Spartieji klaviatūros klavišai palengvina darbą kompiuteriu, nes nebereikia taip dažnai naudotis pele.

Rodyti viską

Lengvos prieigos neįgaliesiems spartieji klaviatūros klavišai

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klaviatūros klavišai gali palengvinti kompiuterio naudojimą.

Spausti šį klavišą Jei norite
Spausti šį klavišą

Aštuonias sekundes laikykite nuspaudę dešinįjį klavišą SHIFT

Jei norite

Filtravimo klavišų įjungimas ir išjungimas

Spausti šį klavišą

Kairysis Alt + kairysis Shift + Print Screen (arba Prtscrn)

Jei norite

Įjungti arba išjungti kontrastingą vaizdą

Spausti šį klavišą

Kairysis Alt + kairysis Shift + Num Lock

Jei norite

Pelės klavišų įjungimas ir išjungimas

Spausti šį klavišą

Penkis kartus paspauskite klavišą SHIFT

Jei norite

Klavišų fiksavimo įjungimas ir išjungimas

Spausti šį klavišą

Penkias sekundes laikykite nuspaudę klavišą Num Lock

Jei norite

Perjungimo įgarsinimo funkcijos įjungimas ir išjungimas

Spausti šį klavišą
Windows logotipo klavišas Windows logotipo paveikslėlis + U
Jei norite

Atidaryti Lengvos prieigos neįgaliesiems centrą

Bendrieji spartieji klaviatūros klavišai

Šioje lentelėje yra bendrieji spartieji klaviatūros klavišai.

Spausti šį klavišą Jei norite
Spausti šį klavišą

F1

Jei norite

Rodyti Žinyną

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + C

Jei norite

Kopijuoti pasirinktą elementą

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + X

Jei norite

Iškirpti pasirinktą elementą

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + V

Jei norite

Įklijuoti pasirinktą elementą

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + Z

Jei norite

Anuliuoti veiksmą

Spausti šį klavišą

Ctrl+Y

Jei norite

Perdaryti veiksmą

Spausti šį klavišą

Delete

Jei norite

Naikinti pasirinktą elementą ir perkelti jį į Šiukšlinę

Spausti šį klavišą

Spauskite Shift + Delete

Jei norite

Naikinti pasirinktą elementą prieš tai jo neperkeliant į Šiukšlinę

Spausti šį klavišą

F2

Jei norite

Pervardyti pasirinktą elementą

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + Rodyklė į dešinę

Jei norite

Perkelti žymeklį į kito žodžio pradžią

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + Rodyklė į kairę

Jei norite

Perkelti žymeklį į prieš tai buvusio žodžio pradžią

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + Rodyklė žemyn

Jei norite

Perkelti žymeklį į kitos pastraipos pradžią

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + Rodyklė į viršų

Jei norite

Perkelti žymeklį į prieš tai buvusios pastraipos pradžią

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + Shift su bet kuriuo rodyklių klavišu

Jei norite

Pažymėti teksto dalį

Spausti šį klavišą

Shift su bet kuriuo rodyklių klavišu

Jei norite

Pažymėti daugiau negu vieną elementą lange ar darbalaukyje arba pažymėti dokumento tekstą

Spausti šį klavišą

CTRL su bet kuriuo rodyklių klavišu+tarpas

Jei norite

Pasirinkti kelis atskirus elementus lange arba darbalaukyje

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + A

Jei norite

Pažymėti visus elementus dokumente arba lange

Spausti šį klavišą

F3

Jei norite

Ieškoti rinkmenos arba aplanko

Spausti šį klavišą

Spauskite Alt + Enter

Jei norite

Rodyti pasirinkto elemento ypatybes

Spausti šį klavišą

Spauskite Alt + F4

Jei norite

Uždaryti aktyvų elementą arba išeiti iš programos

Spausti šį klavišą

Spauskite Alt + tarpas

Jei norite

Atidaryti aktyvaus lango kontekstinį meniu

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + F4

Jei norite

Uždaryti aktyvų dokumentą (programose, kuriose galima vienu metu laikyti kelis atidarytus dokumentus)

