„Windows“ šoninės juostos tinkinimas

„Windows“ šoninę juostą galite tinkinti įvairiais būdais: ją paslėpti, laikyti kitų langų viršuje, į ją įtraukti ir iš jos pašalinti įtaisus, atsieti įtaisus ir juos įkelti į darbalaukį ir dar daugiau.

„Windows“ šoninė juosta
Windows Šoninė juosta
Rodyti viską

Šoninės juostos atidarymas

 • Atidarykite Windows šoninę juostą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, Reikmenys, o tada Windows šoninė juosta.

Patarimas

 • „Windows“ šoninę juostą atidaryti galite ir spustelėję mygtuką Pradėti Mygtukas Pradėti, ieškos lauke įvedę šoninė juosta, o tada paspaudę ENTER.

Šoninės juostos radimas

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite šoninės juostos piktogramą,‌ „Windows“ šoninės juostos piktograma esančią informacinių pranešimų srityje (užduočių juostos tolimiausiame dešiniajame krašte), tada spustelėkite Atidaryti.

  Pastaba

  • Negalite keisti šoninės juostos pločio. Tačiau galite atsieti įtaisus nuo šoninės juostos ir juos įkelti bet kurioje darbalaukio vietoje:

   • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite šoninės juostos piktogramą „Windows“ šoninės juostos programos piktograma, tada spustelėkite Išeiti.

Šoninės juostos uždarymas

Uždarius šoninę juostą, nebus uždaryti atsieti darbalaukyje esantys įtaisai.

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite šoninę juostą, tada spustelėkite Uždaryti šoninę juostą.

  Jei norite vėl atidaryti šoninę juostą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite šoninės juostos piktogramą „Windows“ šoninės juostos programos piktograma, esančią informacinių pranešimų srityje (užduočių juostos tolimiausiame dešiniajame krašte), tada spustelėkite Atidaryti.

Išėjimas iš šoninės juostos

Išėjus iš šoninės juostos, uždaroma šoninė juosta ir visi įtaisai. Taip pat iš informacinių pranešimų srities pašalinama šoninės juostos piktograma.

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite šoninės juostos piktogramą „Windows“ šoninės juostos programos piktograma, tada spustelėkite Išeiti.

Šoninės juostos ir įtaisų laikymas kitų langų viršuje

Šoninę juostą ir bet kuriuos darbalaukyje esančius atsietus įtaisus galite laikyti atidarytų langų viršuje. Jei atidaryti langai bus maksimizuojami, jie bus automatiškai užrakinami prieš šoninę juostą.

 1. Atidaryti Windows šoninės juostos ypatybes spustelėjus mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Valdymo skydas, Apipavidalinimas ir personalizavimas, tada spustelėkite Windows šoninės juostos ypatybės.

 2. Pažymėkite žymės langelį Šoninė juosta visada ant kitų langų, tada spustelėkite Taikyti.
  Arba
  dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite atsietą įtaisą, tada spustelėkite Visada viršuje.

Įtaiso įtraukimas

Į šoninę juostą galite įtraukti bet kurį įdiegtą įtaisą. Jei norite, galite įtraukti kelis įtaiso egzempliorius. Pavyzdžiui, jeigu sekate laiką dviejose laiko juostose, galite pridėti du įtaiso Laikrodis egzempliorius ir atitinkamai nustatyti kiekvieną iš jų.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite šoninę juostą, tada spustelėkite Įtraukti įtaisus.

 2. Norėdami įtraukti įtaisą, spustelėkite jį du kartus.

Įtaisų rodymo eilės tvarkos šoninėje juostoje keitimas

 • Nuvilkite įtaisą į jo naują padėtį šoninėje juostoje.

Įtaiso įkėlimas į darbalaukį

Įtaisus galite atsieti nuo šoninės juostos ir juos įkelti bet kurioje darbalaukio vietoje.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą atsieti įtaisą, tada spustelėkite Atsieti nuo šoninės juostos.

 2. Nuvilkite įtaisą į norimą darbalaukio vietą.

Pastabos

 • Jei norite įtaisą vėl perkelti į šoninę juostą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Pridėti prie šoninės juostos.

 • Šoninėje juostoje rodomų įtaisų dydis yra fiksuotas. Tačiau daugelis įtaisų rodomi šiek tiek didesni, kai atsiejami nuo šoninės juostos ir įkeliami į darbalaukį.

