Kuo skiriasi tinklas namuose nuo tinklo darbe?

Kompiuteriai namų tinkle yra paprastai darbo grupės dalis, o kompiuteriai darbo vietos tinkle yra paprastai domeno dalis. Pagrindinis skirtumas tarp darbo grupių ir domenų yra tinklo išteklių valdymo būdas.

Darbo grupėje

 • Visi kompiuteriai yra lygiaverčiai mazgai; joks kompiuteris nevaldo kito.

 • Kiekviename kompiuteryje yra vartotojų abonementų rinkinys. Norėdami naudoti bet kurį kompiuterį darbo grupėje, turite šiame kompiuteryje turėti abonementą.

 • Jei kompiuteryje turite vartotojo abonementą, galite keisti jo parametrus.

 • Paprastai būna nuo dešimt iki dvidešimt kompiuterių.

 • Visi kompiuteriai turi būti tame pačiame vietiniame tinkle arba potinklyje.

Domene

 • Vienas arba keli kompiuteriai yra serveriai. Tinklo administratoriai naudoja serverius, kad galėtų valdyti domeno kompiuterių saugą ir teises. Taip galima lengvai atlikti keitimus, nes keitimai automatiškai atliekami visuose kompiuteriuose.

 • Jei domene turite vartotojo abonementą, galite įeiti į bet kurį kompiuterį domene neturėdami abonemento tame kompiuteryje.

 • Jei naudosite kompiuterį domene, parametruose galėsite atlikti tik ribotus keitimus. (Taip yra todėl, kad tinklo administratoriai nori užtikrinti vientisumą tarp kompiuterių ir kiek galima palaikyti konfigūravimo kontrolę.)

 • Gali būti tūkstančiai kompiuterių.

 • Kompiuteriai gali būti skirtinguose vietiniuose tinkluose.

Tikrinti, ar kompiuteris yra darbo grupėje ar domene

 1. Atidarykite aplanką Sistema spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Sistema ir priežiūra, o tada Sistema.

 2. Būdami Kompiuterio pavadinimas, domenas ir darbo grupės parametrai, matysite „Darbo grupė“ arba „Domenas“, o po jų – pavadinimas.