„Windows 8“ pagalbinės naujinimo priemonės ir „Windows 8“ sąrankos privatumo patvirtinimas.

Paskutinį kartą atnaujintas: 2013 m. vasarį

Šiame privatumo patvirtinime aprašyti „Windows 8“ pagalbinės naujinimo priemonės (toliau – Pagalbinė naujinimo priemonė) ir „Windows 8“ sąrankos (toliau – Sąranka) duomenų rinkimo ir naudojimo būdai. Daugiausia dėmesio skiriama funkcijoms, kurios palaiko ryšį su internetu. Kitoms interneto arba autonominėms „Microsoft“ svetainėms, produktams arba paslaugoms šis patvirtinimas netaikomas.

  • Per žiniatinklį paleista „Windows 8“ pagalbinė naujinimo priemonė padeda nustatyti, ar dabartinis kompiuteris parengtas naujinti į „Windows 8“, ir pateikia programų bei įrenginių suderinamumo informacijos. Nustatę, kad kompiuteris parengtas, galite nusipirkti, atsisiųsti ir įdiegti „Windows 8“.

  • Paleista žiniatinklyje „Windows 8“ sąranka leis atsisiųsti ir įdiegti „Windows 8“, kai įvesite turimą produkto kodą.

Renkama, apdorojama ar perduodama informacija

Paleidus „Windows 8“ pagalbinę naujinimo priemonę arba „Windows 8“ sąranką, patikrinsime, ar yra naujinimų, kad atsisiųstumėte ir naudotumėte naujausią versiją. Radę naujinimų, automatiškai atsiųsime ir įdiegsime juos kompiuteryje. Gali būti atsiųsti toliau nurodytų tipų naujinimai:

Diegimo failų naujinimai
Tai svarbūs programinės įrangos diegimo failų naujinimai, kurie padės sėkmingai įdiegti.

Turimų tvarkyklių naujinimai
Tai svarbūs diegiamos „Windows“ versijos tvarkyklių naujinimai.

Kai pagalbinė naujinimo priemonė tikrina suderinamumą, renkame tam tikrą informaciją apie versijos naujinimo galimybes, pvz., jūsų kompiuterio aparatūros techninius duomenis, prie jūsų kompiuterio prijungtus įrenginius ir įdiegtas programas. Kartais programos leidėjo informacijoje gali būti informacijos apie asmenį, pvz., leidėjo vardas arba jo el. pašto adresas.

Siunčiame informaciją apie šiuo metu įdiegtą „Windows“ versiją bendrovei „Arvato Digital Services, LLC“ (toliau – „Arvato“), kad parekomenduotume „Windows 8“ leidimą, kurį galima įsigyti naudojant pagalbinę naujinimo priemonę arba atsisiųsti naudojant sąranką. „Arvato“ yra trečiosios šalies įmonė, kuri nuomoja elektroninio produktų katalogo ir pagalbinės naujinimo priemonės ir „Windows 8“ sąrankos pirkimo funkcijų išteklius. Kad patartume, kokį operacinės sistemos „Windows 8“ leidimą įsigyti, dalis informacijos bus nusiųsta bendrovei „Arvato“:

  • Architektūra

  • Kalba

  • Versija

  • Licencijos būsena

  • Produkto kodas

  • Geografinės vietos šalies kodas

Jums nusprendus įsigyti, visa atsiskaitymo informacija bus surinkta ir apdorota šios programos įrašo pardavėjo „Arvato“.

Informacijos naudojimas

Iš jūsų gaunamą ir renkamą informaciją „Microsoft“, jos valdomi filialai bei susijusios įmonės naudos siekdami įgalinti jūsų naudojamas funkcijas ir teikti paslaugas ar vykdyti operacijas, kurių pageidavote ar kurias leidote vykdyti. Surinktą informaciją naudojame norėdami nustatyti jūsų kompiuteriui tinkamas tvarkykles ir jūsų kompiuterio, programų it įrenginių suderinamumą su „Windows 8“. „Arvato“ naudoja informaciją, kad nustatytų, kurį „Windows 8“ leidimą rekomenduoti įsigyti pagalbinėje naujinimo priemonėje arba atsisiųsti naudojant sąranką. Ši informacija kaupiama statistinės analizės tikslais. Ji taip pat gali būti naudojama analizuojant ir tobulinant bendrovės „Microsoft“ produktus bei paslaugas. Jums nusprendus įsigyti „Windows 8“ naudojant pagalbinę naujinimo priemonę, visa atsiskaitymo informacija bus surinkta ir apdorota šios programos įrašo pardavėjo „Arvato“. Kontaktinė atsiskaitymo informacija (pvz., atsiskaitymo adresas, telefono numeris ir el. paštas) gali būti suteikta „Microsoft“ klientų aptarnavimo tikslais; nebus suteiktas visas mokėjimo kortelės numeris.

Norėdami užtikrinti kuo sklandesnę ir jūsų poreikius geriau atitinkančią sąveiką su „Microsoft“, informacija, surinkta jums naudojantis viena „Microsoft“ paslauga, gali būti sujungta su informacija, gauta iš kitų „Microsoft“ paslaugų. Taip pat galime papildyti mūsų surinktą informaciją iš kitų įmonių gauta informacija. Pavyzdžiui, mes galime naudotis kitų bendrovių paslaugomis, leidžiančiomis nustatyti bendrąją geografinę sritį pagal jūsų IP adresą, kad galėtume pritaikyti konkrečias paslaugas pagal jūsų geografinę sritį.

