Programų prieigos ir kompiuterio numatytųjų parametrų nustatymas

Naudodami funkciją Nustatyti prieigą prie programos ir kompiuterio numatytųjų reikšmių galite padaryti programėlę nepasiekiamą jos nepašalindami. Be to, kai kuriems dažnai atliekamiems veiksmams galite nustatyti numatytąsias programėles. Tai bus taikoma visuose kompiuterio abonementuose.

Norėdami pradėti, atidarykite puslapį Programų prieigos ir kompiuterio numatytųjų parametrų nustatymas:

 1. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Ieškoti.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn ir spustelėkite Ieškoti.)

 2. Ieškos lauke įveskite valdymo skydas, tada bakstelėkite arba spustelėkite Valdymo skydas.

 3. Grupėje Rodyti pagal: pasirinkite Didelės piktogramos, tada bakstelėkite arba spustelėkite Numatytosios programos.

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Nustatyti programų prieigą ir kompiuterio numatytuosius parametrus.

Prieigos prie programos nustatymas

Jei norite, kad programa būtų nepasiekiama, bet nereikėtų jos pašalinti, galite nustatyti, kad ji būtų nerodoma ten, kur paprastai pateikiamos programos.

 1. Puslapio Programų prieigos ir kompiuterio numatytųjų parametrų nustatymas dalyje Pasirinkti konfigūraciją bakstelėkite arba spustelėkite Pasirinktinė.

 2. Prie programų, kurias norite padaryti nepasiekiamas, panaikinkite žymės langelio Įgalinti prieigą prie šios programos žymėjimą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

Pastabos

 • Programą galėsite padaryti vėl pasiekiamą, iš naujo pažymėdami žymės langelį.

 • Atlikti programų prieigos pakeitimai bus taikomi visiems kompiuterio vartotojams.

 • Kai kurių ne „Microsoft“ programų piktogramos gali būti ir toliau rodomos, net jei panaikinote žymę tos programos žymės langelyje.

Numatytųjų programų nustatymas

Kai kuriems dažnai atliekamiems veiksmams galite nustatyti numatytąsias programėles. Tai bus taikoma visuose kompiuterio abonementuose. Tačiau mes rekomenduojame naudoti numatytuosius parametrus, pateiktus kompiuterio parametrų dalyje. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Programėlių, kurias sistema „Windows“ naudoja kaip numatytąsias, pasirinkimas.

 1. Puslapio Programų prieigos ir kompiuterio numatytųjų parametrų nustatymas dalyje Pasirinkti konfigūraciją pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių.

  • Kompiuterio gamintojas: programos, pažymėtos kompiuterio gamintojo nustatytos kaip numatytosios. Ši parinktis gali būti neprieinama.

  • Microsoft Windows: Į „Windows“ įtrauktos programos nustatytos kaip numatytosios. Vis dar galite pasiekti visas kitas jūsų kompiuteryje įdiegtas programas.

  • Ne „Microsoft“: kompiuteryje įdiegtos ne „Microsoft“ programos nustatytos kaip numatytosios. Prieiga prie nurodytų „Microsoft“ programų bus pašalinta. Tačiau galite bet kada atkurti prieigą prie „Microsoft“ programų pakeitę parametrą į Pasirinktinis.

  • Pasirinktinis: galite pažymėti „Windows“ ir ne „Microsoft“ programų derinį kaip numatytąjį.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

Pastabos

 • Visos parinktys, pateikiamos „Microsoft Windows“ ir ne „Microsoft“ konfigūracijose galimos sekcijoje Pasirinktinis.

 • Dalyje Pasirinktinis pažymėjus Naudoti dabartinį, esama šios kategorijos numatytoji programa bus ir toliau naudojama.

Reikia daugiau pagalbos?