Jeigu norite Windows laikmenų centrą valdyti nuotolinio valdymo pultu, reikalingas Windows laikmenų centro nuotolinio valdymo pultas.

Naudodamiesi Windows laikmenų centru galite leisti garso ir duomenų kompaktinius diskus, taip pat vaizdo įrašų ir duomenų DVD. Tai leidžia mėgautis prekiaujamais ir pačių sukurtais CD ir DVD.

Norėdami paleisti DVD, turite turėti DVD grotuvą ir į kompiuterį įdiegtą suderinamą DVD dekoderį. Suderinamas DVD dekoderis jau įdiegtas kompiuteryje, prijungtame prie Windows laikmenų centro.

Informacijos apie tai, kaip kompiuteris apdoroja daugialypės terpės turinį, pvz.: CD arba DVD duomenis, kai jie įdedami į CD arba DVD grotuvus, ieškokite skyrelyje Keisti Automatinio leidimo parametrus.

Rodyti viską

Leisti DVD

 1. Į DVD diskų grotuvą įdėkite DVD diską.

 2. (Papildomai) jei DVD pavadinimų meniu nerodomas automatiškai, ekrane pradėti pereikite prie parinkties TV + filmai ir spustelėkite leisti dvd.

 3. Spustelėkite tam tikrą DVD meniu mygtuką ir paleiskite DVD diską.

 4. Norėdami pereiti į kitą DVD skyrių, pajudinkite pelę ir spustelėkite perkėlimo valdiklių mygtuką Pirmyn.

 5. Norėdami pereiti į ankstesnį DVD skyrių, pajudinkite pelę ir spustelėkite perkėlimo valdiklių mygtuką Ankstesnis.

 6. Norėdami sustabdyti DVD leidimą, pajudinkite pelę ir spustelėkite perkėlimo valdiklių mygtuką Stabdyti.

Pastaba

 • Jei nenorite naudoti pelės, vietoj jos galite spustelėti Windows laikmenų centro nuotolinio pulto mygtuką PLAY (leisti) ir naršymo mygtukus – taip galėsite pereiti DVD diske.

Leisti DVD su keitikliu

 1. Įdėkite norimą leisti DVD į keitiklį arba ekrane pradėti pereikite prie parinkties TV + filmai ir spustelėkite DVD biblioteka, kad pasirinktumėte DVD diską.

 2. Jei DVD pavadinimų meniu nerodomas automatiškai, ekrane pradėti pereikite prie parinkties TV + filmai ir spustelėkite leisti dvd.

 3. Spustelėkite tam tikrą DVD meniu mygtuką ir paleiskite DVD diską.

 4. Norėdami pereiti į kitą DVD skyrių, pajudinkite pelę ir spustelėkite perkėlimo valdiklių mygtuką Pirmyn.

 5. Norėdami pereiti į ankstesnį DVD skyrių, pajudinkite pelę ir spustelėkite perkėlimo valdiklių mygtuką Ankstesnis.

 6. Norėdami sustabdyti DVD leidimą, pajudinkite pelę ir spustelėkite perkėlimo valdiklių mygtuką Stabdyti.

Pastaba

 • Jei nenorite naudoti pelės, vietoj jos galite spustelėti Windows laikmenų centro nuotolinio pulto mygtuką PLAY (leisti) ir naršymo mygtukus – taip galėsite pereiti DVD diske.

Leisti garso CD

 1. Įdėkite garso CD į kompaktinių diskų įrenginį kompiuteryje. Garso CD turi būti paleistas.

 2. Norėdami pereiti į kitą CD takelį, pajudinkite pelę ir spustelėkite perkėlimo valdiklių mygtuką Pirmyn.

 3. Norėdami pereiti į ankstesnį CD takelį, pajudinkite pelę ir spustelėkite perkėlimo valdiklių mygtuką Ankstesnis.

 4. Norėdami peržiūrėti CD takelius, spustelėkite parinktį Rodyti eilę.

 5. Norėdami keisti CD takelių leidimo tvarką, spustelėkite parinktį Maišyti, tada Kartoti arba pasirinkite ir Maišyti, ir Kartoti.

  Jei takeliai maišimi, jie leidžiami atsitiktine tvarka, kol užbaigiamas visų takelių leidimas vieną kartą, tada leidimas sustabdomas. Jei leidimas kartojamas, visi CD takeliai leidžiami vieną kartą, pasibaigus vienam takelių leidimui, jie pradedami leisti iš eilės nuo pradžių. Jei takeliai leidžiami sumaišyti ir kartojami, jie antrą ir kitus kartus leidžiami tokia pat maišymo tvarka.

