Jeigu gaunate Windows naujinimo klaidą 80072f8f ieškodami naujinimų, data ir laikas kompiuteryje gali nesutapti su Windows naujinimo tarnybos data ir laiku. Kompiuterio ir tarnybos data bei laikas nebūtinai turi būti identiški, bet jeigu skirtumas yra labai didelis, negalėsite ieškoti naujinimų. Pats paprasčiausias šio klaidos kodo sprendimo būdas yra toliau pateikiami veiksmai. Norėdami gauti papildomos trikčių diagnostikos informacijos, eikite į šį žinių bazės straipsnį, esantį „Microsoft“ žinyno ir palaikymo svetainėje.

Kompiuterio datos ir laiko keitimas

 1. Atidarykite Datą ir Laiką spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas,Laikrodis, kalba ir regionas, o tada Data ir laikas.

 2. Skirtuke Data ir laikas patikrinkite, ar kompiuterio data ir laikas yra teisingi. Jeigu jie neteisingi, spustelėkite Keisti datą ir laiką. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

 3. Dialogo lange Datos ir laiko parametrai atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami pakeisti kompiuterio datą, būdami parinktyje Data spustelėkite kairę arba dešinę rodyklę, kalendoriuje raskite esamą mėnesį, o tada spustelėkite esamą dieną.

  • Norėdami pakeisti kompiuterio laiką, būdami parinktyje Laikas dukart spustelėkite valandas, minutes arba sekundes, kurias norite pakeisti, tada spustelėkite rodykles, kad padidintumėte arba sumažintumėte reikšmes.

 4. Baigę keisti laiko parametrus, spustelėkite Gerai.

Pastaba

 • Jeigu jūsų laiko juostoje taikomas vasaros / žiemos laiko nustatymas ir norite, kad kompiuterio laikrodis būtų koreguojamas automatiškai, kai pasikeičia laikas, parinkties Data ir Laikas skirtuke spustelėkite Keisti laiko juostą, tada įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis Automatiškai nustatyti laikrodį veikti vasaros laiku.

Sinchronizuoti kompiuterio laikrodį su interneto laiko serveriu

Kai sinchronizuojate kompiuterio laikrodį su interneto laiko serveriu, laikrodis kompiuteryje naujinamas taip, kad sutaptų su laikrodžiu laiko serveryje. Taip kompiuterio laikrodis visada bus tikslus. Kompiuterio laikrodis sinchronizuojamas su interneto laiko serveriu vieną kartą per savaitę, kad įvyktų sinchronizavimas, kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto.

Pastaba

 • Jei kompiuteris prijungtas prie domeno, laikrodžio negalite sinchronizuoti su interneto laiko serveriu. Kompiuterio datą ir laiką turėsite pakeisti rankiniu būdu. Norėdami tai atlikti, vadovaukitės anksčiau pateiktais veiksmais dalyje „Keisti kompiuterio datą ir laiką“.

  Jeigu kompiuteris nėra prijungtas prie domeno, norėdami sinchronizuoti laikrodį su interneto laiko serveriu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėkite Valdymo skydas, Laikrodis, kalba ir regionas, tada spustelėkite Data ir laikas.
 2. Spustelėkite skirtuką Interneto laikas, tada Keisti parametrus. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

 3. Spustelėkite Automatiškai sinchronizuoti su interneto laiko serveriu, pasirinkite laiko serverį, tada spustelėkite Gerai.

Jei problema kartojasi atlikus šiuos veiksmus, eikite į Windows naujinimo palaikymo centro svetainę, kad surastumėte daugiau informacijos apie klaidos kodą arba paprašytumėte pagalbos el. paštu.

Žinyno ir palaikymo ieškos žodis: WindowsUpdate_80072f8f