Įtraukti arba pašalinti Naujus elementus meniu Pradėti

Naujuose elementuose, kurie yra dešinėje meniu Pradėti pusėje, rodomas neseniai naudotų failų sąrašas. Galima atidaryti failą iš sąrašo tiesiog jį spustelėjus. Nauji elementai pasirodo meniu Pradėti pagal numatytąją reikšmę, bet juos galima pašalinti, o tai nutrauks sistemos Windows neseniai atidarytų failų sąrašo kompiliavimą. Jei norite pradėti kompiliuoti neseniai atidarytų failų sąrašą dar kartą, galite įtraukti Naujus elementus dar kartą į meniu Pradėti.

  1. Atidarykite Užduočių juostos ir meniu Pradėti ypatybes spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Apipavidalinimas ir personalizavimas, o tada Užduočių juosta ir meniu Pradėti.

  2. Spustelėkite skirtuką Meniu Pradėti, o tada būdami parinktyje Privatumas pažymėkite žymės langelį Saugoti ir rodyti paskutinių atidarytų programų sąrašą. Tokiu būdu Nauji elementai bus įtraukti į meniu Pradėti. Norėdami pašalinti Naujus elementus iš meniu Pradėti, panaikinkite varnelę žymės langelyje Saugoti ir rodyti paskutinių atidarytų programų sąrašą.