Programėlėse naudojamos kalbos keitimas

Dauguma „Windows“ parduotuvės programėlių palaiko daugiau nei vieną kalbą. Programėlėje pakeisti naudojamą kalbą galima atsižvelgiant į programėlę – kai kuriose programėlėse yra kalbos parametras, kai kuriose naudojamos „Windows“ kalbos nuostatos, o kai kurios programėlės reikalauja pakeisti kompiuterio „Windows“ rodymo kalbą.

Prieš bandydami keisti programėlės kalbą, įsitikinkite, kad programėlė palaiko norimą naudoti kalbą. Ši informacija rodoma „Windowsparduotuvės programėlės aprašo puslapio sekcijoje Išsami informacija.

Štai kaip patikrinti programėlės palaikomas kalbas.

 1. Pradžios ekrane bakstelėkite arba spustelėkite Parduotuvė, kad atidarytumėte „Windows“ parduotuvę.

 2. Naudodami ieškos langą, viršutiniame dešiniajame parduotuvės kampe ieškokite programėlės.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite programėlę rezultatų sąraše.

 4. Slinkite į dešinę ir radę sekciją Išsami informacija peržiūrėkite palaikomų kalbų sąrašą.

Programėlės kalbos parametro radimas

Kai kuriose programėlėse, pvz., įtaisytojoje sporto ir naujienų programėlėje, yra parametras, valdantis programėlėje naudojamą kalbą.

Norėdami sužinoti, ar programėlėje yra kalbos parametras, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Pradžios ekrane bakstelėkite arba spustelėkite programėlę, kad ją atidarytumėte

 2. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Parametrai.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Parametrai.)

 3. Patikrinkite, ar yra kalbos parinktis. Pavyzdžiui, sporto arba naujienų programėlėje bakstelėkite arba spustelėkite Parinktys, tada pažymėkite norimą naudoti kalbą.

Pastaba

 • Jei programėlėje nuspaudus pagrindinį parametrų mygtuką yra kalbos parinktys, tačiau nematote, kad būtų palaikoma norima kalba, atlikite paskesnėje sekcijoje nurodytus veiksmus ir nustatykite kalbos nuostatas, įdiekite programėlės naujinimus, tada dar kartą pažiūrėkite, ar yra kalbos parametras.

Kalbos nuostatų nustatymas ir programėlės naujinimų diegimas

Jei programėlėje nėra kalbos parametro, pabandykite pakeisti „Windows“ kalbos nuostatų sąrašą ir įdiegti programėlės naujinimus iš parduotuvės. Pasirinktas „Windows“ kalbų sąrašas lemia, kurią kalbą naudoja kai kurios programėlės. Pagrindinė kalba yra pirmoji sąrašo kalba, ji naudojama, kai tik įmanoma. Jei pagrindinė kalba programėlėje arba kompiuteryje negalima, naudojama paskesnė sąrašo kalba.

Norėdami pakeisti pagrindinę kalbą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, perkelkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Laikas ir kalba, tada bakstelėkite arba spustelėkite Regionas ir kalba.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite norimą naudoti kalbą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Nustatyti kaip pagrindinę. Jūsų pasirinkta kalba bus rodoma kalbų sąrašo viršuje.

  Pastaba

  • Jei nematote kalbos, kurią norite naudoti, bakstelėkite arba spustelėkite Įtraukti kalbą, tada bakstelėkite arba spustelėkite kalbą ir įtraukite ją į kalbos nuostatų sąrašą.

Nustatę „Windows“ kalbos nuostatas, įdiekite bet kokius galimus programėlės naujinimus iš „Windows“ parduotuvės. Kai kurie programėlių leidėjai turi nuo programėlių atskirtus joms skirtus kalbų paketus, kad programėlė naudotų mažiau kompiuterio atminties.

Jei norite įdiegti programėlės naujinimus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Pradžios ekrane bakstelėkite arba spustelėkite Parduotuvė, kad atidarytumėte „Windows“ parduotuvę.

 2. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Parametrai.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Parametrai.)

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Programėlės naujinimai, tada bakstelėkite arba spustelėkite Tikrinti, ar yra naujinimų.

 4. Pasirinkite norimus įdiegti naujinimus ir bakstelėkite arba spustelėkite Diegti.

„Windows“ rodymo kalbos keitimas

Kai kurios įtaisytosios programėlės, pvz., Nuotraukos ir Fotoaparatas, nustatydamos programėlėje naudojamą kalbą, naudoja „Windows“ rodymo kalbą. Daugiau informacijos, kaip atsisiųsti ir įdiegti kalbos paketus ir pakeisti „Windows“ rodymo kalbą, žr. Kalbos arba klaviatūros įtraukimas.

Pastabos

 • Pakeitus „Windows“ rodymo kalbą bus pakeista kalba, kurią matote „Windows“.

Reikia daugiau pagalbos?