Darbo aplankai: DUK

Darbo aplankai – tai vieta, kurioje galite saugoti savo darbo failus, kad galėtumėte juos pasiekti iš visų kompiuterių ir įrenginių, net kai esate neprisijungę.

Rodyti viską

Kaip nustatyti darbo aplankus?

Darbo aplankai neveiks, kol jūsų organizacijos IT administratorius nenustatys jūsų abonemento. Toliau aprašyta, ką daryti nustačius abonementą.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Work Folders(Darbo aplankai), tada bakstelėkite arba spustelėkite Work Folders(Darbo aplankai).

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Set up Work Folders(Nustatyti darbo aplankus), tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Jei darbo aplankai negali rasti jūsų parametrų, kreipkitės į savo IT administratorių, kad jis patikrintų, ar nustatytas jūsų abonementas.

Pastaba.

 • Jeigu iš „Windows 7“ atnaujinote į „Windows 8.1“, jums gali reikėti vėl nustatyti darbo aplankus.

Kur yra mano failai?

Failai, kuriuos įrašote darbo aplankuose, yra toliau nurodytose vietose.

 • Kompiuteryje arba įrenginyje, kuriame failus įrašėte į darbo aplankus. Jeigu nepakeitėte vietos nustatydami darbo aplankus, jūsų darbo aplankai įrašomi jūsų vartotojo profilyje: C:\Users\user name\Work Folders, kur vartotojo vardas yra jūsų „Windows“ vartotojo vardas.

 • Jūsų organizacijos serveryje.

 • Bet kuriame kitame kompiuteryje ar įrenginyje, kuriame nustatėte darbo aplankus.

Kaip perkelti darbo aplankus į kitą vietą savo kompiuteryje?

Rekomenduojame naudoti numatytąsias darbo aplankų vietas. Pagal numatytuosius parametrus, jūsų darbo aplankai įrašomi jūsų vartotojo profilyje: C:\Users\user name\Work Folders, kur vartotojo vardas yra jūsų „Windows“ vartotojo vardas.

Galite pakeisti vietą, kur darbo aplankai saugo jūsų failus. Toliau nurodyta, kaip tai padaryti.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Work Folders(Darbo aplankai), tada bakstelėkite arba spustelėkite Work Folders(Darbo aplankai).

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Stop using Work Folders(Baigti naudoti darbo aplankus).

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Set up Work Folders(Nustatyti darbo aplankus).

 5. Veiksme Introducing Work Folders(Įvadas į darbo aplankus) bakstelėkite arba spustelėkite Change(Keisti) ir pasirinkite naują vietą, kurioje būtų saugomi jūsų darbo aplankai.

Pastaba

 • Galite pasirinkti vietą kitame loginiame diske, kuriame daugiau vietos, jei tik tas diskas suformatuotas naudojant NTFS failų sistemą ir visada yra prijungtas prie jūsų kompiuterio.

Ką daryti, jei darbo aplankų vieta neveikia?

Negalėsite naudoti kai kurių savo kompiuterio vietų, kurias „Windows“ rezervavo arba užšifravo. Jei vieną iš šių vietų bandysite pasirinkti savo darbo aplankams, pamatysite pranešimą „Ši vieta neveikia“.

„Windows“ rezervavo toliau išvardytas vietas.

 • „Windows“ aplankas arba jo poaplankiai.

 • Programų failų aplankas, programų failų (x86) aplankas arba bet kurio iš jų poaplankiai.

 • Aukščiausiojo lygio aplankas jūsų vartotojo profilyje (dažniausiai C:\Users\user name, kur vartotojo vardas yra jūsų „Windows“ vartotojo vardas) – jis turi būti \darbo aplankų poaplankyje.

 • Loginio disko aukščiausiojo lygio aplankas – vietoj to jis turi būti poaplankyje.

 • Aplankas Dokumentai ar bet kuris kitas aplankas, kuris nukreipia į kitą vietą.

 • Aplankai, kurie jau užšifruoti naudojant Koduojamųjų failų sistemą (EFS) – „BitLocker“ disko šifravimas veikia puikiai.

Jei vieta, kurią norite naudoti savo darbo aplankams, yra užšifruota, galite pasirinkti kitą vietą arba iššifruoti šią vietą ir bandyti dar kartą. Toliau aprašoma, kaip iššifruoti vietą.

 1. Failų naršyklę atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Failų naršyklė, tada bakstelėję arba spustelėję Failų naršyklė.

 2. Raskite užšifruotą vietą.

 3. Paspauskite ir laikykite arba spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku aplanką, tada bakstelėkite arba spustelėkite Properties(Ypatybės).

 4. Skirtuke General(Bendra) bakstelėkite arba spustelėkite Advanced(Išsamiau).

 5. Dalyje Compress or Encrypt attributes(Suglausti arba šifruoti atributus) panaikinkite žymę žymės langelyje Encrypt contents to secure data(Duomenims apsaugoti užšifruoti turinį), bakstelėkite arba spustelėkite OK(Gerai), tada dar kartą – OK(Gerai).

Kaip sužinoti, ar mano darbo aplankai yra atnaujinti?

Jei jūsų kompiuteris arba įrenginys yra prijungtas prie interneto, darbo aplankai turėtų būti atnaujinami, o jūs galite rankiniu būdu sinchronizuoti failus, kad būtumėte tikri, jog turite naujausią versiją. Toliau nurodyta, kaip tai padaryti.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Work Folders(Darbo aplankai), tada bakstelėkite arba spustelėkite Work Folders(Darbo aplankai).

