Programos Internet Explorer priedai: dažnai užduodami klausimai

Ši informacija skirta „Windows Internet Explorer 7“ ir „Windows Internet Explorer 8“.

Žiniatinklio naršyklės priedai prideda funkcijas (pvz., papildomas įrankių juostas, animacinius pelės žymiklius, biržos kursų juostas ir laikinųjų langų blokavimo programas) prie žiniatinklio naršyklės.

Rodyti viską

Iš kur gaunami priedai?

Daug priedų gaunama iš interneto, o norint juos diegti kompiuteryje paprastai reikia leidimo. Tačiau kai kuriuos galima diegti be jūsų žinios. Tai gali nutikti, jei priedas buvo kitos įdiegtos programos dalis. Kai kurie priedai diegiami kartu su Microsoft Windows.

Kaip galiu matyti, kurie išoriniai priedai įdiegti programoje „Internet Explorer 8“?

 1. Atidarykite Internet Explorer spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėkite Internet Explorer.

 2. Spustelėkite mygtuką Įrankiai, tuomet spustelėkite komandą Priedų valdymas.

 3. Skirtuke Priedų tipai spustelėkite Įrankių juostos ir Plėtiniai.

 4. Parinktyje Rodyti galite pasirinkti vieną iš šių priedų rodinių:

  • Jei norite, kad būtų rodomas išsamus jūsų kompiuteryje esančių priedų sąrašas, spustelėkite Visi priedai.

  • Jei norite, kad būtų rodomi tik tie priedai, kurių reikėjo dabartiniam tinklapiui arba neseniai rodytam tinklapiui, spustelėkite Dabar įkelti priedai.

  • Jei norite, kad būtų rodomi priedai, kurių nepatvirtino bendrovė Microsoft, kompiuterio gamintojas arba paslaugų teikėjas, spustelėkite Paleisti be leidimo.

  • Jei norite, kad būtų rodomi tik 32 bitų „ActiveX“ valdikliai, spustelėkite Atsisiųsti valdikliai.

 5. Pabaigę spustelėkite Uždaryti.

Kaip galiu matyti, kurie išoriniai priedai įdiegti programoje „Internet Explorer 7“?

 1. Atidarykite Internet Explorer spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėkite Internet Explorer.

 2. Spustelėkite mygtuką Įrankiai, perkelkite pelės žymeklį ant Valdyti išorinius priedus, tada spustelėkite Įjungti arba išjungti išorinius priedus.

 3. Sąraše Rodyti spustelėkite vieną iš parinkčių:

 • Norėdami rodyti visą kompiuteryje esančių išorinių priedų sąrašą, spustelėkite Išoriniai priedai, naudojami „Internet Explorer“.

 • Norėdami rodyti tik tuos išorinius priedus, kurių reikėjo dabartiniam tinklalapiui arba neseniai rodytam tinklalapiui, spustelėkite Išoriniai priedai, šiuo metu įkelti į „Internet Explorer“.

 • Norėdami rodyti išorinius priedus, kuriuos iš anksto patvirtino „Microsoft“, kompiuterio gamintojas arba paslaugų teikėjas, spustelėkite Išoriniai priedai, kurie veikia nereikalaudami leidimų.

 • Norėdami rodyti tik 32 bitų ActiveX valdiklius, spustelėkite Atsisiųsti ActiveX valdikliai (32 bitų).

Kaip valdyti išorinius priedus, jei meniu elementas programoje „Internet Explorer 7“ yra blankus?

Parinktis Valdyti išorinius priedus meniu Įrankiai yra išjungiama, kai programa „Internet Explorer 7“ veikia režimu be išorinių priedų. Išorinius priedus galite valdyti naudodami Interneto parinktis, esančias Valdymo skyde. Štai kaip tai padaryti:

 1. Atidarykite Interneto parinktis spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas,Tinklas ir internetas, o tada Interneto parinktys.

 2. Spustelėkite skirtuką Programos, tada spustelėkite Valdyti išorinius priedus.

  Pastaba

  • Pakeitimai neįsigalios, kol nepaleisite „Internet Explorer“ iš naujo įprastiniu būdu (kai nesinaudojate režimu be išorinių priedų).

Kodėl gavau pranešimą, teigiantį, kad paleidus programą „Internet Explorer“, ji veikia be priedų?

Šis pranešimas rodomas, kai programa „Internet Explorer“ atidaroma įjungus priedus. Jei norite paleisti programą „Internet Explorer“ įprastai (kai išoriniai priedai įjungti), meniu Pradėti būtinai pažymėkite Internet Explorer ir nespustelėkite Internet Explorer (be išorinių priedų).

Šiame sąraše yra keli neįdiegti priedai. Kaip jie atsirado kompiuteryje?

