Pažymėkite tekstą, kurį Diktorius skaitys garsiai

Diktorius garsiai perskaito tekstą, kuris pasirodo ekrane, ir apibūdina darbalaukį bei visus atidarytus langus. Taip pat jis gali perskaityti garsiai ir įvedamą tekstą bei pranešti apie ekrane vykstančius įvykius (tokius kaip dialogo langų pasirodymas).

Diktorius neprieinamas visomis kalbomis, todėl jei toliau nurodytų veiksmų atlikti nepavyksta, Diktorius šia kalba negalimas.

Pasirinkti visada Diktoriaus skaitomą tekstą

 1. Atidarykite Diktorių spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, Reikmenys, Lengva prieiga, o tada Diktorius.

 2. Lauke Pagrindiniai Diktoriaus parametrai atlikite vieną ar daugiau šių veiksmų:

  • jeigu norite girdėti tai, ką įvedate, pažymėkite žymės langelį Atkartoti vartotojo klavišų paspaudimus.

  • Jeigu norite girdėti fono įvykius, tokius kaip informaciniai pranešimai, pažymėkite žymės langelį Skelbti sisteminius pranešimus.

  • Jeigu norite girdėti pranešimą ekranui pasislinkus, pažymėkite žymės langelį Skelbti slinkties įspėjimus.

Pasirinkti konkrečius Diktoriaus skaitomus elementus

 1. Atidarykite Diktorių spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, Reikmenys, Lengva prieiga, o tada Diktorius.

 2. Naudokite šioje lentelėje pateikiamus sparčiuosius klaviatūros klavišus, kad nurodytumėte tekstą, kurį turi skaityti Diktorius.

  Naudoti šį spartųjį klaviatūros klavišą Jei norite
  Naudoti šį spartųjį klaviatūros klavišą

  CTRL+SHIFT+ENTER

  Jei norite

  Gauti informaciją apie dabartinį elementą

  Naudoti šį spartųjį klaviatūros klavišą

  CTRL+SHIFT+SPACEBAR

  Jei norite

  Perskaityti visą pasirinktą langą

  Naudoti šį spartųjį klaviatūros klavišą

  CTRL+ALT+SPACEBAR

  Jei norite

  Perskaityti pasirinkto lango išdėstymą

  Naudoti šį spartųjį klaviatūros klavišą

  ALT+HOME

  Jei norite

  Gauti informaciją apie dabartinį elementą

  Naudoti šį spartųjį klaviatūros klavišą

  ALT+END

  Jei norite

  Gauti dabartinio elemento suvestinę

  Naudoti šį spartųjį klaviatūros klavišą

  INSERT+SHIFT+G

  Jei norite

  Perskaityti dabartiniam pasirinktam elementui priklausančių elementų apibūdinimą

  Naudoti šį spartųjį klaviatūros klavišą

  INSERT+CTRL+G

  Jei norite

  Perskaityti gretimų, dabartiniam pasirinktam elementui nepriklausančių, elementų apibūdinimą

  Naudoti šį spartųjį klaviatūros klavišą

  INSERT+CTRL+HOME

  Jei norite

  Įveskite Virtualaus meniu naršymo režimą, kuris leis prieigą prie Diktoriaus komandų neperjungiant programos, su kuria šiuo metu dirbate

  Naudoti šį spartųjį klaviatūros klavišą

  CTRL

  Jei norite

  Stabdyti tolesnį Diktoriaus teksto skaitymą

  Naudoti šį spartųjį klaviatūros klavišą

  Spauskite Insert + Q

  Jei norite

  Perkelti pažymėtą teksto sritį į ankstesnio teksto rašto pradžią

  Naudoti šį spartųjį klaviatūros klavišą

  INSERT+W

  Jei norite

  Perkelti pažymėtą teksto sritį į kito teksto rašto pradžią

  Naudoti šį spartųjį klaviatūros klavišą

  INSERT+E

  Jei norite

  Perkelti pažymėtą teksto sritį į dabartinio teksto rašto pradžią

  Naudoti šį spartųjį klaviatūros klavišą

  INSERT+R

  Jei norite

  Perkelti pažymėtą teksto sritį į dabartinio teksto rašto pabaigą

  Naudoti šį spartųjį klaviatūros klavišą

  INSERT+F2

  Jei norite

  Pažymėkite visą tekstą su dabartiniu teksto raštu

  Naudoti šį spartųjį klaviatūros klavišą

  INSERT+F3

  Jei norite

  Perskaityti dabartinį simbolį

  Naudoti šį spartųjį klaviatūros klavišą

  INSERT+F4

  Jei norite

  Perskaityti dabartinį žodį

  Naudoti šį spartųjį klaviatūros klavišą

  INSERT+F5

  Jei norite

  Perskaityti dabartinę eilutę

  Naudoti šį spartųjį klaviatūros klavišą

  INSERT+F6

  Jei norite

  Perskaityti dabartinę pastraipą

  Naudoti šį spartųjį klaviatūros klavišą

  Spauskite Insert + F7

  Jei norite

  Perskaityti dabartinį puslapį

  Naudoti šį spartųjį klaviatūros klavišą

  INSERT+F8

  Jei norite

  Perskaityti dabartinį dokumentą