Čia rasite atsakymus apie kai kuriuos bendriausius klausimus apie aplankų naudojimą sistemoje Windows.

Rodyti viską

Kas yra aplankas?

Aplankas yra konteineris, kuris padeda tvarkyti failus. Visi failai kompiuteryje saugomi aplanke, o taip pat aplankuose gali būti saugomi ir kiti aplankai.

Kur turėčiau įrašyti failus?

Skirtingi failų tipai reikalauja skirtingų aplankų tipų. Pvz., rekomenduojama įrašyti failus, pvz., tekstinius failus, skaičiuokles ir pristatymus, į aplanką Dokumentai. Yra daug kitų specialių aplankų, pvz., Paveikslėliai ir Muzika, kiekvienas iš kurių skirtas jį atitinkančiam failo tipui. Šie aplankai yra patogios vietos, kuriose galima ieškoti ir tvarkyti šių tipų failus, bet šie aplankai optimizuoti norint greitai ieškoti ir tvarkyti.

Ar įmanoma vienoje vietoje matyti visus failus neatidarant įvairių aplankų norint pamatyti skirtingų tipų failus?

Taip. Aplankas Ieška suteikia greitą prieigą prie visų bendriausių failų, pvz., dokumentų, paveikslėlių, muzikos įrašų ir el. pašto, viename rodinyje.

Kas yra ieškos laukas ir kaip jį naudoti?

Ieškos lauką rasite kiekvieno aplanko viršuje. Įvedant tekstą Ieškos lauke, aplanko turinys bus iš karto filtruojamas, kad parodytų tik tuos failus, kurie sutapo su įvestu. Tačiau ieškos laukas neatlieka ieškos visame kompiuteryje. Jis atlieka iešką dabartiniame aplanke arba jo poaplankiuose. Jei aplanko rodinys jau filtruotas (pvz., rodo failus tik pagal tam tikrą autorių), ieškos laukas atliks iešką tik tame apribotame rodinyje.

Ieškos langelio paveikslėlis
Ieškos laukas

Kas yra Adreso juosta ir kokia informacija rodoma joje?

Adreso juosta yra prie ieškos lauko kiekvieno aplanko viršuje ir joje rodoma dabartinė vieta. Spustelėdami įvairias vietas Adreso juostoje, galite tiesiogiai eiti į jas.

Adresų juostos paveikslėlis
Adreso juosta

Koks yra Naršymo srities tikslas?

Naršymo srityje galima spustelėti aplankus ir įrašytas ieškas, kad būtų pakeistas dabartinio aplanko rodinys. Naršymo srityje suteikiama prieiga prie bendrųjų aplankų, pvz., Dokumentai, Paveikslėliai ir Ieškos. Galima pasiekti papildomus aplankus spustelėjus Aplankai Naršymo srities apačioje. Tokiu būdu rodomas sąrašas Aplankai, kuriame galite spustelėti bet kurį aplanką, į kurį norite eiti.

Naršymo srities paveikslėlis
Naršymo sritis

Kodėl aplanko turinys keičiasi spustelėjus Naršymo srityje? Argi aplanke neturėtų būti tik vienas failų rinkinys?

Sistemoje Windows esantys aplankai skirti tam, kad galėtumėte eiti iš vieno aplanko į kitą kiekvienam aplankui neatidarydami naujo aplanko lango. Naudodami Naršymo sritį, galite greitai eiti į bet kurį kompiuteryje esantį aplanką. Spustelėjus vietą Naršymo srityje, aplankų turinys keičiamas, kad rodytų tos vietos turinį. Taip pat galima atidaryti įrašytą iešką, kurioje bus rodomi falai, atitinkantys tos ieškos kriterijus, net jei jie yra skirtinguose aplankuose kompiuteryje.

Kur yra meniu, kurie anksčiau pasirodydavo aplankų viršuje ankstesnėse Windows versijose?

Pagal numatytąją reikšmę meniu paslėpti, nes dažniausiai naudojamos meniu komandos pasirodys naujoje įrankių juostoje. Todėl gali neprireikti naudoti meniu, galėsite pasirinkti papildomai juos rodyti kartu su nauja įrankių juosta. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Rodyti meniu aplankuose.

Kur nusitiesė aplanko medis?

Windows Explorer turėjo aplanko medį, kurį galėjote naudoti eidami į bet kurią vietą kompiuteryje. Jis dabar vadinamas sąrašu Aplankai ir pasiekiamas kiekvieno aplanko Naršymo srityje. Norėdami atidaryti sąrašą Aplankai, Naršymo srities apačioje spustelėkite Aplankai, o tada spustelėkite norimą aplanką. Norėdami uždaryti sąrašą Aplankai, dar kartą spustelėkite Aplankai.

Naršymo srities sąrašo Aplankai paveikslėlis
Sąrašas Aplankai Naršymo srityje

Kur dingo užduočių juosta?

Užduočių sritis — kuri pasirodydavo aplanko šoninėje dalyje ankstesnėse Windows— versijose, pakeista nauja įrankių juosta aplanko viršuje. Daugelis užduočių, kurios anksčiau pasirodydavo užduočių srityje, dabar pasirodo įrankių juostoje.