Jeigu kompiuteryje nėra TV imtuvo, paleisti ir įrašyti TV Windows laikmenų centre reikalingas pasirinktinis analoginės arba skaitmeninės TV imtuvas.

Čia pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie įrašytų TV laidų valdymą.

Rodyti viską

Kaip pakeisti numatytus saugyklos parametrus įrašytoms programoms?

Nustatyti diską, kuriame įrašomos visos programos

 1. Ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parametrai, tada TV, dar Įrašymo priemonė ir Įrašymo priemonės saugykla.

 2. Spustelėkite mygtuką - arba + parinktyje Įrašyti diske, kad pasirinktumėte diską, į kurį norite įrašyti. Pasirinktas diskas parodo, kiek laisvos vietos leidžiama įrašyti TV turiniui.

  Įrašymo įrenginys suskirsto saugojimo galimybes keturiais būdais: pagal galimą įrašymo vietą, tiesioginio TV transliavimo pauzės buferį, įrašytą TV laidą ir kitą turinį.

  Įrašymo priemonės saugyklos paveikslėlis
  Įrašymo įrenginio saugykla

Nustatyti didžiausią TV ribą

 1. Ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parametrai, tada TV, dar Įrašymo priemonė ir Įrašymo priemonės saugykla.

 2. Spustelėkite mygtuką - arba + TV programų disko vietos parinktyje Maksimali TV riba. Vietos diske apimtis priklauso nuo standžiojo disko dydžio arba skaidinio, kuris pasirinktas įrašymo įrenginio saugyklai.

Nustatyti įrašymo kokybę

 1. Ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parametrai, tada TV, dar Įrašymo priemonė ir Įrašymo priemonės saugykla.

 2. Spustelėkite mygtuką - arba + įrašymo kokybės parinktyje Įrašymo kokybė. Kokybės parametras įtakoja vietos diske kiekį, sunaudojamą įrašant TV laidas. Pavyzdžiui, jeigu diskų įrenginyje, kuriame nustatyta 60 GB TV riba, pasirenkate Geriausią kokybę, galite įrašyti 22 valandų trukmės TV laidų, o esant Gerai kokybei – galima įrašyti 42 valandų trukmės TV laidų.

Kaip panaikinti įrašytas TV laidas?

Norėdami saugoti norimas laidas, galite rinktis kelis skirtingus įrašymo įrenginio parametrus ir tuo pat metu išsaugoti laisvos vietos diske, kad toliau galėtumėte įrašinėti naujas laidas. Kai suplanuojamas bet koks įrašymo tipas, Windows laikmenų centras naudoja numatytus įrašymo parametrus, nebent pasirenkate Išplėstinį įrašymą.

Jeigu norite saugoti įrašytas TV laidas, pasirinkite parinktį Išlaikyti (Išlaikyti, kol reikia vietos yra numatytoji parinktis.) Kai tai atliekate, įrašas panaikinamas.

Pažymėti parinktį Išsaugoti parinktį, skirtą įrašytoms TV programoms.

 1. Ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parametrai, tada TV, dar Įrašymo priemonė ir Įrašymo numatytosios reikšmės.

 2. Spustelėkite mygtuką - arba +, norėdami rasti parinktį Išlaikyti:

  • Kol prireiks vietos

  • Vieną savaitę

  • Iki peržiūros

  • Iki panaikinimo

 3. Spustelėkite parinktį Įrašyti.

Panaikinti TV programą neautomatiniu būdu

 1. Ekrane pradėti pereikite prie parinkties TV + filmai, o tada spustelėkite įrašyta TV.

 2. Spustelėkite norimą naikinti laidą.

 3. Ekrane Informacija apie programą spustelėkite parinktį Naikinti.

 4. Spustelėkite parinktį Taip patvirtinti, kad norite naikinti įrašytą laidą.

Kodėl neįrašomos mano laidos?

Daug neperžiūrėtų programų užpildo vietą diske, todėl naujos laidos nebeįrašomos. Peržiūrėkite laidas norėdami patikrinti, ar jos nėra pažymėtos parinktimi Išlaikyti, kol aš panaikinsiu arba Išlaikyti, kol aš žiūriu. Windows laikmenų centras nepanaikins šitų laidų, kad įrašytų naujų.