Jūsų pateikta asmeninė informacija, išskyrus tai, kas aprašyta šiose nuostatose, be jūsų sutikimo nebus perduodama trečiosioms šalims. Mes kartais samdome kitas įmones, kurios teikia paslaugas mūsų vardu, pavyzdžiui, atsako į klientų klausimus apie produktus ar paslaugas, arba atlieka statistinę paslaugų analizę. Šioms įmonėms suteikiame tik jų paslaugoms teikti reikalingą asmeninę informaciją, ir joms yra draudžiama naudoti šią informaciją bet kokiais kitais tikslais.

„Microsoft“ gali pasiekti arba atskleisti informaciją apie jus, įskaitant susirašinėjimo turinį, šiais atvejais: (a) vykdydama įstatymų reikalavimus, gavusi teisėtą užklausą arba dalyvaudama teisiniame procese; (b) siekdama apsaugoti „Microsoft“ arba mūsų klientų teises arba nuosavybę, įskaitant jūsų naudojimąsi paslaugomis reglamentuojančių sutarčių arba strategijų vykdymą; arba (c) sąžiningai tikėdama, kad tokia prieiga arba atskleidimas yra būtinas norint užtikrinti asmeninį „Microsoft“ darbuotojų, klientų arba visuomenės saugumą. Taip pat galime atskleisti asmeninę informaciją vykdydami korporatyvines operacijas, pvz., sujungdami ar parduodami turtą.

Pagalbinės naujinimo priemonės arba sąrankos surinkta arba bendrovei „Microsoft“ išsiųsta informacija gali būti saugoma ir apdorojama Jungtinėse Amerikos Valstijose ar bet kurioje kitoje šalyje, kurioje veikia „Microsoft“ ar jos filialai, antrinės įmonės ar paslaugų teikėjai. „Microsoft“ naudoja saugaus uosto sistemą, sukurtą JAV komercijos departamento ir reglamentuojančią duomenų iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ir Šveicarijos surinkimą, naudojimą ir saugojimą.

Informacijos apie jūsų kompiuterį rinkimas ir naudojimas

Naudojant programinę įrangą su interneto funkcijomis informacija apie jūsų kompiuterį (toliau – „standartinė kompiuterio informacija“) yra siunčiama jūsų lankomoms žiniatinklio svetainėms ir naudojamoms interneto tarnyboms. „Microsoft“ naudoja standartinę kompiuterio informaciją, kad galėtų jums teikti internete veikiančias priemones, padėtų tobulinti mūsų produktus ir paslaugas, taip pat atliktų statistinę analizę. Standartinę kompiuterio informaciją paprastai sudaro IP adresas, operacinės sistemos bei naršyklės versija, regiono ir kalbos parametrai. Kai kada standartinei kompiuterio informacijai taip pat gali būti priskiriamas aparatūros identifikatorius, suteikiantis galimybę sužinoti apie prietaiso gamintoją, jo pavadinimą ir versiją. Jei tam tikra funkcija ar tarnyba siunčia informaciją bendrovei „Microsoft“, kartu bus siunčiama ir standartinė kompiuterio informacija.

Pasirinkimas ir valdymas

Paleidus „Windows 8“ pagalbinę naujinimo priemonę arba „Windows 8“ sąranką iš žiniatinklio, aprašyta informacija bus išsiųsta „Microsoft“ ir „Arvato“. Taip pat nusprendus įsigyti „Windows 8“, visa atsiskaitymo informacija bus surinkta ir apdorota „Arvato“.

Jūsų informacijos saugumas

Bendrovė „Microsoft“ įsipareigoja užtikrinti jūsų informacijos saugumą. Mes naudojame įvairias apsaugos technologijas ir procedūras, padedančias apsaugoti jūsų informaciją nuo neteisėtos prieigos, kad ji nebūtų naudojama ar atskleidžiama. Pavyzdžiui, saugome jūsų pateiktą informaciją ribotos prieigos kompiuterių sistemose, kurios laikomos saugomose patalpose.

Šių privatumo nuostatų pakeitimai

Kartkartėmis atnaujinsime šias privatumo nuostatas, kad jos atspindėtų mūsų produktų ir paslaugų pakeitimus bei klientų atsiliepimus. Kai paskelbsime šių nuostatų pakeitimus, pakeisime šio patvirtinimo viršuje esančią paskutinio atnaujinimo datą. Prieš atlikdami bet kokius turinio arba būdų, kaip „Microsoft“ naudoja jūsų asmeninę informaciją, pakeitimus informuosime jus paskelbdami gerai matomą pranešimą arba nusiųsdami pranešimą tiesiogiai jums. Rekomenduojame kartkartėmis peržiūrėti šį patvirtinimą, kad žinotumėte, kaip bendrovė „Microsoft“ apsaugo jūsų informaciją.

Daugiau informacijos

Bendrovė „Microsoft“ maloniai laukia jūsų komentarų dėl šio privatumo patvirtinimo. Jei turite klausimų, susijusių su šiuo privatumo patvirtinimu, arba manote, kad mes jo nesilaikėme, kreipkitės į mus naudodami mūsų žiniatinklio formą.

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
USA (JAV)