Spausti šį klavišą

Spauskite Alt + Tab

Jei norite

Perjungti atidarytus elementus

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + Alt + Tab

Jei norite

Norėdami perjungti atidarytus elementus naudokite klavišus su rodyklėmis

Spausti šį klavišą
Windows logotipo klavišas Windows logotipo paveikslėlis + Tab
Jei norite

Peržiūrėkite programas užduočių juostoje naudodamiWindows trimatį vartymą

Spausti šį klavišą
Spauskite Ctrl + Windows logotipo klavišą Windows logotipo paveikslėlis + Tab
Jei norite

Naudokite klavišus su rodyklėmis programoms užduočių juostoje peržiūrėti, kai naudojamas Windows trimatis vartymas

Spausti šį klavišą

Spauskite Alt + Esc

Jei norite

Peržiūrėti elementus ta tvarka, kuria jie buvo atidaryti

Spausti šį klavišą

F6

Jei norite

Peržiūrėti ekrano elementus lange arba darbalaukyje

Spausti šį klavišą

F4

Jei norite

Rodyti Adreso juostos sąrašą Windows naršyklėje

Spausti šį klavišą

Spauskite Shift + F10

Jei norite

Rodyti pasirinkto elemento kontekstinį meniu

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + Esc

Jei norite

Atidaryti meniu Pradėti

Spausti šį klavišą

Spauskite Alt + pabraukta raidė

Jei norite

Rodyti atitinkamą meniu

Spausti šį klavišą

Spauskite Alt + pabraukta raidė

Jei norite

Vykdyti meniu komandą (arba kitą pabrauktą komandą)

Spausti šį klavišą

F10

Jei norite

Suaktyvinti aktyvios programos meniu juostą

Spausti šį klavišą

Rodyklė į dešinę

Jei norite

Atidaryti dešinėje šalia esantį meniu ar submeniu

Spausti šį klavišą

Rodyklė į kairę

Jei norite

Atidaryti kairėje šalia esantį meniu ar uždaryti submeniu

Spausti šį klavišą

F5

Jei norite

Atnaujinti aktyvų langą

Spausti šį klavišą

Spauskite Alt + Rodyklė į viršų

Jei norite

Peržiūrėti aplanką vienu lygiu aukščiau Windows naršyklėje

Spausti šį klavišą

Esc

Jei norite

Atšaukti dabartinę užduotį

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + Shift + Esc

Jei norite

Atidaryti Užduočių tvarkytuvą

Spausti šį klavišą

Spustelėkite Shift, kai įdedate CD

Jei norite

Nustatyti, kad kompaktinis diskas nepasileistų automatiškai

Dialogo lango spartieji klaviatūros klavišai

Šioje lentelėje yra spartieji klaviatūros klavišai, naudojami dialogo languose.

Spausti šį klavišą Jei norite
Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + Tab

Jei norite

Eiti pirmyn per skirtukus

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + Shift + Tab

Jei norite

Eiti atgal per skirtukus

Spausti šį klavišą

Tab

Jei norite

Eiti pirmyn per parinktis

Spausti šį klavišą

Spauskite Shift + Tab

Jei norite

Eiti atgal per parinktis

Spausti šį klavišą

Spauskite Alt + pabraukta raidė

Jei norite

Vykdykite komandą (arba pažymėkite parinktį), kuri yra pateikiama prie raidės

Spausti šį klavišą

Enter

Jei norite

Pakeičia pelės spustelėjimą daugelyje pasirenkamų komandų

Spausti šį klavišą

Tarpas

Jei norite

Pažymėti arba išvalyti žymės langelį, jei jis pasirinktas

Spausti šį klavišą

Rodyklių klavišai

Jei norite

Pažymėti mygtuką, jei aktyvi parinktis yra parinkčių mygtukų grupė

Spausti šį klavišą

F1

Jei norite

Rodyti Žinyną

Spausti šį klavišą

F4

Jei norite

Rodyti aktyviojo sąrašo elementus

Spausti šį klavišą

Backspace

Jei norite

Atidaryti aplanką vienu lygiu aukščiau, jei aplankas pasirinktas dialogo lange Įrašyti kaip arba Atidaryti

Microsoft spartieji klaviatūros klavišai

Šioje lentelėje yra spartieji klaviatūros klavišai, naudojami Microsoft klaviatūrose.

