Ryšio technologija „People Near Me“: dažnai užduodami klausimai

Čia rasite atsakymus į kai kuriuos bendriausius klausimus apie ryšio technologiją „People near Me“.

Rodyti viską

Kas yra ryšio technologija „People Near Me“?

Ryšio technologija „People Near Me“ yra tarnyba, kuri identifikuoja netoliese esančius asmenis, naudojamus kompiuterius ir leidžia tiems asmenims siųsti jums kvietimus programoms, pvz., Windows Meeting Space. Jie gali jus kviesti dalyvauti tik kompiuteryje įdiegtose programose. Norėdami naudoti ryšio technologiją „People Near Me“, turite būti prisiregistravęs prie šios tarnybos.

Kaip prisiregistruoti prie ryšio technologijos „People Near Me“?

 1. Atidarykite ryšio technologiją „People Near Me“ spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Tinklas ir internetas, o tada Technologija „People Near Me“.

 2. Spustelėkite skirtuką Prisiregistruoti, tada parinktį Prisiregistruoti prie „People Near Me“, o tada Gerai. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  Jei tai pirmasis kartas, kada įeinate technologijoje „People Near Me“, matysite papildomą dialogo langą. Dialogo lange spustelėkite Gerai.

Pastaba

 • Jei norite keisti rodomą vardą (vardą, kurį matys kiti asmenys), prieš prisiregistruodami, įveskite naują vardą skituke Parametrai.

Kas yra patikimas kontaktas?

Patikimas kontaktas yra kažkas, kas siunčia savo kontaktinę informaciją el. laišku arba pateikia informaciją diske, ar kito tipo keičiamojoje laikmenoje. Į patikimo kontakto informaciją visada įeina sertifikatas; nepatikimi kontaktai sertifikatų neturi.

Kai apsikeičiate kontaktų informacija su kuo nors, kito asmens kompiuteryje tampate patikimu kontaktu. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. toliau esančią temą „Kaip apsikeisti kontaktų informacija su kuo nors?“.

Pastaba

 • Norėdami nustatyti, ar kontaktas patikimas, pažymėkite jį aplanke Windows kontaktai. Jei asmuo yra patikimas kontaktas, po kontakto rodomu vardu atsiras žodžiai „Patikimas kontaktas“.

  • Atidarykite Windows kontaktus spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, o tada Windows kontaktai.

Kodėl rekomenduojami patikimi kontaktai?

Priimdami kvietimus tik iš patikimų kontaktų, palaikote kompiuterio saugą. Jei priimate kvietimą iš nepatikimo kontakto, negalite būti tikri, kad tas asmuo nėra įsilaužėlis (arba kažkas, kas apsimeta kitu), kuris nori pakenkti kompiuteriui ir išgauti iš jūsų slaptą informaciją. Prieš priimdami kvietimą iš nepatikimo kontakto, paskambinkite arba parašykite jam el. paštu, kad įsitikintumėte, jog jis arba ji tikrai atsiuntė jums kvietimą.

Norėdami priimti kvietimus tik iš patikimų kontaktų, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite ryšio technologiją „People Near Me“ spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Tinklas ir internetas, o tada Technologija „People Near Me“.

 2. Spustelėkite skirtuką Parametrai. Parinktyje Kvietimai sąraše Leisti kvietimus iš spustelėkite parinktį Patikimo kontaktai.

Kaip apsikeisti kontaktų informacija su kuo nors?

 1. Atidarykite Windows kontaktus spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, o tada Windows kontaktai.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite asmeninį kontaktą (kontaktą su jūsų vardu), o tada spustelėkite parinktį Kopijuoti.

 3. Atidarykite naują el. laišką ir įklijuokite arba vilkite į jį kontaktą. Jei matysite pranešimą, kuriame jūsų klaus, ar keisti kontakto priedą į „vCard“, spustelėkite parinktį Ne. Jei įklijavimas arba vilkimas neveikia el. pašto programoje, siųskite kontaktų informaciją kaip priedą. Aplanko Kontaktai kelias yra <sistemos diskas>:\vartotojai\<vartotojo vardas>\Kontaktai

 4. Įsitikinkite, ar priedo pavadinimas yra <kontakto pavadinimas>.kontaktas.

