Nuotolinio darbalaukio parametrų keitimas

Čia rasite atsakymus į kai kuriuos bendriausius klausimus apie Nuotolinio darbalaukio parametrus.

Rodyti viską

Ar būnant prisijungus prie nuotolinio kompiuterio galima naudoti įrenginius ir išteklius, kurie yra kompiuteryje arba tiesiog yra jo dalis, pvz., spausdintuvas, standusis diskas arba Mainų sritis?

Taip. Tai vadinama įrenginio arba šaltinio (pvz., spausdintuvo arba disko) peradresavimu. Štai kaip reikia peradresuoti:

 1. Atidarykite Nuotolinį darbalaukio ryšį spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos,Reikmenys, o tada Nuotolinio darbalaukio ryšys.

 2. Spustelėkite Parinktys, o tada spustelėkite skirtuką Vietiniai ištekliai.

 3. Būdami Vietiniai įrenginiai ir ištekliai, pasirikinkite norimus peradresuoti įrenginius ir išteklius. Norėdami matyti papildomus įrenginius, spustelėkite Daugiau.

Pastabos

 • Jei esate prisijungę prie kompiuterio, kuriame veikia Windows XP arba Windows Server 2003, ir norite kopijuoti ir įklijuoti failus, atlikite aukščiau išvardintus veiksmus, kad galėtumėte peradresuoti įrenginį kompiuteryje, kuriame yra laikinasis aplankas. Daugelyje atvejų tai bus diskas C.

 • Dėl saugos apribojimų negalima kopijuoti failo iš nuotolinio kompiuterio į šakninį šiame kompiuteryje esantį aplanką, nebent įėjote naudodami numatytąjį kompiuterio administratoriaus abonementą.

Kas naujo peradresuojant šioje sistemos Windows versijoje?

Peradresavimas buvo patobulintas ir išplėstas šioje sistemos Windows versijoje. Dabar galima peradresuoti medijų leistuvus, sukurtus pagal Medijų perkėlimo protokolą (MTP), ir skaitmeninius fotoaparatus, sukurtus pagal Paveikslėlių perkėlimo protokolą (PTP).

Peradresuoti „prijungti ir leisti“ įrenginius

 1. Atidarykite Nuotolinį darbalaukio ryšį spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos,Reikmenys, o tada Nuotolinio darbalaukio ryšys.

 2. Spustelėkite Parinktys, spustelėkite skirtuką Vietiniai ištekliai, o tada spustelėkite Daugiau.

 3. Būdami Vietiniai įrenginiai ir ištekliai, spustelėkite pliuso ženklą (+) prie Palaikomi įkišami įrenginiai.

  Šiame sąraše pasirodo „prijungti ir leisti“ įrenginiai, kurie palaiko peradresavimą ir yra šiuo metu prijungti. Jei prijungtas įrenginys nėra sąraše, šiuo metu jis nėra palaikomas peradresavimo įrenginys.

 4. Pažymėkite žymės langelį prie kiekvieno norimo peradresuoti įrenginio.

Pastabos

 • Negalima perkelti skaitmeninio teisių valdymo (DRM) apsaugoto turinio ir peradresuotų medijų leistuvų.

 • „Prijungti ir leisti“ įrenginių peradresavimas galimas tik sistemose Windows Vista Enterprise ir Windows Vista Ultimate, kai jungiamasi prie kompiuterio, veikiančio su sistema Windows Vista.

 • „Prijungti ir leisti“ įrenginio peradresavimas nepalaikomas pakopų nuotolinio darbalaukio ryšio. (Kai nuotoliniu būdu esate prisijungęs prie vieno kompiuterio ir šiuo seansu jungiatės prie kito kompiuterio, antrasis ryšys yra pakopinis.) Pavyzdžiui, galite peradresuoti ir naudoti įrenginį „prijungti ir leisti“, prijungtą prie vietinio kompiuterio, kai jungiatės prie nuotolinio kompiuterio. Tačiau jeigu jungiatės prie antrojo nuotolinio kompiuterio iš pirmojo, negalite peradresuoti ir naudoti įrenginio „prijungti ir leisti“ su antruoju kompiuteriu.

Atlikę aukščiau išvardintus veiksmus, ateityje galėsite taip pat automatiškai peradresuoti diskus ir įrenginius, kuriuos prijungėte arba prie kurių esate prisijungę.

Peradresuoti diskus arba įrenginius, prie kurių dar nesate prisijungę arba kurie dar nėra prijungti

 1. Atidarykite Nuotolinį darbalaukio ryšį spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos,Reikmenys, o tada Nuotolinio darbalaukio ryšys.

