslėlių biblioteka.

Jei programėlėje nematote kai kurių nuotraukų ir vaizdo įrašų, pagalbos ieškokite trikčių šalinimo skyriuje.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų importavimas

 1. Prijunkite fotoaparatą, telefoną arba išorinį diską prie kompiuterio.

 2. Atidarykite programėlę Nuotraukos.

 3. Braukite į viršų nuo apatinio krašto.
  (Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę.)
 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Importuoti.

  Jei turite problemų arba norite importuoti iš DVD disko, žr. Nuotraukų ir vaizdo įrašų importavimas iš fotoaparato, telefono arba DVD.

 5. Bakstelėkite arba spustelėkite įrenginį, iš kurio norite importuoti.

 6. Programėlė automatiškai ieško visų nuotraukų ir vaizdo įrašų, kurie anksčiau nebuvo importuoti, ir juos pažymi. Be to, galite braukti žemyn arba spustelėti kiekvieną nuotrauką ir vaizdo įrašą, kurį norite importuoti, ar bakstelėti arba spustelėti Žymėti viską.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai įrašomi į aplanko Paveikslėliai poaplankį, pavadintą pagal failų importavimo datą.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų redagavimas

Jei norite apkarpyti nuotrauką

 1. Atidarykite nuotrauką, kurią norite apkarpyti.

 2. Braukite į viršų nuo apatinio krašto.
  (Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę.)
 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Apkarpyti.

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Vaizdo formatas ir pasirinkite iš anksto nustatytų parinkčių arba vilkite kraštines ten, kur norite.

 5. Bakstelėkite arba spustelėkite Taikyti.

 6. Įrašykite apkarpytą nuotrauką. Galite atnaujinti originalią nuotrauką arba įrašyti kopiją su keitimais.

Jei norite pasukti nuotrauką

 1. Atidarykite nuotrauką, kurią norite pasukti.

 2. Braukite į viršų nuo apatinio krašto.
  (Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę.)
 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Pasukti. Nuotrauka pasukama 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę. Kiekvieną kartą bakstelėjus arba spustelėjus, ji pasukama dar 90 laipsnių kampu.

Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Pastaba

 • Programėlėje Nuotraukos vaizdo įrašų pasukti negalima.

Nuotraukos redagavimas

 1. Programėlėje Nuotraukos atidarykite nuotrauką, kurią norite redaguoti.

 2. Braukite į viršų nuo apatinio krašto.
  (Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę.)
 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Redaguoti.

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite kairėje esančią kategoriją, pvz., Automatiškai taisyti arba Šviesumas. Šios kategorijos redagavimo parinktys yra nuotraukos dešinėje.

 5. Bakstelėkite arba spustelėkite parinktį dešinėje. Daugiau informacijos apie kiekvieną parinktį rasite Nuotraukų ir vaizdo įrašų redagavimas.

 6. Rinkitės naujas parinktis, kol baigsite redaguoti.

 7. Braukite į viršų nuo apatinio krašto.
  (Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę.)
 8. Įrašykite redaguotą nuotrauką. Galite atnaujinti originalią nuotrauką arba įrašyti kopiją su keitimais.

Vaizdo įrašo pradžios / pabaigos koregavimas

 1. Programėlėje Nuotraukos atidarykite vaizdo įrašą, kurį norite sutrumpinti.

 2. Naujausias nuotraukas ir vaizdo įrašus galite peržiūrėti perbraukę į dešinę arba spustelėję ekrano kairėje esančią rodyklę. Norimą vaizdo įrašą rasite vis braukdami kairėn arba spustelėdami rodykles.

 3. Braukite į viršų nuo apatinio krašto.
  (Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę.)
 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Koreguoti pradžią/pabaigą, tada pastumkite laiko juostos kairėje ir dešinėje esančias rodykles nurodydami naujus pradžios ir pabaigos taškus.

