Pagalba dėl kompiuterio parametrų

Kompiuterio parametrai yra sugrupuoti į kategorijas. Toliau pateikiamame sąraše galite spustelėti kategorijos pavadinimą, kad dešinėje pamatytumėte tos kategorijos žinyno saitus.

Daugelį parametrų, kuriuos norėsite keisti „Windows 8.1“ ir „Windows RT 8.1“, galima rasti prie kompiuterio parametrų. Rasite ekrano skiriamosios gebos, įrenginių pridėjimo ir pašalinimo, užrakto ekrano pritaikymo asmeniniams poreikiams, datos ir laiko keitimo bei vartotojų abonementų įtraukimo parametrų.

Jei kompiuterio parametrų dalyje nematote ieškomo parametro, jis gali būti pagrindiniame parametrų mygtuke arba valdymo skyde.

Parametrų pagrindinio mygtuko atidarymas

  • Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Parametrai.
    (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Parametrai.)

Valdymo skydo atidarymas

  • Valdymo skydą atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Valdymo skydas ir bakstelėję arba spustelėję Valdymo skydas.

Daugiau informacijos apie parametrų pagrindinį mygtuką ir valdymo skydą ieškokite skyriuje Kur yra valdymo skydas? Be to, jei negalite rasti norimų parametrų ar informacijos, galite kreiptis į palaikymo tarnybą.

Pastaba