Nuotraukų ir vaizdo įrašų importavimas į „Movie Maker“

Naudojant „Movie Maker“ į kompiuterį galima importuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus iš daugelio įvairių tipų fotoaparatų ir įrenginių. Kai importuojate nuotraukas ir vaizdo įrašus, jie kopijuojami iš fotoaparato arba įrenginio į jūsų kompiuterį. Tada galite juos naudoti „Movie Maker“ filmuose; be to, jie bus rodomi ir fotogalerijoje.

Toliau nurodyti keli įrenginiai, iš kurių galima importuoti nuotraukas arba vaizdo įrašus.

 • Skaitmeninis fotoaparatas arba telefonas, prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu

 • „Secure Digital“ (SD), „mini SD“ arba „CompactFlash“ atminties kortelė, įdėta į kortelių skaitytuvą

 • Duomenų CD arba DVD diskas

 • Vaizdo kamera, įrašanti į vidinį standųjį diską arba „flash“ atminties kortelę

 • Vaizdajuostė, įrašyta naudojant skaitmeninio vaizdo (DV) kamerą arba didelės raiškos vaizdo (HDV) kamerą

Jei jūsų kompiuteryje įtaisyta arba USB kabeliu prie jo prijungta žiniatinklio kamera, galite įrašyti tiesioginį vaizdą iš žiniatinklio kameros ir įtraukti jį į „Movie Maker“.

Rodyti viską

Kaip importuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus iš skaitmeninio fotoaparato, standžiojo disko arba „flash“ atmintį naudojančios vaizdo kameros, į kortelių skaitytuvą įdėtos „CompactFlash“ ar kitos atminties kortelės arba CD ar DVD disko

 1. Atidarykite „Movie Maker“.

 2. Atsižvelgdami į įrenginį, iš kurio importuojate, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • USB kabeliu prie kompiuterio prijunkite skaitmeninį fotoaparatą arba telefoną ir įjunkite jį.

  • USB jungtimi prie kompiuterio prijunkite į vidinį standųjį diską arba „flash“ atminties kortelę įrašančią vaizdo kamerą.

  • Įdėkite atminties kortelę į kortelių skaitytuvą (jei tokį turite).

  • Įdėkite duomenų CD arba DVD diską į kompiuterio diskų įrenginį.

 3. Spustelėkite mygtuką Movie Maker, tada spustelėkite Importuoti iš įrenginio.

 4. Jei rodomas pranešimas Nuotraukos ir vaizdo įrašai bus importuoti į fotogaleriją, spustelėkite Gerai.

 5. Lange Importuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus spustelėkite įrenginį, iš kurio norite importuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus, tada spustelėkite Importuoti.

 6. (Nebūtina) Spustelėkite Daugiau parinkčių, atlikite norimus keitimus, tada spustelėkite Gerai. Parinkčių pavyzdžiai: kur įrašyti failus ir kokį aplankų ir failų vardų formatą naudoti.

  Jei jūsų fotoaparatas gali nustatyti, ar fotografuojate nuotraukas vertikaliai, ar horizontaliai, kompiuteris gali automatiškai pasukti importuotas JPEG nuotraukas. Norėdami išjungti automatinio pasukimo funkciją, išvalykite žymės langelį Pasukti nuotraukas importuojant.

 7. Puslapyje Rasta naujų nuotraukų ir vaizdo įrašų atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami peržiūrėti, tvarkyti ir pasirinkti importuotinas nuotraukas ir vaizdo įrašus, spustelėkite Peržiūrėti, tvarkyti ir grupuoti importuotinus elementus, spustelėkite Pirmyn, tada pereikite prie 8 veiksmo.

  • Norėdami iš karto importuoti visas nuotraukas ir vaizdo įrašus, spustelėkite Importuoti visus naujus elementus dabar, įveskite visų nuotraukų ir vaizdo įrašų pavadinimus, tada spustelėkite Importuoti.

   Bus importuotos visos nuotraukos ir vaizdo įrašai. Norėdami tęsti, pereikite prie 9 veiksmo.

 8. Puslapyje Pasirinkite norimas importuoti grupes atlikite vieną ar daugiau iš toliau nurodytų veiksmų, tada spustelėkite Importuoti.

  • Nuotraukos ir vaizdo įrašai grupuojami pagal sukūrimo datą. Norėdami pakeisti nuotraukų ir vaizdo įrašų grupėms sudaryti naudojamą laiko intervalą, paslinkite slankiklį Koreguoti grupes.

  • Norėdami importuoti nuotraukų ir vaizdo įrašų grupę, pažymėkite šalia grupės esantį žymės langelį. Išvalykite nenorimų importuoti nuotraukų ir vaizdo įrašų grupių žymės langelius.

  • Norėdami peržiūrėti visas grupės nuotraukas ir vaizdo įrašus, šalia grupės spustelėkite Peržiūrėti visus elementus.

  • Spustelėkite kiekvienos norimos importuoti nuotraukų ir vaizdo įrašų grupės mygtuką Įvesti pavadinimą ir įveskite grupės pavadinimą.

  • Norėdami grupėms priskirti žymes, spustelėkite Įtraukti žymes, tada įveskite naują tos nuotraukų arba vaizdo įrašų grupės žymės pavadinimą arba spustelėkite esamą žymę. Norėdami įvesti daugiau nei vieną žymę, atskirkite kiekvieną žymę kabliataškiu.

 9. Fotogalerijoje pažymėkite žymės langelį viršutiniame kairiajame kiekvienos nuotraukos arba vaizdo įrašo, kuriuos norite naudoti filme, kampe.

 10. Skirtuko Kurti grupėje Bendrinti spustelėkite Filmas.

  Pažymėtos nuotraukos ir vaizdo įrašai įtraukiami į „Movie Maker“ siužetinę liniją.

