Prisijungimas prie „Windows“ arba atsijungimas nuo jos

Jei atsijungiate nuo „Windows“, visos naudojamos programos uždaromos, tačiau kompiuteris neišjungiamas. Kitas žmogus gali prisijungti nepaleidęs kompiuterio iš naujo, ir net jei kas nors kitas išjungs kompiuterį, jūsų informacija nebus prarasta.

Nebūtinai turite atsijungti nuo „Windows“. Galite ir užrakinti kompiuterį, tada kiti žmonės vis tiek galės prisijungti prie savo abonementų iš prisijungimo ekrano.

Žiūrėkite vaizdo įrašą apie prisijungimą ir atsijungimą. (Norėdami peržiūrėti titrus savo kalba, bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Paslėpti titrai Uždarytos antraštės mygtukas.)

Prisijungimas ir atsijungimas atitinkamai reiškia įėjimą ir išėjimą.

Atsijungimo meniu
Bakstelėkite arba spustelėkite savo abonemento paveikslėlį, kad pakeistumėte paveikslėlį, užrakintumėte kompiuterį, atsijungtumėte ar perjungtumėte vartotojus.

Atsijungimas Windows

 1. Atidarykite pradžios ekraną braukdami į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto (jei naudojate pelę – nukreipdami žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą ir perkeldami pelės žymiklį žemyn), bakstelėdami arba spustelėdami Pradėti.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite abonemento paveikslėlį viršutiniame dešiniajame kampe, tada pasirinkite Atsijungti.

Prisijungimas prie Windows

 1. Braukite į ekrano vidų nuo apatinio krašto (arba paspauskite bet kokį klavišą, jei naudojate klaviatūrą), jei norite atmesti užrakto ekraną.

 2. Prisijungimo ekrane prisijunkite prie kompiuterio naudodami pasirinkimo metodą.

Pastabos

 • Jei norite prisijungti naudodami kitą abonementą, nei rodomas prisijungimo ekrane, bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Atgal ir pasirinkite abonementą. Jei jus ragina paspausti Ctrl + Alt + Delete, taip ir padarykite.

 • Jei norite pasirinkti kitą prisijungimo metodą, bakstelėkite arba spustelėkite Prisijungimo parinktys ir peržiūrėkite galimus pasirinkimus.

Kitą vartotojo abonementą galite įjungti ir neatsijungę nuo „Windows“.

Abonementų perjungimas

 • Bakstelėkite arba spustelėkite abonemento paveikslėlį viršutiniame dešiniajame kampe, tada atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Jei matote vartotojo abonementą, kurį naudodami norite prisijungti, bakstelėkite arba spustelėkite jį.

  • Jei nematote norimo naudoti abonemento, bakstelėkite arba spustelėkite Perjungti abonementus. Tada galite prisijungti naudodami esamą abonementą arba sukurti naują.