Užduočių juostos naudojimas

Galite tinkinti užduočių juostą, įskaitant užduočių juostos mygtukų išvaizdą, jų grupavimą, kai atidarytas daugiau nei vienas langas, užduočių juostos vietą darbalaukyje ir joje rodomas piktogramas bei programėles. Daugiau informacijos apie darbalaukį žr. Darbalaukis.

Užduočių juosta su užduočių juostos mygtukais
Užduočių juosta

Užduočių juostos naudojimas „Windows“ parduotuvės programėlėse

Jei naudojate „Windows“ parduotuvės programėlę, galite naudoti užduočių juostą, norėdami perjungti programėles, pereiti į pradžios ekraną ir patikrinti pranešimų sritį, taip, kaip tai darote darbalaukio programėlėje.

Rodyti viską

Norint matyti „Windows“ parduotuvės programėles užduočių juostoje

Jei norite, kad „Windows“ parduotuvės programėlės būtų automatiškai rodomos užduočių juostoje jas atidarius (arba jei norite išjungti šį parametrą), toliau aprašyta, kaip tai padaryti.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, perkelkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Kompiuteris ir įrenginiai, tada – Kampai ir kraštinės.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite slankiklį Rodyti „Windows“ parduotuvės programėles užduočių juostoje, kad jį įjungtumėte arba išjungtumėte.

Pastaba

 • Prisegtos „Windows“ parduotuvės programėlės bus ir toliau rodomos užduočių juostoje, net jei parametras Rodyti „Windows“ parduotuvės programėles užduočių juostoje išjungtas.

Užduočių juostos rodymas arba slėpimas, naudojant „Windows“ parduotuvės programėlę

 1. Perkelkite pelės žymiklį žemiau apatinio ekrano krašto, kad užduočių juosta būtų parodyta. Tada bakstelėkite arba spustelėkite užduočių juostos mygtuką, piktogramą ar pranešimą.

 2. Baigę patraukite pelės žymiklį nuo apatinio ekrano krašto, kad užduočių juosta būtų paslėpta.

Pastaba

 • Užduočių juostą galite rodyti arba slėpti tik, jei naudojate pelę.

Programėlės prisegimas užduočių juostoje

Galite prisegti programėlę tiesiai užduočių juostoje, kad galėtumėte ją greitai pasiekti darbalaukyje.

 • Pradžios ekrane paspauskite ir laikykite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programėlę, tada bakstelėkite arba spustelėkite Prisegti užduočių juostoje. Tai galite atlikti ir programėlių rodinyje.
  – arba –
  Jei programėlė jau atidaryta darbalaukyje, paspauskite ir laikykite programėlės mygtuką užduočių juostoje ir braukite pirštu į viršų, kol pasirodys spartusis sąrašas (vėliausiai atidarytų failų, aplankų ir žiniatinklio svetainių nuorodų sąrašas). (Jei naudojate pelę, spustelėkite programėlės mygtuką užduočių juostoje dešiniuoju pelės mygtuku.) Tada bakstelėkite arba spustelėkite Prisegti šią programą prie užduočių juostos.

  Programėlės prisegimas užduočių juostoje
  Prisekite programėlę užduočių juostoje, kad ją būtų galima greičiau pasiekti.

Pastaba

 • Norėdami iš užduočių juostos pašalinti prisegtą programėlę, atidarykite jos spartųjį sąrašą ir bakstelėkite arba spustelėkite Šią programėlę padaryti neprieinamą užduočių juostoje.

Užduočių juostos perkėlimas

Paprastai užduočių juosta būna darbalaukio apačioje, bet ją taip pat galite perkelti į darbalaukio šonus arba viršų. Norėdami perkelti užduočių juostą, turite ją atrakinti.

Rodyti viską

Užduočių juostos atrakinimas

 1. Palaikykite paspaudę arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščią vietą užduočių juostoje.

 2. Jei šalia parinkties Rakinti užduočių juostą yra varnelė, bakstelėkite arba spustelėkite Rakinti užduočių juostą.

Užduočių juostos perkėlimas

 • Bakstelėkite arba spustelėkite tuščią vietą užduočių juostoje, tada nuvilkite ją į vieną iš keturių darbalaukio kraštų. Kai užduočių juosta yra norimoje vietoje, atleiskite.