Kas atsitinka, kai diske nelieka vietos naujoms TV laidoms įrašyti?

Jeigu diske nėra laisvos vietos, Windows laikmenų centras ieškos įrašytų programų, kurias galima naikinti, kad atlaisvintų vietos naujiems įrašams. Jeigu negalima naikinti jokio įrašo, nauja laida nebus įrašyta. Norėdami atlaisvinti vietos diske galite nustatyti Išlaikyti parametrus, sumažindami įrašymo laiką prieš ir po transliavimo arba nustatydami įrašo kokybę. Kuo aukštesnė įrašo kokybė, tuo daugiau vietos diske užima įrašas. Rekomenduojama naudoti išorinį standųjį diską, jeigu reikia daugiau vietos.

 1. Ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parametrai, tada TV, dar Įrašymo priemonė ir Įrašymo numatytosios reikšmės.

 2. Spustelėkite mygtuką - arba + nustatyti vieną iš šių parametrų.

 3. Spustelėkite parinktį Įrašyti.

Jeigu norite žinoti, kiek įrašytų TV laidų telpa jūsų kompiuteryje, naudokite mygtuką - arba + ir pasirinkite diską, o Windows laikmenų centras automatiškai rodys laisvą vietą gigabaitais (GB) ir galimą įrašymo laiką. Pavyzdžiui, D: diske Windows laikmenų centras rodo 100 GB, kurie keičiami į 70 laisvų įrašyti valandų.

Jeigu norite sužinoti, kaip atlaisvinti vietos diske transliuojamoms sekoms, skaitykite atsakymą į klausimą: Kas atsitinka transliuojamoms serijoms, kai vyksta įrašymas?

Kiek laiko Windows laikmenų centras laiko įrašus standžiajame diske?

Įrašas standžiajame diske laikomas tol, kol prireikia vietos naujam įrašui, nebent nustatote įrašymo įrenginio parametrus pagal savo pačių parinktis.

Kas atsitinka transliuojamoms serijoms, kai vyksta įrašymas?

Windows laikmenų centras įrašo vėliausiai transliuotas serijas, naikindamas senus tų pačių serijų įrašus (nepriklausomai, ar jas matėte, ar ne).

Nustatyti, kiek serijų įrašų laikyti

 1. Ekrane pradėti pereikite prie parinkties TV + filmai, spustelėkite įrašyta TV, o tada rodyti planinį.

 2. Spustelėkite parinktį Serijos.

 3. Sąrašo dešinėje spustelėkite serijos pavadinimą.

 4. Spustelėkite parinktį Serijų parametrai.

 5. Keiskite parametrą Išlaikyti.

Kaip pakeisti įrašymo parametrus vėlesniems įrašams?

Galite keisti atskiros laidos arba serijos parametrus, kai juos suplanuojate Serijų parametruose.

Valdyti, kai panaikinamos laidos

 1. Ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parametrai, tada TV, dar Įrašymo priemonė ir Įrašymo numatytosios reikšmės.

 2. Spustelėkite mygtuką - arba +, norėdami nustatyti parinktį Išlaikyti. Slinkite per parinktis ir pažymėkite, kiek laiko įrašyta laida turi būti laikoma standžiajame diske. Daugiau informacijos apie skirtingas Išlaikyti parinktis žr. skyrelyje Įrašyti TV laidas.

Keisti įrašo kokybę

Įrašo vaizdo kokybė nurodo failo dydį standžiajame diske. Pavyzdžiui, Geriausios kokybės parinktis įrašo TV laidas ryškiausiai ir detaliausiai, bei standžiajame diske sukuria didelius failus.

Kokybė įtakoja vietos diske kiekį, sunaudojamą įrašyti TV laidas. Pavyzdžiui, jeigu diskų įrenginyje, kuriame nustatyta 60 GB TV riba, pasirenkate Geriausią kokybę, galite įrašyti 22 valandų trukmės TV laidų, o esant Gerai kokybei – 42 valandų trukmės TV laidų.

 1. Ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parametrai, tada TV, dar Įrašymo priemonė ir Įrašymo numatytosios reikšmės.

 2. Spustelėkite mygtuką - arba + parinktyje Kokybė ir nustatykite parinktį, rodančią norimą vaizdo kokybę: Baimė, Gerai, Geriau arba Geriausia.