  1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą atsieti įtaisą, tada spustelėkite Atsieti nuo šoninės juostos.

  2. Nuvilkite įtaisą į norimą darbalaukio vietą.

Įtaiso pašalinimas iš šoninės juostos

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite įtaisą, o tada spustelėkite parinktį Uždaryti įtaisą.

Įtaiso atkūrimas

Jei įtaisą pašalinote iš šoninės juostos ir norite vėl į ją įtraukti, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Šoninės juostos viršuje spustelėkite pliuso ženklą (+), kad atidarytumėte įtaisų galeriją.

  Mygtukas Įtraukti įtaisą
  Mygtukas Įtraukti įtaisą
 2. Suraskite norimą atkurti įtaisą, jį spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku ir spustelėkite Įtraukti.

Patarimas

 • Norėdami atkurti arba perkelti įtaisą, galite jį paprasčiausiai nuvilkti į norimą vietą.

Kompiuteryje įdiegtų įtaisų ieška

 1. Šoninės juostos viršuje spustelėkite pliuso ženklą (+), kad atidarytumėte įtaisų galeriją.

  Mygtukas Įtraukti įtaisą
  Mygtukas Įtraukti įtaisą
 2. Ieškos lauke įveskite norimo surasti įtaiso pavadinimą. Įvedant įtaisų sąrašas siaurės, kol bus rastas tiksliausias atitikmuo.

Patarimas

 • Galite dar susiaurinti iešką spustelėdami rodyklę ieškos lauko dešinėje ir pasirinkdami vieną iš sąraše pateiktų elementų. Pavyzdžiui, spustelėjus Vėliausiai įdiegti įtaisai, ieška bus susiaurinta iki įtaisų, įdiegtų per pastarąsias trisdešimt dienų.

Atskiro įtaiso parinkčių keitimas

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą pakeisti įtaisą, tada spustelėkite Parinktys.

Pastaba

 • Kai kurie įtaisai gali neturėti parinkčių.

Įtaiso šalinimas

 1. Šoninės juostos viršuje spustelėkite pliuso ženklą, kad atidarytumėte įtaisų galeriją.

  Mygtukas Įtraukti įtaisą
  Mygtukas Įtraukti įtaisus
 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite įtaisą, tada spustelėkite Pašalinti.

Pastaba

 • Jeigu pašalinote įtaisus, pateiktus su „Windows“, juos atkurti galite įtaisų galerijoje atlikdami šiuos veiksmus:

  1. Atidaryti Windows šoninės juostos ypatybes spustelėjus mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Valdymo skydas, Apipavidalinimas ir personalizavimas, tada spustelėkite Windows šoninės juostos ypatybės.

  2. Spustelėkite parinktį Atkurti su „Windows“ įdiegtus įtaisus.

Šoninės juostos perkėlimas

Šoninę juostą galite perkelti į kairę ekrano pusę arba į kitą monitorių, jei naudojate kelis.

 1. Atidaryti Windows šoninės juostos ypatybes spustelėjus mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Valdymo skydas, Apipavidalinimas ir personalizavimas, tada spustelėkite Windows šoninės juostos ypatybės.

 2. Dalyje Rodyti šoninę juostą šioje ekrano pusėje pasirinkite norimą ekrano pusę.

 3. Dalyje Rodyti šoninę juostą šiame monitoriuje pasirinkite norimą monitorių.

Šoninės juostos padėjimas kitame monitoriuje

Jei turite du ar daugiau monitorių, šoninę juostą galite padėti bet kuriame iš jų.

 1. Atidaryti Windows šoninės juostos ypatybes spustelėjus mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Valdymo skydas, Apipavidalinimas ir personalizavimas, tada spustelėkite Windows šoninės juostos ypatybės.

 2. Dalyje Rodyti šoninę juostą šiame monitoriuje pasirinkite norimą monitorių.

Įtaisų perkėlimas į priekį naudojant sparčiuosius klavišus

 • Paspauskite Windows logotipo klavišą „Windows“ logotipo klavišas + tarpo klavišą.

Įtaisų perjungimas naudojant sparčiuosius klavišus

 • Paspauskite Windows logotipo klavišą „Windows“ logotipo klavišas + G ir laikykite nuspaudę klavišą G, jei norite perjungti įtaisus.