Diskų ir diskų įrenginių formatavimas

Standieji diskai, kurie yra pagrindiniai saugojimo įrenginiai kompiuteryje, turi būti suformatuoti prieš pradedant juos naudoti. Disko formatavimas reiškia disko konfigūravimą su failų sistema, kad Windows galėtų saugoti informaciją diske. Standieji diskai naujuose kompiuteriuose vykdantys sistemą Windows, jau yra suformatuoti. Jeigu norėdami išplėsti kompiuterio saugyklą nusipirkote papildomą standųjį diską, jums reikės jį formatuoti.

Kiti saugojimo įrenginių tipai, įskaitant daugybę USB „flash“ atmintinių ir „flash“ atminties korteles, gali būti iš anksto suformatuoti gamintojų. Kompaktiniai diskai ir DVD naudoja formatus, kurie skiriasi nuo standžiųjų diskų ir keičiamųjų laikmenų įrenginių. Norėdami gauti daugiau informacijos apie kompaktinių diskų ir DVD formatavimą, žr. Kurį CD arba DVD formatą naudoti?

Įspėjimas

  • Formatavimas ištrina esamus failus iš standžiojo disko. Jeigu formatuojate diską, kuriame yra failai, jos bus panaikintos.

Čia pateikiami atsakymai į kelis bendriausius klausimus apie diskų ir disko įrenginių formatavimą.

Rodyti viską

Kas kiek laiko reikia formatuoti diskus?

Paprastai tada, kai prie kompiuterio pridedate naują saugyklą. Jeigu įdiegiate naują standųjį diską kompiuteryje, prieš Windows pradedant saugoti failus jame, jis turi būti suformatuotas su failų sistema, pvz., NTFS.

Kas nutinka performatuojant standųjį diską?

Performatavimas reiškia standžiojo disko arba skaidinio, kuris jau yra suformatuotas ir kuriame įrašyti duomenys, formatavimą. Performatuojant diską visi duomenys diske panaikinami.

Anksčiau standžiojo disko performatavimas ir sistemos Windows diegimas iš naujo buvo rekomenduojamas kaip metodas šalinti rimtas kompiuterio triktis. Performatavimas pašalindavo triktį, tačiau kartu panaikindavo ir visą kompiuteryje esančią informaciją. Iš originalių diegimo failų arba diskų reikėdavo iš naujo įdiegti programas, o tada iš anksčiau sukurtų atsarginių kopijų atkurti visus asmeninius failus, pvz.: dokumentus, muziką ir nuotraukas.

Šiandien ši sistemos Windows versija siūlo keletą mažiau drastiškų atkūrimo parinkčių, kuriomis naudojantis lengviau pašalinti kompiuterio triktis. Norėdami rasti daugiau informacijos, sistemos Windows aplanke Žinynas ir palaikymas suraskite skyrelį „Sistemos atkūrimo parinktys“. Performatavimas ir diegimas iš naujo yra kraštutinis veiksmas, kuris atliekamas tik tada, kai visos kitos atkūrimo arba diagnostikos parinktys buvo nesėkmingos.

Ką reikia daryti norint formatuoti standųjį diską?

Prieš tai, kai galėsite formatuoti diską, pirmiausiai jame reikia sukurti vieną arba daugiau skaidinių. Kai suskaidote standųjį diską, galite formatuoti kiekvieną skaidinį. (Dažnai tomų ir skaidinių terminai naudojami paraleliai.) Galite suskaidyti standųjį diską, kad jame būtų vienas tomas arba keli tomai. Kiekvienam tomui yra priskirta atskira disko raidė. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Kurti ir formatuoti standžiojo disko skaidinį.

Kurią failų sistemą naudoti?

Šiai Windows versijai geriausias standžiųjų diskų pasirinkimas yra NTFS. Kai kurios ankstesnės Windows versijos reikalauja FAT32, todėl yra kelios aplinkybės, pvz., sistema su alternatyvių OS įkrova kompiuteryje, kuriame reikia FAT32. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. NTFS ir FAT failų sistemų palyginimas.

Kas yra greitasis formatavimas?

Greitasis formatavimas yra formatavimo parinktis, kuri sukuria naują failo lentelę standžiajame diske, bet visiškai neužrašo ant viršaus ir neištrina disko. Greitasis formatavimas yra daug greitesnis, nei normalus formatavimas, kuris visiškai ištrina bet kokius standžiojo disko duomenis.

Kas yra skaidiniai ir tomai?