  Pastabos

  • Norėdami užrakinti užduočių juostą toje vietoje, palaikykite nuspaudę arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščią vietą užduočių juostoje, o tada bakstelėkite arba spustelėkite Rakinti užduočių juostą, kad atsirastų varnelė.

  • Jei norite, kad užduočių juosta būtų rodoma „Windows“ parduotuvės programėlėje, perkelkite pelės žymiklį už ekrano krašto, kur yra užduočių juosta.

Užduočių juostos mygtukų pertvarkymas ir tinkinimas

Galite pakeisti užduočių juostos mygtukų tvarką, pasirinkti, kaip juos grupuoti, kai atidarytas daugiau nei vienas langas, ir keisti mygtukų dydį.

Rodyti viską

Užduočių juostos mygtukų išdėstymo keitimas

 • Norėdami pakeisti mygtukų tvarką užduočių juostoje, nuvilkite mygtuką iš dabartinės į kitą vietą. Galite pertvarkyti juos taip dažnai, kaip norite.

Pastaba

 • Visi iš tos pačios programėlės atidaryti failai visada sugrupuojami, net jei neatidarinėjote jų iš eilės. Štai kodėl visas šios programėlės peržiūras galite matyti tuo pačiu metu.

Užduočių juostos mygtukų rodymo keitimas

 1. Parinktį Užduočių juostos ir naršymo srities ypatybės atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Užduočių juosta, tada tarp rezultatų bakstelėję arba spustelėję Užduočių juosta ir naršymas.

 2. Skirtuke Užduočių juosta pasirinkite vieną parinktį iš sąrašo Užduočių juostos mygtukai:

  • Visada jungti, slėpti žymas

   Tai numatytasis parametras. Kiekviena programėlė rodoma kaip vienas nepažymėtas mygtukas, net jei atidaryti keli šios programėlės langai.

  • Jungti, kai užduočių juosta pilna

   Šis parametras kiekvieną langą rodo kaip atskirą pažymėtą mygtuką. Kai užduočių juosta pernelyg apkraunama, programėlės su keliais atidarytais langais sutraukiamos į vieną programėlės mygtuką. Bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką, kad pamatytumėte atidarytų langų sąrašą.

  • Niekada nejungti

   Pažymėjus šį parametrą kiekvienas langas rodomas kaip atskiras, pažymėtas mygtukas, langai niekada nejungiami, nesvarbu, kiek jų būtų atidaryta. Atidarant vis daugiau programėlių ir langų, rodomi vis mažesni mygtukai, kol galiausiai reikia slinkti mygtukais.

 3. Jei norite naudoti mažus užduočių juostos mygtukus, pažymėkite žymės langelį Naudoti mažus užduočių juostos mygtukus. Norėdami naudoti didelius mygtukus, išvalykite žymės langelį.

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

Informacinių pranešimų srities tinkinimas

Pranešimų sritis yra užduočių juostos dešinėje. Joje yra programėlių piktogramų, pateikiančių būseną ir pranešimus apie tokius dalykus, kaip el. paštas, naujinimai ir tinklo ryšys. Galite pakeisti, kurios piktogramos ir pranešimai bus čia rodomi.

Rodyti viską

Jei norite paslėpti informacinių pranešimų srities piktogramą

 • Informacinių pranešimų srityje nuvilkite norimą paslėpti piktogramą į viršų.

Patarimai

 • Jei norite įtraukti paslėptą piktogramą pranešimų srityje, bakstelėkite arba spustelėkite rodyklę Rodyti paslėptas piktogramas Rodyklė Rodyti paslėptas piktogramas šalia pranešimų srities ir vilkite piktogramą, kurią norite sugrąžinti į pranešimų sritį. Galite nuvilkti tiek paslėptų piktogramų, kiek norite.
 • Galite pertvarkyti piktogramas, kurios rodomos informacinių pranešimų srityje – tiesiog vilkite piktogramą į kitą vietą.

