Kas bus, jei failų retrospektyvai kas nors atsitiks?

Jei kas nors atsitiks failų retrospektyvai, darbalaukyje pamatysite pranešimą, kuris bus rodomas užduočių juostos pranešimų srityje. Galite bakstelėti arba spustelėti šį pranešimą, kad atidarytumėte veiksmų centrą ir pašalintumėte problemą. Jei praleisite pranešimą, veiksmų centrą galite atidaryti valdymo skyde. Čia pateikiami kai kurie pranešimai, kuriuos galite pamatyti, ir veiksmai, kurių galite imtis problemoms spręsti.

Norėdami atidaryti veiksmų centrą, perbraukite į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn ir spustelėkite Ieškoti), ieškos lauke įveskite veiksmų centras ir bakstelėkite arba spustelėkite veiksmų centras.

Rodyti viską

Kito failų retrospektyvos loginio disko pasirinkimas

Jei failų retrospektyvos diskas pilnas arba beveik pilnas, galite pradėti naudoti naują diską arba perkelti esamus failus į naują, didesnį diską.

Rodyti viską

Naujo loginio disko pasirinkimas ir pradėjimas iš naujo

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Failų retrospektyvos parametrai, tada bakstelėkite arba spustelėkite Failų retrospektyvos parametrai.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Pasirinkti loginį diską.

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite naują loginį diską.

Naujo loginio disko pasirinkimas ir failų perkėlimas į jį

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Failų retrospektyva, tada bakstelėkite arba spustelėkite Failų retrospektyva.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Pasirinkti loginį diską.

 4. Puslapyje Failų retrospektyvos loginio disko keitimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite naudoti naują išorinį loginį diską, prijunkite šį diską prie kompiuterio, atnaujinkite puslapį ir bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

  • Jei norite naudoti tinklo vietą, bakstelėkite arba spustelėkite Įtraukti tinklo vietą, raskite arba įveskite vietą, bakstelėkite arba spustelėkite Pasirinkti aplanką, tada bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

 5. Kai būsite paprašyti, bakstelėkite arba spustelėkite Taip, kad visas savo failų versijas nukopijuotumėte į naująjį loginį diską.

Pastaba

 • Įsitikinkite, kad naujajame diske pakanka laisvos vietos tiek esamiems, tiek naujiems failams, kuriuos į jį įtrauksite vėliau.

Pakeiskite, kiek laiko failų retrospektyvoje bus saugomi failai

Jei failų retrospektyva yra pilna arba beveik pilna, galite atlaisvinti šiek tiek vietos pakeitę, kaip dažnai failų retrospektyvoje bus įrašomi failai ir kiek bus saugomos senesnės failų versijos.

Pakeitimas, kiek laiko failų retrospektyvoje bus saugomi failai

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Valdymo skydas, tada bakstelėkite arba spustelėkite Valdymo skydas.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Išplėstiniai parametrai.

 4. Dalyje Versijos:

  • Šalia parinkties Įrašyti failų kopijas bakstelėkite arba spustelėkite sąrašą, tada pasirinkite laiko intervalą.

  • Šalia parinkties Saugoti įrašytas versijas bakstelėkite arba spustelėkite sąrašą, tada pasirinkite laiko intervalą.

 5. Bakstelėkite arba spustelėkite Įrašyti keitimus.

Pastaba

 • Failų retrospektyva automatiškai nenaikina failų versijų, senesnių nei jūsų pasirinktas laiko intervalas, nebent užpildomas loginis diskas ir reikia vietos naujesnei atsarginei kopijai.

Pakartotinai prijunkite loginį diską

Jei jūsų failų retrospektyvos loginis diskas buvo per ilgai atjungtas arba jame nėra pakankamai vietos laikinoms failų versijoms įrašyti. Jei norite toliau įrašyti failų kopijas, turėsite pakartotinai prijungti savo failų retrospektyvos loginį diską. Prijunkite išorinį failų retrospektyvos loginį diską arba iš naujo pasirinkite tinklą. Galite rankiniu būdu pradėti atsarginės kopijos kūrimą arba palaukti kito suplanuoto atsarginės kopijos kūrimo.

Atsarginės kopijos kūrimo paleidimas rankiniu būdu

 1. Atidarykite failų retrospektyvą perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Search), ieškos lauke įvedę Failų retrospektyvos parametrai, tada bakstelėję arba spustelėję Failų retrospektyvos parametrai.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Kurti atsarginę kopiją dabar.

Iš naujo pasirinkite failų retrospektyvos loginį diską

Jūsų failų retrospektyvos parametruose yra klaidų, kurias galima pataisyti iš naujo pasirinkus failų retrospektyvos loginį diską.

Loginio disko pasirinkimas iš naujo

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Failų retrospektyva, tada bakstelėkite arba spustelėkite Failų retrospektyva.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Pasirinkti loginį diską.

 4. Puslapyje Failų retrospektyvos loginio disko pasirinkimas bakstelėkite arba spustelėkite dabartinį loginį diską arba tinklo vietą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

Patikrinkite, ar failų retrospektyvos loginiame diske nėra klaidų

Jūsų failų retrospektyvos loginiame diske yra klaidų, kurias būtina ištaisyti.

Jei norite taisyti loginį diską

 1. Atidarykite veiksmų centrą perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Veiksmų centras, tada bakstelėję arba spustelėję Parametrai ir bakstelėję arba spustelėję Veiksmų centras.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Taisyti.

Pakartotinis prisijungimo prie tinklo informacijos įvedimas

Yra problemų su jūsų vartotojo vardu ar slaptažodžiu arba abiem. Pirmiausia įsitikinkite, kad tinklą vis dar galima naudoti. Jei taip, galite įvesti prisijungimo informaciją ir toliau įrašyti savo failų kopijas.

Tinklo prisijungimo informacijos įvedimas iš naujo

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Failų retrospektyva, tada bakstelėkite arba spustelėkite Failų retrospektyvos parametrai.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Įvesti tinklo kredencialus.

 4. Dialogo lange „Windows“ sauga įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, pažymėkite žymės langelį Atsiminti mano kredencialus ir bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

  Jei nematote dialogo lango „Windows“ sauga, atnaujinkite puslapį.

Reikia daugiau pagalbos?