Prisijungimas prie „Windows“ arba atsijungimas

Jei atsijungiate nuo „Windows“, visos naudojamos programos uždaromos, tačiau kompiuteris neišjungiamas. Kitas žmogus gali prisijungti nepaleidęs kompiuterio iš naujo, ir net jei kas nors kitas išjungs kompiuterį, jūsų informacija nebus prarasta.

Nebūtinai turite atsijungti nuo „Windows“. Galite ir užrakinti kompiuterį, tada kiti žmonės vis tiek galės prisijungti prie savo abonementų iš prisijungimo ekrano.

Peržiūrėkite vaizdo įrašą apie prisijungimą ir atsijungimą. (Norėdami peržiūrėti titrus savo kalba, bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Paslėpti titrai Mygtukas Uždarytas fiksavimas.)

„Prisijungti prie“ ir „atsijungti nuo“ reiškia tą patį kaip ir „įeiti į“ ir „išeiti iš“.

Atsijungimo meniu
Bakstelėkite arba spustelėkite abonemento nuotrauką ir pakeiskite nuotrauką, užrakinkite kompiuterį, atsijunkite arba perjunkite vartotojus.

Atsijungimas Windows

 1. Atidarykite pradžios ekraną braukdami į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto (jei naudojate pelę – nukreipdami žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą ir perkeldami pelės žymiklį žemyn), bakstelėdami arba spustelėdami Pradėti.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite abonemento nuotrauką viršutiniame dešiniajame kampe, tada pasirinkite Atsijungti.

Prisijungimas prie Windows

 1. Braukite į ekrano vidų nuo apatinio krašto (arba paspauskite bet kokį klavišą, jei naudojate klaviatūrą), jei norite atmesti užrakto ekraną.

 2. Prisijungimo ekrane prisijunkite prie kompiuterio naudodami pasirinkimo metodą.

Pastabos

 • Jei norite prisijungti naudodami kitą abonementą, nei nurodytas prisijungimo ekrane, bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Atgal ir pasirinkite abonementą. Jei jus ragina paspausti Ctrl + Alt + Delete, taip ir padarykite.

 • Jei norite pasirinkti kitą prisijungimo metodą, bakstelėkite arba spustelėkite Prisijungimo parinktys ir peržiūrėkite galimus pasirinkimus.

Taip pat galite perjungti kitą vartotojo abonementą neatsijungdami nuo „Windows“.

Abonementų perjungimas

 • Bakstelėkite arba spustelėkite abonemento nuotrauką viršutiniame dešiniajame kampe, tada atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Jei matote vartotojo abonementą, prie kurio norite prisijungti, bakstelėkite arba spustelėkite šį abonementą.

  • Jei nematote abonemento, kurį norite naudoti, bakstelėkite arba spustelėkite Perjungti abonementus. Tada galite prisijungti naudodami esamą abonementą arba sukurti naują.

Reikia daugiau pagalbos?