Rasti spausdintuvo gamintojo svetainę

Norėdami rasti informacijos apie spausdintuvo įdiegimą, naudojimą ir trikčių šalinimą, eikite į spausdintuvo gamintojo svetainę. Spausdintuvo gamintojo svetainę galite rasti Spausdintuvų aplanke.

  1. Atidarykite Spausdintuvus spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada Valdymo skydas, dar Aparatūra ir garsas, o tada spustelėję Spausdintuvai.

  2. Spustelėkite spausdintuvą, kurio triktis norite šalinti.

  3. Įrankių juostoje spustelėkite mygtuką Eiti į gamintojo svetainę.