Kalbėjimo atpažinimo naudojimas

Peržiūrėkite vaizdo įrašą, kaip naudoti kalbėjimo atpažinimo funkciją naudojantis kompiuteriu. (Norėdami peržiūrėti titrus savo kalba, bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Paslėpti titrai Aktyvinamų tirtų mygtukas.)
Peržiūrėkite vaizdo įrašą, kaip naudoti diktavimą naudojant kalbėjimo atpažinimą. (Norėdami peržiūrėti titrus savo kalba, bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Paslėpti titrai Aktyvinamų tirtų mygtukas.)

„Windows“ kalbėjimo atpažinimas leidžia norint nenaudoti klaviatūros ir pelės. Galite kompiuterį valdyti balsu ir diktuoti tekstą.

Pastaba

 • Kalbėjimo atpažinimas galimas tik šiomis kalbomis: anglų (Jungtinės Valstijos ir Jungtinė Karalystė), prancūzų, vokiečių, japonų, mandarinų (kinų supaprastinta ir tradicine) ir ispanų.

Rodyti viską

Kalbėjimo atpažinimo nustatymas

Prieš naudodami kalbėjimo atpažinimą turite atlikti keletą veiksmų. Pirma turėsite nustatyti mikrofoną. Tada galite išmokyti kompiuterį atpažinti jūsų balsą.

Mikrofono nustatymas

Prieš nustatydami kalbėjimo atpažinimą prijunkite mikrofoną prie kompiuterio, kad galėtumėte atlikti šiuos veiksmus.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

  Iešką galite atidaryti ir naudodami klaviatūrą paspaudę „Windows“ logotipo klavišą „Windows“ logotipo klavišas + Q.
 2. Ieškos lauke įveskite Nustatyti mikrofoną, tada bakstelėkite arba spustelėkite Nustatyti mikrofoną.

 3. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Pastaba

 • Jei įmanoma, naudokite mikrofoną su ausinėmis, nes tada mažiau girdėsis foninis triukšmas.

Kompiuterio mokymas atpažinti jūsų kalbėjimą

Kalbėjimo atpažinimas naudoja specialų balso profilį, kad atpažintų jūsų balsą ir ištartas komandas. Kuo daugiau naudosite kalbėjimo atpažinimą, tuo išsamesnis bus jūsų balso profilis, o tai turi pagerinti kompiuterio gebėjimą jus suprasti.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

  Iešką galite atidaryti ir naudodami klaviatūrą paspaudę „Windows“ logotipo klavišą „Windows“ logotipo klavišas + Q.
 2. Ieškos lauke įveskite Kalbėjimo atpažinimas, tada bakstelėkite arba spustelėkite Kalbėjimo atpažinimas.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Išmokyti kompiuterį geriau jus suprasti.

 4. Vykdykite kalbėjimo atpažinimo mokomosios programos nurodymus.

Kalbėjimo atpažinimo naudojimas

Balsu galėsite atlikti daugybę užduočių, pvz., pildyti internetines formas ar įvesti raides. Kalbant į mikrofoną, kalbėjimo atpažinimas ištartus žodžius konvertuoja į tekstą, kuris rodomas ekrane.

Teksto diktavimas naudojant kalbėjimo atpažinimo funkciją

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

  Iešką galite atidaryti ir naudodami klaviatūrą paspaudę „Windows“ logotipo klavišą „Windows“ logotipo klavišas + Q.
 2. Ieškos lauke įveskite kalbėjimo atpažinimas, tada bakstelėkite arba spustelėkite „Windows“ kalbėjimo atpažinimas.

 3. Pasakykite „pradėti klausymąsi“ arba bakstelėkite ar spustelėkite mikrofono mygtuką norėdami paleisti klausymosi režimą.

 4. Atidarykite norimą naudoti programėlę arba pažymėkite teksto lauką, kuriame norite diktuoti tekstą.

 5. Pasakykite norimą diktuoti tekstą.

Klaidų taisymas

 • Klaidas galite taisyti trimis skirtingais būdais:

  • Norėdami ištaisyti paskutinį pasakytą teiginį, pasakykite „ištaisyti tai.“

  • Norėdami ištaisyti vieną žodį, pasakykite „ištaisyti“ ir pridėkite žodį, kurį norite taisyti. Jeigu žodis pavartotas ne kartą, bus paryškinti visi atvejai ir galėsite pasirinkti tą žodį, kurį norite taisyti.

