Importuoti vaizdo įrašą iš analoginės vaizdo kameros arba vaizdo grotuvo per DV kamerą

Galite importuoti vaizdo įrašus iš analoginės vaizdo kameros arba vaizdo grotuvo naudodami skaitmeninę vaizdo kamerą (DV) ir parinktį Vaizdo įrašo importavimas. Tai leidžia importuoti vaizdo įrašą iš senesnio analoginio vaizdo įrenginio, pavyzdžiui, vaizdo grotuvo arba analoginės vaizdo kameros, kuri neturi IEEE1394 prievado. Populiarūs analoginio vaizdo įrašų formatai yra 8 mm, Hi-8, VHS ir S-VHS.

Kai prijungiate analoginę vaizdo kamerą arba vaizdo grotuvą prie DV kameros, kuri yra prijungta prie kompiuterio, DV kamera konvertuoja vaizdo įrašą iš analoginio vaizdo signalo į skaitmeninį vaizdo signalą naudodama analoginį – skaitmeninį konvertavimą. Skaitmeninis vaizdas tada importuojamas į kompiuterį naudojant Vaizdo įrašo importavimą.

Jeigu turite didelį kiekį vaizdo įrašų analoginėse vaizdajuostėse, galite sutaupyti laiko naudodami analoginį – skaitmeninį konvertavimą, nes vaizdo įrašas yra importuojamas į kompiuterį neįrašant analoginio vaizdo įrašo į DV vaizdajuostę; nebereikia importuoti analoginio vaizdo įrašo į kompiuterį, kad galėtumėte redaguoti vaizdo įrašą.

Norėdami importuoti vaizdo įrašą iš analoginės vaizdo kameros arba vaizdo grotuvo į DV kamerą, atlikite šiuos veiksmus:

Ko reikės:

Norint konvertuoti vaizdo įrašą į skaitmeninį vaizdo įrašą naudojant DV kamerą ir parinktį Importuoti vaizdo įrašą, reikės šių įrenginių:

 • Analoginės vaizdo kameros arba vaizdo grotuvo

 • DV kameros, kuri palaiko analoginį – skaitmeninį signalo konvertavimą

  Norėdami sužinoti, ar DV kameros modelis palaiko analoginį – skaitmeninį signalo konvertavimą, pasitikslinkite DV kameros dokumentuose arba eikite į gamintojo svetainę.

  Kai kurių DV kamerų analoginio – skaitmeninio signalo parametrai žymimi šitaip: A/V į DV Out, AV į DV arba panašiais pavadinimais DV kameros leidimo meniu.

 • IEEE 1394 kabelio

 • IEEE 1394 prievado kompiuteryje

 • Garso/Vaizdo (A/V) kabelio

  Kabelis, kuris būna su daugeliu DV kamerų, turi tris RCA jungtis (raudoną, baltą ir geltoną) viename gale ir vieną „Mini A/V“ jungtį kitame gale.

 • (Nebūtina) S-Video kabelis ir atskiras RCA kabelis, kuriame yra raudona ir balta RCA jungtis viename gale ir stereo mini jungtis kitame.

  Jeigu turite RCA kabelį arba A/V kabelį, kuriame yra raudona ir balta RCA jungtis abiejuose galuose, galite prijungti minijungties adapterį prie vieno kabelio galo.

Prijunkite analoginę vaizdo kamerą arba vaizdo grotuvą prie DV naudodami S-Video jungtį

Jeigu analoginė vaizdo kamera arba vaizdo grotuvas turi S-Video jungtį, galite naudoti S-Video jungtį norėdami prijungti analoginę vaizdo kamerą arba vaizdo grotuvą prie DV kameros. Šis paveikslėlis rodo, kaip analoginė vaizdo kamera arba vaizdo grotuvas gali būti prijungtas prie DV kameros naudojant S-Video jungtį. Paveikslėlis taip pat rodo DV kamerą, kuri yra prijungta prie kompiuterio naudojant IEEE 1394 jungtį (kurios reikės vėliau šiame procese).

S-Video jungties paveikslėlis
S-Video jungtis

Šios jungtys yra nurodytos ankstesniame paveikslėlyje:

 • S-Video jungtis viename S-Video kabelio gale prijungta prie S-Video lizdo DV kameroje ir S-Video jungtis kitame gale prijungta prie S-Video lizdo analoginės vaizdo kameroje arba vaizdo grotuve. S-Video kabelis perduoda vaizdo įrašą iš analoginės vaizdo kameros arba vaizdo grotuvo į DV kamerą.

 • Raudona ir balta RCA jungtis viename A/V kabelio gale prijungiama prie atitinkamo raudono ir balto RCA lizdo analoginėje vaizdo kameroje arba vaizdo grotuve. Raudona ir balta RCA jungtis perduoda garso įrašą. Geltona RCA jungtis neturėtų būti prijungta prie analoginės vaizdo kameros arba vaizdo grotuvo. Jeigu naudojate vaizdo grotuvą kaip analoginio vaizdo šaltinį, patikrinkite, ar turite raudoną ir baltą RCA jungtis, prijungtas prie Line Out RCA išvesties jungties vaizdo grotuve.

