Šiukšlinė: DUK

Darbalaukyje esantis aplankas Šiukšlinė – tai laikina panaikintų failų saugykla. Kai kompiuteryje panaikinate failą arba aplanką, jis ne panaikinamas visam laikui, o patenka į šiukšlinę. Tai gerai, nes jums persigalvojus ir nusprendus, kad panaikintas failas yra reikalingas, galėsite jį susigrąžinti.

Šiukšlinė, kai yra tuščia ir pilna
Tuščia šiukšlinė (kairėje) ir pilna šiukšlinė (dešinėje)
Rodyti viską

Kaip atkurti šiukšlinėje esančius failus?

Jei netyčia panaikinote failą, galite jį atkurti pradinėje vietoje.

Failų atkūrimas iš šiukšlinės

 1. Atidarykite šiukšlinę dukart bakstelėdami arba dukart spustelėdami darbalaukyje esančią piktogramą Šiukšlinė.

 2. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami atkurti failą, pažymėkite jį, bakstelėkite arba spustelėkite Valdymas, tada bakstelėkite arba spustelėkite Atkurti pažymėtus elementus.

  • Norėdami atkurti visus failus, paspauskite arba spustelėkite Valdymas, tada bakstelėkite arba spustelėkite Atkurti visus elementus.

  Failai bus atkurti jų pradinėje vietoje kompiuteryje.

Patarimas

 • Be to, failus galėsite atkurti, jei juos paspausite ir laikysite arba spustelėsite dešiniuoju pelės mygtuku, tada bakstelėsite arba spustelėsite Atkurti. Norėdami atkurti visus failus, pažymėkite juos, tada paspauskite ir laikykite arba spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku.

Pastaba

 • Jei panaikinate failą iš vietos, kuri yra ne jūsų kompiuteryje (pvz., tinklo aplanko), failas gali būti panaikintas visiškai, o ne išsaugotas šiukšlinėje.

Kaip visiškai panaikinti šiukšlinėje esančius failus?

Jei norite visam laikui pašalinti failus iš kompiuterio ir atlaisvinti jų naudojamą vietą diske, turite failus panaikinti iš šiukšlinės.

Failų naikinimas iš šiukšlinės visam laikui

 1. Atidarykite šiukšlinę dukart bakstelėdami arba dukart spustelėdami darbalaukyje esančią piktogramą Šiukšlinė.

 2. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami visam laikui panaikinti vieną failą, pažymėkite jį, bakstelėkite arba spustelėkite Pagrindinis, tada grupėje Tvarkymas bakstelėkite arba spustelėkite Naikinti.

  • Norėdami panaikinti visus failus, paspauskite arba spustelėkite Valdymas, tada bakstelėkite arba spustelėkite Ištuštinti šiukšlinę.

Patarimai

 • Galite visam laikui panaikinti failus, pažymėję juos Šiukšlinėje, tada paspaudę klavišą „Delete“.

 • Galite išvalyti šiukšlinę jos neatidarę – paspauskite ir laikykite arba spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku šiukšlinę, tada bakstelėkite arba spustelėkite Ištuštinti šiukšlinę.

 • Be to, kompiuterio parametruose galite išvalyti Šiukšlinę. Kompiuterio parametruose bakstelėkite arba spustelėkite Kompiuteris ir įrenginiaibakstelėkite arba spustelėkite Vieta diske, tada bakstelėkite arba spustelėkite Valyti Šiukšlinę.

 • Galite visam laikui panaikinti failą iš kompiuterio neperkeldami jo į šiukšlinę – tiesiog bakstelėkite arba spustelėkite failą ir paspauskite klavišų kombinaciją „Shift“ + „Delete“.

Kaip rodyti arba slėpti šiukšlinę?

Jei nenorite matyti šiukšlinės piktogramos, galite ją paslėpti ir nerodyti darbalaukyje arba vėl grąžinti, jei pasigesite.

Šiukšlinės rodymas arba slėpimas darbalaukyje

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite darbalaukio piktogramos, tada bakstelėkite arba spustelėkite Rodyti ar slėpti bendrąsias piktogramas darbalaukyje.

 3. Dialogo lange Darbalaukio piktogramų parametrai atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami paslėpti šiukšlinę, išvalykite žymės langelį Šiukšlinė.

  • Norėdami rodyti Šiukšlinę, pažymėkite žymės langelį Šiukšlinė.

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

Pastaba

 • Net jei šiukšlinė paslėpta, panaikinti failai vis tiek joje laikinai saugomi, kol nuspręsite juos visam laikui panaikinti arba atkurti.

Kaip pakeisti šiukšlinės parametrus?

