Blokuoti siunčiamas šiukšles ir kitus nepageidaujamus el. laiškus

Windows Paštas padeda tvarkyti aplanką Gauta, kad jame nebūtų nepageidaujamų el. pašto pranešimų, šiais būdais:

 • Nepageidautinų el. laiškų filtras yra sukurtas sugauti nepageidaujamus komercinius el. pašto pranešimus (dažnai vadinamas šiukšlėmis) ir perkelti juos į specialų Nepageidautino el. pašto aplanką. Galite padidinti arba sumažinti nepageidaujamo pašto apsaugos lygį, priklausomai nuo to, kiek gaunate nepageidaujamo el. pašto.

 • Galite perkelti el. laiško pranešimus iš Nepageidaujamo el. pašto aplanko į aplanką Gauta.

 • Galite blokuoti pranešimus iš tam tikrų el. pašto adresų, pridėdami juos į Blokuojamų siuntėjų sąrašą.

 • Galite apsaugoti nuo pranešimų blokavimo iš tam tikrų el. pašto adresų, pridėdami juos į Patikimų siuntėjų sąrašą.

Rodyti viską

Keisti nepageidaujamo el. pašto apsaugos lygį

 1. Atidarykite Windows Mail spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, o tada Windows Mail.

 2. Spustelėkite meniu Įrankiai, o tada Nepageidautinų el. laiškų parinktys.

 3. Pažymėkite norimą apsaugos lygį:

  • Automatinio filtravimo nėra Spustelėkite šią pasirinktį, jeigu visai norite stabdyti nepageidaujamo el. pašto blokavimą. Tačiau, Windows Paštas blokuos pranešimus iš domeno vardų ir el. pašto adresus esančius Blokuojamų siuntėjų sąraše.

  • Žemas Spustelėkite šią parinktį, jeigu negaunate daug nepageidaujamo el. pašto ir norite blokuoti tik akivaizdžiausius nepageidaujamus el. laiškus.

  • Aukštas. Spuetelėkite šią parinktį, jeigu gaunate daug nepageidaujamų el pašto pranešimų ir norite kuo daugiau jų blokuoti. Tačiau, periodiškai turite peržiūrėti pranešimus Nepageidautino el. pašto aplanke, norėdami įsitikinti, kad nebuvo perkelti jokie patikime el. pašto pranešimai.

  • Tik patikimų siuntėjų sąrašas Spustelėkite šią parinktį, jeigu norite gauti pranešimus tik iš žmonių arba domeno vardų, kurie yra Patikimų siuntėjų sąraše. El. pašto pranešimai iš žmonių arba domenų pavadinimų, kurie nėra Patikimų siuntėjų sąraše bus traktuojami, kaip nepageidaujami pranešimai, todėl turite rinktis šią parinktį, jeigu esate tikri, kad kiekvienas asmuo arba domeno pavadinimas iš kurio norite gauti pranešimus yra Patikimų siuntėjų sąraše.

Perkelti pranešimus iš Nepageidautino el. pašto aplanko į aplanką Gauta

 1. Atidarykite Windows Mail spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, o tada Windows Mail.

 2. Spustelėkite Nepageidautini el. laiškai aplanką.

 3. Spustelėkite pranešimą, kurį norite perkelti į aplanką Gauta.

 4. Spustelėkite Pranešimas meniu, perkelkite pelės žymiklį ant Nepageidautini el. laiškai, o tada spustelėkite Žymėti kaip Ne nepageidautinus. Pranešimas perkeltas į aplanką Gauta.

  Pastaba

  • Nors pažymėjus pranešimą, kaip ne nepageidaujamą, perkels pranešimą į aplanką Gauta, kiti šio siuntėjo pranešimai gali atsidurti Nepageidautino el. pašo aplanke. Kad tai neatsitiktų, pridėkite šį siuntėją prie Patikimų siuntėjų sąrašo.

Pridėti siuntėją prie Blokuojamų siuntėjų sąrašo

Kai gaunamas pranešimas iš el. pašto adreso esančio Blokuojamų siuntėjų sąraše, jis automatiškai perkeliamas į Nepageidautinų siuntėjų sąrašą. Vienintelė išimtis yra, kai adresas yra Patikimų siuntėjų sąraše, šiuo atveju pranešimas nebus klasifikuojamas, kaip nepageidaujamas, nes Patikimų siuntėjų sąrašas turi pirmenybę prieš Blokuojamų siuntėjų sąrašą.

 1. Atidarykite Windows Mail spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, o tada Windows Mail.

 2. Spustelėkite siuntėjo pranešimą, kurį norite pridėti prie Blokuojamų siuntėjų sąrašo.

 3. Spustelėkite Pranešimas meniu, perkelkite pelės žymiklį ant Nepageidautini el. laiškai, o tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami blokuoti visus tam tikro siuntėjo pranešimus, spustelėkite Įtraukti siuntėją į blokuojamų siuntėjų sąrašą.

  • Norėdami blokuoti bet kurio siuntėjo visus pranešimus, kurių domeno pavadinimas (el. pašto adreso dalis esanti po @) yra tokia pat, kaip siuntėjo, spustelėkite Įtraukti siuntėjo domeną ((@example.com) į blokuojamų siuntėjų sąrašą.

Pastaba

 • Jeigu norite pridėti siuntėją prie Blokuojamų siuntėjų sąrašo, bet neturite pranešimo iš šio siuntėjo, galite rankiniu būdu pridėti siuntėjo adresą. Norėdami tai atlikti, spustelėkite Pranešimas meniu, perkelkite pelės žymiklį ant Nepageidautini el. laiškai, o tada spustelėkite Nepageidautinų el. laiškų parinktys. Spustelėkite Blokuojami siuntėjai skirtuką, spustelėkite Pridėti, įveskite norimą blokuoti el. pašto adresą ir tada spustelėkite Gerai.

Pridėti siuntėją prie Patikimų siuntėjų sąrašo

Kai gaunamas pranešimas iš el. pašto adreso esančio Patikimų siuntėjų sąraše, jis nebus automatiškai perkeliamas į Nepageidautino el. pašto aplanką.

 1. Atidarykite Windows Mail spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, o tada Windows Mail.

 2. Spustelėkite siuntėjo pranešimą, kurį norite pridėti prie Patikimų siuntėjų sąrašo.

 3. Spustelėkite Pranešimas meniu, perkelkite pelės žymiklį ant Nepageidautini el. laiškai, o tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami gauti visus tam tikro siuntėjo pranešimus, spustelėkite Įtraukti siuntėją į saugių siuntėjų sąrašą.

  • Norėdami gauti visus pranešimus iš, bet kurio siuntėjo, kurio domeno pavadinimas yra toks pat, kaip siuntėjo, spustelėkite Įtraukti siuntėjo domeną ((@example.com) į saugių siuntėjų sąrašą.

Pastaba

 • Jeigu norite pridėti siuntėją prie Patikimų siuntėjų sąrašo, bet neturite pranešimo iš šio siuntėjo, galite rankiniu būdu pridėti siuntėjo adresą. Norėdami tai atlikti, spustelėkite Pranešimas meniu, perkelkite pelės žymiklį ant Nepageidautini el. laiškai, o tada spustelėkite Nepageidautinų el. laiškų parinktys. Spustelėkite Saugūs siuntėjai skirtuką, spustelėkite Pridėti, įveskite norimą gauti el. pašto adresą ir tada spustelėkite Gerai.