 • Mini A/V jungtis kitame A/V kabelio gale yra prijungta prie Mini A/V lizdo (dažniausiai geltonos spalvos, pažymėtos Audio/Video) DV kameroje.

 • IEEE 1394 jungtis viename IEEE 1394 kabelio gale yra prijungta prie IEEE 1394 prievado (dažniausiai kaip DV In-Out arba DV) DV kameroje, o didesnė IEEE 1394 jungtis kitame gale yra prijungta prie IEEE 1394 prievado kompiuteryje. Ši jungtis sujungiama vėliau šio proceso metu.

Įsitikinkite, kad analoginė vaizdo kamera arba vaizdo grotuvas yra išjungtas prieš prijungiant įrenginį.

Jeigu galite pasirinkti naudoti „composite“ arba S-Video jungtį norėdami sujungti analoginę kamerą arba vaizdo grotuvą su DV kamera, naudokite S-Video jungtį, nes importuoto vaizdo įrašo kokybė bus geresnė, nei naudojant „composite“ jungtį.

Prijunkti analoginę vaizdo kamerą arba vaizdo grotuvą prie DV kameros naudojant „composite“ jungtį

Jeigu analoginė vaizdo kamera arba vaizdo grotuvas turi „composite“ vaizdo jungtis ir RCA stereo jungtis, galite naudoti „composite“ jungtį norėdami prijungti analoginę vaizdo kamerą arba vaizdo grotuvą prie DV kameros. Šis paveikslėlis rodo, kaip analoginė vaizdo kamera arba vaizdo grotuvas gali būti prijungtas prie DV kameros naudojant „composite“ vaizdo jungtį. Paveikslėlis taip pat rodo DV kamerą, kuri yra prijungta prie kompiuterio naudojant IEEE 1394 jungtį (kurios reikės vėliau šiame procese).

Paveikslėlis rodantis sudėtinę vaizdo jungtį
„Composite“ vaizdo jungtis

Šios jungtys yra nurodytos ankstesniame paveikslėlyje:

 • Raudona, balta ir geltona RCA jungtis viename A/V kabelio gale prijungiama prie atitinkamų RCA lizdų analoginėje vaizdo kameroje arba vaizdo grotuve. Raudona ir balta RCA jungtis perduoda garsą, o geltona jungtis perduoda vaizdą. Jeigu naudojate vaizdo grotuvą kaip analoginio vaizdo šaltinį, patikrinkite, ar turite raudoną, geltoną ir baltą RCA jungtį, prijungtą prie Line Out RCA jungčių vaizdo grotuve.

 • Mini A/V jungtis kitame A/V kabelio gale yra prijungta prie Mini A/V lizdo (dažniausiai geltonos spalvos, pažymėto Audio/Video) DV kameroje.

 • IEEE 1394 jungtis viename IEEE 1394 kabelio gale yra prijungta prie IEEE 1394 prievado (dažniausiai, kaip DV In-Out arba DV) DV kameroje, o didesnė IEEE 1394 jungtis kitame gale yra prijungta prie IEEE 1394 prievado kompiuteryje. Ši jungtis sujungiama vėliau šio proceso metu.

Įsitikinkite, kad analoginė vaizdo kamera arba vaizdo grotuvas yra išjungtas prieš prijungiant įrenginį.

Įgalinkite analoginį – skaitmeninį konvertavimą DV kameroje

Kitas veiksmas yra įgalinti analoginį – skaitmeninį konvertavimą DV kameroje (nurodantį, kad tam tikra DV kamera gali atlikti anologinį – skaitmeninį konvertavimą).

 1. Jeigu DV kameroje yra vaizdajuostė, išimkite vaizdajuostę iš DV kameros. Uždaryti juostos įkėlą.

 2. Įjunkite DV kamerą ir leidimo režimą (dažnai žymimą VCR arba VTR DV kameroje).

 3. Paspauskite mygtuką arba kitokį valdiklį DV kameroje, kuris atidaro leidimo parametrų meniu.

 4. Raskite analoginio – skaitmeninio konvertavimo parametrus DV kameroje

  Šio parametro pavadinimas priklauso nuo DV kameros. Jis gali būti pažymėtas A/V į DV Out, A/V į DV arba kitokiu panašiu pavadinimu.

 5. Įgalinkite analoginį – skaitmeninį konvertavimą DV kameroje

 6. Išeikite iš leidimo parametrų meniu DV kameroje.

 7. Išjunkite DV kamerą.

Prijunkite DV kamerą prie kompiuterio

Tada reikia prijungti DV kamerą prie kompiuterio. Paprasčiausias būdas prijungti DV kamerą prie kompiuterio yra naudoti IEEE 1394 jungtį.

Prijunkite vieną IEEE 1394 kabelio jungtį prie IEEE 1394 prievado DV kameroje, o tada prijunkite kitą jungties galą prie IEEE 1394 prievado kompiuteryje.

Importuokite analogo vaizdo įrašą į kompiuterį per DV kamerą

Kai prijungiate analoginę vaizdo kamerą arba vaizdo grotuvą prie DV kameros, o DV kamerą prie kompiuterio, tada galite importuoti analoginį vaizdo įrašą naudodami parinktį Vaizdo importavimas.

