Didinamojo stiklo naudojimas ekrano elementams peržiūrėti

Didinamasis stiklas – tai naudingas įrankis, padidinantis visą ekraną arba jo dalį, kad geriau matytumėte žodžius ir vaizdus. Jis turi įvairių parametrų, kad jį galėtumėte naudoti sau patogiausi būdu.

Didinamojo stiklo naudojimas

Didinamąjį stiklą galite greitai atidaryti ir uždaryti, taigi jis visad po ranka, kai reikia, ir jo nėra, kai nebereikalingas.

Didinamojo stiklo atidarymas klaviatūra

 1. Paspauskite „Windows“ klavišą „Windows“ logotipo klavišas + „+“ (pliuso ženklą).
 2. Didinamasis stiklas bus atidarytas per visą ekraną, jei nepakeisite parametrų kitaip.

Didinamojo stiklo atidarymas lietimu arba pele

 1. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Lengva prieiga neįgaliesiems, bakstelėkite arba spustelėkite Didinamasis stiklas, tada pajudinkite slankiklį po parinktimi Didinamasis stiklas, kad įjungtumėte.

 3. Didinamasis stiklas bus atidarytas per visą ekraną, jei nepakeisite parametrų kitaip.

Jei norite uždaryti didinamąjį stiklą

 • Norėdami greitai uždaryti didinamąjį stiklą, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą „Windows“ logotipo klavišas + „Esc“. Taip pat galite bakstelėti arba spustelėti didinamojo stiklo piktogramą Didinamojo stiklo piktograma, tada – mygtuką Uždaryti didinamojo stiklo įrankių juostoje.

Pastabos

 • Jei norite, kad didinamasis stiklas visada būtų po ranka, galite jį prisegti prie pradžios ekrano ar užduočių juostos. Norėdami gauti daugiau informacijos žr. Kaip naudoti užduočių juostą.

 • Kai kurie žmonės nori pakeisti žodžių ir vaizdų ekrane aiškumą ar dydį. Jei ir jūs norite tai padaryti, galite naudoti programėlę, skirtą priartinti puslapį, arba pakeisti ekrano skiriamąją gebą. Daugiau informacijos apie ekrano skiriamosios gebos keitimą žr. Geriausio monitoriaus vaizdo gavimas.

Didinamojo stiklo rodinių keitimas

Jei naudojate pelę, didinamąjį stiklą galite naudoti keliais būdais, atsižvelgdami į tai, kaip jis turi veikti: per visą ekraną, lęšis ir prijungtas. Išbandykite visus, kad sužinotumėte, kurį norite naudoti.

Viso ekrano. Šiame rodinyje padidinamas visas ekranas. Tikriausiai padidinę ekraną negalėsite matyti viso ekrano iš karto, bet judėdami ekrane, galėsite matyti viską. Jei turite jutiklinį ekraną, didinamasis stiklas aplink ekrano kraštus rodys baltas kraštines. Vilkite pirštą ar pelę palei kraštines norėdami judėti ekrane.

Lęšis. Kai šiame rodinyje judate ekrane, tai panašu į didinamojo stiklo stūmimą.

Prijungtas. Prijungtas rodinys veikia „Windows“ darbalaukyje. Šiame rodinyje didinamasis stiklas yra prijungtas tam tikroje ekrano dalyje. Judant ekrane, prijungimo srityje esančios ekrano dalys padidinamos, nors pagrindinė ekrano dalis nesikeičia.

Didinamojo stiklo tinkinimas

Galite pakeisti didinamojo stiklo veikimo būdą. Pavyzdžiui, galite naudoti mastelio keitimo mygtukus (artinimo mygtukas ir tolinimo mygtukas), kad pakeistumėte, kaip didinamasis stiklas padidina ekraną. Paspaudę Windows „Windows“ logotipo klavišas + pliusą arba Windows „Windows“ logotipo klavišas + minusą klaviatūroje, galite greitai priartinti arba nutolinti. Taip pat galite naudoti didinamojo stiklo parinkčių mygtuką Didinamojo stiklo parinkčių mygtukas ir taip keisti didinamąjį stiklą.
 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Didinamasis stiklas, tada bakstelėkite arba spustelėkite Didinamasis stiklas.

 3. Eikite į „Windows“ darbalaukį ir spustelėkite didinamąjį stiklą Didinamojo stiklo piktograma.
 4. Spustelėkite mygtuką Parinktys Didinamojo stiklo parinkčių mygtukas.
 5. Atlikite vieną arba kelis iš šių veiksmų:

  • Naudokite slankiklį, kad pasirinktumėte mastelio pokytį. Čia pasirinktas procentas reikš pokytį, kiek didinamasis stiklas padidins ekraną paspaudus artinimo mygtuką Artinimo mygtukas.
  • Pažymėkite žymės langelį Įjungti spalvų keitimą, kad pakeistumėte ekrano spalvas. Kartais pakeitus spalvas lengviau skaityti tekstą.

  • Pažymėkite žymės langelį, kad pasirinktumėte didinamojo stiklo fokusavimą. Didinamasis stiklas gali sekti pelę, įvedimo vietą arba klaviatūrą.

Pastaba

 • Jums atidarius didinamąjį stiklą, trumpai rodoma didinamojo stiklo įrankių juosta. Ji greitai dingsta, bet galite ją greitai iškviesti spustelėję didinamojo stiklo piktogramą Didinamojo stiklo piktograma ekrane arba užduočių juostoje.

Didinamojo stiklo naudojimas lietimu

Galite naudoti didinamąjį stiklą jutikliniame ekrane, kad atliktumėte įvairias užduotis:

 • Keiskite mastelį bakstelėdami kampus.

 • Judėkite po ekraną vilkdami palei kraštines.

 • Išeikite iš didinamojo stiklo bakstelėdami X.

 • Sužinokite, kurioje ekrano vietoje esate, dviem pirštais bakstelėdami priešingas kraštines.

Reikia daugiau pagalbos?