Tikrinti ar nėra naujo el. laiško

Galite planuoti, kad Windows Paštas automatiškai tikrintų ar nėra naujo el. pašto arba galite tikrinti naują paštą automatiniu būdu. Tikrinant rankiniu būdu nereikės laukti, kada Windows Paštas tikrins ar nėra naujo el. pašto pagal tvarkaraštį arba, jeigu naudojate telefoninį ryšį jungdamiesi prie interneto ir nenorite , kad Windows Paštas jungtųsi automatiškai.

Rodyti viską

Tikrinti ar nėra naujo el. pašto automatiškai

  1. Atidarykite Windows Mail spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, o tada Windows Mail.

  2. Spustelėkite Įrankiai meniu, o tada Parinktys.

  3. Spustelėkite Bendra skirtuką, o tada pažymėkite Tikrinti kiekvieną naują pranešimą X kas min. žymės langelį.

  4. Norėdami keisti, kaip dažnai Windows Paštas tikrina ar nėra naujo el. pašto, įveskite skaičių tarp 1 ir 480 Tikrinti kiekvieną naują pranešimą X kas min. lauke.

Tikrinti ar nėra naujo el. pašto rankiniu būdu

  1. Atidarykite Windows Mail spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, o tada Windows Mail.

  2. Spustelėkite Įrankiai meniu, perkelkite pelės žymiklį ant Siųsti ir gauti, o tada spustelėkite Siųsti ir gauti visus.

    Windows Paštas siųs, bet kokį el. paštą į aplanką Gauta ir atsisiųs, bet kokį naują el. paštą.

Patarimai

  • Norėdami tikrinti ar nėra naujo el. pašto, nesiunčiant pašto į aplanką Gauta, spustelėkite Įrankiai meniu, perkelkite pelės žymiklį ant Siųsti ir gauti, o tada spustelėkite Gauti visus.

  • Norėdami išjungti naujo el. pašro automatinį atsisiuntimą, spustelėkite Įrankiai meniu, spustelėkite Parinktys, o tada, Bendra skirtuke, valykite Tikrinti kiekvieną naują pranešimą X kas min. žymės langelį.