Tinklo spausdintuvo trikčių šalinimas

Čia yra pateikiami kelių dažniausiai pasitaikančių problemų, su kuriomis susiduriate, kai pridedate arba naudojate tinklo spausdintuvus, bei Bluetooth ar bevielius spausdintuvus, sprendimai.

Rodyti viską

Noriu pridėti spausdintuvą, bet jis nepasiūlytas Spausdintuvo diegimo vedlyje.

Jeigu sistema Windows negali aptikti pageidaujamo naudoti spausdintuvo, atlikite šiuos veiksmus ir pridėkite spausdintuvą rankiniu būdu:

 1. Atidarykite Spausdintuvus spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada Valdymo skydas, dar Aparatūra ir garsas, o tada spustelėję Spausdintuvai.

 2. Spustelėkite Įtraukti spausdintuvą.

 3. Būdami parinktyje Pridėti spausdintuvo vedlį pažymėkite Pridėti tinklo, bevielį arba Bluetooth spausdintuvą.

 4. Puslapyje Pasirinkti tinklo spausdintuvą spustelėkite parinktį Norimo spausdintuvo nėra sąraše.

 5. Puslapyje Rasti spausdintuvą pagal pavadinimą arba TCP/IP adresą pagal spausdintuvo tipą arba vietą pasirinkite, kaip rasti norimą naudoti spausdintuvą, o tada spustelėkite Pirmyn.

 6. Atlikite papildomus vedlio veiksmus, o tada spustelėkite Baigti.

Nerandu spausdintuvo, kurį norėčiau pridėti Tinklo aplanke.

Norėdami įsitikinti, kad tinklo spausdintuvai rodomi, patikrinkite, ar tinklas tinkamai veikia. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Peržiūrėti namų tinklo būseną.

Jeigu tinklas veikia tinkamai, pabandykite šias trikčių šalinimo parinktis:

 • jeigu nežinote spausdintuvo pavadinimo arba tinklo adreso (vietos tinkle), kreipkitės į spausdintuvą tinkle įdiegusį asmenį arba į sistemos administratorių. Jeigu kompiuteris prijungtas prie tinklo domeno, galite neturėti teisės naudotis kai kuriais spausdintuvais, todėl šie spausdintuvai nebus rodomi. Norėdami gauti teisę, kreipkitės į sistemos administratorių.

 • Jeigu pridedate spausdintuvą, kuris prijungtas prie kito kompiuterio tinkle ir yra bendrai kitų žmonių naudojamas, įsitikinkite, kad kompiuteris, prie kurio prijungtas spausdintuvas, įjungtas. Norėdami sužinoti, ar kompiuteris prijungtas prie tinklo ir ar nepasikeitė jo pavadinimas, galite kreiptis į kompiuterio savininką.

Nežinau spausdintuvo Duomenų perdavimo valdymo protokolo / interneto protokolo (TCP / IP) adreso.

Jeigu spausdintuvas turi rodymo sritį, galite nueiti į meniu parinktį ir peržiūrėti arba atspausdinti spausdintuvo konfigūracijos informaciją, tai pat ir TCP / IP adresus. Norint atspausdinti konfigūracijos informaciją, kituose spausdintuvuose galima paspausti ir laikyti nuspaudus konkretų mygtuką arba naudoti kitą mechanizmą. Norėdami sužinoti galimas parinktis, patikrinkite informaciją, pateiktą su spausdintuvu.

Spausdintuvo diegimo vedlys neaptiko Bluetooth ar bevielio spausdintuvo.

Patikrinkite, ar Bluetooth adapteris prijungtas prie kompiuterio ir ar jis įjungtas, bei patikrinkite, ar Bluetooth spausdintuvas įjungtas. Gali tekti šalinti Bluetooth spausdintuvo ryšį, o tada vėl jį aptikti naudojantis Spausdintuvo diegimo vedliu. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite Trikčių, susijusių su Bluetooth įgalintais įrenginiais, šalinimas.

Jeigu Spausdintuvo diegimo vedlys vis dar neaptinka spausdintuvo, patikrinkite informaciją, pateiktą su spausdintuvu, ir įsitikinkite, ar jis teisingai sureguliuotas darbui su kompiuteriu, o tada bandykite dar kartą.

