Programėlė Skaitytuvė, skirta „Windows“: DUK

Programėlėje Skaitytuvė galite atidaryti ir peržiūrėti PDF, XPS ir TIFF failus. Skaitytuvė leidžia ieškoti žodžių arba frazių, rašyti pastabas, pildyti formas ir spausdinti arba bendrinti dokumentus. Čia rasite atsakymus į bendriausius klausimus apie Skaitytuvę.

Rodyti viską

Kaip atidaryti failą?

Jei bandote atidaryti PDF, XPS arba TIFF failą, programėlė Skaitytuvė paprastai atidaroma automatiškai. Jei tai neįvyksta, šio tipo failams Skaitytuvę galite nustatyti kaip numatytąją programėlę. (Kitame skyriuje parodysime, kaip tai padaryti.)

Jei Skaitytuvė jau atidaryta, failą atidarysite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Bakstelėkite arba spustelėkite Naršyti.

  Jei nematote mygtuko Naršyti, braukite į viršų nuo apatinio krašto arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę, tada bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Atidaryti kitą failą Mygtukas Atidaryti kitą failą.

  Jei norite uždaryti esamą failą ir vietoj jo atidaryti naują, bakstelėkite arba spustelėkite Atidaryti failą, tada – Naršyti. Jei norite, kad vienu metu būtų atidarytas ir esamas, ir kitas failas, bakstelėkite arba spustelėkite Atidaryti failą naujame skirtuke, tada – Naršyti. (Jeigu jau atidaryti penki failai, naujame skirtuke failo atidaryti negalėsite, nes Skaitytuvėje vienu metu gali būti atidaryti tik penki failai.)

 2. Eikite į aplanką arba vietą, kurioje saugomas failas.

 3. Bakstelėdami arba spustelėdami pažymėkite failą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Atidaryti.

Pastaba

 • Vienu metu Skaitytuvėje gali būti atidaryti tik penki failai. Jei jau esate atidarę penkis failus ir atidarote dar vieną, Skaitytuvė uždarys vieną iš jų. Jei faile, kurį Skaitytuvė nori uždaryti, būsite atlikę keitimų, gausite raginimą juos įrašyti.

Kaip padaryti, kad PDF, XPS arba TIFF failai būtų atidaromi naudojant Skaitytuvę pagal numatytuosius parametrus?

Jei PDF, XPS arba TIFF failai atidaromi kita programa, galite nurodyti „Windows“ vietoj jos naudoti Skaitytuvę. Štai kaip:

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Parametrai.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Parametrai.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Ieška ir programėlės, tada – Numatyta.

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Pasirinkti numatytąsias programėles pagal failo tipą (norint pamatyti šią parinktį gali tekti slinkti žemyn iki ekrano apačios).

 5. Dalyje Pavadinimas slinkite žemyn, kol pamatysite .pdf.

 6. Bakstelėkite arba spustelėkite programėlės pavadinimą, rodomą dešiniau nuo .pdf, tada dalyje Pasirinkti programėlę bakstelėkite arba spustelėkite Skaitytuvė.

 7. Pakartokite šį veiksmą su kiekvienu failų, kuriuos norite atidaryti Skaitytuvėje, tipu (pavyzdžiui, .oxps, .xps arba .tiff).

Kaip perjungti atidarytus failus?

 1. Norėdami pamatyti programėlės komandas, braukite nuo apatinio krašto.
  (Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite failą, kurį norite perjungti.

Kaip peržiūrėti du greta esančius failus?

 1. Atidarykite pirmąjį failą.

 2. Braukite į viršų nuo apatinio krašto arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą, bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Atidaryti kitą failą Mygtukas Atidaryti kitą failą, tada – Atidaryti failą naujame skirtuke.
 3. Jei failas, kurį norite atidaryti, rodomas neseniai atidarytų failų sąraše, bakstelėkite arba spustelėkite jį. Jei ne, bakstelėkite arba spustelėkite Naršyti, eikite į aplanką ar vietą, kurioje saugomas failas, bakstelėkite arba spustelėkite norimą atidaryti failą, tada – Atidaryti.