  • Dialogo lange Alternatyvus skydas pasakykite norimo elemento numerį, tada pasakykite „gerai“.

Žodžių įtraukimas ir keitimas kalbos žodyne

Naudodami kalbos žodyną galite įtraukti savo žodžių, sustabdyti konkretaus žodžio diktavimą arba pataisyti ar panaikinti žodį žodyne.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

  Iešką galite atidaryti ir naudodami klaviatūrą paspaudę „Windows“ logotipo klavišą „Windows“ logotipo klavišas + Q.
 2. Ieškos lauke įveskite kalbėjimo atpažinimas, tada bakstelėkite arba spustelėkite „Windows“ kalbėjimo atpažinimas.

 3. Pasakykite „pradėti klausymąsi“ arba bakstelėkite ar spustelėkite mikrofono mygtuką norėdami paleisti klausymosi režimą.

 4. Pasakykite „atidaryti kalbos žodyną“ ir atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

  • Norėdami į žodyną įtraukti žodį, pasakykite „Įtraukti naują žodį“, o tada vykdykite nurodymus.

  • Norėdami apsaugoti nuo tam tikro žodžio diktavimo, spustelėkite arba pasakykite „Apsaugoti, kad žodis nebūtų padiktuotas“, o tada vykdykite nurodymus.

Kompiuterio valdymas naudojant kalbėjimo atpažinimą

Kompiuterį valdyti galite paprastomis trumpomis komandomis. Šioje lentelėje pateiktos kelios dažniausiai naudojamos kalbėjimo atpažinimo komandos. Žodžiai paryškintuoju šriftu reiškia, kad galite pakeisti pavyzdinį žodį ar frazę panašiais žodžiais ir gauti naudingų rezultatų.

Taip pat galite naudoti sparčiuosius klavišus kaip žodines komandas savo kompiuteriui kontroliuoti. Jei norite peržiūrėti visus galimus sparčiuosius klavišus, žr. Spartieji klavišai.

Pastaba

 • Visada, kai jums reikia sužinoti, kokias komandas naudoti, sakykite „ką galiu pasakyti?“

Norėdami tai padaryti Sakykite
Norėdami tai padaryti

Atidaryti pradžios ekraną

Sakykite

Pradžios ekranas

Norėdami tai padaryti

Atidaryti pagrindinių mygtukų juostą

Sakykite

Paspauskite Windows C.

Norėdami tai padaryti

Atidaryti pagrindinį ieškos mygtuką

Sakykite

Paspauskite Windows Q

Norėdami tai padaryti

Rodyti visas programėles

Sakykite

Programėlės

Norėdami tai padaryti

Pradėti dirbti su programėle

Sakykite

Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku; paspauskite Windows Z

Norėdami tai padaryti

Naudoti programėlę

Sakykite

Pasakykite, ką norite daryti. Pavyzdžiui, pakeisti į Celsijaus orų programėlėje.

Norėdami tai padaryti

Pasirinkti bet kurį elementą pagal jo pavadinimą

Sakykite

Spustelėkite Failas; Pradėti; Rodyti

Norėdami tai padaryti

Pasirinkti bet kurį elementą ar piktogramą

Sakykite

Spustelėkite Šiukšlinė; spustelėkite Kompiuteris; spustelėkite failo vardas

Norėdami tai padaryti

Dukart bakstelėti ar dukart spustelėti bet kurį elementą

Sakykite

Dukart spustelėkite Šiukšlinė; dukart spustelėkite Kompiuteris; dukart spustelėkite failo vardas

Norėdami tai padaryti

Perjungti į atidarytą programėlę

Sakykite

Perjungti į Piešimas; perjungti į Tekstų doroklis; perjungti į programos pavadinimas; perjungti taikomąją programą

Norėdami tai padaryti

Slinkti viena kryptimi

Sakykite

Slinkti aukštyn; slinkti žemyn; slinkti kairėn; slinkti dešinėn

Norėdami tai padaryti

Dokumente įterpti naują pastraipą arba naują eilutę

Sakykite

Nauja pastraipa, nauja eilutė

Norėdami tai padaryti

Pažymėti žodį dokumente

Sakykite

Pažymėti žodį

Norėdami tai padaryti

Pažymėti žodį ir pradėti jo taisymą

Sakykite

Taisyti žodį

Norėdami tai padaryti

Pažymėti ir panaikinti konkrečius žodžius

Sakykite

Naikinti žodį

Norėdami tai padaryti

Rodyti taikomų komandų sąrašą

Sakykite

Ką galėčiau pasakyti?