 5. Bakstelėkite arba spustelėkite Įrašyti kopiją.

Nuotraukos arba vaizdo įrašo naikinimas

 1. Programėlėje Nuotraukos eikite į aplanką su failais, kuriuos norite panaikinti.

 2. Atlikite vieną šių veiksmų:

  • Jei matote nuotraukų ir vaizdo įrašų sąrašą, perbraukite žemyn arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failus, kurį norite pašalinti. Taip pat galite bakstelėti arba spustelėti Pasirinkti visus.

  • Jei atidarėte nuotrauką ar vaizdo įrašą, perbraukite iš apačios į viršų arba spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku, kad peržiūrėtumėte programos komandas.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Naikinti.

Nuotraukas galite panaikinti naudodami fotoaparato programėlę, „OneDrive“ programėlę arba failų naršyklę.

Failų ir aplankų tvarkymas

Programėlę Nuotraukos galite naudoti pagrindiniams tvarkymo veiksmams atlikti, pvz., sukurti naujus aplankus arba perkelti, pervardyti ir panaikinti failus. Norint atlikti tokias užduotis kaip keliuose aplankuose esančių failų tvarkymas ir išplėstinių parametrų keitimas, geriausia naudoti failų naršyklę. Daugiau informacijos apie failų naršyklės naudojimą žr. Darbas su failais ir aplankais.

Jei programėle Nuotraukos naudojate failams tvarkyti, turite dirbti sąrašo rodinyje. Jei atidarę nuotrauką arba vaizdo įrašą norite jį pervardyti ar perkelti, naudokite rodyklę atgal, tada perbraukite į viršų arba spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku, kad pamatytumėte tas komandas.

Naujo aplanko kūrimas

 1. Programėlėje Nuotraukos, eikite į vietą, kurioje norite sukurti aplanką.

 2. Braukite į viršų nuo apatinio krašto.
  (Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę.)
 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Naujas aplankas.

 4. Įveskite aplanko pavadinimą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Kurti.

Jei norite iškirpti, kopijuoti, įklijuoti, pervardyti arba naikinti failus

 1. Programėlėje Nuotraukos eikite į aplanką su failais, kuriuos norite tvarkyti.

 2. Pasirinkite failus.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite norimą naudoti komandą.

 4. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami Iškirpti arba Kopijuoti, pereikite į naują vietą, kurioje norite įdėti failus arba aplankus, tada spustelėkite Įklijuoti.

  • Norėdami Pervardyti, įveskite naują failo pavadinimą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Pervardyti. (Vienu metu galite pervardyti tik vieną failą.)

  • Norėdami Naikinti, bakstelėkite arba spustelėkite Naikinti.

Nuotraukų plytelės nustatymas pradžios ekrane

Jei norite plytelėje naudoti savo nuotrauką

 1. Atidarykite programėlę Nuotraukos.

 2. Pereikite prie norimos naudoti plytelės ir bakstelėkite arba spustelėkite, kad ją atidarytumėte.

 3. Braukite į viršų nuo apatinio krašto.
  (Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę.)
 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Nustatyti kaip, tada bakstelėkite arba spustelėkite Plytelė Nuotraukos.

Kitą kartą būdami pradžios ekrane tą nuotrauką matysite kaip nuotraukų plytelės foną. Bakstelėkite arba spustelėkite ją, kad atidarytumėte programėlę Nuotraukos.

Jei plytelėje norite sumaišyti nuotraukas

Įjungus šią funkciją, nuotraukų plytelėje keisis 5 iš 50 vėliausiai įtrauktų nuotraukų.

 1. Atidarykite programėlę Nuotraukos.

 2. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn ir spustelėkite Parametrai.)
 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Parinktys.

 4. Nustatykite parinktį Maišyti nuotraukas nuotraukų plytelėje kaip Įjungta.

Jei norite sustabdyti nuotraukų rodymą plytelėje

 1. Eikite į pradžią.

 2. Paspauskite ir laikykite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite nuotraukų plytelę.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Išjungti dinaminę plytelę.