Negaliu pakeisti tinklo spausdintuvo ypatybių ir valdyti spausdintuvo spausdinimo eilės.

Turite turėti teises keisti spausdintuvo ypatybes arba valdyti dokumentus. Įeikite kaip administratorius ir bandykite dar kartą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite Kas yra spausdinimo teisės?

Jeigu įėjimas administratoriaus teisėmis nepadeda, gali būti, kad numatytosios spausdinimo teisės administratoriams buvo pakeistos. Todėl norėdami valdyti spausdintuvą ir jo dokumentus, turėsite gauti valdymo teises iš to, kas jau jas turi. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Kodėl negaliu pakeisti spausdintuvo ypatybių?

Valdyti spausdintuvą arba spausdinimo eilę naudojantis administratoriaus abonentu

 1. Atidarykite Spausdintuvus spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada Valdymo skydas, dar Aparatūra ir garsas, o tada spustelėję Spausdintuvai.

 2. Dešiniu pelės mygtuku spustelėkite norimą valdyti spausdintuvą, spustelėkite Paleisti kaip administratoriui, o tada spustelėkite norimą naudoti parinktį. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

Patarimas

 • Kad kiekvieną kartą, kai norite keisti spausdintuvo ypatybes arba valdyti visus dokumentus, esančius spausdinimo eilėje, nereikėtų įeiti administratoriaus teisėmis, suteikite sau teisę atlikti šias užduotis. Įėję administratoriaus teisėmis ir atidarę spausdintuvo ypatybes, spustelėkite skirtuką Sauga, vartotojo vardą ir tada, būdami Leisti, pažymėkite žymių langelius Valdyti spausdintuvus ir Tvarkyti dokumentus.

Negaliu spausdinti į tinklo spausdintuvą.

Jeigu anksčiau šiuo spausdintuvu naudojotės be problemų, pabandykite šias parinktis:

 • patikrinkite, ar veikia tinklas ir ar kompiuteris tinkamai prijungtas prie tinklo. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite šias Žinyno temas:

 • Patikrinkite spausdintuvo būseną spausdinimo eilėje, įsitikinkite, kad spausdintuvas įjungtas ir paruoštas naudojimui.

 • Jeigu spausdintuvas prijungtas prie kito kompiuterio ir yra bendrai naudojamas tinkle, patikrinkite, ar tas kompiuteris įjungtas. Jeigu jis įjungtas, o problema kartojasi, kreipkitės į kompiuterio savininką ir įsitikinkite, ar kompiuteris yra prijungtas prie tinklo.

 • Jeigu bandote spausdinti į spausdintuvą, kurį pridėjote naudodamiesi TCP / IP adresu, o ne spausdintuvo pavadinimu, patikrinkite, ar kompiuteris prijungtas prie interneto arba tinklo, kuriame įdiegtas spausdintuvas. Jeigu neseniai buvo nutrūkęs energijos tiekimas, galėjo pasikeisti TCP / IP adresas. Naujasis adresas neveiks su spausdintuvo prievadu, kuriuo jungdavote spausdintuvą prie kompiuterio. Bandykite pridėti spausditnuvą dar kartą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite Pridėti arba šalinti spausdintuvą.

Jeigu neseniai įdiegėte naują sistemos Windows versiją, pakeitėte spausdintuvo tvarkyklės programinę įrangą arba pirmą kartą bandote spausdinti į spausdintuvą, gali reikėti įdiegti spausdintuvo tvarkykles, kurios būtų suderinamos su naudojama Windows versija. Jeigu bandote naudotis prie kito kompiuterio prijungtu spausdintuvu, kuris yra bendrai naudojamas tinkle, patikrinkite, ar jūsų naudojamos Windows versijos tvarkyklė įdiegta kitame kompiuteryje. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Rasti ir diegti spausdintuvo tvarkykles.

Norėdami pamatyti, kokią operacinės sistemos Windows versiją naudojate ir pasirinkti suderinamas tvarkykles, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite Sistemos informaciją spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, Reikmenys, Sistemos įrankiai, o tada Sistemos informacija.

 2. Spustelėkite parinktį Sistemos suvestinė ir peržiūrėkite parinktį OS pavadinimas ir Sistemos tipas, kad sužinotumėte, kurią Windows versiją naudojate.