Norėdami tai padaryti

Naujinti dabar esamą kalbėjimo komandų sąrašą

Sakykite

Naujinti kalbėjimo komandas

Norėdami tai padaryti

Įjungti klausymosi režimą

Sakykite

Pradėti klausytis

Norėdami tai padaryti

Išjungti klausymosi režimą

Sakykite

Sustabdyti klausymą

Norėdami tai padaryti

Perkelti kalbėjimo atpažinimo mikrofono juostą

Sakykite

Perkelti kalbėjimo atpažinimą

Norėdami tai padaryti

Minimizuoti mikrofono juostą

Sakykite

Minimizuoti kalbėjimo atpažinimą

Norėdami tai padaryti

Peržiūrėti sistemos Windows žinyno ir palaikymo turinį apie konkrečias užduotis

Sakykite

Kaip man ką nors padaryti?

Pavyzdžiui, pasakykite „Kaip man įdiegti spausdintuvą?“, ir bus pateiktas žinyno temų sąrašas.

Atkreipkite dėmesį, kad ši komanda galima tik jei naudojate kalbėjimo atpažinimą JAV anglų kalba.

Diktavimas

Norėdami tai padaryti Sakykite
Norėdami tai padaryti

Įterpti naują eilutę dokumente

Sakykite

Nauja eilutė

Norėdami tai padaryti

Įterpti naują pastraipą dokumente

Sakykite

Nauja pastraipa

Norėdami tai padaryti

Įterpti skirtuką

Sakykite

Skirtukas

Norėdami tai padaryti

Įterpti kitos komandos raidinį žodį (pavyzdžiui, vietoj skyrybos ženklo, galite įterpti žodį „kablelis“)