Spausti šį klavišą Jei norite
Spausti šį klavišą
Windows logotipo klavišas Windows logotipo paveikslėlis
Jei norite

Atidaryti arba uždaryti meniu Pradėti

Spausti šį klavišą
Windows logotipo klavišas Windows logotipo paveikslėlis +PAUSE
Jei norite

Rodyti sistemos ypatybių dialogo langą

Spausti šį klavišą
Windows logotipo klavišas Windows logotipo paveikslėlis + D
Jei norite

Rodyti darbalaukį

Spausti šį klavišą
Windows logotipo klavišas Windows logotipo paveikslėlis + M
Jei norite

Minimizuoti visus langus

Spausti šį klavišą
Windows logotipo klavišas Windows logotipo paveikslėlis + Shift + M
Jei norite

Atkurti darbalaukyje minimizuotus langus

Spausti šį klavišą
Windows logotipo klavišas Windows logotipo paveikslėlis + E
Jei norite

Atidaryti Kompiuteris

Spausti šį klavišą
Windows logotipo klavišas Windows logotipo paveikslėlis + F
Jei norite

Ieškoti rinkmenos arba aplanko

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + Windows logotipo klavišas + F

Jei norite

Ieškoti kompiuterių (jeigu esate tinkle)

Spausti šį klavišą
Windows logotipo klavišas Windows logotipo paveikslėlis + L
Jei norite

Užrakinti kompiuterį arba perjungti vartotojus

Spausti šį klavišą
Windows Windows logotipo klavišas Windows logotipo paveikslėlis + R
Jei norite

Atidaryti Vykdymo dialogo langą

Spausti šį klavišą
Windows Windows logotipo klavišas Windows logotipo paveikslėlis + T
Jei norite

Peržiūrėti programas užduočių juostoje

Spausti šį klavišą
Windows Windows logotipo klavišas Windows logotipo paveikslėlis + Tab
Jei norite

Peržiūrėkite programas užduočių juostoje, naudodami Windows trimatį vartymą

Spausti šį klavišą
Spauskite Ctrl + Windows logotipo klavišą Windows logotipo paveikslėlis + Tab
Jei norite

Naudokite klavišus su rodyklėmis programoms užduočių juostoje peržiūrėti, naudodami Windows trimatį vartymą

Spausti šį klavišą
Windows logotipo klavišas Windows logotipo paveikslėlis + Tarpas
Jei norite

Perkelkite visus įtaisus į priekį ir pažymėkite Windows šoninę juostą

Spausti šį klavišą
Windows logotipo klavišas Windows logotipo paveikslėlis + G
Jei norite

Peržiūrėkite šoninės juostos įtaisus

Spausti šį klavišą
Windows Windows logotipo klavišas Windows logotipo paveikslėlis + U
Jei norite

Atidaryti Lengvos prieigos neįgaliesiems centrą

Spausti šį klavišą
Windows Windows logotipo klavišas Windows logotipo paveikslėlis + X
Jei norite

Atidaryti Windows Mobilumo centrą

Spausti šį klavišą
Windows logotipo klavišas Windows logotipo paveikslėlis su bet kuriuo skaičių klavišu
Jei norite
Atidaryti Greitosios paleisties nuorodą, esančią skaičių atitinkančioje padėtyje. Pavyzdžiui, Windows logotipo klavišas Windows logotipo paveikslėlis +1 paleidžia pirmąją Greitosios paleisties meniu esančią nuorodą.

Windows naršyklės spartieji klaviatūros klavišai

Šioje lentelėje yra spartieji klaviatūros klavišai, naudojami dirbti su Windows naršyklės langais arba aplankais.

