Kelionių programėlė: DUK

Rodyti viską

Kaip įtraukti (prisegti) kelionės kryptį į pradžios ekraną?

 1. Pradėkite bet kuriame kelionių programėlės ekrane ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurioje ekrano vietoje (jutikliniame ekrane perbraukite nuo ekrano viršaus ar apačios), kad iškviestumėte viršutinę naršymo juostą.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite plytelę Kryptys.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite norimą kryptį.

 4. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurią ekrano vietą arba jutikliniame ekrane braukite nuo ekrano viršaus arba apačios, kad iškviestumėte apatinę naršymo juostą.

 5. Bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Pin to Start.

 6. Iššokančiajame lange bakstelėkite arba spustelėkite Pin to Start. Taip pat galite pasirinkti šios prisegtos plytelės dydį.

Kaip rasti kelionės kryptį?

 1. Jei galvojate apie konkrečią kelionės kryptį, įveskite to kelionės tikslo pavadinimą į ieškos lauką, esantį viršutiniame dešiniajame kampe.

 2. Norėdami peržiūrėti kryptis, pagrindinio puslapio panoramoje slinkite į dešinę. Jei kelionių programėlei leidote naudoti jūsų vietą, matysite vietines kryptis. Tai kryptys, esančios netoli jūsų dabartinės vietos. Bakstelėkite arba spustelėkite More, jei norite pamatyti papildomų vietinių krypčių. Taip pat galite naršyti pagal regioną, spustelėdami regionų plyteles, kurias rasite slinkdami toliau į dešinę.

 3. Norėdami naršyti visas kryptis, pradėkite bet kuriame kelionių programėlės ekrane ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurioje ekrano vietoje (jutikliniame ekrane perbraukite nuo ekrano viršaus ar apačios), kad iškviestumėte viršutinę naršymo juostą. Bakstelėkite arba spustelėkite plytelę Kryptys. Naršykite pagal populiarumą arba spustelėkite Region, kad naršytumėte pagal regionus.

Kaip kelionių programėlei galiu leisti naudoti mano vietą?

 1. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto arba perkelkite žymiklį į viršutinį dešinįjį kampą ir tada perkelkite jį žemyn.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Parametrai.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Permissions.

 4. Nustatykite parinkties Permissions reikšmę Įjungta.

Kaip įrašyti mėgstamas kryptis, viešbučius ir straipsnius?

 1. Eikite į krypties panoramą ieškos lauke įvedę krypties pavadinimą arba eikite į viešbučio panoramą naudodami įrankį Search Hotels. Bakstelėkite arba spustelėkite Add to Favorites po krypties arba viešbučio pavadinimu. Kryptis arba viešbutis bus rodomi pagrindinėje panoramoje po dalimi Favorites.

 2. Norėdami įrašyti straipsnį, jį peržiūrėdami spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku arba jutikliniame ekrane perbraukite nuo ekrano viršaus arba apačios, kad iškviestumėte apatinę naršymo juostą. Apatiniame dešiniajame kampe bakstelėkite arba spustelėkite Add to Favorites. Straipsnis bus rodomas pagrindinėje panoramoje, dalyje Favorites.

 3. Norėdami pertvarkyti parankinius pagrindiniame ekrane, spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku arba palieskite ir tempkite pateiktą plytelę, kol aplink ją pamatysite paryškintą kraštinę, o plytelės viršutiniame dešiniajame kampe – piktogramą X. Vilkite plytelę į pageidaujamą vietą sąraše.

 4. Yra trys būdai pašalinti elementą iš sąrašo Favorites. Pažymėję reikiamą plytelę, bakstelėkite piktogramą X ir tas elementas bus pašalintas. Arba sąrašo Favorites viršutiniame dešiniajame kampe ieškokite pieštuko piktogramos. Bakstelėkite arba spustelėkite šią piktogramą ir ant visų sąrašo plytelių bus rodomos piktogramos X. Ant norimos pašalinti plytelės bakstelėkite arba spustelėkite piktogramą X. Trečias būdas yra spustelėti elementą dalyje Favorites, kad jį atidarytumėte. Jei tai kryptis arba viešbutis, bakstelėkite arba spustelėkite Šalinti iš parankinių. Norėdami pašalinti straipsnį, bet kur ekrane spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku arba jutikliniame ekrane perbraukite nuo ekrano viršaus arba apačios, kad iškviestumėte apatinę naršymo juostą. Bakstelėkite arba spustelėkite Šalinti iš parankinių.

