Piešimo įrankiai

Piešimas – tai programa, kurią galite naudoti paveikslėliams tuščiame lape arba ant kitų paveikslėlių kurti. Programa pateikia įrankių juostą kairėje lango pusėje. Šios lentelės paaiškina, kaip naudoti kiekvieną šių įrankių šioje įrankių juostoje.

Įrankis Aprašas
Įrankis
Laisvos formos įrankio Žymėti paveikslėlis
Aprašas

Naudokite Laisvos formos pasirinkimas norėdami pasirinkti bet kurią netaisyklingos formos paveikslėlio dalį. Spustelėkite Laisvos formos pasirinkimas, o tada parinkčių langelyje po įrankių juosta spustelėkite fono stilių. Vilkite žymiklį, norėdami pasirinkti dalį paveikslėlio, su kuria norite dirbti.

Įrankis
Įrankio Žymėti paveikslėlis
Aprašas

Naudokite Žymėti norėdami pasirinkti bet kurią kvadratinę arba stačiakampę paveikslėlio dalį. Spustelėkite Pasirinkimas, o tada parinkčių langelyje po įrankių juosta spustelėkite fono stilių. Vilkite žymiklį norėdami pasirinkti dalį paveikslėlio, su kuria norite dirbti.

Įrankis
Trintuko įrankio paveikslėlis
Aprašas

Naudokite Trintukas paveikslėlio dalims ištrinti. Spustelėkite Trintukas, spustelėkite trintuko dydį po įrankių juosta ir tada vilkite Trintuką ant tos paveikslėlio dalies, kurią norite ištrinti. Visos ištrintos vietos bus pakeistos fono spalva.

Įrankis
Įrankio Užpildymas spalva paveikslėlis
Aprašas

Naudokite Užpildyti spalva norėdami užpildyti visą paveikslėlį arba uždarą formą spalva. Spustelėkite Užpildymas spalva, spustelėkite spalvą Spalvos lange, o tada spustelėkite toje vietoje, kurią norite užpildyti. Norėdami pašalinti spalvą ir ją pakeisti fono spalva, dešiniu pelės mygtuku spustelėkite toje vietoje, kur norite panaikinti spalvą.

Įrankis
Įrankio Spalvos paėmimas paveikslėlis
Aprašas

Naudokite Pasirinkti spalvą nustatyti esamą priekinio plano arba fono spalvą. Spustelėkite Spalvos paėmimas, o tada spustelėkite spalvą paveikslėlyje, kurią norite nustatyti kaip priekinio plano spalvą arba dešiniu pelės mygtuku spustelėkite spalvą paveikslėlyje, kurią norite nustatyti kaip fono spalvą.

Įrankis
Įrankio Didinamasis stiklas paveikslėlis
Aprašas

Naudokite Didintuvas paveikslėlio daliai padidinti. Spustelėkite Didintuvas, o tada spustelėkite didinimo lygį po įrankių juosta. Naudokite slinkčių juostas judėdami paveikslėlyje. Norėdami grįžti į normalų rodinį, vėl spustelėkite Didintuvas ir tada spustelėkite paveikslėlyje.

Įrankis
Pieštuko įrankio paveikslėlis
Aprašas

Naudokite Pieštukas norėdami nupiešti plonas, laisvas linijas arba kreives. Spustelėkite Pieštukas, spustelėkite spalvą Spalvos lange, o tada vilkite žymiklį į paveikslėlį piešimui. Norėdami piešti naudojant fono spalvą, dešiniu pelės mygtuku spustelėkite toje vietoje, kur nuvilkote žymiklį.

Įrankis
Teptuko įrankio paveikslėlis
Aprašas

Naudokite Teptukas norėdami nupiešti storas, tam tikros formos laisvas linijas arba kreives. Spustelėkite Teptukas, spustelėkite formą po įrankių juosta, spustelėkite spalvą Spalvos lange ir tada vilkite žymiklį piešimui. Norėdami piešti naudojant fono spalvą, dešiniu pelės mygtuku spustelėkite vilkdami žymiklį.

Įrankis
Įrankio Purkštuvas paveikslėlis
Aprašas

Naudokite Dažų purkštuvas norėdami sukurti paveikslėlyje dažymo purkštuvu efektą. Spustelėkite Purkštuvas, spustelėkite purškimo modelį po įrankių juosta, spustelėkite spalvą Spalvos lange ir tada vilkite žymiklį piešimui. Norėdami piešti naudojant fono spalvą, dešiniu pelės mygtuku spustelėkite vilkdami žymiklį.

Įrankis
Įrankio Tekstas paveikslėlis
Aprašas

Naudokite Tekstas norėdami paveikslėlyje įvesti tekstą. Spustelėkite Tekstas, o tada parinkčių langelyje po įrankių juosta spustelėkite fono stilių. Spalvos lange spustelėkite spalvą, tada spustelėkite paveiklėlyje ir įveskite tekstą. Galite keisti teksto lango dydį ir vietą, taip pat keisti šriftą, šrifto dydį ir teksto formatavimą, kol nespustelėjote kito įrankio arba už teksto lango ribų ne paveikslėlyje.