 3. Norėdami sinchronizuoti savo failus, bakstelėkite arba spustelėkite Sync Now(Sinchronizuoti dabar).

Kodėl failai darbo aplankuose yra žalios spalvos?

Žalia spalva reiškia, kad failai ir aplankai yra užšifruoti. Šifravimas padės apsaugoti jūsų darbo failus kompiuterio vagystės atveju arba jei kas nors kitas naudos jūsų kompiuterį su savo paskyra. Jūsų įmonė sprendžia, ar failai turi būti šifruoti.

Kaip iššifruoti darbo aplanke esantį failą?

Negalite iššifruoti užšifruoto darbo aplanke esančio failo, nes jūsų įmonė sprendžia, ar failai turi būti šifruoti. Bet jeigu darbo aplankuose įrašote asmeninį failą, o vėliau iš darbo aplankų jį perkeliate, pvz., į „OneDrive“, tam failui vis tiek taikomos jūsų organizacijos saugumo politikos. Žalias failo vardas reiškia, kad įmonė vis dar yra jį užšifravusi, todėl jei išeisite iš įmonės, gali būti, kad negalėsite nuskaityti ar peržiūrėti failo. Jei norite, kad jūsų darbo saugos strategijos nebūtų taikomos jūsų asmeniniams failams, vykdykite toliau pateikiamus nurodymus.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite File Explorer(Failų naršyklė), tada bakstelėkite arba spustelėkite File Explorer(Failų naršyklė).

 3. Naršydami raskite savo darbo aplankų vietą (dažniausiai jie yra C:\Users\user name\Work Folders, kur vartotojo vardas yra jūsų „Windows“ vartotojo vardas).

 4. Perkelkite savo asmeninius failus iš darbo aplankų į „OneDrive“, savo dokumentų aplanką arba į kurią nors kitą vietą savo kompiuteryje.

 5. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę arba spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku norimus iššifruoti failus arba aplankus, tada bakstelėkite arba spustelėkite Remove enterprise control(Šalinti įalimonės valdymą).

Jei perkelsite iššifruotus failus atgal į darbo aplankus, jie bus vėl užšifruoti.

Kodėl slaptažodį reikia įvesti daugiau nei vieną kartą?

Jūsų įmonė valdo darbo aplankų slaptažodžių strategiją, todėl jei prašoma įvesti slaptažodį, net jei jis nebuvo pakeistas, ko gero, to reikalauja jūsų įmonės strategija. Tačiau jei jūsų organizacija naudoja darbo vietų sujungimo funkciją, kuri leidžia prisijungti prie tinklo išteklių (pvz., vidinių svetainių ir verslo programėlių), galite sumažinti slaptažodžių įvedimų skaičių. Toliau aprašoma, kaip prisijungti prie darbo vietos.

 1. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Network(Tinklas), tada bakstelėkite arba spustelėkite Workplace(Darbo vieta).

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Join(Prisijungti) ir vykdykite instrukcijas ekrane.

Ką daryti, kai darbo aplankuose rodomi failai su klaidomis?

Kartais failai netinkamai sinchronizuojami. Jei taip nutinka, darbo aplankuose rodomi tokie failai ir priežastis, kodėl jie nebuvo sinchronizuoti. Toliau pateikiami keli dalykai, kurie gali padėti išspręsti problemą.

 • Uždarykite failus

 • Iškelkite failus iš darbo aplankų, spustelėkite Sync Now(Sinchronizuoti dabar), tada grąžinkite juos atgal į darbo aplankus

 • Paleiskite kompiuterį iš naujo

Ar galiu naudoti darbo aplankus, esančius mano „iPad“?

Taip „App Store“ parduotuvėje rasite darbo aplankų programėlę. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Work Folders iPad“ programėlė: DUK.

Kaip baigti naudoti darbo aplankus?

Išeidami iš organizacijos turėtumėte pašalinti savo asmeninius failus iš darbo aplankų ir nustoti jais naudotis. Toliau nurodyta, kaip tai padaryti.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Work Folders(Darbo aplankai), tada bakstelėkite arba spustelėkite Work Folders(Darbo aplankai).

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Stop using Work Folders(Baigti naudoti darbo aplankus).

Kaip gauti pagalbos dėl darbo aplankų?

Norėdami gauti pagalbos iš savo organizacijos darbo aplankų IT administratoriaus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Valdymo skydą atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Valdymo skydas ir bakstelėję arba spustelėję Valdymo skydas.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite System and Security(Sistema ir sauga), tada bakstelėkite arba spustelėkite Work Folders(Darbo aplankai).

 3. Bakstelėkite ar spustelėkite Email tech support(Siųsti el. laišką tech. pagalbai). Jūsų el. pašto programėlė atidaro naują pranešimą, kuriame pateikiama išsami informacija apie darbo aplankus.

 4. Pridėkite pranešimą apie tai, kokios pagalbos jums reikia, ir išsiųskite el. laišką.

Jei reikia daugiau pagalbos, užduokite klausimus ir gaukite atsakymus „Microsoft“ bendruomenės svetainėje.

Jei esate administratorius ir norite rasti daugiau informacijos apie programėlę „Darbo aplankai“, peržiūrėkite „TechNet“ pateiktą temą Programėlės „Darbo aplankai“ apžvalga.

Reikia daugiau pagalbos?