Sakykite

Raidinis žodis

Norėdami tai padaryti

Įterpti skaitinę skaičiaus formą

Sakykite

Skaitinis skaičius

Norėdami tai padaryti

Padėti žymiklį prieš konkretų žodį

Sakykite

Eiti į žodį

Norėdami tai padaryti

Padėti žymiklį po konkretaus žodžio

Sakykite

Eiti po žodžio

Norėdami tai padaryti

Neįterpti tarpo prieš kitą žodį

Sakykite

Be tarpo

Norėdami tai padaryti

Eiti į sakinio, kuriame yra žymiklis, pradžią

Sakykite

Eiti į sakinio pradžią

Norėdami tai padaryti

Eiti į pastraipos, kurioje yra žymiklis, pradžią

Sakykite

Eiti į pastraipos pradžią

Norėdami tai padaryti

Eiti į dokumento pradžią

Sakykite

Eiti į dokumento pradžią

Norėdami tai padaryti

Eiti į sakinio, kuriame yra žymiklis, pabaigą

Sakykite

Eiti į sakinio pabaigą

Norėdami tai padaryti

Eiti į pastraipos, kurioje yra žymiklis, pabaigą

Sakykite

Eiti į pastraipos pabaigą

Norėdami tai padaryti

Eiti į dabartinio dokumento pabaigą

Sakykite

Eiti į dokumento pabaigą

Norėdami tai padaryti

Pažymėti žodį dabartiniame dokumente

Sakykite

Pažymėti žodį

Norėdami tai padaryti

Pažymėti žodžio diapazoną dabartiniame dokumente

Sakykite

Pažymėti žodžio diapazoną; pažymėti žodį per žodį

Norėdami tai padaryti

Pažymėti visą tekstą dabartiniame dokumente

Sakykite

Žymėti viską

Norėdami tai padaryti

Pažymėti žodžius iki žymiklio

Sakykite

Pažymėti 20 ankstesnių žodžių; pažymėti 10 ankstesnių žodžių

Norėdami tai padaryti

Pažymėti žodžius po žymiklio

Sakykite

Pažymėti kitus 20 žodžių; pažymėti kitus 10 žodžių

Norėdami tai padaryti

Pažymėti paskutinį diktuotą tekstą

Sakykite

Pažymėti tai

Norėdami tai padaryti

Valyti pažymėtą sritį ekrane

Sakykite

Valyti pažymėtą sritį

Norėdami tai padaryti

Pirmąją žodžio raidę rašyti didžiąja raide

Sakykite

Žodį didžiąja raide

Norėdami tai padaryti

Visą žodį rašyti didžiosiomis raidėmis

Sakykite

Žodį didžiosiomis

Norėdami tai padaryti

Visą žodį rašyti mažosiomis raidėmis

Sakykite

Žodį mažosiomis

Norėdami tai padaryti

Rašyti kitus žodžius didžiosiomis raidėmis

Sakykite

Rašyti kitus 10 žodžių didžiosiomis raidėmis

Norėdami tai padaryti

Rašyti kitus žodžius mažosiomis raidėmis

Sakykite

Rašyti kitus 10 žodžių mažosiomis raidėmis

Norėdami tai padaryti

Naikinti ankstesnį sakinį

Sakykite

Naikinti ankstesnį sakinį

Norėdami tai padaryti

Naikinti kitą sakinį

Sakykite

Naikinti kitą sakinį

Norėdami tai padaryti

Naikinti ankstesnę pastraipą

Sakykite

Naikinti ankstesnę pastraipą

Norėdami tai padaryti

Naikinti kitą pastraipą

Sakykite

Naikinti kitą pastraipą

Norėdami tai padaryti

Naikinti pažymėtą arba paskutinį diktuotą tekstą

Sakykite

Naikinti tai

Klaviatūros klavišai

Norėdami tai padaryti Sakykite
Norėdami tai padaryti

Paspausti bet kurį klaviatūros klavišą

Sakykite

Paspausti klaviatūros klavišą; paspausti a; paspausti didžiąją b; paspausti Shift ir a; paspausti Ctrl ir a

Norėdami tai padaryti

Paspausti tam tikrus klaviatūros klavišus prieš tai nepasakius „paspausti“

Sakykite

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tab

Pastabos

 • Taip pat galite naudoti ICAO \ NATO fonetinį raidyną, kad pasakytumėte, kuriuos klaviatūros klavišus spausti. Pavyzdžiui, galite sakyti „paspausti alfa“, kai norite paspausti „a“, arba „paspausti bravo“, kai norite paspausti „b“.

 • Kalbėjimo atpažinimą galima naudoti tik lotynų raidyno klaviatūros klavišams paspausti.

Skyrybos ženklai ir specialieji simboliai

Norėdami tai įterpti Sakykite
Norėdami tai įterpti

,

Sakykite

Kablelis

Norėdami tai įterpti

;

Sakykite

Kabliataškis

Norėdami tai įterpti

.

Sakykite

Taškas; taškas; dešimtainis kablelis

Norėdami tai įterpti

:

Sakykite

Dvitaškis

Norėdami tai įterpti

Sakykite

Pradžios dvigubos kabutės; pradžios kabutės

Norėdami tai įterpti

Sakykite

Uždaryti dvigubas kabutes; uždaryti viengubas kabutes; uždaryti kabutes

Norėdami tai įterpti

'

Sakykite

Apostrofas

Norėdami tai įterpti

Sakykite

Atidaryti viengubas kabutes

Norėdami tai įterpti

Sakykite

Uždaryti viengubas kabutes

Norėdami tai įterpti

>

Sakykite

Didesnis už ženklą

Norėdami tai įterpti

<

Sakykite

Mažesnis už ženklą

Norėdami tai įterpti

/

Sakykite

Pasvirasis dešininis brūkšnys

Norėdami tai įterpti

\

Sakykite

Pasvirasis kairinis brūkšnys

Norėdami tai įterpti

~

Sakykite

Tildė

Norėdami tai įterpti

@

Sakykite

Prie ženklo

Norėdami tai įterpti

!

Sakykite

Šauktukas

Norėdami tai įterpti

?

