Čia yra pateikiami keli atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie laikmenos informaciją. Jeigu čia nematote savo klausimo, žr. Windows Media leistuvas DUK tinkle.

Rodyti viską

Kaip albumo viršelio iliustracija susijusi su laikmenos informacija?

Albumo iliustracija yra laikmenos informacijos tipas. Kopijuojant leistuve kompaktinį diską, paprastai albumo iliustracija atsisiunčiama iš interneto kartu su kita laikmenos informacija. Norėdami gauti daugiau informacijos apie albumo iliustraciją, žiūrėkite Pridėti arba keisti albumo iliustraciją.

Ar galima pasirinkti, kurį duomenų teikėją naudoti atsisiunčiant laikmenos informaciją?

Iš dalies. Kopijuodamas kompaktinį diską, leistuvas bando atsisiųsti laikmenos informaciją iš Microsoft duomenų bazės ir tada pridėti tą informaciją prie WMA arba MP3 failų, kurie yra įtraukiami į biblioteką. Tinklo duomenų bazėje yra kelių duomenų teikėjų laikmenų informacija. Negalite pakeisti tinklo duomenų bazės arba duomenų teikėjo, kurį leistuvas naudoja kopijuodamas kompaktinius diskus.

Kai grojate muzikos failą bibliotekoje ir perjungiate Informacijos centro rodinį, leistuvas rodo dalį laikmenos informacijos, kuri yra faile – tai dainos pavadinimas, albumo pavadinimas ir atlikėjo vardas. Priklausomai nuo failo ir nuo naudojamos tinklo saugyklos, leistuvas gali rodyti papildomą laikmenos informaciją, kurios nėra faile – tai biografija, albumo apžvalga ir muzikos rekomendacijos. (Norėdami perjungti Informacijos centro rodinį grodami muzikos failą, spustelėkite skirtuką Dabar leidžiama, spustelėkite vietą, kur rodomi vaizdai ir vizualizavimai, tada spustelėkite Informacijos centro rodinys.)

Papildoma laikmenos informacija yra nuskaitoma iš tuo metu aktyvios tinklo saugyklos. Norėdami sužinoti, ar galima kitokia papildoma laikmenos informacija, galite persijungti į kitą tinklo saugyklą. Norėdami sužinoti, kaip persijungti į kitą tinklo saugyklą, žr. Pirkti tinkle.

Ar leistuvas palaiko ID3 žymes?

Taip. Leistuvas skaito ir įrašo laikmenos informaciją ID3v2 formatu. Taip pat gali skaityti laikmenos informaciją ID3v1 formatu.

ID3 yra standartas, naudojamas įrašyti laikmenos informaciją į skaitmeninį laikmenos failą. ID3v1 yra pirmoji šio standarto versija. ID3v2 yra antroji versija.

Kaip nurodyti leistuvui, kad jis automatiškai taisytų laikmenos informaciją failuose?

Leistuvas gali automatiškai nuskaityti bibliotekoje esančius failus ir atsisiųsti trūkstamą laikmenos informaciją arba bandyti taisyti neteisingą laikmenos informaciją. Norėdami keisti šiuos parametrus, atlikite veiksmus:

 1. Spustelėkite rodyklę po skirtuku Biblioteka ir tada spustelėkite Daugiau parinkčių.

 2. Srityje Failams skirti automatiniai laikmenos informacijos naujinimai pažymėkite žymės langelį Nuskaityti papildomą informaciją iš interneto.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jeigu norite, kad leistuvas įrašytų tik failams trūkstamą laikmenos informaciją, spustelėkite Pridėti tik trūkstamą informaciją.

  • Jeigu norite, kad leistuvas failuose rašytų ant visos laikmenų informacijos, spustelėkite Perrašyti visą laikmenos informaciją.

   Būkite atsargūs su šia parinktimi. Jeigu failuose keitėte laikmenos informaciją rankiniu būdu, tai ši parinktis gali rašyti ant pakeitimų viršaus.

Kaip apsaugoti, kad leistuvas failuose nerašytų ant esamos laikmenos informacijos?

Gali būti Perrašyti visą laikmenos informaciją pažymėta parinktis. Vietoje šios, turėtumėte pažymėti parinktį Pridėti tik trūkstamos informacijos. Daugiau informacijos rasite temoje, kaip paruošti leistuvą automatiškai taisyti laikmenos informaciją.

Kai bibliotekoje naujinama laikmenos informacija, kaip nustatyti, kad leistuvas naujintų ir elemento failo pavadinimą?