Nuotraukų rodymas užrakto ekrane arba nustatymas kaip piešiamojo slaptažodžio

Užrakto ekranas rodomas jums užrakinus kompiuterį (arba tada, kai tam tikrą laiką nenaudojus jis užrakinamas automatiškai). Galite pridėti mėgstamų savo vaikų, naminių gyvūnų ar atostogų nuotraukų ar net sukurti skaidrių demonstravimą, kuris užrakto ekrane keistų daugybę nuotraukų. Taip pat galite naudoti nuotrauką kaip piešiamąjį slaptažodį, o tai tikrai smagus būdas prisijungti.

Jei norite nustatyti nuotrauką kaip ekrano užraktą

 1. Atidarykite programėlę Nuotraukos.

 2. Raskite norimą naudoti nuotrauką ir bakstelėkite arba spustelėkite, kad ją atidarytumėte viso ekrano rodinyje.

 3. (Pasirinktinai) Atlikite šiuos veiksmus norėdami apkarpyti nuotrauką, kad ji tilptų ekrane:

  1. Bakstelėkite arba spustelėkite Apkarpyti.

  2. Bakstelėkite arba spustelėkite Vaizdo formatas, tada bakstelėkite arba spustelėkite Užrakto ekranas. Matysite stačiakampį, nurodantį, kuri nuotraukos dalis bus rodoma užrakto ekrane.

  3. Perkelkite nuotrauką taip, kad būtų rodoma nuotraukos dalis, kurią norite matyti užrakto ekrane, tada bakstelėkite arba spustelėkite Taikyti.

  4. Įrašykite nuotrauką.

 4. Braukite į viršų nuo apatinio krašto.
  (Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę.)
 5. Bakstelėkite arba spustelėkite Nustatyti kaip, tada bakstelėkite arba spustelėkite Užrakto ekranas.

Skaidrių demonstravimo leidimas

 1. Atidarykite programėlę Nuotraukos.

 2. Pereikite į aplanką su nuotraukomis, kurias norite naudoti kaip skaidrių demonstravimą.

 3. Braukite į viršų nuo apatinio krašto.
  (Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę.)
 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Skaidrių demonstravimas. Programėlė vieną po kitos rodys to aplanko nuotraukas.

Taip pat galite paleisti skaidrių demonstravimus nuotraukų plytelėje arba užrakto ekrane.

Nuotraukų, vaizdo įrašų ir panoramų bendrinimas

Yra keletas programėlės Nuotraukos bendrinimo parinkčių, atsižvelgiant į tai, kur nuotraukos saugomos. Visas programėlės Nuotraukos naudojamas nuotraukas ir vaizdo įrašus galima bendrinti su kitomis programėlėmis, esančiomis pagrindiniame bendrinimo mygtuke, pvz., pašto programėle. Jei failai saugomi „OneDrive“, turite galimybę siųsti pakvietimus, kurie konkretiems žmonėms suteiks teisę matyti failus arba gauti saitą, leidžiantį bendrinti su platesne auditorija.

„OneDrive“ nuotraukų ir vaizdo įrašų bendrinimas

 1. Programėlėje Nuotraukos, perbraukite žemyn arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failus ir aplankus, kad juos pažymėtumėte.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Bendrinti.

 3. Jei norite bendrinti su konkrečiais asmenimis ar grupėmis, pasirinkite Kviesti žmones. Norėdami bendrinti su daugybe žmonių, kurių asmeniškai net nepažįstate, pasirinkite Gauti saitą. Daugiau informacijos apie bendrinimą žr. OneDrive: FAQ.

Nuotraukų bibliotekoje esančių nuotraukų ir vaizdo įrašų bendrinimas

Tokiu būdu galite bendrinti nuotraukas ir „OneDrive“.

 1. Programėlėje Nuotraukos eikite į aplanką, kuriame yra nuotraukų arba vaizdo įrašų, kuriuos norite bendrinti.

 2. Braukite žemyn arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kiekvieną nuotrauką ar vaizdo įrašą, kurį norite bendrinti. Taip pat galite atidaryti atskirą nuotrauką arba vaizdo įrašą.