 4. Braukite nuo apatinio krašto į viršų arba spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku, kad būtų rodomos atidarytų failų miniatiūros.

 5. Paspauskite ir laikykite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kito failo miniatiūrą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Atidaryti naujame lange. Failai yra rodomi greta.

Kaip išspausdinti failą?

 1. Atidarykite norimą spausdinti failą.

 2. Braukite nuo apatinio krašto į viršų arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Spausdinti.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite savo spausdintuvo pavadinimą.

  Jei jūsų spausdintuvo nėra sąraše, tačiau matote parinktį Daugiau, bakstelėkite arba spustelėkite ją ir žiūrėkite, ar spausdintuvas atsirado sąraše. Jei vis tiek nematote spausdintuvo, turėsite jį įtraukti. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Spausdintuvo diegimas.

 4. Nustatykite norimas spausdinimo parinktis, tada bakstelėkite arba spustelėkite Spausdinti.

Kaip pereiti į konkretų failo puslapį?

Atlikite vieną šių veiksmų:

 • Pirštais suimkite ekraną, kad būtų rodomos kiekvieno puslapio miniatiūros. (Jei naudojate klaviatūrą, spauskite CTRL ir minuso ženklą (-), kol pamatysite visų puslapių miniatiūras.) Tada bakstelėkite arba spustelėkite puslapį, į kurį norite pereiti.

 • Bakstelėkite ar spustelėkite puslapio numerį, jei jis rodomas viršutiniame kairiajame kampe (arba paspauskite CTRL + G), tada įveskite puslapio, į kurį norite pereiti, numerį.

Kaip didinti ar mažinti?

 • Pirštais išplėskite arba suimkite ekraną, kol failas bus norimo dydžio. (Jei naudojate klaviatūrą, paspauskite CTRL ir pliuso ženklą (+), jei norite padidinti, arba CTRL ir minuso ženklą (-), kad sumažintumėte.)

Kaip keisti dokumento maketą?

Galite pakeisti Skaitytuvėje rodomo dokumento išvaizdą. Tai naudinga, jei norite pakeisti vienu metu ekrane rodomų puslapių skaičių arba jei norite perjungti horizontalųjį ir vertikalųjį slinkimą. Galite keisti esamo dokumento skaitymo maketą arba nustatyti numatytąjį skaitymo maketą, kad vėliau dokumentai būtų atidaromi taip, kaip norite.

Esamo dokumento skaitymo maketo keitimas

 1. Norėdami pamatyti programėlės komandas, braukite nuo apatinio krašto.
  (Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę.)

 2. Atlikite vieną šių veiksmų:

  • Jei norite vienu metu rodyti du puslapius (ir slinkti horizontaliai), bakstelėkite arba spustelėkite Du puslapiai.

  • Jei norite vienu metu rodyti vieną puslapį (ir slinkti horizontaliai), bakstelėkite arba spustelėkite Vienas puslapis.

  • Jei norite vienu metu rodyti vieną puslapį (ir slinkti vertikaliai), bakstelėkite arba spustelėkite Nepertraukiama.

Numatytojo skaitymo maketo keitimas

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Parametrai.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Parametrai.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Parinktys.

 3. Dalyje Numatytasis maketas bakstelėkite arba spustelėkite norimą rodymo parinktį.

Dokumentai, kuriuos atidarysite jau nustatę šią parinktį, bus atidaryti pasirinktu maketu.

Kaip įtraukti pastabų ar pažymėti tekstą?

 1. Bakstelėkite pirmą norimą pažymėti žodį ir vilkite pasirinkimo rankenėlę į norimo pažymėti teksto pabaigą. Jei norite įtraukti pastabą, pasirinkite tekstą, prie kurio norėsite ją įtraukti. (Jei naudojate pelę, vilkite virš teksto, kurį norite pasirinkti.)

