„Microsoft“ abonemento naudojimas diegiant programėles keliuose kompiuteriuose

Naudodami „Microsoft“ abonementą, galite prisijungti prie „Windows“ parduotuvės ir įdiegti programėles kituose kompiuteriuose.

Programėlių diegimas kitame kompiuteryje

  1. Naudodami „Microsoft“ abonementą, prisijunkite prie kompiuterio, kuriame norite diegti programėles.

  2. Pradžios ekrane bakstelėkite arba spustelėkite Parduotuvė, kad atidarytumėte „Windows“ parduotuvę.

  3. Bakstelėkite arba spustelėkite Abonementas, tada bakstelėkite arba spustelėkite Mano programėlės.

  4. Perbraukite žemyn arba spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku programėlę, kurią norite diegti, tada bakstelėkite arba spustelėkite Diegti.

Jei nebenaudojate kompiuterio, kuriame įdiegėte programėles, galite pašalinti jį iš abonemento. Taip pat reikės pašalinti kompiuterį iš abonemento, jei, jį naudodami, įdiegėte programėles maksimaliame skaičiuje kompiuterių.

Kompiuterio šalinimas iš abonemento

  1. Pradžios ekrane bakstelėkite arba spustelėkite Parduotuvė, kad atidarytumėte „Windows“ parduotuvę.

  2. Bakstelėkite arba spustelėkite Abonementas, tada bakstelėkite arba spustelėkite Mano abonementas.

  3. Dalyje Jūsų kompiuteriai bakstelėkite arba spustelėkite Šalinti šalia kompiuterio, kurį norite šalinti iš abonemento.

Pastabos

  • Prisijungę prie parduotuvės naudodami bet kurį kompiuterį galėsite jį pašalinti.

  • Pašalinę kompiuterį iš abonemento negalėsite naudotis tame kompiuteryje iš Parduotuvės įdiegtomis programėlėmis.

  • Jei nematote Abonementas, jūsų kompiuteryje dar nėra paskutinio parduotuvės naujinimo. Perbraukite žemyn nuo viršutinio ekrano krašto (arba spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku, jei naudojate pelę), tada bakstelėkite arba spustelėkite Jūsų programėlės arba Jūsų abonementas.

Reikia daugiau pagalbos?