Kai kurie priedai yra nepatvirtinti ir iš anksto įdiegiami kompiuteryje. Visi nepatvirtinti priedai patikrinami ir pažymimi skaitmeniniu parašu. Nepatvirtinti priedai gali būti gaunami iš bendrovės Microsoft, kompiuterio gamintojo, interneto paslaugų teikėjo (jei naudojate privačią firminę programos „Internet Explorer“ versiją) arba iš jūsų tinklo administratoriaus. Norėdami pamatyti kompiuteryje įdiegtus nepatvirtintus priedus, atlikite tai:

Kad peržiūrėtumėte visus iš anksto patvirtintus išorinius priedus programoje „Internet Explorer 8“

 1. Atidarykite Internet Explorer spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėkite Internet Explorer.

 2. Spustelėkite mygtuką Įrankiai, tuomet spustelėkite komandą Priedų valdymas.

 3. Parinktyje Rodyti spustelėkite Paleisti be leidimo.

 4. Dabar matysite visų nepatvirtintų priedų sąrašą. Pabaigę sąrašo peržiūrą, spustelėkite Uždaryti.

Kad peržiūrėtumėte visus iš anksto patvirtintus išorinius priedus programoje „Internet Explorer 7“

 1. Atidarykite Internet Explorer spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėkite Internet Explorer.

 2. Spustelėkite mygtuką Įrankiai, perkelkite pelės žymeklį ant Valdyti išorinius priedus, tada spustelėkite Įjungti arba išjungti išorinius priedus.

 3. Sąraše Rodyti spustelėkite Išoriniai priedai, kurie veikia nereikalaudami leidimų.

 4. Dabar matysite visų iš anksto patvirtintų išorinių priedų sąrašą. Pabaigę sąrašo peržiūrą, spustelėkite Gerai.

Pastabos

 • Kai kurie priedai pasirašyti skaitmeniniu parašu, tai reiškia, kad faile yra specialiai užšifruota žymė, kurią gali identifikuoti leidėjas. Jei stulpelyje Skelbėjas rodoma (Nepatikrinta), priedas nepasirašytas skaitmeniniu parašu.

 • Kai kuriuos išorinius priedus galėjo išjungti tinklo administratorius. Tokiu atveju priedas gali neatskleisti priedų sąrašų arba negalėsite jo įgalinti. Norint naudoti priedą, jį turi įgalinti administratorius.

Ką galima daryti, jei manau, kad priedas kelia problemų?

Priedai yra paprasti naudojime, bet kartais jie verčia programą Internet Explorer netikėtai užsidaryti. Tai gali nutikti, jei priedas sukurtas ankstesnei programos Internet Explorer versijai arba jame yra programavimo klaida.

Štai, ką galima atlikti:

 • Išjungti jį. Jei priedas nuolat kelia problemas, išjunkite jį pasinaudodami Priedų tvarkytuvu.

 • Pranešti apie jį. Kai būsite raginami, galbūt, norėsite pranešti apie problemą bendrovei Microsoft. Ataskaita anoniminė ir reikalauja tik leidimo. Šios ataskaitos naudojamos pagerinti produktus ir paskatinti kitas kompanijas naujinti ir gerinti kitus.

Ar galima naikinti priedus arba ActiveX valdiklius?

Galima naikinti tik atsisiųstus arba įdiegtus ActiveX valdiklius. Negalima naikinti ActiveX valdiklių, kurie buvo iš anksto įdiegti ,arba bet kokių tipų priedų, bet juos galima išjungti. Jei norite panaikinti įdiegtą ActiveX valdiklį, naudokite Išorinių priedų tvarkytuvą. Jeigu išorinio priedo nepavyksta pašalinti Išorinių priedų tvarkytuvu, galite jį pašalinti naudodamiesi Valdymo skydu.

Kad panaikintumėte „ActiveX“ valdiklius, kuriuos įdiegėte programoje „Internet Explorer 8“

 1. Atidarykite Internet Explorer spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėkite Internet Explorer.

 2. Spustelėkite mygtuką Įrankiai, tuomet spustelėkite komandą Priedų valdymas.

 3. Parinktyje Rodyti spustelėkite Atsisiųsti valdikliai, kad būtų rodomi visi „ActiveX“ valdikliai.

 4. Spustelėkite norimą naikinti „ActiveX“ valdiklį, o tada spustelėkite Daugiau informacijos.

 5. Dialogo lange Daugiau informacijos spustelėkite Pašalinti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

 6. Naikindami kiekvieną valdiklį, atlikite 4 ir 5 veiksmus. Pabaigę spustelėkite Uždaryti.

Kad panaikintumėte „ActiveX“ valdiklius, kuriuos įdiegėte programoje „Internet Explorer 7“

 1. Atidarykite Internet Explorer spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėkite Internet Explorer.

 2. Spustelėkite mygtuką Įrankiai, perkelkite pelės žymeklį ant Valdyti išorinius priedus, tada spustelėkite Įjungti arba išjungti išorinius priedus.