Sakykite

Klaustukas

Norėdami tai įterpti

#

Sakykite

Numerio ženklas; svaro ženklas

Norėdami tai įterpti

$

Sakykite

Dolerio ženklas

Norėdami tai įterpti

%

Sakykite

Procentų ženklas

Norėdami tai įterpti

^

Sakykite

Intarpo ženklas

Norėdami tai įterpti

(

Sakykite

Atidaryti lenktinius skliaustus

Norėdami tai įterpti

)

Sakykite

Uždaryti lenktinius skliaustus

Norėdami tai įterpti

_

Sakykite

Pabraukimas

Norėdami tai įterpti

-

Sakykite

Brūkšnelis; minuso ženklas; brūkšnys

Norėdami tai įterpti

Sakykite

Trumpasis brūkšnys

Norėdami tai įterpti

Sakykite

Ilgasis brūkšnys

Norėdami tai įterpti

=

Sakykite

Lygybės ženklas

Norėdami tai įterpti

+

Sakykite

Pliuso ženklas

Norėdami tai įterpti

{

Sakykite

Atidaryti riestinį skliaustą; atidaryti laužtinį skliaustą

Norėdami tai įterpti

}

Sakykite

Uždaryti riestinį skliaustą; uždaryti laužtinį skliaustą

Norėdami tai įterpti

[

Sakykite

Atidaryti laužtinį skliaustą

Norėdami tai įterpti

]

Sakykite

Uždaryti laužtinį skliaustą

Norėdami tai įterpti

|

Sakykite

Vertikalus brūkšnys

Norėdami tai įterpti

:-)

Sakykite

Šypsniukas

Norėdami tai įterpti

:-(

Sakykite

Liūdnas veidelis

Norėdami tai įterpti

;-)

Sakykite

Mirksintis veidelis

Norėdami tai įterpti

Sakykite

Prekės ženklas

Norėdami tai įterpti

¾

Sakykite

Trijų ketvirčių ženklas

Norėdami tai įterpti

¼

Sakykite

Vieno ketvirčio ženklas

Norėdami tai įterpti

½

Sakykite

Pusės ženklas

Norėdami tai įterpti

£

Sakykite

Svaro sterlingų ženklas

Norėdami tai įterpti

&

Sakykite

Ženklas „ir“ ženklas

Norėdami tai įterpti

*

Sakykite

Žvaigždutė

Norėdami tai įterpti

//

Sakykite

Dvigubas pasvirasis brūkšnys

Norėdami tai įterpti

`

Sakykite

Galinės kabutės

Norėdami tai įterpti

<

Sakykite

Atidaryti kampinį skliaustą

Norėdami tai įterpti

>

Sakykite

Uždaryti kampinį skliaustą

Norėdami tai įterpti

±

Sakykite

Pliuso arba minuso ženklas

Norėdami tai įterpti

«

Sakykite

Atidaryti laužtines kabutes

Norėdami tai įterpti

»

Sakykite

Uždaryti laužtines kabutes

Norėdami tai įterpti

×

Sakykite

Daugybos ženklas

Norėdami tai įterpti

÷

Sakykite

Dalybos ženklas

Norėdami tai įterpti

¢

Sakykite

Cento ženklas

Norėdami tai įterpti

¥

Sakykite

Jenos ženklas

Norėdami tai įterpti

§

Sakykite

Skyriaus ženklas

Norėdami tai įterpti

©

Sakykite

Autorių teisių ženklas

Norėdami tai įterpti

®

Sakykite

Registruotasis ženklas, registruotasis prekės ženklas

Norėdami tai įterpti

°

Sakykite

Laipsnio ženklas

Norėdami tai įterpti

Sakykite

Pastraipos ženklas

Norėdami tai įterpti

Sakykite

Daugtaškis

Norėdami tai įterpti

ƒ

Sakykite

Funkcijos ženklas

„Windows“ komandos

Norėdami tai padaryti Sakykite
Norėdami tai padaryti

Pasirinkti bet kurį elementą ištariant jo pavadinimą

Sakykite

Failas; Redaguoti; Rodyti; Įrašyti

Norėdami tai padaryti

Pasirinkti bet kurį elementą

Sakykite

Spustelėti Failas; spustelėti Paryškintasis; spustelėti Įrašyti; spustelėti Uždaryti

Norėdami tai padaryti

Dukart bakstelėti ar dukart spustelėti bet kurį elementą

Sakykite

Dukart spustelėti Kompiuteris; dukart spustelėti Šiukšlinė; dukart spustelėti aplanko pavadinimas

Norėdami tai padaryti

Paspausti ir laikyti arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti bet kurį elementą

Sakykite

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti Kompiuteris; dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti Šiukšlinė; dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti aplanko pavadinimas

Norėdami tai padaryti

Norėdami, kad parodytų darbalaukį, minimizuokite visus langus

Sakykite

Rodyti darbalaukį

Norėdami tai padaryti

Pasirinkti ką nors, jei nežinote kaip tai vadinama

Sakykite

Rodyti numerius (ekrano aktyviajame lange prie kiekvieno elemento bus rodomas numeris. Norėdami pasirinkti elementą, pasakykite jį atitinkantį numerį.)