Galite keisti šiukšlinės parametrus, kad jie atitiktų jūsų darbo pobūdį.

Šiukšlinės ypatybės
Šiukšlinės ypatybės
Rodyti viską

Kaip maksimaliai padidinti šiukšlinės saugyklos dydį

Jei naudojate šiukšlinę kaip apsaugos priemonę visiems panaikintiems failams laikyti, galite maksimaliai padidinti šiukšlinės saugyklos dydį.

 1. Darbalaukyje paspauskite ir laikykite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite piktogramą Šiukšlinė, tada bakstelėkite arba spustelėkite Ypatybės.

 2. Dalyje Šiukšlinės vieta bakstelėkite arba spustelėkite šiukšlinės vietą, kurią norite pakeisti (tikriausiai C diske).

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Pasirinktinis dydis, tada lauke Maksimalus dydis (MB) įveskite maksimalų šiukšlinės saugyklos dydį (megabaitais) ir bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

Pastaba

 • Pasiekus maksimalų saugyklos dydį, seniausi failai bus visam laikui panaikinti iš šiukšlinės.

Kaip visam laikui panaikinti failus, jų neperkeliant į šiukšlinę

Galite pasirinkti aplenkti šiukšlinę ką nors naikinant. Šios parinkties nerekomenduojame.

 1. Darbalaukyje paspauskite ir laikykite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite piktogramą Šiukšlinė, tada bakstelėkite arba spustelėkite Ypatybės.

 2. Dalyje Šiukšlinės vieta bakstelėkite arba spustelėkite šiukšlinės vietą, kurią norite pakeisti (tikriausiai C diske).

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Neperkelti failų į šiukšlinę. Naikinant failus šalinti nedelsiant, tada spustelėkite Gerai.

Patarimas

 • Be to, galite visam laikui panaikinti atskirus failus – pažymėkite juos failų naršyklėje, bakstelėkite arba spustelėkite Pagrindinis, tada grupėje Tvarkymas, bakstelėkite arba spustelėkite rodyklę, esančią po Naikinti, ir bakstelėkite arba spustelėkite Visiškai panaikinti.

Kaip įjungti naikinimo patvirtinimo dialogą

Jei norite gauti pranešimą, kai kiekvieną kartą siunčiate failą ar aplanką į šiukšlinę, galite įjungti šiuos pranešimus.

 1. Darbalaukyje paspauskite ir laikykite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite piktogramą Šiukšlinė, tada bakstelėkite arba spustelėkite Ypatybės.

 2. Dalyje Šiukšlinės vieta bakstelėkite arba spustelėkite šiukšlinės vietą, kurią norite pakeisti (tikriausiai C diske).

 3. Pažymėkite žymės langelį Rodyti naikinimo patvirtinimo dialogą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

Kaip pakeisti šiukšlinės išvaizdą

Šiukšlinės gali būti pavaizduota dviem skirtingais būdais: vienu, kai yra tuščia, ir kitu, kai joje yra failų ir aplankų. Galite tinkinti šiukšlinės išvaizdą, keisdami vieną arba abi piktogramas.

Šiukšlinė, kai yra tuščia ir pilna
Tuščios (kairėje) ir pilnos (dešinėje) šiukšlinės palyginimas
 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite darbalaukio piktogramos, tada bakstelėkite arba spustelėkite Rodyti ar slėpti bendrąsias piktogramas darbalaukyje.

 3. Dialogo lange Darbalaukio piktogramų parametrai bakstelėkite arba spustelėkite Šiukšlinė (pilna) arba Šiukšlinė (tuščia), tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite keisti šiukšlinės piktogramą nauja, bakstelėkite arba spustelėkite Keisti piktogramą. Sąraše pažymėkite piktogramą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

  • Jei norite keisti šiukšlinės piktogramą į pirminę, bakstelėkite arba spustelėkite Atkurti numatytąsias.

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

Pastaba

 • Jei turite kelis standžiuosius diskus, skaidinius arba prie kompiuterio prijungtą išorinį standųjį diską, kiekviena vieta turės savo šiukšlinės parametrus. Kai keičiate parametrus šiukšlinės ypatybių dialogo lange, dalyje Šiukšlinės vieta būtinai pasirinkite vietą, kurią norite pakeisti.

Ar mano OneDrive“ failai patenka į šiukšlinę?

Taip. Kai naikinate „OneDrive“ failus, jie patenka į šiukšlinę, esančią darbalaukyje, ir šiukšlinę, esančią „OneDrive“ žiniatinklio svetainėje. Galite atkurti failus iš bet kurios vietos. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. OneDrive: FAQ.

Reikia daugiau pagalbos?