Parodomoji versija: failų ir aplankų bendrinimas Windows Vista aplinkoje

Juostos suktuko paveikslėlis

Peržiūrėkite šią parodomąją versiją ir sužinokite, kaip galima bendrinti failus bei aplankus su kitais žmonėmis, kad jie galėtų su jais susipažinti arba redaguoti.

Skaityti nuorašą

Bendrindami failus ar aplankus, juos padarote prieinamus kitiems asmenims – jie gali juos peržiūrėti ar redaguoti. Pvz., kiti asmenys gali skaityti ir redaguoti dokumentą, įrašytą jūsų aplanke „Dokumentai“, arba peržiūrėti nuotraukas, kurias padarėte paskutinių atostogų metu.

Pažiūrėkite, kaip per Windows Vista galima bendrinti failus arba aplankus su tais asmenimis, kurie naudoja jūsų kompiuterį arba tinklą.

Įsivaizduokite, kad ką tik grįžote namo iš atostogų. Atostogaudami padarėte daugybę nuotraukų ir dabar, nukopijavę jas į kompiuterį, norite jomis pasidalyti su šeima ir draugais. Pirmiausia įjunkite failų ir aplanko „Viešasis“ bendrinimą tinklo ir bendrinimo centre, esančiame valdymo skyde.

Patogiausias būdas bendrinti failus, pvz.,—minėtus paveikslėlius,—yra naudoti aplanką „Viešasis“. Aplanką „Viešasis“ automatiškai, visiškai paruoštą naudoti su aplankais, skirtais dokumentams, paveikslėliams ir kitų tipų failams, pateikia Windows. Viską, ką įkelsite į aplanką „Viešasis“, galės peržiūrėti kiti asmenys. Jei norite bendrinti atostogų nuotraukas, nuvilkite jas iš kompiuteryje esančio aplanko į aplanką „Viešieji paveikslėliai“. Dabar bet kas, turintis jūsų kompiuterio abonementą, galės peržiūrėti šiuos paveikslėlius.

Bet jei norite bendrai naudoti paveikslėlį ar kitą failą tik su vienu ar dviem žmonėmis? Tokiu atveju geriausia jį bendrai naudoti nustačius parinktis tik tam vienam failui. Kad tai padarytumėte, suraskite failą, kurį norite bendrinti. Spustelėkite failą dešiniuoju pelės klavišu, o tada spustelėkite Bendrinti. Pamatysite sąrašą asmenų, turinčių jūsų kompiuterio abonementą. Spustelėkite tų asmenų vardus, su kuriais norite bendrai naudoti failą, spustelėkite Pridėti, o tada – Bendrinti. Jei ketinate bendrai naudoti failą su asmenimis, kurie taip pat naudojasi jūsų kompiuteriu – viskas atlikta!

Jei norite bendrai naudoti jį su asmenimis, naudojančiais kitus jūsų namų tinkle esančius kompiuterius, dar turėsite šį tą padaryti. Pirmiausia visi kompiuteriai jūsų tinkle turi priklausyti tai pačiai darbo grupei. Darbo grupė – tai grupė kompiuterių, kurie prijungti prie tinklo ir dalijasi ištekliais (pvz., spausdintuvais ir failais). Kai sukuriate tinklą, Windows automatiškai sukuria darbo grupę ir suteikia jai vardą. Jei norite daugiau sužinoti apie darbo grupes arba apie tai, kaip pakeisti savo darbo grupės vardą, žinyne ir palaikyme ieškokite darbo grupės.

Paskui įsitikinkite, kad tinklo ir bendrinimo centre nustatytas tinklo vietos tipas yra „Privatus“; tai reiškia, kad naudojantis jūsų kompiuteriu galima matyti ir pasiekti kitus tinkle esančius kompiuterius. Jei jums reikia tai pakeisti, spustelėkite Tinkinti.

Dabar bet kas, ką pasirinkote, jūsų tinkle gali rasti bendrinimui skirtus failus. Viskas! Dabar jau žinote, kaip bendrai naudoti failus ir aplankus.