Pastabos

 • Prieš šalindami nuotraukas ar vaizdo įrašus iš telefono, fotoaparato ar atminties kortelės, galite nukopijuoti jas į įrašomuosius DVD ar CD diskus, išorinį standųjį diską arba žiniatinklio failų saugyklą, kad turėtumėte atsarginę jų kopiją.

 • Vaizdo įrašų ir muzikos failų, naudojančių skaitmeninių teisių valdymą (DRM), programoje „Movie Maker“ naudoti negalima.

Kaip importuoti vaizdo įrašą iš skaitmeninio vaizdo (DV) kameroje esančios vaizdajuostės

 1. Atidarykite „Movie Maker“.

 2. Prijunkite skaitmeninio vaizdo (DV) kamerą prie kompiuterio IEEE 1394 kabeliu, tada perjunkite skaitmeninio vaizdo kamerą į paleisties / VCR režimą.

 3. Spustelėkite mygtuką Movie Maker, tada spustelėkite Importuoti iš įrenginio.

 4. Jei rodomas pranešimas Nuotraukos ir vaizdo įrašai bus importuoti į fotogaleriją, spustelėkite Gerai.

 5. Lange Importuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus pasirinkite skaitmeninio vaizdo (DV) kamerą, tada spustelėkite Importuoti.

 6. (Nebūtina) Puslapyje Importuoti vaizdo įrašą spustelėkite Daugiau parinkčių, atlikite vieną arba kelis iš toliau nurodytų veiksmų, tada spustelėkite Gerai.

  • Pažymėkite norimas naudoti parinktis, pvz., kur įrašyti failus ir kokį aplankų ir failų vardų formatą naudoti.

  • Jei vaizdajuostėje yra kelios skirtingos scenos, kiekvieną sceną galima importuoti kaip atskirą failą. Norėdami tai atlikti, pažymėkite žymės langelį Importuoti vaizdo įrašus kaip kelis failus (HD vaizdo įrašams negalioja). Jei tarp vienos scenos pabaigos ir kitos scenos pradžios prabėga mažiau nei 30 sekundžių, jos importuojamos kaip vienas failas.

 7. Puslapyje Vaizdo įrašo importavimas įveskite norimo importuoti vaizdo įrašo pavadinimą, atlikite vieną ar daugiau iš toliau nurodytų veiksmų, tada spustelėkite Pirmyn.

  • Norėdami importuoti visą vaizdajuostėje įrašytą vaizdo įrašą į kompiuterį, spustelėkite Importuoti visą vaizdo įrašą. Importavę vaizdo įrašą pereikite prie 10 veiksmo.

   Vaizdajuostė automatiškai importuojama į kompiuterį ir atsukama.

  • Spustelėkite Pasirinkti, kurias vaizdo įrašo dalis importuoti, tada pereikite prie 8 veiksmo.

  • Spustelėkite Įrašyti visą vaizdo įrašą į DVD diską ir įveskite DVD meniu pavadinimą.

   Vaizdo įrašas automatiškai importuojamas į kompiuterį ir įrašomas į DVD diską. Įrašę į DVD diską, puslapyje DVD paruoštas spustelėkite Uždaryti.

   Norėdami naudoti šią parinktį ir įrašyti vaizdo įrašą tiesiogiai į DVD diską, kompiuteryje turite įdiegti „Windows“ DVD montažinę. Be to, kompiuteryje turi būti DVD diskų įrašymo įrenginys, o jame turi būti tuščias įrašomas DVD diskas.

   Jei naudojate „Windows Vista“, „Windows“ DVD montažinė yra įtraukta į leidimus „Windows Vista Home Premium“ ir „Windows Vista Ultimate“.

   Jei naudojate „Windows 7“, „Windows“ DVD montažinė yra įtraukta į leidimus „Windows 7 Home Premium“, „Windows 7 Professional“, „Windows 7 Enterprise“ ir „Windows 7 Ultimate“.

   „Windows“ DVD montažinė į „Windows 8.1“ neįtraukta. Jei naudojate „Windows 8.1“ ir norite įrašyti DVD diską, kurį galėtumėte leisti DVD leistuvu, turėsite naudoti trečiosios šalies DVD įrašymo programą.

 8. Lange Importuoti vaizdo įrašą naudodamiesi kamera raskite vaizdo įrašo dalį, kurią norite importuoti pirmą, tada spustelėkite Importuoti.

  Jei po kurio laiko norite sustabdyti vaizdo įrašo importavimą, pažymėkite žymės langelį Sustabdyti importavimą po (min.), tada pasirinkite laikotarpį.

 9. Norėdami sustabdyti vaizdo įrašo importavimą, spustelėkite Sustabdyti, tada atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Naudodamiesi kamera pereikite prie kitos norimo importuoti vaizdo įrašo dalies, tada importuokite ir tą vaizdo įrašo dalį. Iš vaizdajuostės importavę visus norimus vaizdo įrašus, spustelėkite Baigti.

  • Jei importavote visus norimus vaizdo įrašus, spustelėkite Baigti. Vaizdo įrašas importuojamas ir įrašomas kaip DV-AVI failas.

 10. Fotogalerijoje pažymėkite žymės langelį, esantį viršutiniame kairiajame filme norimo naudoti vaizdo įrašo kampe.

 11. Skirtuko Kurti grupėje Bendrinti spustelėkite Filmas.

  Pažymėtos nuotraukos ir vaizdo įrašai įtraukiami į „Movie Maker“ siužetinę liniją.

Pastaba

 • Jei importuojate vaizdo įrašą iš didelės raiškos vaizdo (HDV) kameros, galite importuoti tik visą vaizdajuostę.

Reikia daugiau pagalbos?