Slepiamų piktogramų peržiūra

 • Bakstelėkite arba spustelėkite rodyklę Rodyti paslėptas piktogramasRodyklė Rodyti paslėptas piktogramas šalia pranešimų srities.

Informacinių pranešimų srities piktogramų ir pranešimų išvaizdos keitimas

 1. Palaikykite nuspaudę arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščią vietą užduočių juostoje, tada bakstelėkite arba spustelėkite Ypatybės.

 2. Šalia parinkties Pranešimų sritis bakstelėkite arba spustelėkite Tinkinti.

 3. Kiekvienai piktogramai pažymėkite vieną iš šių parinkčių ir bakstelėkite arba spustelėkite Gerai:

  • Rodyti piktogramą ir pranešimus. Piktograma visada yra užduočių juostos informacinių pranešimų srityje, ir rodomi pranešimai.

  • Slėpti piktogramą ir pranešimus. Piktograma paslėpta, ir nematysite programėlės pranešimų.

  • Rodyti tik pranešimus. Piktograma paslėpta, bet pranešimai rodomi.

Darbalaukio apžvalga

Naudodami mygtuką Rodyti darbalaukį, esantį užduočių juostos dešinėje, galite minimizuoti atidarytus langus ir greitai nueiti į darbalaukį. O jei naudojate pelę, galite ją naudoti darbalaukiui peržiūrėti neuždarius ir neminimizavus atidarytų langų.

Rodyti viską

Visų darbalaukyje atidarytų langų minimizavimas

 1. Bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Rodyti darbalaukį, esantį užduočių juostos dešiniajame krašte. Visų darbalaukyje atidaryti langai minimizuojami ir parodomas darbalaukis.

 2. Jeigu norite, kad langai vėl būtų rodomi, dar kartą bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Rodyti darbalaukį.

Darbalaukio peržiūros įjungimas

Naudodami pelę šio parametro pakeisti negalite.

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite mygtuką Rodyti darbalaukį dešiniajame užduočių juostos krašte ir spustelėkite Peržiūrėti darbalaukyje.

  Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite mygtuką Rodyti darbalaukį
  Naudodami mygtuką Rodyti darbalaukį rodykite darbalaukį arba jį peržiūrėkite.

Kelių ekranų užduočių juostos parametrų keitimas

Jei naudojate daugiau nei vieną ekraną (pvz., jei turite daugiau nei vieną monitorių), galite nuspręsti, ar norite, kad užduočių juosta būtų rodoma visuose ekranuose, ir kaip norite pertvarkyti mygtukus užduočių juostoje.

Rodyti viską

Užduočių juostos rodymas visuose ekranuose

 1. Parinktį Užduočių juostos ir naršymo srities ypatybės atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Užduočių juosta, tada tarp rezultatų bakstelėję arba spustelėję Užduočių juosta ir naršymas.

 2. Įsitikinkite, kad dalyje Keli ekranai pažymėtas žymės langelis Rodyti užduočių juostą visuose ekranuose, tada bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

Pasirinkimas, kaip keliuose ekranuose rodyti užduočių juostos mygtukus

 1. Parinktį Užduočių juostos ir naršymo srities ypatybės atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Užduočių juosta, tada tarp rezultatų bakstelėję arba spustelėję Užduočių juosta ir naršymas.

 2. Dalyje Keli ekranai pažymėkite vieną iš parinkčių sąraše Rodyti užduočių juostos mygtukus, tada bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

  • Visos užduočių juostos

   Visų jūsų atidarytų langų užduočių juostos mygtukai bus dubliuojami kiekvieno ekrano užduočių juostoje.

  • Pagrindinė užduočių juosta ir užduočių juosta, ekrane, kuriame atidaromas langas

   Užduočių juostos mygtukas bus rodomas jūsų pagrindiniame monitoriuje ir ekrano, kuriame atidarytas langas, užduočių juostoje.

  • Užduočių juosta ekrane, kuriame atidaromas langas

   Užduočių juostos mygtukas bus rodomas tik ekrane, kuriame atidaromas langas. Nei vienas iš mygtukų nedubliuojamas kitose užduočių juostose.

Reikia daugiau pagalbos?