Įrankis
Linijos braižymo įrankio paveikslėlis
Aprašas

Naudokite Linija nubrėžti tiesiai linijai. Spustelėkite Linija, spustelėkite linijos plotį parinkčių langelyje po įrankių juosta, spustelėkite spalvą Saplvos lange, o tada vilkite žymiklį į piešinį piešimui. Norėdami piešti liniją naudojant fono spalvą, dešiniu pelės mygtuku spustelėkite vilkdami žymiklį.

Įrankis
Įrankio Kreivė paveikslėlis
Aprašas

Naudokite Kreivė norėdami nubrėžti lygią, išlenktą liniją. Spustelėkite Kreivė, spustelėkite linijos plotį parinkčių lange po įrankių juosta, spustelėkite spalvą Spalvos lange, o tada vilkite žymiklį į paveikslėlį tiesiai linijai piešti. Kai sukūrėte liniją, spustelėkite toje paveikslėlio vietoje, kurioje norite panaudoti kreivės arką, tada vilkite žymiklį kreivei nustatyti.

Įrankis
Įrankio Stačiakampis paveikslėlis
Aprašas

Naudokite Stačiakampis stačiakampėms formoms piešti. Spustelėkite Stačiakampis, spustelėkite spalvą Spalvos lange, ir tada spustelėkite stačiakampio stilių parinkčių lange po įrankių juosta.

Jei norite nubrėžti stačiakampį, vilkite žymiklį įstrižai norima kryptimi. Jei norite nubrėžti kvadratą, žymiklį vilkite laikydami nuspaudę klavišą SHIFT.

Įrankis
Daugiakampio įrankio paveikslėlis
Aprašas

Naudokite Daugiakampis norėdami sukurti daugiakampę formą. Spustelėkite Daugiakampis, spustelėkite spalvą Spalvos lange ir tada spustelėkite daugiakampio stilių parinkčių lange po įrankių juosta.

Norėdam nubrėžti daugiakampį, vilkite žymiklį, kad nubrėžtumėte tiesią liniją. Tada spustelėkite kiekvienoje vietoje, kurioje norite matyti papildomus kraštus. Tai atlikę, spustelėkite du kartus. Norėdami sukurti kraštus 45- arba 90 laipsnių kampu, kurdami kraštus laikykite nuspaudę SHIFT.

Įrankis
Įrankio Elipsė paveikslėlis
Aprašas

Naudokite Elipsė norėdami sukurti elipses ir apskritimus. Spustelėkite Elipsė, spustelėkite spalvą Spalvos lange, o tada spustelėkite pildymo stilių parinkčių lange po įrankių juosta.

Norėdami nubrėžti elipsę, vilkite žymiklį. Norėdami nubrėžti apskritimą, žymiklį vilkite laikydami nuspaudę klavišą SHIFT.

Įrankis
Įrankio Suapvalintas stačiakampis paveikslėlis
Aprašas

Naudokite Apvalus satčiakampis norėdami nupiešti stačiakampes formas su apvaliais kraštais. Spustelėkite Stačiakampis, spustelėkite spalvą Spalvos lange, o tada spustelėkite pildymo stilių parinkčių lange po įrankių juosta.

Jei norite nubrėžti apvalų stačiakampį, vilkite žymiklį įstrižai norima kryptimi. Jei norite nubrėžti kvadratą apvaliais kraštais, žymiklį vilkite laikydami nuspaudę klavišą SHIFT.

Įrankis
Spalvos langelio paveikslėlis
Aprašas

Šis Spalvos langas rodo esamas priekinio plano ir fono spalvas. Norėdami piešti su pasirinkta priekinio plano spalva, vilkite žymiklį. Norėdami piešti su pasirinkta fono spalva, dešiniu pelės mygtuku spustelėkite vilkdami žymiklį. Norėdami pakeisti esamą priekinio plano spalvą, spustelėkite galimos spalvos kvadratą. Norėdami pakeisti fono spalvą, dešiniu pelės mygtuku spustelėkite galimos spalvos kvadratą. Norėdami sumaišyti naują spalvą, du kartus spustelėkite bet kuriame splavos kvadrate, o tada spustelėkite Apibrėžti pasirinktines spalvas.

Parinktis Aprašas
Parinktis
Vientisos spalvos arba peršviečiamo fono parinkčių paveikslėlis
Aprašas

Pasirinkite Vientisas fonas arba Skaidrus fonas, kai kopijuojate ir įklijuojate dalį paveikslėlio naudodami Laisvos formos pasirinkimą arba Pasirinkti įrankį. Naudojant parinktį Vientisas fonas, fono spalva yra įtraukiama į pasirinkimą, kai ją įklijuojate kur nors paveikslėlyje. Naudojant parinktį Skaidrus fonas, fono spalva nėra įtraukiama į pasirinkimą, taigi visos vietos, kur naudojama ši spalva, yra skaidrios, o kitose vietose rodomas likęs paveikslėlis.

Parinktis
Kontūro parinkčių paveikslėlis
Aprašas

Brėždami linijas ir kreives, pasirinkite norimą linijos storumą.

Parinktis
Užpildymo parinkčių paveikslėlis
Aprašas

Brėždami formas, pasirinkite norimą užpildymo efektą.