Pakeisti Diktoriaus balsą

Galite pakeisti Diktoriaus naudojamo balso greitį, garsumą ir tono aukštį.

  1. Atidarykite Diktorių spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, Reikmenys, Lengva prieiga, o tada Diktorius.

  2. Spustelėkite Balso parametrai ir atlikite kurį nors šių derinimų:

    • norėdami pasirinkti kitą balsą, spustelėkite norimą naudoti balsą lange Pasirinkti balsą.

    • Norėdami pagreitinti balsą, pasirinkite skaičių sąraše Nustatyti spartą. Kuo didesnis skaičius, tuo greitesnis balsas.

    • Norėdami pagarsinti balsą, pasirinkite skaičių sąraše Nustatyti garsumą. Kuo didesnis skaičius, tuo garsesnis balsas.

    • Norėdami aukštesnio balso tono, pasirinkite skaičių sąraše Nustatyti žingsnį. Kuo didesnis skaičius, tuo aukštesnis balso tonas. Kai kuriems žmonės lengviau girdėti aukšto tono balsą.

Diktorius neprieinamas visomis kalbomis, todėl jei anksčiau nurodytų veiksmų atlikti nepavyksta, Diktorius šia kalba negalimas.