Spausti šį klavišą Jei norite
Spausti šį klavišą

Ctrl+N

Jei norite

Atidaryti naują langą

Spausti šį klavišą

End

Jei norite

Rodyti aktyvaus lango apačią

Spausti šį klavišą

Home

Jei norite

Rodyti aktyvaus lango viršų

Spausti šį klavišą

F11

Jei norite

Maksimizuoti arba minimizuoti aktyvųjį langą

Spausti šį klavišą

Spauskite Num Lock + Žvaigždutė (*) skaičių klaviatūroje

Jei norite

Rodyti visus pasirinkto aplanko poaplankius

Spausti šį klavišą

Spauskite Num Lock + Pliuso ženklas (+) skaičių klaviatūroje

Jei norite

Rodyti pasirinkto aplanko turinį

Spausti šį klavišą

Spauskite Num Lock + Minuso ženklas (-) skaičių klaviatūroje

Jei norite

Sutraukti pasirinktą aplanką

Spausti šį klavišą

Rodyklė į kairę

Jei norite

Sutraukti dabartinį pasirinkimą (jei jis išplėstas) arba pasirinkti aukštesnio lygio aplanką

Spausti šį klavišą

Spauskite Alt + Rodyklė į kairę

Jei norite

Peržiūrėti ankstesnį aplanką

Spausti šį klavišą

Rodyklė į dešinę

Jei norite

Rodyti dabartinį pasirinkimą (jei jis sutrauktas) arba pasirinkti pirmą poaplankį

Spausti šį klavišą

Spauskite Alt + Rodyklė į dešinę

Jei norite

Peržiūrėti kitą aplanką

Spausti šį klavišą

Spauskite Alt + D

Jei norite

Pasirinkti Adreso juostą

Windows Šoninės juostos spartieji klaviatūros klavišai

Šioje lentelėje yra spartieji klaviatūros klavišai, naudojami dirbti su Windows Šonine juosta.

Spausti šį klavišą Jei norite
Spausti šį klavišą
Windows Windows logotipo klavišas Windows logotipo paveikslėlis + Tarpas
Jei norite

Perkelti visus įtaisus į priekį ir pažymėti Šoninę juostą

Spausti šį klavišą
Windows logotipo klavišas Windows logotipo paveikslėlis + G
Jei norite

Peržiūrėkite šoninės juostos įtaisus

Spausti šį klavišą

Tab

Jei norite

Peržiūrėkite šoninės juostos valdiklius

Windows Nuotraukų galerijos spartieji klaviatūros klavišai

Šioje lentelėje yra spartieji klaviatūros klavišai, naudojami dirbti su Windows Nuotraukų galerija.

Spausti šį klavišą Jei norite
Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + F

Jei norite

Atidaryti Taisymo sritį

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + P

Jei norite

Spausdinti pasirinktą nuotrauką

Spausti šį klavišą

Enter

Jei norite

Peržiūrėti padidintą pasirinktą nuotrauką

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + I

Jei norite

Atidaryti arba uždaryti Išsamios informacijos sritį

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + Taškas (.)

Jei norite

Pasukti nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + Kablelis (,)

Jei norite

Pasukti nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę

Spausti šį klavišą

F2

Jei norite

Pervardyti pasirinktą elementą

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + E

Jei norite

Ieškoti elemento

Spausti šį klavišą

Spauskite Alt + Rodyklė į kairę

Jei norite

Grįžti

Spausti šį klavišą

Spauskite Alt + Rodyklė į dešinę

Jei norite

Pirmyn

Spausti šį klavišą

Pliuso ženklas (+)

Jei norite

Didinti arba keisti miniatiūros paveikslėlio dydį

Spausti šį klavišą

Minuso ženklas (-)

Jei norite

Tolinti arba keisti miniatiūros paveikslėlio dydį

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + B

Jei norite

Geriausias talpinimas

Spausti šį klavišą

Rodyklė į kairę

Jei norite

Pasirinkti ankstesnį elementą

Spausti šį klavišą

Rodyklė žemyn

Jei norite

Pasirinkite kitą elementą arba eilutę

Spausti šį klavišą

Rodyklė į viršų

Jei norite

Ankstesnis elementas (Molbertas) arba ankstesnė eilutė (Miniatiūra)

