Programos „Internet Explorer 8“ spartieji klavišai

Informacija taikoma „Windows Internet Explorer 8“.

Programos „Internet Explorer“ sparčiaisiais klavišais galima greitai atlikti daug įvairių užduočių arba dirbti be pelės.

Rodyti viską

Tinklapių peržiūra ir naršymas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti tinklalapiams peržiūrėti ir naršyti.

Jei norite
Spauskite

Rodyti Žinyną

F1

Perjungti naršyklės lango viso ekrano ir įprastą rodinį

F11

Pažymėti kitą elementą tinklalapyje, Adreso juostoje arba Parankinių juostoje

TAB

Pažymėti ankstesnį elementą tinklalapyje, Adreso juostoje arba Parankinių juostoje

SHIFT + TAB

Pradėti Naršymą su žymekliu

F7

Eiti į pagrindinį puslapį

ALT + HOME

Eiti į kitą puslapį

ALT + RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Eiti į ankstesnį puslapį

ALT + RODYKLĖ Į KAIRĘ arba BACKSPACE

Rodyti saito kontekstinį meniu

SHIFT + F10

Pažymėti kitą rėmelį ar naršyklės elementus (veikia, tik jei išjungtas naršymas naudojant skirtukus)

CTRL + TAB arba F6

Pažymėti ankstesnį rėmelį (veikia, tik jei išjungtas naršymas naudojant skirtukus)

CTRL + SHIFT + TAB

Slinkti link dokumento pradžios

RODYKLĖ Į VIRŠŲ

Slinkti link dokumento pabaigos

RODYKLĖ ŽEMYN

Slinkti link dokumento pradžios didesniu žingsniu

PAGE UP

Slinkti link dokumento pabaigos didesniu žingsniu

PAGE DOWN

Grįžti į dokumento pradžią

HOME

Pereiti į dokumento pabaigą

END

Ieškoti šiame puslapyje

CTRL + F

Naujinti dabartinį tinklapį

F5

Naujinti dabartinį tinklalapį, net jeigu žiniatinklio versijos ir vietinės įrašytos versijos laiko žymos yra vienodos

CTRL + F5

Nebesiųsti puslapio

ESC

Atidaryti naują svetainę ar puslapį

CTRL + O

Atidaryti naują langą

CTRL + N

Atidaryti naują „InPrivate“ naršymo langą

CTRL + ALT + P

Dubliuoti skirtuką (atidaryti dabartinį skirtuką naujame skirtuke)

CTRL + K

Uždaryti dabartinį langą (jei atidarytas tik vienas skirtukas)

CTRL + W

Įrašyti dabartinį puslapį

CTRL + S

Spausdinti dabartinį puslapį arba aktyvųjį rėmelį

CTRL + P

Aktyvinti pažymėtą saitą

ENTER

Atidaryti aplanką Parankiniai

CTRL + I

Atidaryti retrospektyvą

CTRL + H

Atidaryti Informacijos santraukas

CTRL + J

Išskleisti meniu Puslapis

ALT + P

Išskleisti meniu Įrankiai

ALT + T

Išskleisti meniu Žinynas

ALT + H

Darbas su skirtukais

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti darbui su skirtukais.

Jei norite
Spauskite

Atidaryti saitus naujame skirtuke fone

CTRL + spustelėjimas

Atidaryti saitus naujame skirtuke aktyviajame lange

CTRL + SHIFT + spustelėjimas

Atidaryti naują skirtuką aktyviajame lange

CTRL + T

Perjungti skirtukus

CTRL + TAB arba CTRL + SHIFT + TAB

Uždaryti dabartinį skirtuką (arba dabartinį langą, jei išjungtas naršymas naudojant skirtukus)

CTRL + W

Atidaryti naują skirtuką aktyviajame lange iš Adreso juostos

ALT + ENTER

Aktyvinti konkretaus numerio skirtuką

CTRL + n (kur n skaičius nuo 1 iki 8)

Aktyvinti paskutinį skirtuką

CTRL + 9

Uždaryti kitus skirtukus

CTRL + ALT + F4

Įjungti arba išjungti Sparčiuosius skirtukus (miniatiūrų rodinys)

CTRL + Q

Mastelio naudojimas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti masteliui keisti.

Jei norite
Spauskite

Padidinti mastelį (+ 10%)

CTRL + PLIUSO ŽENKLAS

Sumažinti mastelį (- 10%)

CTRL + MINUSO ŽENKLAS

Nustatyti 100% mastelį

CTRL + 0

Ieškos naudojimas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti paieškai vykdyti.

Jei norite
Spauskite

Eiti į ieškos lauką

CTRL + E

Atidaryti ieškos užklausą naujame skirtuke

ALT + ENTER

Išskleisti ieškos teikėjų meniu

CTRL + RODYKLĖ ŽEMYN

Spaudinio peržiūros naudojimas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti tinklalapiams peržiūrėti ir spausdinti.