 3. Norėdami rodyti visus ActiveX valdiklius, sąraše Rodyti spustelėkite Atsisiųsti ActiveX valdiklius.

 4. Spustelėkite ActiveX valdiklį, kurį norite išjungti, tada spustelėkite Naikinti.

 5. Pakartokite 4 veiksmą kiekvienam išoriniam priedui, kurį norite išjungti . Baigę, spustelėkite Gerai.

Kaip galima išjungti naršyklės priedą?

Prieš išjungdami naršyklės priedą, atsiminkite, kad kai kurie tinklapiai arba pati programa Internet Explorer gali būti rodoma netinkamai, jei bus išjungtas priedas. Rekomenduojame išjungti priedą tik tada, jei dėl jo nuolat uždaroma programa Internet Explorer.

Kad visam laikui išjungtumėte išorinius priedus programoje „Internet Explorer 8“

 1. Atidarykite Internet Explorer spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėkite Internet Explorer.

 2. Spustelėkite mygtuką Įrankiai, tuomet spustelėkite komandą Priedų valdymas.

 3. Parinktyje Rodyti spustelėkite Visi priedai.

 4. Spustelėkite norimą išjungti priedą, o tada spustelėkite Išjungti.

 5. Pakartokite 4 veiksmą kiekvienam norimam išjungti priedui. Pabaigę spustelėkite Uždaryti.

Kad visam laikui išjungtumėte išorinius priedus programoje „Internet Explorer 7“

 1. Atidarykite Internet Explorer spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėkite Internet Explorer.

 2. Spustelėkite mygtuką Įrankiai, perkelkite pelės žymeklį ant Valdyti išorinius priedus, tada spustelėkite Įjungti arba išjungti išorinius priedus.

 3. Sąraše Rodyti spustelėkite Išoriniai priedai, kurie naudojami „Internet Explorer“, kad būtų rodomi visi išoriniai priedai.

 4. Spustelėkite priedą, kurį norite išjungti, tada spustelėkite Išjungti.

 5. Pakartokite 4 veiksmą kiekvienam išoriniam priedui, kurį norite išjungti . Baigę, spustelėkite Gerai.

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad paleistumėte programą Internet Explorer su visais laikinai išjungtais priedais. Priedai bus išjungti tol, kol paleisite programą Internet Explorer iš naujo įprastiniu būdu. Norėdami visam laikui išjungti priedus, atlikite veiksmus, pateiktus sekcijoje aukščiau.

Laikinai išjungti visus priedus

 • Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtukas Pradėti, tada spustelėkite Visos programos, Reikmenys, spustelėkite Sistemos įrankiai, tada „Internet Explorer“ (be išorinių priedų).

Kaip galima įgalinti naršyklės priedą iš naujo?

Galbūt norėsite įgalinti naršyklės priedą iš naujo, jei priedas buvo išjungtas, bet norėsite eiti į svetainę, kuri jo reikalauja, arba jei išjungus priedą kilo bendrų rodymo problemų tinklapyje arba programoje Internet Explorer.

Kad iš naujo įjungtumėte išorinį priedą programoje „Internet Explorer 8“

 1. Atidarykite Internet Explorer spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėkite Internet Explorer.

 2. Spustelėkite mygtuką Įrankiai, tuomet spustelėkite komandą Priedų valdymas.

 3. Parinktyje Rodyti spustelėkite Visi priedai.

 4. Spustelėkite norimą įgalinti priedą, o tada spustelėkite Įgalinti.

 5. Pakartokite 4 veiksmą kiekvienam norimam įgalinti priedui. Pabaigę spustelėkite Uždaryti.

Kad iš naujo įjungtumėte išorinį priedą programoje „Internet Explorer 7“

 1. Atidarykite Internet Explorer spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėkite Internet Explorer.

 2. Spustelėkite mygtuką Įrankiai, perkelkite pelės žymeklį ant Valdyti išorinius priedus, tada spustelėkite Įjungti arba išjungti išorinius priedus.

 3. Sąraše Rodyti spustelėkite Išoriniai priedai, kurie naudojami „Internet Explorer“, kad būtų rodomi visi išoriniai priedai.

 4. Spustelėkite išorinį priedą, kurį norite įgalinti, tada spustelėkite Įgalinti.

 5. Pakartokite 4 veiksmą kiekvienam išoriniam priedui, kurį norite įgalinti. Baigę, spustelėkite Gerai.