  Skaitmeninių TV kanalų laidos įrašinėjamos tik aukščiausios kokybės parametrais, kad vaizdas būtų detalus ir pateikiamas aukštesnės kokybės raiškiosios televizijos garsas. Geriausia kokybe įrašytos raiškiosios televizijos skaitmeninės TV laidos failo dydis yra didesnis už standartinės analoginės televizijos laidos failą, įrašyto Geriausia kokybe, dydį.

Pasirinkti norimą kalbą

 1. Ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parametrai, tada TV, dar Įrašymo priemonė ir Įrašymo numatytosios reikšmės.

 2. Spustelėkite mygtuką - arba + parinktyje Pageidaujama garso kalba ir pasirinkite parinktį, nurodančią Anglų arba Bet kokia kalba.

Kas yra kopijų apsauga ir kokią ji daro įtaką?

Norint apsisaugoti nuo nelegalaus platinimo, kai kurios skaitmeninės medijos yra apsaugotos laikmenų naudojimo teisėmis. Teisės nurodo, kaip galite naudoti failą. Pvz., naudojimo teisėse gali būti nurodyta, ar galima kopijuoti failą į nešiojamą įrenginį arba leisti ją kitame kompiuteryje. Teisių sąlygos nustatomos failą TV transliuotojui teikiančio asmens arba įmonės. Windows laikmenų centras negali leisti apsaugoto turinio, nebent atsisiųsite to turinio teises.

Yra keli skirtingi būdai, kaip galima gauti laikmenų naudojimo teises, bet dažniausias būdas – jas atsisiųsti iš turinio teikėjų (pvz.: įrašų kompanijų). Turinio teikėjai pateikia teises, kai atsisiunčiate failą. Jeigu bus leidžiamas failas, kurio teisių neturite, Windows laikmenų centras bandys teises gauti automatiškai arba paragins jus, kad gautumėte teises.

Kai kurie TV turiniai gali būti pažymėti kaip saugomi TV turinio savininkų, transliuotojų arba iniciatorių. Turinio apsaugos sąlygos yra nustatomos turinio teikėjo ir perduodamos su TV laida. Jeigu laida yra įrašyta, turinio apsaugos sąlygos saugomos su įrašytos TV programos failu ir paleidžiamos atkūrimo metu.

Kai kurios laidos arba įrašytų laidų dalys gali būti uždraustos leisti Windows laikmenų centre, kuriame jos buvo įrašytos. Jeigu bandysite leisti įrašytą TV laidos failą kitame kompiuteryje, būsite informuoti, kad tai yra draudžiamas turinys, ir jo negalite leisti.

Kai kurie apsaugotos laikmenų failai arba failų dalys gali turėti laikmenų naudojimo teises, kurios baigiasi po tam tikro laiko. Jeigu bandote leisti failą, kurio teisių galiojimas pasibaigęs, bus pranešta, kad laikmenos failo nebėra. Norėdami leisti apsaugotą turinį, turite nustatyti rodinio parametrus arba ryšio tipus. Daugiau informacijos žr. skyrelį Šalinti DVD diskų ir filmų leidimo triktis arba kreipkitės į aparatūros gamintoją.

Pastaba

 • Windows laikmenų centre galite lengvai kopijuoti, įrašyti, saugoti ir tvarkyti asmeninius muzikos įrašus, vaizdo įrašus, nuotraukas ir įrašytas TV programas. Prašome gerbti kitų intelektualiosios nuosavybės teises ir nekopijuoti ar kitaip nenaudoti autorinių teisių saugomos medžiagos be įgaliojimo. Pavyzdžiai medžiagos, kurią gina autorių teisės yra dokumentai, grafika, dainų tekstai, nuotraukos, iliustracijos, animacijos, filmai ir vaizdo įrašai bei garso ir muzikos įrašai (įskaitant užkoduotą MP3).

  Neteisėtas autorių teisių ginamos medžiagos naudojimas gali pažeisti JAV ir tarptautinius autorinių teisių įstatymus, bei gali užtraukti griežtą administracinę ir baudžiamąją atsakomybę. Neteisėtas medžiagos kopijavimas ir bendrinimas pažeidžia Naudojimosi sąlygas, sutartį, su kuria sutikote diegdami Windows Vista. Daugiau apie Naudojimo sąlygas sužinosite čia.