Norėdami tai padaryti

Pasirinkti sunumeruotą elementą

Sakykite

19 Gerai; 5 Gerai

Norėdami tai padaryti

Dukart bakstelėti ar dukart spustelėti sunumeruotą elementą

Sakykite

Dukart spustelėti 19; dukart spustelėti 5

Norėdami tai padaryti

Paspausti ir laikyti arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti sunumeruotą elementą

Sakykite

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti 19; dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti 5

Darbas su langais ir programėlėmis

Norėdami tai padaryti Sakykite
Norėdami tai padaryti

Atidaryti programėlę

Sakykite

Atidaryti Piešimas; atidaryti Tekstų doroklis; atidaryti programėlės pavadinimas

Norėdami tai padaryti

Perjungti į atidarytą programėlę

Sakykite

Perjungti į Piešimas; perjungti į Tekstų doroklis; perjungti į programėlės pavadinimas; perjungti programėlę

Norėdami tai padaryti

Uždaryti programėlę

Sakykite

Uždaryti tai; uždaryti Piešimas; uždaryti Dokumentai

Norėdami tai padaryti

Minimizuoti

Sakykite

Minimizuoti tai; minimizuoti Piešimas; minimizuoti Dokumentai

Norėdami tai padaryti

Maksimizuoti

Sakykite

Maksimizuoti tai; maksimizuoti Piešimas; maksimizuoti Dokumentai

Norėdami tai padaryti

Atkurti

Sakykite

Atkurti tai; atkurti Piešimas; atkurti Dokumentai

Norėdami tai padaryti

Iškirpti

Sakykite

Iškirpti aną; iškirpti

Norėdami tai padaryti

Kopijuoti

Sakykite

Kopijuoti aną; kopijuoti

Norėdami tai padaryti

Įklijuoti

Sakykite

Įklijuoti

Norėdami tai padaryti

Delete

Sakykite

Naikinti aną; naikinti

Norėdami tai padaryti

Anuliuoti

Sakykite

Anuliuoti aną; trinti aną; anuliuoti

Norėdami tai padaryti

Slinkti viena kryptimi

Sakykite

Slinkti aukštyn; slinkti žemyn; slinkti dešinėn; slinkti kairėn

Norėdami tai padaryti

Slinkti puslapiuose tiksliu atstumu

Sakykite

Slinkti žemyn 2 puslapius; slinkti aukštyn 10 puslapių

Norėdami tai padaryti

Slinkti tiksliu atstumu kituose vienetuose

Sakykite

Slinkti aukštyn 5; slinkti žemyn 7

Norėdami tai padaryti

Eiti į lauką formoje arba programėlėje

Sakykite

Eiti į lauko pavadinimas; eiti į Tema; eiti į Adresas; eiti į Kopija

Bakstelėti arba spustelėti bet kurioje ekrano vietoje

Norėdami tai padaryti Sakykite
Norėdami tai padaryti

Rodyti pelės tinklelį

Sakykite

Pelės tinklelis

Norėdami tai padaryti

Perkelti pelės žymiklį į bet kurį pelės tinklelio kvadrato centrą

Sakykite

Kvadrato numeris; 1; 7; 9

Norėdami tai padaryti

Bakstelėti arba spustelėti bet kurį pelės tinklelio kvadratą

Sakykite

Spustelėti kvadrato numeris

Norėdami tai padaryti

Pasirinkti su pelės tinkleliu velkamą elementą

Sakykite

Kvadrato, kuriame rodomas elementas, numeris; 3, 7, 9 (po kurio bus) žymė

Norėdami tai padaryti

Pasirinkite sritį, į kurią norite nuvilkti elementą naudodami pelės tinklelį

Sakykite

Kvadrato, į kurį norite nuvilkti, numeris; 4, 5, 6 (po kurio bus) spustelėjimas

Reikia daugiau pagalbos?