 1. Įdėkite vaizdajuostę, iš kurios norite įrašyti vaizdo įrašą į analoginę vaizdo kamerą arba vaizdo grotuvą. Jeigu įrašinėjate iš analoginės vaizdo kameros, įjunkite kamerą ir paleiskite leidimo režimą.

 2. Įjunkite DV kamerą ir įjunkite leidimo režimą (dažnai žymimą VCR arba VTR DV kameroje).

 3. Dialogo lange Automatinis leidimas, pasirodančiame, kai įjungiate DV kamerą, spustelėkite parinktį Importuoti vaizdo įrašą.

 4. Lauke Pavadinimas įveskite vaizdo įrašo failo arba failų vardus, importuokite ir įrašykite juos kompiuteryje.

 5. Sąraše Importuoti (kur) pasirinkite vaizdo įrašo failo išsaugojimo vietą arba spustelėkite parinktį Naršyti ir pasirinkite kitą vietą.

 6. Sąraše Formatas pasirinkite vieną vaizdo įrašų formatą naujajam vaizdo failui, o tada spustelėkite parinktį Pirmyn:

  • Jeigu norite sukurti vieną failą naudodami failo tipą, kurį kaip numatyta naudoja DV kamera, pvz.: AVI arba DV - AVI failą, pasirinkite parinktį Garso ir vaizdo failo formatas (vienas failas).

  • Jeigu norite sukurti vieną Windows Media Video (WMV) failą, kuriame būtų visa vaizdo juostos informacija, pasirinkite parinktį Windows Media Video failas (vienas failas).

  • Jeigu norite kiekvienam vaizdo juostoje esančiam klipui sukurti WMV failą, pasirinkite parinktį Windows Media Video įrašas (vienas failas scenai).

 7. Spustelėkite parinktį Importuoti tik dalį vaizdo įrašo juostos į mano kompiuterį, o tada Pirmyn.

 8. Naudokite valdiklius analoginėje vaizdo kameroje arba vaizdo grotuve (arba analoginio įrenginio nuotolinio pultelio valdiklius) norėdami nustatyti vietą vaizdajuostėje, nuo kurios norite pradėti importuoti vaizdo įrašą, ir paspauskite Leisti, kad pradėtumėte juostos leidimą.

 9. Puslapyje Rodyti vaizdo juostos užuominą ir tada pradėti importuoti vaizdo įrašą spustelėkite Pradėti vaizdo įrašo importavimą.

 10. Kai analoginėje vaizdajuostėje pasiekiate vietą, kur norite sustabdyti importavimą, spustelėkite parinktį Sustabdyti vaizdo įrašo importavimą.

 11. Analoginėje vaizdo kameroje arba vaizdo grotuve (arba nuotolinio valdymo pulte) paspauskite Stabdyti.

 12. Pakartokite 8 ir 11 veiksmą kiekvienai norimai importuoti vaizdajuostės daliai.

 13. Kai baigiate vaizdo įrašo importavimą iš analoginės vaizdajuostės, spustelėkite parinktį Baigti ir uždarykite parinktį Vaizdo įrašo importavimas.

  Importuotas vaizdo įrašas yra įrašomas kaip vienas ar daugiau vaizdo failų kompiuteryje ir atsiranda Windows fotogalerijoje.

Pastabos

 • Vaizdo įrašas negali būti importuotas tiesiogiai iš analoginės vaizdo kameros arba vaizdo grotuvo, kai naudojamas Vaizdo įrašo importavimas arba Windows filmų montažinė. Norėdami importuoti vaizdo įrašą tiesiogiai iš analoginės vaizdo kameros arba vaizdo grotuvo nenaudodami DV kameros, kompiuteryje turite turėti įdiegtą analoginį vaizdo įrašymo įrenginį ir naudoti programinę įrangą, kuri įgalina vaizdo įrašų importavimą tiesiogiai iš analoginių vaizdo įrašymo šaltinių. Norėdami gauti daugiau informacijos, patikrinkite informaciją, pateiktą kartu su analoginiu vaizdų įrašymo įrenginiu, arba apsilankykite gamintojo svetainėje.

 • Parinktį Vaizdo įrašo importavimas galite atidaryti ir naudodami Windows filmų montažinę. Su analogine vaizdo kamera arba vaizdo grotuvu, prijungtu prie DV kameros, kuri prijungta prie kompiuterio, DV kameroje įjunkite leidimo režimą. Windows filmų montažinės meniu Failas spustelėkite parinktį Importuoti iš skaitmeninės vaizdo kameros.

 • Parinktį Vaizdo įrašo importavimas galite atidaryti ir naudodami Windows fotogaleriją. Su analogine vaizdo kamera arba vaizdo grotuvu, prijungtu prie DV kameros, kuri prijungta prie kompiuterio, DV kameroje įjunkite leidimo režimą. Windows fotogalerijoje spustelėkite Failas, tada Importuoti iš kameros arba skaitytuvo, įrenginių sąraše spustelėkite DV kamerą, o tada spustelėkite Importuoti.