 3. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Bendrinti.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn ir spustelėkite Bendrinti.)
 4. Bakstelėkite ar spustelėkite programėlę, su kuria norite bendrinti, ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Patarimas

Jei matote pranešimą Atsiprašome, iškilo problema

Jei matote klaidos pranešimą Atsiprašome, iškilo problema, gali būti, kad kilo problema naujinant versiją. Šią problemą galima pašalinti atkūrus numatytąsias bibliotekas. Jei tai pabandžius programėlė vis dar neveikia, galimų sprendimų žr. Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų bendruomenės puslapyje „Windows“ forume.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Failų naršyklė, tada rezultatuose bakstelėkite arba spustelėkite Failų naršyklė.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Rodymas.

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Naršymo sritis ir įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis Rodyti bibliotekas.

 5. Kairiojoje srityje bakstelėkite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką Bibliotekos, tada bakstelėkite arba spustelėkite Ypatybės.

 6. Bakstelėkite arba spustelėkite Atkurti numatytąsias reikšmes.

 7. Bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

Jei nematote nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuos tikėjotės pamatyti

Yra keletas priežasčių, kodėl nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuos tikėjotės pamatyti programėlėje Nuotraukos, nerodomi. Pvz., jei failai yra ne paveikslėlių bibliotekoje, programa Nuotraukos jų neras. Štai keletas dalykų, kuriuos galite išbandyti, kad tuos failus galėtumėte peržiūrėti programėlėje.

Perkelkite failus į paveikslėlių biblioteką

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Failų naršyklė, tada rezultatuose bakstelėkite arba spustelėkite Failų naršyklė.

 3. Pereikite į aplanką, kuriame yra nuotraukos. (Jei failai yra išoriniame diske, prijunkite įrenginį prie kompiuterio.)

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite meniu Failas, tada bakstelėkite arba spustelėkite Atidaryti naują langą.

 5. Iš pradinio aplanko į aplanką Paveikslėliai nuvilkite arba nukopijuokite aplankus arba nuotraukas, kurias norite peržiūrėti programėlėje Nuotraukos.

Failų, aplankų ir loginių diskų įtraukimas į paveikslėlių biblioteką

Jei turite nuotraukų kitame aplanke ar diske ir nenorite jų perkelti į paveikslėlių aplanką, galite įtraukti į paveikslėlių biblioteką. Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti, žr. „Kaip įtraukti aplanką į biblioteką?“ Bibliotekos: DUK.

Paveikslėlių bibliotekos miniatiūrų rodymas

Jei atnaujinote versiją iš senesnė „Windows“ versijos, programėlėje Nuotraukos gali būti nerodomos failų miniatiūros. Štai kaip padaryti, kad jos būtų rodomos.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Failų naršyklė, tada rezultatuose bakstelėkite arba spustelėkite Failų naršyklė.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Rodymas.

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Parinktys, tada bakstelėkite arba spustelėkite Keisti aplanko ir ieškos parinktis.

 5. Bakstelėkite arba spustelėkite Rodymas ir išvalykite žymės langelį šalia Visada rodyti piktogramas, niekada nerodyti miniatiūrų.

 6. Bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

Kodėl programėlėje Nuotraukos nematau nuotraukų iš „Facebook“, „Flickr“ ar kitų loginių diskų?

Windows 8.1“ ir „Windows RT 8.1“ nuotraukų programėlė nepalaiko prisijungimo prie „Facebook“ ar „Flickr“.

Ieškokite atsakymų „Microsoft“ bendruomenėje

Jei čia pateikti pasiūlymai nepadeda išspręsti problemos, peržiūrėkite Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų bendruomenės puslapį, esantį „Windows“ forume, ir ieškokite konkrečių problemų sprendimų, kuriuos rado kiti žmonės. Tai gali būti ypač naudinga, jei iškilo aparatūros problemų ar gaunate klaidų pranešimus.

Reikia daugiau pagalbos?