Kaip ieškoti ir užsakyti skrydžius?

 1. Skrydžių ieškoti ir juos užsakyti galite trimis būdais. Pagrindinėje panoramoje ieškokite bloko Įrankiai ir užduotys. Bakstelėkite arba spustelėkite plytelę Search Flights. Arba pradėkite bet kuriame kelionių programėlės ekrane ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurioje ekrano vietoje (jutikliniame ekrane perbraukite nuo ekrano viršaus ar apačios), kad iškviestumėte viršutinę naršymo juostą. Bakstelėkite arba spustelėkite plytelę Flights. Trečia galimybė – slinkti į dešinę nuo pagrindinės panoramos ir ieškoti bloko Next Steps. Bakstelėkite arba spustelėkite Search Flights.

 2. Įveskite skrydžio informaciją ir bakstelėkite arba spustelėkite Search Flights, kad pamatytumėte užsakymo pasirinkimus.

 3. Jei norite ieškoti skrydžio iš artimiausios vietos ar į ją, teksto juostoje spustelėkite piktogramą Current Location.

 4. Skrydžius filtruokite pagal kainą, oro linijas, išvykimo laiką, grįžimo laiką ar sustojimus.

 5. Skrydžius rikiuokite pagal kainą, oro linijas, skrydžio laiką, trukmę ir sustojimus.

 6. Bakstelėkite arba spustelėkite pasirinktą skrydį. Bus parodyta išsamesnė šio skrydžio informacija, pvz., skrydžio numeriai, sėdėjimo klasė ir persėdimo informacija. Bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Book, kad pamatytumėte užsakymo teikėjų pasirinkimus.

 7. Jei dar nesate pasirengę užsakyti, kelionių programėlė automatiškai įrašys jūsų ieškos retrospektyvą, kad vėliau galėtumėte pakartoti iešką. Jūsų ieškos retrospektyva bus rodoma į dešinę nuo skrydžių ieškos įrankio. Jei norėsite išvalyti ieškos retrospektyvą, ieškos retrospektyvos sąrašo apačioje bakstelėkite arba spustelėkite Clear History.

 8. Prieš užsakant norite gauti daugiau informacijos apie galimus skrydžius? Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką „Schedule“, kad pamatytumėte dabartinius kelių teikėjų skrydžių tvarkaraščius.

 9. Norėdami gauti šiandienos skrydžių išvykimo ir atvykimo informaciją, bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Status.

Atminkite, kad ši funkcija gali būti prieinama ne visose lokalėse.

Kaip pamatyti skrydžių tvarkaraščius?

 1. Skrydžių tvarkaraščių ieškoti galite trimis būdais. Pagrindiniame ekrane ieškokite bloko Įrankiai ir užduotys. Bakstelėkite arba spustelėkite plytelę Flight Schedules. Arba pradėkite bet kuriame kelionių programėlės ekrane ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurioje ekrano vietoje (jutikliniame ekrane perbraukite nuo ekrano viršaus ar apačios), kad iškviestumėte viršutinę naršymo juostą. Bakstelėkite arba spustelėkite plytelę Flights. Trečia galimybė – slinkti į dešinę nuo pagrindinės panoramos ir ieškoti bloko Next Steps. Bakstelėkite arba spustelėkite Search Flights arba Get Flight Status.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Schedule ir įveskite pageidaujamą skrydžio informaciją.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Get Flight Schedules, kad pamatytumėte kelių teikėjų esamus skrydžių tvarkaraščius, įskaitant laiką, trukmę, sustojimus ir savaitės dienas.

 4. Filtruokite pagal oro linijas, sustojimus ir savaitės dienas.

 5. Rikiuokite pagal oro linijas, skrydžio laiką, trukmę, persėdimus ir savaitės dienas.

Kaip gauti naujausią išvykimo ir atvykimo skrydžių būseną?

