Kalbos arba klaviatūros įtraukimas

Įtraukdami kalbą, galite pakeisti „Windows“, programėlių ir žiniatinklio skaitymo ir rašymo kalbą.

Rodyti viską

Kalbos įtraukimas

Norėdami pakeisti „Windows“ rodymo kalbą arba įtraukti teksto įvedimo klaviatūrą, pirmiausią kalbą įtraukite į kalbų sąrašą.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, perkelkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Laikas ir kalba, Regionas ir kalba, tada – Įtraukti kalbą.

 3. Raskite norimą kalbą, tada bakstelėkite arba spustelėkite ją, kad įtrauktumėte į kalbų sąrašą.

Kalbų paketų atsisiuntimas ir diegimas

Jei kalbą norite padaryti „Windows“ rodymo kalba (tai kalba, kurią dažniausią matote „Windows“ ir programėlėse), turite atsisiųsti kalbų paketą.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, perkelkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Laikas ir kalba, tada bakstelėkite arba spustelėkite „Regionas ir kalba“.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite kalbą, po kuria parašyta Galimas kalbos paketas, tada – Parinktys.

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Atsisiųsti. Atsižvelgiant į kompiuterį ir kalbos paketo dydį, jo atsisiuntimo procesas gali šiek tiek užtrukti.

  Jei norite nustatyti šią kalbą kaip rodymo kalbą, žr. toliau esantį skyrių „Windows rodymo kalba“.

„Windows“ rodymo kalbos keitimas

Norėdami pakeisti „Windows“ rodymo kalbą (tai „Windows“ ir programėlėse dažniausiai naudojama kalba), pirmiausia įtraukite kalbą, atsisiųskite ir įdiekite kalbos paketą, tada atlikite šiuos veiksmus.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, perkelkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Laikas ir kalba, tada bakstelėkite arba spustelėkite „Regionas ir kalba“.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite kalbą, kurią norite nustatyti kaip rodymo kalbą.

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Nustatyti kaip pagrindinę, kad perkeltumėte kalbą į sąrašo viršų. Jei kalba gali būti jūsų „Windows“ rodymo kalba, po kalba matysite užrašą Taps rodymo kalba po kito prisijungimo.

 5. Norėdami užbaigti, atsijunkite ir vėl prisijunkite.

Klaviatūrų arba įvesties metodų perjungimas

Įtraukus kalbą į kalbų sąrašą, įtraukiama ir klaviatūra arba įvesties metodas, kad galėtumėte ta kalba rašyti. Perjungdami įvesties metodus, tekstą galite įvesti bet kuria iš įtrauktų klaviatūrų. Norėdami perjungti klaviatūras arba įvesties metodus:

 • Standartinėje klaviatūroje paspauskite „Windows“ logotipo klavišą „Windows“ logotipo klavišas + tarpo klavišą.
 • Jei naudojate jutiklinį ekraną, bakstelėkite arba spustelėkite darbalaukio užduočių srityje rodomą jutiklinės klaviatūros piktogramą Užduočių srities jutiklinės klaviatūros piktograma, bakstelėkite arba spustelėkite kalbos pavadinimo santrumpą, o tada – norimą įjungti klaviatūrą.
  Kalbos santrumpos mygtukas jutiklinėje klaviatūroje
  Kalbos pavadinimo santrumpos mygtukas jutiklinėje klaviatūroje
 • Darbalaukio užduočių srityje bakstelėkite arba spustelėkite pranešimų srityje užduoties juostos dešinėje rodomą kalbos pavadinimo santrumpą ir bakstelėkite arba spustelėkite norimą įjungti klaviatūrą.
  Kalbos santrumpos mygtukas darbalaukio užduočių juostoje
  Kalbos santrumpos mygtukas darbalaukio užduočių juostoje

Kalbos klaviatūros išdėstymo įtraukimas

Kalbos klaviatūros išdėstymą galite įtraukti, jei norite naudoti ne su kalba gaunamą klaviatūrą.

Kalbos klaviatūros išdėstymo įtraukimas

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, perkelkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Laikas ir kalba, tada bakstelėkite arba spustelėkite „Regionas ir kalba“.

 3. Spustelėkite arba bakstelėkite kalbą, kurios klaviatūrą norite įtraukti, tada bakstelėkite arba spustelėkite Parinktys.

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Įtraukti klaviatūrą, raskite norimo naudoti klaviatūros išdėstymo įvesties metodų sąrašą, tada bakstelėkite arba spustelėkite išdėstymą.

Klaviatūros nustatymas kaip numatytosios

Jei klaviatūrą norite nustatyti kaip numatytąją, kad nereiktų perjungti įvesties metodų, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Kalbų parinktį valdymo skyde atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Kalbos įtraukimas ir bakstelėję arba spustelėję Kalbos įtraukimas.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Išplėstiniai parametrai.

 3. Dalyje Nepaisyti numatytojo įvesties metodo pasirinkite norimą numatytąjį klaviatūros išdėstymą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Įrašyti.

Reikia daugiau pagalbos?