Darbo aplankai: DUK

Darbo aplankai – tai vieta, kurioje galite saugoti savo darbo failus, kad galėtumėte juos pasiekti iš visų kompiuterių ir įrenginių, net kai esate neprisijungę.

Rodyti viską

Kaip nustatyti darbo aplankus?

Darbo aplankai neveiks, kol jūsų įmonės IT administratorius nenustatys jūsų abonemento. Toliau aprašyta, ką daryti nustačius abonementą.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Darbo aplankai, tada bakstelėkite arba spustelėkite Darbo aplankai.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Nustatyti darbo aplankus, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Jei darbo aplankai negali rasti jūsų parametrų, kreipkitės į savo IT administratorių, kad jis patikrintų, ar nustatytas jūsų abonementas.

Pastaba

 • Jei versiją atnaujinote į „Windows 8.1“ iš „Windows 7“, gali reikėti vėl nustatyti darbo aplankus.

Kur yra mano failai?

Failai, kuriuos įrašote darbo aplankuose, yra toliau nurodytose vietose.

 • Kompiuteryje arba įrenginyje, kuriame failus įrašėte į darbo aplankus. Jei nustatydami darbo aplankus nepakeitėte vietos, jūsų darbo aplankai buvo įrašyti jūsų vartotojo profilyje: C:\Users\vartotojo vardas\darbo aplankai. Čia vartotojo vardas – tai jūsų „Windows“ vartotojo vardas.

 • Jūsų įmonės serveryje.

 • Bet kuriame kitame kompiuteryje ar įrenginyje, kuriame nustatėte darbo aplankus.

Kaip perkelti darbo aplankus į kitą vietą savo kompiuteryje?

Rekomenduojame naudoti numatytąsias darbo aplankų vietas. Pagal numatytuosius parametrus jūsų darbo aplankai įrašomi jūsų vartotojo profilyje: C:\Users\vartotojo vardas\darbo aplankai. Čia vartotojo vardas – tai jūsų „Windows“ vartotojo vardas.

Galite pakeisti, kur darbo aplankai saugo jūsų failus. Štai kaip:

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Darbo aplankai, tada bakstelėkite arba spustelėkite Darbo aplankai.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Baigti naudoti darbo aplankus.

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Nustatyti darbo aplankus.

 5. Veiksme Įvadas į darbo aplankus bakstelėkite arba spustelėkite Keisti ir pasirinkite naują vietą, kurioje būtų saugomi jūsų darbo aplankai.

Pastaba

 • Galite pasirinkti vietą kitame loginiame diske, kuriame daugiau vietos, jei tik tas diskas suformatuotas naudojant NTFS failų sistemą ir visada yra prijungtas prie jūsų kompiuterio.

Ką daryti, jei darbo aplankų vieta neveikia?

Negalėsite naudoti tam tikrų savo kompiuterio vietų, kurios rezervuotos „Windows“ ar užšifruotos. Jei vieną iš šių vietų bandysite pasirinkti savo darbo aplankams, pamatysite pranešimą „Ši vieta neveikia“.

„Windows“ rezervuotos šios vietos:

 • „Windows“ aplankas ar jo poaplankiai.

 • Programų failų aplankas, programų failų (x86) aplankas arba bet kurio iš jų poaplankiai.

 • Aukščiausiojo lygio aplankas jūsų vartotojo profilyje (paprastai C:\Users\vartotojo vardas, kur vartotojo vardas yra jūsų „Windows“ vartotojo vardas), vietoj to jis turi būti poaplankyje Darbo aplankai.

 • Loginio disko aukščiausiojo lygio aplankas – vietoj to jis turi būti poaplankyje.

 • Aplankas Dokumentai ar bet kuris kitas aplankas, kuris nukreipia į kitą vietą.

 • Aplankai, kurie jau užšifruoti naudojant koduojamųjų failų sistemą (EFS) – „BitLocker“ loginio disko šifravimas veikia puikiai.

Jei vieta, kurią norite naudoti savo darbo aplankams, yra užšifruota, galite pasirinkti kitą vietą arba iššifruoti šią vietą ir bandyti dar kartą. Toliau aprašoma, kaip iššifruoti vietą.

 1. Failų naršyklę atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Failų naršyklė, tada bakstelėję arba spustelėję Failų naršyklė.

 2. Raskite užšifruotą vietą.

 3. Palaikykite nuspaudę arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką, tada bakstelėkite arba spustelėkite Ypatybės.

 4. Skirtuke Bendra bakstelėkite arba spustelėkite Išsamiau.

 5. Dalyje Suglausti arba šifruoti atributus panaikinkite žymę žymės langelyje Duomenims apsaugoti užšifruoti turinį, bakstelėkite arba spustelėkite Gerai, tada dar kartą – Gerai.

Kaip sužinoti, ar mano darbo aplankai yra atnaujinti?