 1. Skrydžių būsenos ieškoti galite trimis būdais. Pagrindinėje panoramoje ieškokite bloko Įrankiai ir užduotys. Bakstelėkite arba spustelėkite plytelę Flight Status. Arba pradėkite bet kuriame kelionių programėlės ekrane ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurioje ekrano vietoje (jutikliniame ekrane perbraukite nuo ekrano viršaus ar apačios), kad iškviestumėte viršutinę naršymo juostą. Bakstelėkite arba spustelėkite plytelę Flights. Trečia galimybė – slinkti į dešinę nuo pagrindinės panoramos ir ieškoti bloko Next Steps. Bakstelėkite arba spustelėkite plyteles Search Flights arba Get Flight Status.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Status. Skrydžio būsenos ieškoti galite dviem būdais. Į teksto lauką įveskite oro uostą ir spustelėkite Get Status. Bus pateikta oro uosto skrydžių lenta, kurioje nurodyta, ar skrydžiai paankstinti, vėluoja, bus laiku ar atšaukti, taip pat išvykimo ir atvykimo laikais, oro uosto terminalas ir vartai. Galite peržiūrėti ir atvykimus, ir išvykimus. Skrydžiams ieškoti naudokite ieškos lauką. Radę norimą skrydį, bakstelėkite, kad būtų rodoma papildoma informacija. Arba galite ieškoti pagal konkretų skrydžio numerį. Bakstelėkite arba spustelėkite By Flight įrankyje Flight Search. Įveskite oro linijas ir skrydžio numerį, tada bakstelėkite arba spustelėkite Get Status.

Kaip ieškoti ir užsakyti viešbučius?

 1. Yra trys būdai, kaip ieškoti viešbučių. Pagrindinėje panoramoje ieškokite bloko Įrankiai ir užduotys. Bakstelėkite arba spustelėkite plytelę Search Hotels. Arba pradėkite bet kuriame kelionių programėlės ekrane ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurioje ekrano vietoje (jutikliniame ekrane perbraukite nuo ekrano viršaus ar apačios), kad iškviestumėte viršutinę naršymo juostą. Bakstelėkite arba spustelėkite plytelę Hotels. Trečia galimybė – slinkti į dešinę nuo pagrindinės panoramos ir ieškoti bloko Next Steps. Bakstelėkite arba spustelėkite Search Hotels.

 2. Įveskite savo viešbučio informaciją ir bakstelėkite arba spustelėkite Search Hotels, kad pamatytumėte viešbučių pasirinkimus su adresais, telefono numeriais, kaina, viešbučio klase, ir patogumų sąrašu.

 3. Rezultatus galite filtruoti pagal pavadinimą ar adresą naudodami viršutiniame dešiniajame kampe esančią ieškos juostą.

 4. Ieškoti konkretaus viešbučio pagal pavadinimą arba adresą, įvedę į ieškos lauką.

 5. Rikiuokite rezultatus pagal pavadinimą, kainą, viešbučio klasę arba patogumus.

 6. Filtruokite pagal kainą, viešbučio klasę ir patogumus.

 7. Bakstelėkite arba spustelėkite viešbutį sąraše, kad pamatytumėte kai kurią arba visą šią informaciją: viešbučio vietos žemėlapį, viešbučio aprašą, 360° panoramas, nuotraukų galerijas, patogumų sąrašą, viešbučio svetainės saitą, informacijos apie artimiausią kryptį saitą ir artimiausių viešbučių saitus.

 8. Bakstelėkite arba spustelėkite Book, kad užbaigtumėte užsakymą.

 9. Jei pateiktą viešbutį galima užsakyti iš kelių teikėjų, bus pateiktos visos galimybės. Prieš užsakydami teikėjo svetainėje galėsite palyginti kainas ir kambarių tipus.

 10. Jei dar nesate pasirengę užsakyti, kelionių programėlė automatiškai įrašys jūsų ieškos retrospektyvą, kad galėtumėte užsakyti vėliau ar tą patį viešbutį užsakyti kitą kartą. Jūsų ieškos retrospektyva bus rodoma į dešinę nuo skrydžių ieškos įrankio. Jei norėsite išvalyti ieškos retrospektyvą, ieškos retrospektyvos sąrašo apačioje bakstelėkite arba spustelėkite Clear History. Jei norite greitai pasiekti tam tikro viešbučio panoraminį vaizdą, bakstelėkite arba spustelėkite Add to Favorites po viešbučio pavadinimu (jei yra). Viešbutis bus įtrauktas į pagrindinio ekrano parankinius. Kai būsite pasirengę užsakyti, spustelėkite arba bakstelėkite viešbutį savo sąraše Favorites, tada – Check Prices.

Pastaba

 • Funkcijos priklauso nuo valdžios politikos, apribojimų arba jūsų regione teikiamų duomenų paslaugų.

Reikia daugiau pagalbos?