Keisti Windows Pašto išvaizdą

Galite keisti, kaip Windows Paštas rodo pranešimus, kad būtų lengviau rasti būdingus pranešimų tipus. Windows Pašte yra įtaisytos rodinio parinktys ir jūs galite sukurti pasirinktinius rodinius.

Rodyti viską

Kaip pakeisti pranešimų rodymą sąraše?

Windows Pašte yra įtaisyti rodiniai, kuriuos galite naudoti norėdami keisti, kaip yra rodomi pranešimai.

 1. Atidarykite Windows Mail spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, o tada Windows Mail.

 2. Spustelėkite Rodyti meniu, perkelkite pelės žymiklį ant Dabartinis rodinys, o tada spustelėkite vieną iš šių parinkčių pakeisti, kurie pranešimai yra rodomi:

  • Rodyti visus pranešimus

   Šis rodinys rodo pranešimus esamame aplanke, įskaitant naujus, senus, skaitytus ir neskaitytus pranešimus.

  • Slėpti perskaitytus pranešimus

   Šis rodinys paslepia perskaitytus pranešimus.

  • Slėpti perskaitytus arba nepaisomus pranešimus

   Šis rodinys paslepia perskaitytus pranešimus arba pritaikėte jam Nepaisyti pokalbio komandą.

  • Rodyti atsisiųstus pranešimus

   Šis rodinys—taikytinas tik su IMAP ir naujienų grupių aplankais—rodo pranešimus, kurių turinys buvo atsisiųstas į jūsų kompiuterį.

  • Grupuoti pranešimus pagal pokalbį

   Šis rodinys rodo pranešimus grupuotus pagal temą. Tai veikia kartu su kitomis rodinio komandomis, kad galėtumėte grupuoti pranešimus pagal pokalbį ir slėpti perskaitytus pranešimus.

  Taip pat yra keletas rodinio komandų, kurios atsiranda meniu, kai skaitote naujienų grupes:

  • Slėpti atsakytus pranešimus

   Šis rodinys slepia naujienų grupių pranešimus į kuriuos yra atsakymai.

  • Rodyti tik naudingas gijas

   Šis rodinys rodo tik tas diskusijas, kurias kiti skaitytojai įvertino naudingais.

  • Rodyti atsakymus į Mano pranešimai

   Šis rodinys rodo pranešimus, kurie yra jūsų siųsti atsakymai į naujienų grupės pranešimus.

Ar galiu sukurti pasirinktinius rodinius, rodančius tam tikrus pranešimus?

Taip. Pasirinktiniai rodiniai suteikia didelį lankstumą renkantis rodomus pranešimus. Galite pasirinkti, rodyti tik neskaitytus tam tikro siuntėjo pranešimus arba tuos, kuriuose yra konkretus žodis.

 1. Atidarykite Windows Mail spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, o tada Windows Mail.

 2. Spustelėkite Rodyti meniu, perkelkite pelės žymiklį ant Dabartinis rodinys, o tada spustelėkite Apibrėžti rodinius.

 3. Spustelėkite Naujas.

 4. Pažymėkite vieną ar daugiau sąlygų kuriamam rodiniui. Pridedant sąlygas, Rodyti aprašą langas rodys esamas sąlygas naujam rodiniui.

 5. Spustelėkite pabrauktą žodį arba frazę Rodyti aprašą lange norėdami pasirinkti parinktį arba įvesti reikšmę. Pavyzdžiui, jeigu išsirinkote žymės langelį skirtą Kur eilutėje Nuo rodomi asmenys sąlygai, spustelėkite rodomi asmenys sąraše nurodyti žmones, kuriuos norite įtraukti į rodinį.

 6. Spustelėkite Rodyti / Slėpti lange Rodyti aprašą, pasirinkti rodyti ar slėpti pranešimus, kurie atitinka rodinio sąlygas.

 7. Įveskite rodinio pavadinimą ir spustelėkite Gerai.

Ar galiu kartu grupuoti susijusius pranešimus?

Taip. Susijusių pranešimų grupavimas, gali padėti sekti atsakymus duotai žinutei el. pašto ir naujienų grupių pokalbiuose. Galite pasirinkti ar norite rodyti pradinį pranešimą, ar pranešimą ir visus atsakymus.

 1. Spustelėkite Rodyti meniu, perkelkite pelės žymiklį ant Dabartinis rodinys, o tada spustelėkite Grupuoti pranešimus pagal pokalbį.

 2. Rodyti išplėstus pokalbius visiems pranešimams, spustelėkite Įrankiai meniu, spustelėkite Parinktys, spustelėkite Skaityti skirtuką, o tada pažymėkite Automatiškai plėsti sugrupuotus pranešimus žymės langelį.

Pastaba

 • Rodyti pradinį pranešimą ir visus jo atsakymus, dukart spustelėkite pliuso ženklą (+) pradinio pranešimo kairėje. Rodyti tik pradinį pranešimą, dukart spustelėkite minuso ženklą (-) šalia pranešimo.

Ar galiu keisti informaciją rodomą pranešimų sąraše?

Taip. Galite pašalinti jums nereikalingus informacijos stulpelius esančius pranešime ir rodyti papildomą nebūtiną informaciją. Pavyzdžiui, galite pašalinti stulpelį, kuris rodo pranešimo prioritetą ir pridėti stulpelį, kuris rodo pranešimo dydį.

 1. Atidarykite Windows Mail spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, o tada Windows Mail.

 2. Spustelėkite meniu Rodyti, o tada Stulpeliai.

 3. Norėdami pridėti stulpelį, pažymėkite žymės langelį šalia stulpelio pavadinimo.

 4. Norėdami pašalintii stulpelį, išvalykite žymės langelį šalia stulpelio pavadinimo.

 5. Norėdami pakeisti stulpelių pasirodymo tvarką, spustelėkite stulpelio pavadinimą, o tada spustelėkite Aukštyn arba Žemyn.