Jei jūsų kompiuteris arba įrenginys yra prijungtas prie interneto, darbo aplankai turėtų būti atnaujinami, o jūs galite rankiniu būdu sinchronizuoti failus, kad būtumėte tikri, jog turite naujausią versiją. Toliau aprašyta, kaip tai padaryti.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Darbo aplankai, tada bakstelėkite arba spustelėkite Darbo aplankai.

 3. Norėdami sinchronizuoti savo failus, bakstelėkite arba spustelėkite Sinchronizuoti dabar.

Kodėl failai darbo aplankuose yra žalios spalvos?

Žalia spalva reiškia, kad failai ir aplankai yra užšifruoti. Šifravimas padės apsaugoti jūsų darbo failus kompiuterio vagystės atveju arba jei kas nors kitas naudos jūsų kompiuterį su savo paskyra. Jūsų įmonė sprendžia, ar failai turi būti šifruoti.

Kaip iššifruoti darbo aplanke esantį failą?

Negalite iššifruoti užšifruoto darbo aplanke esančio failo, nes jūsų įmonė sprendžia, ar failai turi būti šifruoti. Tačiau jei darbo aplanke įrašysite savo asmeninį failą ir vėliau perkelsite jį iš darbo aplanko į, pvz., „OneDrive“, jūsų įmonės saugos strategijos bus ir toliau taikomos šiam failui. Žalias failo vardas reiškia, kad įmonė vis dar yra jį užšifravusi, todėl jei išeisite iš įmonės, gali būti, kad negalėsite nuskaityti ar peržiūrėti failo. Jei norite, kad jūsų darbo saugos strategijos nebūtų taikomos jūsų asmeniniams failams, vykdykite toliau pateikiamus nurodymus.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Failų naršyklė, tada bakstelėkite arba spustelėkite Failų naršyklė.

 3. Eikite į savo darbo aplankų vieta (jie paprastai yra C:\Users\vartotojo vardas\darbo aplankai; čia vartotojo vardas yra jūsų „Windows“ vartotojo vardas).

 4. Perkelkite savo asmeninius failus iš darbo aplankų į „OneDrive“, savo aplanką Dokumentai arba kitą kompiuterio vietą.

 5. Paspauskite ir laikykite arba spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku norimus iššifruoti failus arba aplankus, tada bakstelėkite arba spustelėkite Šalinti įmonės valdymą.

Jei perkelsite iššifruotus failus atgal į darbo aplankus, jie bus vėl užšifruoti.

Kodėl slaptažodį reikia įvesti daugiau nei vieną kartą?

Jūsų įmonė valdo darbo aplankų slaptažodžių strategiją, todėl jei prašoma įvesti slaptažodį, net jei jis nebuvo pakeistas, ko gero, to reikalauja jūsų įmonės strategija. Tačiau jei jūsų įmonė naudoja darbo vietų sujungimo funkciją, kuri leidžia prisijungti prie tinklo išteklių (pvz., vidinių svetainių ir verslo programėlių), galite sumažinti slaptažodžių įvedimų skaičių. Toliau aprašoma, kaip prisijungti prie darbo vietos.

 1. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Tinklas, tada bakstelėkite arba spustelėkite Darbo vieta.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Prisijungti ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Ką daryti, kai darbo aplankuose rodomi failai su klaidomis?

Kartais failai netinkamai sinchronizuojami. Jei taip nutinka, darbo aplankuose rodomi tokie failai ir priežastis, kodėl jie nebuvo sinchronizuoti. Toliau pateikiami keli dalykai, kurie gali padėti išspręsti problemą.

 • Uždarykite failus

 • Iškelkite failus iš darbo aplankų, spustelėkite Sinchronizuoti dabar, tada grąžinkite juos atgal į darbo aplankus

 • Paleiskite kompiuterį iš naujo

Kaip baigti naudoti darbo aplankus?

Išeidami iš įmonės turėtumėte pašalinti savo asmeninius failus iš darbo aplankų ir nustoti jais naudotis. Toliau aprašyta, kaip tai padaryti.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Darbo aplankai, tada bakstelėkite arba spustelėkite Darbo aplankai.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Baigti naudoti darbo aplankus.

Kaip gauti pagalbos dėl darbo aplankų?

Norėdami gauti pagalbos iš savo įmonės darbo aplankų IT administratoriaus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Valdymo skydą atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Valdymo skydas ir bakstelėję arba spustelėję Valdymo skydas.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Sistema ir sauga, tada bakstelėkite arba spustelėkite Darbo aplankai.

 3. Bakstelėkite ar spustelėkite Siųsti el. laišką tech. pagalbai. Jūsų el. pašto programėlė atidaro naują pranešimą, kuriame pateikiama išsami informacija apie darbo aplankus.

 4. Pridėkite pranešimą apie tai, kokios pagalbos jums reikia, ir išsiųskite el. laišką.

Jei reikia daugiau pagalbos, užduokite klausimus ir gaukite atsakymus Microsoft bendruomenės svetainėje.

Jei esate administratorius ir norite rasti daugiau informacijos apie darbo aplankus, peržiūrėkite „TechNet“ pateiktą temą Darbo aplankų apžvalga.

Reikia daugiau pagalbos?