 2. Bakstelėkite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pažymėtą tekstą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Žymėti arba Įtraukti pastabą.

Pastaba

 • Žymėti tekstą ir įtraukti pastabas galite tik tada, jei autorius jums suteikė teisę tai daryti. Norėdami tai patikrinti, braukite iš apačios į viršų arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę, bakstelėkite arba spustelėkite Daugiau, tada – Informacija. Dalyje Teisės patikrinkite, ar pasirinkta Įtraukti pastabų ir pažymėti. Jei ši parinktis nepasirinkta, teksto žymėti ar pastabų įtraukti negalėsite.

Kaip kopijuoti tekstą?

 1. Bakstelėkite pirmą norimą kopijuoti žodį ir vilkite pasirinkimo rankenėlę į norimo kopijuoti teksto pabaigą. (Jei naudojate pelę, vilkite virš teksto, kurį norite pasirinkti.)

 2. Bakstelėkite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pažymėtą tekstą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Kopijuoti.

Kaip įrašyti failą?

 1. Norėdami pamatyti programėlės komandas, braukite nuo apatinio krašto.
  (Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę.)

 2. Atlikite vieną šių veiksmų:

  • Bakstelėkite arba spustelėkite Įrašyti.

  • Bakstelėkite arba spustelėkite Įrašyti kaip, įveskite norimo įrašyti failo vardą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Įrašyti.

Pagal numatytuosius parametrus failai įrašomi aplanke Dokumentai.

Kaip uždaryti failą?

 1. Norėdami pamatyti programėlės komandas, braukite nuo apatinio krašto.
  (Jei naudojate pelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę.)

  Kiekvieno atidaryto failo miniatiūra rodoma ekrano viršuje.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite „x“ prie kiekvieno failo, kurį norite uždaryti.

Kaip uždaryti Skaitytuvę?

 • Braukite žemyn nuo viršutinio ekrano krašto ir nuvilkite Skaitytuvės langą link apatinio ekrano krašto. Norėdami sužinoti daugiau ir peržiūrėti vaizdo įrašą, kuriame rodoma, kaip tai padaryti, žr. Kaip uždaryti programėlę?

  Jei naudojate klaviatūrą, Skaitytuvę galite uždaryti paspausdami ALT + F4.

Kokius sparčiuosius klavišus galima naudoti programėlėje Skaitytuvė?

Paspauskite Jei norite
Paspauskite

Ctrl + O

Jei norite

Atidaryti naują failą (pakeičia šiuo metu atidarytą failą, jei toks yra)

Paspauskite

Ctrl + T

Jei norite

Atidaryti failą naujame skirtuke

Paspauskite

Ctrl + P

Jei norite

Spausdinti failą

Paspauskite

Ctrl + pliuso ženklas (+)

Jei norite

Didinti

Paspauskite

Ctrl + minuso ženklas (-)

Jei norite

Mažinti

Paspauskite

Ctrl + R

Jei norite

Pasukti dokumentą prieš laikrodžio rodyklę

Paspauskite

F8

Jei norite

Perjungti skaitymo maketus

Paspauskite

Ctrl + F

Jei norite

Ieškoti žodžio arba frazės

Paspauskite

Ctrl + G

Jei norite

Eiti į puslapį

Paspauskite

Ctrl + S

Jei norite

Įrašyti failą

Paspauskite

Ctrl + Shift + S

Jei norite

Įrašyti failą kitu pavadinimu

Paspauskite

Ctrl + W

Jei norite

Uždaryti failą

Paspauskite

Ctrl + Tab arba Ctrl + Shift + Tab

Jei norite

Perjungti atidarytus failus

Paspauskite
„Windows“ logotipo klavišas „Windows“ logotipo klavišas + Z
Jei norite

Rodyti programėlės komandas

Paspauskite

Shift + F10

Jei norite

Rodyti pažymėto teksto parinkčių meniu

Reikia daugiau pagalbos?