 6. Norėdami sustabdyti CD leidimą, pajudinkite pelę ir spustelėkite perkėlimo valdiklių mygtuką Stabdyti.

Pastaba

 • Jei nenorite naudoti pelės, vietoj jos galite spustelėti Windows laikmenų centro nuotolinio pulto mygtuką PLAY (leisti) ir naršymo mygtukus – taip galėsite pereiti CD diske.

Leisti duomenų CD arba DVD

 1. Į Windows laikmenų centro kompiuterio CD arba DVD diskų įrenginį įdėkite duomenų CD arba DVD.

 2. Priklausomai nuo norimų atlikti veiksmų, būdami parinktyje Ką norite daryti?, spustelėkite Rodyti vaizdo įrašus, Leisti muziką arba Rodyti paveikslėlius.

 3. Norėdami peržiūrėti imporuotus duomenis, ekrane pradėti pereikite prie Paveikslėliai + vaizdo įrašai, o tada spustelėkite paveikslėlių biblioteka.

 4. Spustelėkite atidaryti importuotų duomenų aplanką.

Nustatyti numatytąją DVD kalbą

Ne visi DVD palaiko kelias kalbas.

 1. Ekrane pradėti, pereikite prie Užduotys, o tada spustelėkite parametrai.

 2. Spustelėkite DVD.

 3. Spustelėkite DVD kalba.

 4. Norėdami keisti DVD kalbos parametrus, atlikite vieną ar kelis veiksmus:

  • Norėdami pakeisti numatytąją DVD sutitrų kalbą, būdami Subtitras, spustelėkite mygtuką - arba +, kol subtitrai bus rodomi reikiama kalba.

  • Norėdami pakeisti numatytąją DVD garso takelių kalbą, būdami Garso takelis, spustelėkite mygtuką - arba +, kol garso takeliai bus rodomi reikiama kalba.

  • Norėdami pakeisti numatytąją DVD meniu kalbą, būdami Meniu, spustelėkite mygtuką - arba +, kol meniu bus rodomas reikiama kalba.

 5. Spustelėkite Įrašyti.

Nustatyti numatytąją DVD kalbą

 1. Į DVD diskų grotuvą įdėkite DVD diską.

 2. Jei DVD pavadinimų meniu nerodomas automatiškai, ekrane pradėti pereikite prie parinkties TV + filmai ir spustelėkite leisti dvd. Norėdami matyti pagrindinį DVD meniu naudodamiesi nuotoliniu pultu, paspauskite mygtuką DVD MENU (DVD meniu).

 3. DVD pavadinimų meniu nustatykite šio DVD meniu sąranką ir kitų kalbų parinktis.

Keisti nuotolinio pulto parinktis, kuriomis leidžiamas DVD

Galite keisti būdą, kaip turėtų veikti Windows laikmenų centro nuotolinio pulto mygtukai, kai juos naudojate paleisti ir naršyti po DVD Windows laikmenų centre.

 1. Ekrane pradėti, pereikite prie Užduotys, spustelėkite parametrai, o tada spustelėkite DVD.

 2. Spustelėkite Nuotolinio valdiklio parinktys.

 3. Norėdami keisti nuotolinio valdymo pulto parinktis, kuriomis leidžiamas DVD, atlikite vieną arba kelis veiksmus:

  • Norėdami keisti mygtukų SKIP (praleisti) ir REPLAY (iš naujo leisti) funkcijas, kai žiūrimas DVD, parinktyje Programuoti praleidimo ir leidimo iš naujo mygtukus kaip pasirinkite vieną iš galimų parinkčių (tai priklauso nuo to, kuriop mygtuko: SKIP (praleisti) ar REPLAY (iš naujo leisti) funkciją norite keisti žiūrėdami DVD).

  • Norėdami keisti mygtukų CHANNEL UP (kanalai didėjančia tvarka) ir CHANNEL DOWN (kanalai mažėjančia tvarka) funkcijas, kai žiūrimas DVD, parinktyje Programuoti kanalo rinkimosi iš viršaus ir apačios mygtukus kaip pasirinkite vieną iš galimų parinkčių (tai priklauso nuo to, kuriop mygtuko: CHANNEL UP (kanalai didėjančia tvarka) ir CHANNEL DOWN (kanalai mažėjančia tvarka) funkciją norite keisti žiūrėdami DVD).

 4. Spustelėkite Įrašyti.