 2. Spustelėkite Parinktys, spustelėkite skirtuką Vietiniai ištekliai, o tada spustelėkite Daugiau.

 3. Būdami Vietiniai įrenginiai ir ištekliai, spustelėkite pliuso ženklą prie Diskai, o tada spustelėkite Diskai, prie kurių jungiuosi vėliau.
  – arba –
  Spustelėkite pliuso ženklą (+) prie Palaikomi įkišami įrenginiai, o tada spustelėkite Įrenginiai, kuriuos prijungsiu vėliau.

Sistemose Windows Vista Enterprise ir Windows Vista Ultimate galima taip pat peradresuoti Tarnybos punktą, skirtą NET (POS skirtą .NET) įrenginiams Norėdami įgalinti šių įrenginių peradresavimą, turite redaguoti Nuotolinio darbalaukio protokolo (.rdp) failą, nes šie įrenginiai neišvardinti languose Vietiniai įrenginiai ir ištekliai.

Redaguoti .rdp failą

Numatytasis .rdp failas yra paslėptas failas, esantis aplanke Dokumentai. Jį matyti žr. skyrelį Rodyti paslėptus failus.

 1. Atidarykite .rdp failą teksto rengyklėje, pvz., Užrašinėje.

 2. Pridėkite arba keiskite šią eilutę:

  redirectposdevices:i:reikšmė
  • Jei Microsoft tarnybos punkto, skirto .NET (POS skirtam .NET), reikšmė = 0, įrenginio peradresavimas bus išjungtas.

  • Jei Microsoft tarnybos punkto, skirto .NET (POS skirtam .NET), reikšmė = 1, įrenginio peradresavimas bus įjungtas.

Pastaba

 • Atidarykite Užrašinę spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Programos, Reikmenys, o tada Užrašinė.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie .rdp failų redagavimą, eikite į Nuotolinio darbalaukio protokolo parametrus, esančius Windows Server 2003 ir Windows XP bendrovės Microsoft svetainėje.

Kaip klausytis muzikos arba kitų garsų iš nuotolinio kompiuterio?

Nuotolinis kompiuteris nustatytas „pateikti“ garsus iš nuotolinio kompiuterio į kompiuterį, kuris naudojamas pagal numatytąją reikšmę. Jei negirdite garsų iš nuotolinio kompiuterio, atlikite šiuos veiksmus, kad atkurtumėte numatytąjį parametrą:

 1. Atidarykite Nuotolinį darbalaukio ryšį spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos,Reikmenys, o tada Nuotolinio darbalaukio ryšys.

 2. Spustelėkite Parinktys, o tada spustelėkite Vietiniai ištekliai.

 3. Būdami Nuotolinio kompiuterio garsas spustelėkite Grąžinti į šį kompiuterį.

Kaip galima pagerinti Nuotolinio darbalaukio efektyvumą esant lėtam ryšiui?

Gali prireikti keisti ryšio spartos parametrus arba naudoti mažiau vaizdinių efektų nuotoliniame kompiuteryje.

 1. Atidarykite Nuotolinį darbalaukio ryšį spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos,Reikmenys, o tada Nuotolinio darbalaukio ryšys.

 2. Spustelėkite Parinktys, o tada spustelėkite Patirtis.

 3. Kai reikia, pasirinkite atitinkamą ryšio spartą.

 4. Pažymėkite ar panaikinkite varnelę norimų naudoti arba rodyti vaizdinių efektų žymės langeliuose. Kuo mažiau vaizdinių efektų pasirinksite, tuo bus greitesnis ryšys. Bet pasirinkus parinktį Rastro kaupimas talpykloje, ryšio greitis pagerės.

Ar galima įrašyti Nuotolinio darbalaukio parametrus ir naudoti juos dar kartą ateityje?

Taip. Atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite Nuotolinį darbalaukio ryšį spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos,Reikmenys, o tada Nuotolinio darbalaukio ryšys.

 2. Spustelėkite Parinktys, pasirinkite norimus įrašyti parametrus, o tada skirtuke Bendra spustelėkiteĮrašyti arba Įrašyti kaip.

Norėdami atidaryti parametrų failą, spustelėkite skirtuką Bendra, spustelėkite Atidaryti, o tada pasirinkite failą.

Kaip atsijungti nuo Nuotolinio darbalaukio seanso?

