Srautinis perdavimas į įrenginius ir kompiuterius naudojant „Windows Media“ leistuvą

Naudodami „Windows Media“ leistuvą, galite perduoti skaitmeninę mediją iš leistuvo bibliotekos į namų tinklo įrenginius ir kompiuterius. Pvz., galite atlikti muzikos srautinį perdavimą iš kompiuterio į garso arba vaizdo leistuvą, o nuotraukų – į televizorių.

Prieš pradedant srautinį perdavimą reikia įtraukti skaitmeninės medijos įrenginius ir kompiuterius į namų tinklą ir įjungti srautinį medijos perdavimą. „Windows“ automatiškai aptiks įrenginius ir kompiuterius, kuriuos naudodami su „Windows Media“ leistuvu galite perduoti muziką, vaizdo įrašus ir paveikslėlius. Daugiau informacijos apie „Windows Media“ leistuvo naudojimą žr. Darbo su „Windows Media“ leistuvu pradžia.

Rodyti viską

Įrenginio įtraukimas į tinklą

 • Įrenginį į tinklą galima įtraukti atlikus skirtingus veiksmus. Dažniausiai reikia įjungti įrenginį ir vykdyti ekrane arba su įrenginiu pateiktoje informacijoje esančius nurodymus. Daugiau informacijos, kaip įtraukti laidinį arba belaidį įrenginį arba kompiuterį į tinklą, žr. Įrenginio ar kompiuterio įtraukimas į tinklą.

Srautinio medijos perdavimo įjungimas

Jei medijos srautinis perdavimas dar neįjungtas, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Ieškoti.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn ir spustelėkite Ieškoti.)

 2. Ieškos lauke įveskite Srautinio medijos perdavimo parinktys, bakstelėkite arba spustelėkite Parametrai, tada bakstelėkite arba spustelėkite Srautinio medijos perdavimo parinktys.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Įjungti srautinį medijos perdavimą.

  Parinktis Įjungti srautinį medijos perdavimą nebus prieinama meniu Srautinis perdavimas, jei srautinis perdavimas jau įjungtas.

 4. Puslapyje Srautinio medijos perdavimo parinktys atžymėkite kompiuterių ir įrenginių, į kuriuos nenorite perduoti medijos, žymės langelį Leidžiama ir bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

Pastabos

 • Jei kompiuteris priklauso viešajam tinklui, prieš srautinį medijos perdavimą reikės pakeisti tinklo, prie kurio esate prisijungę, tipo užkardos ir saugos parametrus. Daugiau informacijos apie bendrinimą žr. Kompiuterių, įrenginių ir turinio radimas tinkle.

 • Kad galėtumėte atlikti srautinį medijos perdavimą, galite būti paraginti bendrinti medijos bibliotekas su namų grupe. Daugiau informacijos apie bibliotekų bendrinimą su namų grupe žr. Išsamiai apie namų grupę.

Skaitmeninės medijos srautinis perdavimas į kitą kompiuterį arba įrenginį

Galite atlikti srautinį medijos perdavimą į kitą kompiuterį arba įrenginį naudodami funkciją Leisti į. Štai kaip:

 1. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Ieškoti.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn ir spustelėkite Ieškoti.)

 2. Ieškos lauke įveskite „Windows Media“ leistuvas , bakstelėkite arba spustelėkite Programėlės, tada bakstelėkite arba spustelėkite „Windows Media“ leistuvas.

  Jei leistuvas šiuo metu yra atidarytas ir įjungtas režimas Dabar leidžiama, bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Perjungti į biblioteką Mygtukas Perjungti į biblioteką.
 3. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Leidimas.

 4. Nuvilkite norimus leisti elementus iš leistuvo bibliotekos į sąrašo sritį.

 5. Bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Leisti į Mygtukas Leisti į ir įrenginį, į kurį norite perduoti.

  Naudodami valdiklius Leisti į, leiskite, pristabdykite arba sustabdykite srautinį medijos perdavimą ir pereikite prie paskesnio arba ankstesnio sąrašo elemento.

  Daugiau informacijos apie skirtuką Leidimas, sąrašo sritį ir leidimo valdiklius žr. Darbo su „Windows Media“ leistuvu pradžia.

Pastaba

 • Atlikdami muzikos srautinį perdavimą į skaitmeninės medijos imtuvą, galbūt negalėsite perjungti įrašų paties įrenginio valdikliais arba jo nuotolinio valdymo pultu.

Reikia daugiau pagalbos?