 5. Siųskite laišką asmeniui, su kuriuo norite apsikeisti kontaktais.

 6. Paprašykite kito asmens padaryti tą patį.

Pastaba

 • Jei naudojate programą Windows Mail, pirma įsitikinkite, ar pasirinkote teisingus parametrus, kad įsitikintumėte, jog kopijuojama visa su kontaktu susieta informacija.

  1. Atidarykite Windows Mail spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, o tada Windows Mail.

  2. Spustelėkite parinktį Įrankiai, o tada spustelėkite Parinktys.

  3. Spustelėkite skirtuką Išsamiau, spustelėkite Palikti kontaktų priedus Kontaktų formatu, o tada spustelėkite Gerai.

Ką reikėtų daryti, kai siunčiama kontaktų informacija?

 1. Dukart spustelėkite priedą, spustelėkite parinktį Atidaryti, o tada spustelėkite Pridėti prie Kontaktų.

  Pastabos

  • Jei naudojate el. pašto programą, kuri neleidžia nieko įtraukti į aplanką Kontaktai, įrašykite priedą į <sistemos diskas>:\vartotojai<vartotojo vardas>\kontaktai.

  • Prieš įrašydami kontaktą į aplanką Kontaktai, paskambinkite arba parašykite tam asmeniui el. paštu, kad įsitikintumėte, jog jis arba ji tikrai atsiuntė jums kontaktą.

 2. Norėdami įsitikinti, ar nauja kontaktų informacija buvo įtraukta teisingai, atlikite šiuos veiksmus:

  Atidarykite Windows kontaktus spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, o tada Windows kontaktai.
  Pasirinkę naują kontaktą, turėtumėte po asmens rodomu vardu matyti žodžius „Patikimas kontaktas“.

Norėdami įsitikinti, ar nauja kontaktų informacija buvo įtraukta teisingai, atidarykite aplanką Kontaktai. Pasirinkę naują kontaktą, turėtumėte po asmens rodomu vardu matyti žodžius „Patikimas kontaktas“.

Pastaba

 • Nespustelėkite dešiniuoju pelės klavišu asmeninio kontakto, bet spustelėkite parinktį Siųsti kontaktą. Taip padarius, kontaktas keičiamas į formatą, kuris neveikia naudojant ryšio technologiją „People Near Me“. O spustelėjus dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkus parinktį Siųsti kam, jis veiks.

Ar galima importuoti asmeninę kontaktų informaciją iš vieno kompiuterio į kitą?

Taip. Pirma eksportuokite kontaktų informaciją pirmame kompiuteryje.

 1. Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Įrašykite certmgr.msc, ir spustelėkite klavišą ENTER. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.
 2. Dukart spustelėkite Asmeninis, o tada dukart spustelėkite Sertifikatai.

 3. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite sertifikatą, o tada spustelėkite parinktį Ypatybės. Skirtuke Bendra ieškokite Lygiaverčių mazgų pasitikėjimas arba 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4.

 4. Kai rasite tinkamą sertifikatą, spustelėkite parinktį Gerai, kad galėtumėte jį pasirinkti, pažymėkite parinktį Visos užduotys, o tada spustelėkite Eksportuoti.

 5. Pirmame Sertifikatų eksportavimo vedlio puslapyje spustelėkite parinktį Pirmyn.

 6. Puslapyje Eksportuoti privatųjį raktą spustelėkite parinktį Taip, eksportuoti asmeninį raktą.

 7. Puslapyje Eksportuoti failo formatą pažymėkite žymės langelį Eksportuoti visas išplėstines ypatybes.

 8. Puslapyje Slaptažodis įveskite ir patvirtinkite slaptažodį.

 9. Puslapyje Eksportuojamas failas spustelėkite parinktį Naršyti, eikite į vietą, kurioje norite įrašyti eksportuojamą failą, įveskite eksportuojamo failo vardą, o tada spustelėkite parinktį Pirmyn.