Įrašydamas kompaktinį diską, leistuvas pavadina failus pagal prioritetus (pavyzdžiui, „01–Pavyzdys Dainos Pavadinimas– Pavyzdys Atlikėjo Vardas. WMA“). Kompiuteryje gali būti muzikos failų, kurie buvo nukopijuoti kitomis programomis ir kurie turi kitokius failų vardus nei norimi prioritetai.

Jeigu norite, kad leistuvas pakeistų muzikos failų vardus taip, kad jie atitiktų kopijavimo parametrus, atlikite šiuos veiksmus.

 1. Spustelėkite rodyklę po skirtuku Biblioteka ir tada spustelėkite Daugiau parinkčių.

 2. Srityje Failams skirti automatiniai laikmenos informacijos naujinimai pažymėkite žymės langelį Pervardinti muzikos failus, naudojant muzikos kopijavimo parametrus.

  Failai bus pervardyti, jei bet kokia laikmenos informacija jose bus naujinta (rankiniu būdu arba jei leistuvas naujins automatiškai).

Kai bibliotekoje naujinama laikmenos informaciją, kaip nustatyti, kad leistuvas perkeltų failus į tinkamus atlikėjo ir albumo aplankus kompiuteryje?

Leistuvui kopijuojant kompaktinį diską, jis pavadina failus pagal prioritetus ir tada saugo failus poaplankiuose pagal atlikėjo ir albumo pavadinimus. Numatyta, kad pasikeitus failų laikmenos informacijai (pavyzdžiui, modifikuojamas atlikėjo arba albumo pavadinimas), failai išliks toje pačioje fizinėje buvimo vietoje.

Jeigu norite, pasikeitus failų laikmenos informacijai, leistuvas gali automatiškai perkelti failus į atitinkamo atlikėjo arba albumo aplankus. Norėdami įjungti šiuos parametrus, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Spustelėkite rodyklę po skirtuku Biblioteka ir tada spustelėkite Daugiau parinkčių.

 2. Srityje Failams skirti automatiniai laikmenos informacijos naujinimai pažymėkite žymės langelį Iš naujo išdėstyti muzikos įrašus muzikos kopijavimo aplanke, naudojant muzikos kopijavimo parametrus.

  Failai bus pertvarkyti, jei bet kokia laikmenos informacija jose bus naujinta (rankiniu būdu arba jei leistuvas naujins automatiškai).

Kaip užtikrinti, kad įvertinimai nebūtų perrašyti kitų naudojančių kompiuterį asmenų?

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo to, kaip sukonfigūruotas kompiuteris. Jeigu kiekvienas asmuo registruojasi kompiuteryje kaip vienas abonentas, tada neįmanoma esamų įvertinimų apsaugoti nuo keitimų, kuriuos gali atlikti asmenys, pasirinkę elementų įvertinimą bibliotekoje.

Vis dėl to, jeigu registruodamasis kompiuteryje kiekvienas asmuo naudoja savo abonementą, tada galite konfigūruoti savo Windows Media leistuvo kopiją, kad išsaugotumėte savo įvertinimus laikmenos failuose, ir galite konfigūruoti kitų asmenų leistuvo kopijas, kad išsaugotumėte jų, kaip vartotojų, įvertinimus atitinkamose bibliotekos duomenų bazės failuose. Šie veiksmai paaiškina procedūrą.

 1. Įeikite į kompiuterį naudodamasis savo abonementu.

 2. Windows Media leistuve spustelėkite rodyklę po skirtuku Biblioteka ir tada spustelėkite Daugiau parinkčių.

 3. Srityje Failams skirti automatiniai laikmenos informacijos naujinimai patikrinkite, ar pažymėtas Palaikyti pagrindinius įvertinimus kaip visuotinius įvertinimus failuose žymės langelis.

  Kai pažymimi šie parametrai, vartotojo įvertinimai yra išsaugomi individualiose laikmenos failuose, ne bibliotekos duomenų bazės faile. Nors įvertinimų informacija išsaugoma kitoje failo vietoje, bibliotekoje vis tiek bus rodomi įvertinimai.

 4. Išeikite iš savo abonemento ir įeikite į kito vartotojo abonementą (gali reikėti kito vartotojo, kad jis arba ji įvestų savo abonemento slaptažodį).

 5. Windows Media leistuve spustelėkite rodyklę po skirtuku Biblioteka ir tada spustelėkite Daugiau parinkčių.

 6. Srityje Failams skirti automatiniai laikmenos informacijos naujinimai išvalykite žymės langelį Palaikyti pagrindinius įvertinimus kaip visuotinius įvertinimus failuose.

  Kai žymės langelis išvalytas, vartotojo įvertinimai yra išsaugomi jo bibliotekos duomenų bazės failuose, ne atskiruose laikmenos failuose.

 7. Visiems kitiems kompiuterio abonementams pakartokite keturis veiksmus iš šešių.