Skaidinys yra standžiojo disko sritis, kuri gali būti formatuojama ir priskiriama disko raidė. Baziniame diske (dažniausiai naudojamas disko tipas asmeniniuose kompiuteriuose) tomas yra suformatuotas pirminis skaidinys arba loginis diskas. (Dažnai tomų ir skaidinių terminai naudojami paraleliai.) Jūsų sistemos skaidinys paprastai žymimas raide C. Raidės A ir B yra rezervuotos keičiamiems diskams arba diskų įrenginiams. Kai kuriuose kompiuteriuose yra standieji diskai, kurie yra kaip vienas skaidinys, todėl jūsų visam standžiajam diskui atstovauja raidė C. Kituose kompiuteriuose gali būti papildomas skaidinys, kuriame yra atkūrimo įrankiai, jeigu informacija C skaidinyje būtų sugadinta arba nenaudojama.

Kaip sukurti daugiau skaidinių?

Galite sukurti daugiau skaidinių arba tomų tik tada, jeigu standžiajame diske yra nepriskirtos vietos, kuri yra neformatuota sritis ir nėra esamo skaidinio ar tomo dalis. Norėdami sukurti nepriskirtą vietą, galite sumažinti tomą arba naudoti trečiosios šalies skaidinio įrankį. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Ar galiu perskirstyti standųjį diską?

Kaip pridėti naują standųjį diską?

Jeigu pridedate vidinį standųjį diską, naudokitės informacija, kuri buvo pateikta su nauju standžiuoju disku. Jeigu diegiate išorinį standųjį diską, kuris prijungtas USB kabeliu, ši sistemos Windows versija turėtų atpažinti standųjį diską. Jei ši Windows versija neatpažįsta disko, žiūrėkite Kurti ir formatuoti standžiojo disko skaidinį.

Nusprendžiau performatuoti standųjį diską ir įdiegti sistemą Windows iš naujo, tačiau bandant performatuoti standųjį diską, sistema Windows praneša, kad performatavimo baigti negali.

Negalima performatuoti dabar naudojamo disko arba skaidinio, įskaitant skaidinį, kuriame yra sistema Windows. Tai saugumo funkcija, apsauganti nuo netyčinio sistemos Windows ištrynimo. Norėdami performatuoti kompiuterio standųjį diską ir įdiegti sistemą Windows iš naujo, paleiskite kompiuterį naudodamiesi sistemos Windows diegimo disku (tai paprastai vadinama perkrovimu iš diegimo disko). Sąrankos proceso metu galite iš naujo suskaidyti ir performatuoti standųjį diską, o tada įdiegti sistemą Windows iš naujo. Proceso metu failai ir programos bus panaikintos, todėl prieš pradėdami, nepamirškite sukurti atsarginių duomenų ir programų failų kopijų. Norėdami rasti daugiau informacijos, sistemos Windows aplanke Žinynas ir palaikymas suraskite skyrelį „sistemos Windows diegimas ir diegimas iš naujo.“

Turiu dvigubą operacinę sistemą su sistema Windows XP viename skaidinyje ir sistema Windows Vista kitame. Sistemos Windows XP nebenaudoju ir noriu susigrąžinti jos užimamą vietą. Ar galiu saugiai panaikinti arba performatuoti sistemos Windows XP skaidinį?

Panaikinus skaidinį, kuriame yra originali operacinė sistema sistemoje su alternatyvių OS įkrova, sistema gali nebeveikti. Šiame skaidinyje yra sistemos failai, kuriuos kompiuterio pagrindinė įvesties ir išvesties sistema (BIOS) naudoja paleisdama kompiuterį, nepaisant to, kurią operacinę sistemą norite naudoti.

Jūs galite prieit prie failų, saugomų sistemos Windows XP skaidinyje, ir ten esamos laisvos vietos iš sistemos Windows Vista, todėl sistemos Windows XP skaidinyje esanti laisva vieta neprarandama. Sistemos Windows XP skaidinyje galite sukurti naujojo ir jau esančio aplanko nuorodas, kad būtų lengviau prieiti prie ten esančios saugojimo vietos. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Nuorodos: dažnai užduodami klausimai.

Jeigu norite visiškai pašalinti sistemą Windows XP iš kompiuterio, galite atlikti švarų sistemos Windows Vista diegimą. Paleiskite kompiuterį iš naujo naudodamiesi sistemos Windows Vista diegimo disku (tai paprastai vadinama perkrovimu iš diegimo disko). Sąrankos proceso metu galite iš naujo suskaidyti ir performatuoti standųjį diską, o tada įdiegti sistemą Windows iš naujo. Proceso metu failai ir programos bus panaikinti, todėl prieš pradėdami nepamirškite sukurti atsargines duomenų kopijas ir įrašyti programų diegimo diskus arba failus. Norėdami rasti daugiau informacijos, sistemos Windows aplanke Žinynas ir palaikymas suraskite skyrelį „sistemos Windows diegimas ir diegimas iš naujo“.