Jei norite
Spauskite

Nustatyti spausdinimo pasirinktis ir spausdinti puslapį

ALT + P

Pakeisti popieriaus rūšį, antraštes ir poraštes, padėtį ir paraštes šiam puslapiui

ALT + U

Parodyti pirmą spausdinamą puslapį

ALT + HOME

Parodyti ankstesnį spausdinamą puslapį

ALT + RODYKLĖ Į KAIRĘ

Įvesti puslapio, kurį pageidaujate parodyti, numerį

ALT + A

Parodyti kitą spausdinamą puslapį

ALT + RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Parodyti paskutinį spausdinamą puslapį

ALT + END

Nurodykite, kaip norite spausdinti rėmelius (ši parinktis galima tik tinklalapio spausdinimo metu, kuriame naudojami rėmeliai)

ALT + F

Uždaryti langą Spaudinio peržiūra

ALT + C

Adreso juostos naudojimas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti darbui su Adresų juosta.

Jei norite
Spauskite

Pažymėti tekstą Adreso juostoje

ALT + D

Parodyti įvestų adresų sąrašą

F4

Adreso juostoje perkelkite žymeklį į kairę prie kitos loginės adreso pertraukos (taškas arba pasvirasis brūkšnys)

CTRL + RODYKLĖ Į KAIRĘ

Adreso juostoje perkelkite žymeklį į dešinę prie kitos loginės adreso pertraukos (taškas arba pasvirasis brūkšnys)

CTRL + RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Į įvestą tekstą įtraukite "www." adreso pradžioje ir ".com" pabaigoje juostoje

CTRL + ENTER

Pasirinkti kitą atitikmenį Automatinio vykdymo sąraše

RODYKLĖ Į VIRŠŲ

Pasirinkti ankstesnį atitikmenį Automatinio vykdymo sąraše

RODYKLĖ ŽEMYN

Programos „Internet Explorer“ įrankių juostos meniu išskleidimas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti programos „Internet Explorer“ įrankių juostos ir Komandų juostos meniu išskleisti.

Jei norite
Spauskite

Išskleisti meniu Pagrindinis

ALT + M

Išskleisti meniu Spausdinti

ALT + R

Išskleisti meniu RSS

ALT + J

Išskleisti meniu Įrankiai

ALT + O

Išskleisti meniu Sauga

ALT + S

Išskleisti meniu Žinynas

ALT + L

Darbas su informacijos santraukomis, retrospektyva ir parankiniais

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti darbui su informacijos santraukomis, retrospektyva ir parankiniais.

Jei norite
Spauskite

Įtraukti dabartinį puslapį į aplanką Parankiniai (arba prenumeruoti informacijos santrauką, jei esate santraukų peržiūros tinklalapyje)

CTRL + D

Naikinti naršymo retrospektyvą

CTRL + SHIFT + DEL

Atidaryti „InPrivate“ naršymo langą

CTRL + SHIFT + P

Atidaryti dialogo langą Tvarkyti aplanką Parankiniai

CTRL + B

Perkelti pažymėtą elementą aukštyn Parankinių sąraše, dialogo lange Tvarkyti aplanką Parankiniai

ALT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti pažymėtą elementą žemyn Parankinių sąraše, dialogo lange Tvarkyti aplanką Parankiniai

ALT + RODYKLĖ ŽEMYN

Atidaryti Parankinių centrą ir rodyti parankinius

ALT + C

Atidaryti Parankinių centrą ir rodyti retrospektyvą

CTRL + H

Atidaryti Parankinių centrą ir rodyti informacijos santraukas

CTRL + J

Atidaryti ir pritvirtinti Parankinių centrą, bei rodyti informacijos santraukas

CTRL + SHIFT + J

Išskleisti meniu Įtraukti į aplanką Parankiniai (arba išskleisti meniu Prenumeruoti informacijos santrauką, jei esate santraukų peržiūros tinklalapyje)

ALT + Z

Išskleisti meniu juostoje esantį meniu Parankiniai

ALT + A

Rodyti visas informacijos santraukas (esant informacijos santraukų peržiūros tinklalapyje)

ALT + I

Pažymėti informacijos santrauką kaip skaitytą (esant informacijos santraukų peržiūros tinklalapyje)

ALT + M

Perkelti žymeklį Ieškos lauką informacijos santraukų peržiūros tinklalapyje

ALT + S

Redagavimas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti tinklalapiams redaguoti.

Jei norite
Spauskite

Šalinti pažymėtus elementus ir kopijuoti juos į Iškarpinę

CTRL + X

Kopijuoti pažymėtus elementus į Iškarpinę

CTRL + C

Įterpti Iškarpinės turinį pasirinktoje vietoje

CTRL + V

Pažymėti visus dabartinio tinklapio elementus

CTRL + A

Atidaryti programos „Internet Explorer“ Programų kūrėjo įrankius

F12

Informacijos juostos naudojimas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti darbui su Informacijos juosta.

Jei norite
Spauskite

Perkelti židinį į Informacijos juostą

ALT + N

Spustelėti Informacijos juostą

TARPAS