Spausti šį klavišą

Puslapis aukštyn

Jei norite

Ankstesnis ekranas

Spausti šį klavišą

Puslapis žemyn

Jei norite

Kitas ekranas

Spausti šį klavišą

Home

Jei norite

Pasirinkti pirmą elementą

Spausti šį klavišą

End

Jei norite

Pasirinkti paskutinį elementą

Spausti šį klavišą

Delete

Jei norite

Perkelti pasirinktą elementą į Šiukšlinę

Spausti šį klavišą

Spauskite Shift + Delete

Jei norite

Visam laikui panaikinti pasirinktą elementą

Spausti šį klavišą

Rodyklė į kairę

Jei norite

Sutraukti mazgą

Spausti šį klavišą

Rodyklė į dešinę

Jei norite

Išplėsti mazgą

Spausti šį klavišą
Spartieji klaviatūros klavišai darbui su vaizdo įrašais
Spausti šį klavišą

J

Jei norite

Eiti vienu kadru atgal

Spausti šį klavišą

K

Jei norite

Pristabdyti grojimą

Spausti šį klavišą

L

Jei norite

Eiti vienu kadru pirmyn

Spausti šį klavišą

I

Jei norite

Nustatyti koregavimo pradžios tašką

Spausti šį klavišą

O

Jei norite

Nustatyti koregavimo pabaigos tašką

Spausti šį klavišą

M

Jei norite

Skaidyti klipą

Spausti šį klavišą

Home

Jei norite

Stabdyti ir atsukti atgal į koregavimo pradžios tašką

Spausti šį klavišą

Spauskite Alt + Rodyklė į dešinę

Jei norite

Eiti toliau į kitą kadrą

Spausti šį klavišą

Spauskite Alt + Rodyklė į kairę

Jei norite

Grįžti į ankstesnį kadrą

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + K

Jei norite

Stabdyti ir atsukti grojimą

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + P

Jei norite

Leisti iš dabartinės vietos

Spausti šį klavišą

Home

Jei norite

Perkelti koregavimo pradžios tašką

Spausti šį klavišą

End

Jei norite

Perkelti koregavimo pabaigos tašką

Spausti šį klavišą

Puslapis aukštyn

Jei norite

Ieškoti artimiausio perskyros taško prieš dabartinę vietą

Spausti šį klavišą

Puslapis žemyn

Jei norite

Ieškoti artimiausio perskyros taško po dabartinės vietos

Windows Žinyno peržiūros spartieji klaviatūros klavišai

Šioje lentelėje yra spartieji klaviatūros klavišai, naudojami dirbti su Žinyno peržiūra.

Spausti šį klavišą Jei norite
Spausti šį klavišą

Spauskite Alt + C

Jei norite

Rodyti turinį

Spausti šį klavišą

Spauskite Alt + N

Jei norite

Rodyti Ryšio parametrų meniu

Spausti šį klavišą

F10

Jei norite

Rodyti Parinkčių meniu

Spausti šį klavišą

Spauskite Alt + Rodyklė į kairę

Jei norite

Eiti atgal į anksčiau peržiūrėtą temą

Spausti šį klavišą

Spauskite Alt + Rodyklė į dešinę

Jei norite

Eiti pirmyn į kitą (anksčiau peržiūrėtą) temą

Spausti šį klavišą

Spauskite Alt + A

Jei norite

Rodyti kliento palaikymo puslapį

Spausti šį klavišą

Spauskite Alt + Home

Jei norite

Rodyti pagrindinį Žinyno ir palaikymo puslapį

Spausti šį klavišą

Home

Jei norite

Pereiti į temos pradžią

Spausti šį klavišą

End

Jei norite

Pereiti į temos pabaigą

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + F

Jei norite

Ieškoti dabartinėje temoje

Spausti šį klavišą

Spauskite Ctrl + P

Jei norite

Spausdinti temą

Spausti šį klavišą

F3

Jei norite

Perkelti į Ieškos lauką