 10. Paskutiniame vedlio puslapyje spustelėkite parinktį Baigti.

Tada importuokite kontaktų informaciją į kitą kompiuterį.

 1. Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Įrašykite certmgr.msc, ir spustelėkite klavišą ENTER. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.
 2. Dukart spustelėkite Asmeninis, o tada dukart spustelėkite Sertifikatai.

 3. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite sertifikatą, o tada spustelėkite parinktį Ypatybės. Skirtuke Bendra patikrinkite, kad neatsirastų nei Lygiaverčių mazgų pasitikėjimas, nei 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4.

 4. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite sertifikatų (dešiniojoje) srityje, spustelėkite parinktį Visos užduotys, o tada spustelėkite Importuoti.

 5. Pirmame Sertifikatų importavimo vedlio puslapyje spustelėkite parinktį Pirmyn.

 6. Puslapyje Importuojamas failas spustelėkite parinktį Naršyti, pakeiskite „X.509“ į „Apsikeitimas asmenine informacija“, o tada eikite į vietą, kurioje anksčiau įrašėte failą.

 7. Dukart spustelėkite norimą importuoti failą, o tada spustelėkite parinktį Pirmyn.

 8. Įveskite slaptažodį, įsitikinkite, ar pažymėtas žymės langelis Įtraukti visas išplėstines ypatybes, o tada spustelėkite parinktį Pirmyn.

 9. Puslapyje Sertifikato saugykla įsitikinkite, ar vieta, kurioje saugomi sertifikatai, yra „Asmeninė.“

 10. Paskutiniame vedlio puslapyje spustelėkite parinktį Baigti.

Asmeninė kontaktų informacija dabar yra kitame kompiuteryje. Jums nereikia perkelti kontaktų informacijos iš Windows adresų knygos.

Ar galima kopijuoti patikimus kontaktus iš vieno kompiuterio į kitą?

Taip. Atlikite aukščiau išvardintus veiksmus temoje „Kaip apsikeisti kontaktų informacija su kuo nors?“ arba kopijuokite kontaktus į bendrai naudojamą tinklo objektą, arba keičiamąją laikmeną, arba įrašykite juos į diską. Jei naudojate bendrai naudojamą tinklo objektą, įsitikinkite, ar niekas neturi prieigos prie kontaktų informacijos.

 1. Atidarykite Windows kontaktus spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, o tada Windows kontaktai.

 2. Pažymėkite norimą kopijuoti į kitą kompiuterį kontaktą, spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu, o tada spustelėkite parinktį Kopijuoti.

 3. Įklijuokite kontaktus į bendrai naudojamą tinklo objektą arba keičiamąją laikmeną, arba įrašykite juos į diską.

 4. Kitame kompiuteryje atidarykite bendrai naudojamą tinklo objektą, keičiamąją laikmeną arba diską ir kopijuokite kontaktus į aplanką Kontaktai.

Pastaba

 • Jei naudojate programą Windows Mail, pirma įsitikinkite, ar pasirinkote teisingus parametrus, kad įsitikintumėte, jog kopijuojama visa su kontaktais susieta informacija.

  1. Atidarykite Windows Mail spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, o tada Windows Mail.

  2. Spustelėkite parinktį Įrankiai, o tada spustelėkite Parinktys.

  3. Spustelėkite skirtuką Išsamiau, spustelėkite Palikti kontaktų priedus Kontaktų formatu, o tada spustelėkite Gerai.

Ką reiškia „leidžiami kvietimai tik iš patikimų kontaktų“?

Jei leidžiate kvietimus tik iš patikimų kontaktų, asmenys negali siųsti jums kvietimų, kol su jais nepasikeitėte kontaktų informacija. Tokiu būdu palaikoma kompiuterio sauga.

Kaip galima keisti kvietimo parametrus?

 1. Atidarykite ryšio technologiją „People Near Me“ spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Tinklas ir internetas, o tada Technologija „People Near Me“.

 2. Spustelėkite skirtuką Parametrai, pakeiskite norimus keisti parametrus ir spustelėkite parinktį Gerai.