Atsijungti nebaigiant Nuotolinio darbalaukio seanso

 • Galima laikinai atsijungti nuo seanso spustelėjus mygtuką UždarytiMygtuko Uždaryti paveikslėlis ryšio juostoje (horizontali juosta ekrano viršuje). Programos veikia tokiu būdu, kad pasijungę kitą kartą, galėsite tęsti darbą nuo tos vietos, kurioje jį baigėte.

Baigti Nuotolinio darbalaukio seansą ir atsijungti

 • Nuotolinio darbalaukio ryšių lange spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėkite rodyklę prie mygtuko UžrakintiMeniu Pradėti Maitinimo mygtuko ir Užrakinimo mygtuko paveikslėlis. , o tada spustelėkite Išeiti.

Kaip prisijungti prie Nuotolinio darbalaukio seanso po laikino atsijungimo?

Junkitės prie nuotolinio darbalaukio įprastiniu būdu. Kai kitą kartą jungsitės prie to paties nuotolinio kompiuterio, Jungimasis prie nuotolinio darbalaukio automatiškai prisijungs iš naujo prie vykusio seanso (jei nuotolinis kompiuteris nustatytas leisti prisijungimus prie atjungtųjų seansų iš naujo).

Ar jungiantis prie nuotolinio darbalaukio galima naudoti sparčiuosius klavišus?

Taip. Yra du būdai, kaip galima tai atlikti. Galima nustatyti, kad nuotolinis kompiuteris atpažintų įvedamus sistemos Windows sparčiuosius klavišus (pvz., ALT + TAB) arba galima naudoti Terminalų serverio sparčiuosius klavišus.

Norėdami naudoti sistemos Windows sparčiuosius klavišus, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite Nuotolinį darbalaukio ryšį spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos,Reikmenys, o tada Nuotolinio darbalaukio ryšys.

 2. Spustelėkite Parinktys, o tada spustelėkite Vietiniai ištekliai.

 3. Būdami Klaviatūra, pasirinkite Nuotoliniame kompiuteryje, kad nuotolinis kompiuteris galėtų atpažinti įvedamus sistemosWindows sparčiuosius klavišus. (Galima pasirinkti Tik režimu per visą ekraną, norint gauti tuos pačius rezultatus tol, kol naudosite Jungimąsi prie nuotolinio darbalaukio viso ekrano režimu. Tai numatytasis parametras.)

Norėdami naudoti Terminalų serverio sparčiuosius klavišus, žr. šią lentelę:

Spartusis klavišas
Aprašymas

ALT + PAGE UP

Perjungia programas iš kairės į dešinę.

ALT + PAGE DOWN

Perjungia programas iš dešinės į kairę.

ALT + INSERT

Pereina per programas tokia tvarka, kokia jos buvo paleistos.

ALT + HOME

Rodo meniu Pradėti.

CTRL + ALT + BREAK

Perjungia langą ir visą ekraną.

CTRL + ALT + END

Rodo dialogo langą Windows sauga.

ALT + DELETE

Rodo meniu Windows.

CTRL + ALT + MINUSO ŽENKLAS (-) skaičių klaviatūroje

Sukuria aktyviojo lango kopiją kliente, Terminalų serverio mainų srityje (pateikia tas pačias funkcijas, kaip ir paspaudus klavišų ALT + PRINT SCREEN kombinaciją vietiniame kompiuteryje.)

CTRL + ALT + PLIUSO ŽENKLAS (+) skaičių klaviatūroje

Sukuria visos kliento lango srities kopiją Terminalų serverio mainų srityje (pateikia tas pačias funkcijas, kaip ir paspaudus klavišą PRINT SCREEN vietiniame kompiuteryje.)

CTRL + ALT + DEŠINIOJI RODYKLĖ

Leidžia „persijungti“ iš Nuotolinio darbalaukio valdiklių į valdiklį pagrindinio kompiuterio programoje (pvz., mygtuką arba teksto lauką). Naudingas, kai Nuotolinio darbalaukio valdikliai įdėti kitoje (pagrindinio kompiuterio) programoje.

CTRL + ALT + KAIRIOJI RODYKLĖ

Leidžia „persijungti“ iš Nuotolinio darbalaukio valdiklių į valdiklį pagrindinio kompiuterio programoje (pvz., mygtuką arba teksto lauką). Naudingas, kai Nuotolinio darbalaukio valdikliai įdėti kitoje (pagrindinio kompiuterio) programoje.

CTRL + ALT + BREAK ir CTRL + ALT + END galimi visuose Nuotolinio darbalaukio seansuose, net jei nustatėte, kad nuotolinis kompiuteris atpažintų Windows sparčiuosius klavišus.